• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Studentki pracują nad nowoczesnym interfejsem mózg-komputer

  13.08.2010. 04:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Trzy studentki neurokognitywistyki ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) usprawnią działanie interfejsu mózg-komputer - najnowszej technologii umożliwiającej bezpośrednią komunikację człowieka z urządzeniami zewnętrznymi bez zaangażowania mięśni. Na prowadzenie badań otrzymały właśnie grant w ramach programu "Ventures" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  Maria Bierzyńska, Anna Duszyk i Zofia Radzikowska za - przyznane im przez FNP - 66 tys. złotych będą realizowały projekt badawczy, dzięki któremu osoby sparaliżowane będą mogły komunikować się ze światem zewnętrznym. Grant przybliży również wprowadzenie technologii na polski rynek.

  "Interfejs mózg-komputer polega na tym, że osoba sparaliżowana patrzy się na pole migające na specjalnym ekranie. Na głowę ma założony specjalny czepek, który monitoruje aktywność jej mózgu" - wyjaśniła PAP kierownik dofinansowanego projektu Zofia Radzikowska.

  Jak powiedziała, dzięki temu będzie można powiedzieć na jaką część ekranu dana osoba się patrzy. "To z kolei umożliwi uruchomienie funkcji, która jest przypisana do - intensywnie obserwowanej - części ekranu. W taki sposób osoba sparaliżowana może np. wcisnąć konkretną literę czy coś napisać" - opisała PAP Radzikowska.

  Interfejs powstał w Zakładzie Fizyki Biomedycznej Uniwersytetu Warszawskiego pod okiem dr. hab. Piotra Durki, z którym w 2009 r. trzy studentki nawiązały współpracę. "Prace nad naszym interfejsem trwają już około 2 lat i w zasadzie jest on już gotowy" - powiedziała PAP Radzikowska.

  Ich projekt badawczy pt: "Optymalizacja bodźców do interfejsu mózg-komputer bazującego na potencjałach SSVEP w oparciu o psychofizjologię zjawiska" jest jednym z siedmiu, które w lipcu br. uzyskały finansowanie w ramach programu "Ventures".

  Laureatki są studentkami piątego roku neurokognitywistyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zofia Radzikowska interesuje się wieloma zagadnieniami z szeroko pojętej dziedziny neuroscience, a od kilku lat zajmuje się przede wszystkim różnymi aspektami przetwarzania informacji wzrokowej. W tym zakresie współpracuje z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego.

  Maria Bierzyńska poza uczelnią współpracuje z Laboratorim Neuroplastyczności IBD im. M. Nenckiego, a jej zainteresowania skupiają się wokół techniki eyetrackingu. Procesy przetwarzania informacji przez korę słuchową i mechanizmy terapii biofeedback to z kolei zagadnienia najbliższe Annie Duszyk, która prowadzi badania w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

  "Myślę, że dla nas, jako studentek, finansowanie projektu naszego autorstwa jest niezwykłym wyróżnieniem. Po prostu bardzo rzadko przyznaje się granty osobom, które nie są nawet doktorantami. Mam nadzieję, że w pełni wykorzystamy daną nam szansę" - zaznaczyła kierownik dofinansowanego projektu.

  Interfejsy mózg-komputer to najnowsza technologia przeżywająca intensywny rozwój w ostatniej dekadzie. Ich głównym zastosowaniem jest umożliwienie komunikacji ze światem zewnętrznym osobom cierpiącym na tzw. zespół zamknięcia (ang. lock-in syndrome). Wiąże się on z całkowitym paraliżem przy zachowanym w pełni życiu psychicznym.

  Osoby te pozostają więc więźniami własnego ciała, a interfejsy mózg-komputer są jedną z niewielu szans na wyrażenie swoich potrzeb, emocji, opinii. Technologie tego typu coraz częściej znajdują zastosowanie również poza kliniką, w rozrywce i multimediach, także w wojsku. Już teraz nad interfejsami mózg-komputer pracują takie wielkie koncerny jak Honda czy Panasonic.

  PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

  tot/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Interfejs mózg-komputer (ang. brain-computer interface, BCI) – interfejs pozwalający na bezpośrednią komunikację między mózgiem a odpowiednim urządzeniem zewnętrznym. Celem badań nad interfejsem mózg-komputer są usprawnienie lub naprawa ludzkich zmysłów albo czynności ruchowych. W komercyjnych celach technologia dostępna jest np. jako zamienniki joysticków. Interfejs mózg-komputer (ang. brain-computer interface, BCI) – interfejs pozwalający na bezpośrednią komunikację pomiędzy mózgiem a odpowiednim urządzeniem zewnętrznym. Celem badań nad interfejsem mózg-komputer jest usprawnienie lub naprawa ludzkich zmysłów albo czynności ruchowych. W komercyjnych celach technologia dostępna jest np. jako zamienniki joysticków. Implant mózgowy (ang. brain implant) - urządzenie techniczne łączące się bezpośrednio z mózgiem ludzkim lub zwierzęcym zwykle umieszczone na powierzchni mózgu lub podłączone do kory mózgowej (implantowane elektrody domózgowe). Obecnie badania neurobiologów i inżynierów biomedycznych koncentrują się na zbudowaniu takich implantów mózgowych, które byłyby zdolne zastąpić obszary mózgu uszkodzone po udarze lub urazie mózgowym. Obejmuje to także zastąpienie czynności uszkodzonych układów czuciowych, np. wzrokowego (proteza wzroku). Inne implanty mózgowe są wykorzystywane w doświadczeniach na zwierzętach w celu bezpośredniej rejestracji czynności elektrycznej mózgu dla celów naukowych. Niektóre implanty mózgowe umożliwiają stworzenie interfejsu pomiędzy układem nerwowym i układem scalonym komputera, co jest częścią szerszych badań nad interfejsami mózg-komputer.

  Interfejs (spolszczenie angielskiego słowa interface, które na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie) — w informatyce i elektronice urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez niego nie mogą ze sobą współpracować. Czasami jako interfejs określa się elementy wystające z urządzenia na zewnątrz, w które można włączyć inne urządzenia lub wtyczki. Aby dwa urządzenia mogły działać razem muszą mieć zgodne (kompatybilne) interfejsy. Interfejsem może być kabel łączący dwa urządzenia, ale zarówno wtyczki na tym kablu jak i pasujące do nich gniazda są również interfejsami. Gniazdo na płycie głównej komputera jest interfejsem, w który wkłada się np. kartę graficzną, ale i sama karta jest interfejsem umożliwiającym współpracę monitora z resztą systemu komputerowego. Sam monitor jako całe urządzenie, to także interfejs, a posiada on swój własny interfejs w postaci ekranu. Pokrętła sterujące monitorem, a obecnie coraz częściej panel sterujący z przyciskami to drugi, obok ekranu, interfejs monitora. W filozofii mózg w naczyniu (ang. brain in a vat, mózg w pojemniku, mózg w kadzi) – filozoficzny eksperyment myślowy pomyślany jako nowoczesna forma sceptycyzmu. Oryginalne brain in a vat pochodzi od filozofa Hilarego Putnama. Polega on na zamknięciu mózgu w naczyniu i podłączeniu go do aparatury stymulującej odbieranie bodźców. Aparatura ta (lub naukowiec za jej pośrednictwem) generuje doskonale spójne złudzenie istnienia osób, przedmiotów codziennego doświadczenia itd. (faktycznie jednak wszystkie doznania są następ­stwem impulsów elektrycznych wysyłanych przez komputer). Można pójść dalej i założyć, że wszyscy ludzie (albo i wszystkie organizmy zmysłowe) są mózgami (lub układami ner­wowymi) w naczyniach, podłączonymi do systemu generującego zbiorową halucynację (nadzorujący naukowiec nie jest konieczny – cały kosmos mógłby się składać z maszyn).

  System Sensor – system ułatwiający komunikację osoby niepełnosprawnej z otoczeniem dzięki umożliwieniu jej obsługiwania komputera oraz sprzętu RTV przy użyciu mimiki twarzy, lub ruchów dowolnej części ciała, którą osoba niepełnosprawna może kontrolować. Mózg izolowany - mózg utrzymywany przy życiu poza organizmem (in vitro). Taki stan niniejszego organu możliwy jest do utrzymania albo za pomocą perfuzji substytutu krwi (najczęściej utlenionego roztworu różnych soli) albo zanurzając organ w utlenionym sztucznym płynie mózgowo-rdzeniowym. Jest to biologiczny odpowiednik mózgu w naczyniu.

  Zombie (komputer zombie) - komputer przyłączony do Internetu, w którym bez wiedzy jego posiadacza został zainstalowany program sterowany z zewnątrz przez inną osobę. Celem takiego działania jest zazwyczaj wykorzystanie komputera do działań sprzecznych z prawem, jak ataki DDoS. Programy typu backdoor infekują zwykle maszyny użytkowników poprzez pocztę elektroniczną rozsyłaną masowo przez osoby kierujące takimi akcjami - przy braku odpowiednich zabezpieczeń posiadacze komputerów nie zdają sobie nawet sprawy, że są bezwolnym elementem szerzej zakrojonego działania. Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

  W informatyce pulpit semantyczny jest pojęciem dotyczącym idei związanych ze zmianą interfejsu użytkownika oraz sposobów obsługi danych w celu łatwiejszego ich współdzielenia między programami i procesami, które nie mogą być od razu przetworzone przez komputer. Dotyczy również koncepcji dotyczących możliwości automatycznego współdzielenia informacji pomiędzy różnymi osobami. Idea pulpitu semantycznego jest silnie związana z Semantic Web, ale skupia się użytku osobistym informacji.

  Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice – książka popularnonaukowa autorstwa Jerzego Vetulaniego wydana przez wydawnictwo Homini w 2010 roku.

  Phishing (spoofing) – w branży komputerowej, wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł lub szczegółów karty kredytowej) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję, której te informacje są pilnie potrzebne. Jest to rodzaj ataku opartego na inżynierii społecznej. S-1 (S1) – projekt cyfrowego przelicznika, opracowany przez zespół Jerzego Gradowskiego w Zakładzie Aparatów Matematycznych PAN. Model tej maszyny opracowany został w latach 1958–1959. Był to komputer cyfrowy II generacji tzn. taki, którego konstrukcję oparto na tranzystorach. Komputer ten z założenia przeznaczony był do współpracy z układami sterowania. Oparta była na nim logika komputera Odra 1001.

  Ida (Idalia) Maria Kurcz (ur. 13 września 1930 w Łodzi) - psycholog, profesor zwyczajny doktor habilitowany. Od 1951 roku jest związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w Instytucie Psychologii PAN i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Również redaktor czasopism i podręczników. Współpracuje z magazynem psychologicznym Charaktery. IBM PC Convertible jest to pierwszy komputer przenośny typu laptop przypominający znane nam obecnie laptopy, został zaprezentowany 3 kwietnia 1986. W chwili wejścia do sprzedaży kosztował 2000 dolarów i ważył 6kg co wówczas stanowiło spore osiągnięcie. Komputer ten został zbudowany w oparciu o procesor intel 80c88 wykonany w technologii CMOS, nie posiadał dysku twardego a jedynie dwie stacje dyskietek 3,5 cala o pojemności 720kb, wyposażony był w monitor ciekłokrystaliczny, który nie był podświetlany oraz posiadał nietypowy kształt, monitor ten można było w łatwy sposób odłączyć dzięki czemu gdy komputer był podłączony do zewnętrznego monitora można było wygodnie używać jego klawiatury.

  ZAM-2 to polski komputer pierwszej generacji zbudowany na lampach, wersja produkcyjna polskiego komputera XYZ. Przeznaczony przede wszystkim do obliczeń numerycznych był także używany do przetwarzania danych np w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA, a w NRD współpracował z maszynami analitycznymi.

  Dodano: 13.08.2010. 04:18  


  Najnowsze