• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SWPS wykształci psychologów biznesu

  28.07.2010. 01:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Psychologia biznesu to nowa specjalność dostępna w ofercie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) od nowego roku akademickiego. Kandydaci będą mogli wybrać specjalizację z psychologii marketingu lub zarządzania zasobami ludzkimi. Program specjalności został opracowany przez Instytut Psychologii Ekonomicznej SWPS.

  Jak informuje rzecznik SWPS Natalia Osica, studenci kierunku psychologia biznesu będą mogli prowadzić badania z profesorami ze Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, którzy są liderami w dziedzinie marketingu gospodarczego i politycznego. Będą mieli również szansę zdobycia doświadczenia i realizowania projektów w firmach zajmujących się biznesem.

  Unikalnym elementem specjalności jest połączenie biznesu z prawem. Studenci będą uczęszczać na zajęcia z prawa handlowego, prawa działalności gospodarczej, prawa pracy czy prawa własności intelektualnej.

  "Historia rozwoju uniwersytetów, zwłaszcza amerykańskich, pokazuje jak łączenie biznesu z nauką przyczynia się do rozwoju społecznego. Dzieje się to poprzez popularyzację wiedzy naukowej i techniki" - mówi prof. Andrzej Falkowski.

  Jak przekonuje, SWPS kładzie duży nacisk na rozwój praktycznych umiejętności oraz umożliwienie studentom zdobycia cennych kontaktów i doświadczeń. "Wspieramy ich także w poszukiwaniach pracy. Podczas konferencji naukowych i kampanii medialnych promujemy wyniki najlepszych prac badawczych, dzięki czemu studenci mogą budować swój profesjonalny wizerunek" - dodaje prof. Falkowski.

  Specjalność z psychologii biznesu będzie dostępna w ofercie uczelni od roku akademickiego 2010/2011. Jej absolwenci, w zależności od specjalizacji, na którą się zdecydują, będą ekspertami w dziedzinie zarządzania produktem i marką oraz zarządzania organizacją. Będą mogli zajmować się zawodowo przeprowadzaniem i interpretowaniem danych z badań rynku, tworzyć metody wpływania na konsumentów, konstruować reklamy czy wprowadzać i rozwijać strategie marketingowe.

  "Absolwenci będą mogli znaleźć pracę w mediach, centrach badania rynku, agencjach reklamowych, PR i marketingowych, w firmach, organizacjach, instytucjach naukowo-dydaktycznych, bankowości czy kancelariach adwokackich" - wyjaśnia Natalia Osica.

  Rzecznik SWPS przypomina, że współpraca uczelni z biznesem ma już swoją historię, głównie za sprawą Instytutu Psychologii Ekonomicznej (IPE). "Instytut skupia bardzo dobrą kadrę naukową, m.in. prof. Andrzeja Falkowskiego, dr. hab. Wojciecha Cwalinę, dr. Roberta Mackiewicza i dr Alicję Grochowską, a jego działalność polega głównie na rozwijaniu i realizowaniu projektów tworzonych wspólnie ze środowiskiem biznesowym w zakresie badań naukowych i dydaktyki" - zapewnia Osica.

  W ramach IPE działa Katedra Psychologii Ekonomicznej specjalizująca się w doborze kadr do biznesu i organizacji pracy w firmie oraz Katedra Psychologii Marketingu badająca zachowania konsumenckie i tworzenie przekazów reklamowych. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Psychologia biznesu - dziedzina nauki zajmująca się aplikacją teorii psychologii w warunkach biznesowych, stosowana w celu zwiększenia efektywności pracowników i konkurencyjności organizacji . Psychologia biznesu jest dyscypliną stosowaną w szeroko rozumianym otoczeniu organizacji, obejmującą pracowników, kadrę zarządzającą, akcjonariuszy firmy, producentów i klientów. Bada zachowania, emocje i postawy ludzi związanych z organizacją. Przyczynia się do sprawnego funkcjonowania organizacji przez wpływanie na wydajność i satysfakcję pracowników, badanie warunków i atmosfery pracy, zwiększanie efektywności kadry zarządzającej oraz wykorzystanie potencjału marki poprzez reklamę . Teresa Nella Rzepa (ur. 1952) – profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Instytut Psychologii) oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie; doktor habilitowany, psycholog, specjalizująca się w historii psychologii, psychologii klinicznej, psychologii organizacji i zarządzania oraz psychologii pracy. Nagrody Biznesu Sportowego DEMES – wyróżnienie za osiągnięcia w branży marketingu i zarządzania sportem w Polsce. Wręczane przy okazji corocznej Gali Sportu i Biznesu w trakcie międzynarodowej konferencji Dni Marketingu Sportowego.

  Paul Hersey (ur. 1930) jest uznanym międzynarodowo naukowcem behawioralnym, autorytetem w dziedzinie zarządzania oraz rozwoju menedżerów, a także praktykiem biznesu. Jego praca nad Przywództwem Sytuacyjnym stała się kanonem "miękkiego" zarządzania na całym świecie. Od 1968 roku teoria ta jest rozwijana i udoskonalana przez innych teoretyków i praktyków biznesu, m.in. Kena Blancharda oraz Kristen Schebler z Purdue University. Fred Edward Fiedler (ur. 1922 w Wiedniu). W 1938 roku wyemigrował z Austrii. Jeden z czołowych naukowców w obszarze zarządzania i psychologii biznesu 20 wieku. Był wykładowcą psychologii biznesu i zarządzania na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle) W 1967 roku ogłosił teorię najbardziej niepożądanego pracownika. Jako pierwszy skupił się nie na osobie przywódcy, ale na czynnikach, które wpływają na model przywództwa. Według tej teorii różne sytuacje wymagają różnych typów przywódców i nie ma czegoś takiego jak idealny typ przywódcy. Według niego wybór stylu przywództwa zależy od takich czynników jak:

  Tomasz Franciszek Maruszewski (ur. 1946) – profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Sopocie), doktor habilitowany, psycholog, specjalizujący się w psychologii poznawczej, psychologii emocji, psychologii zarządzania oraz psychologii komunikowania. Pedologia (gr.), nauka o dziecku; wyodrębniła się i rozwinęła w pierwszej ćwierci XX w., obejmując swym zakresem całość problematyki związanej z rozwojem psychicznym i fizycznym dziecka, a także zastosowaniem tej wiedzy do zagadnień wychowania i nauczania; jej powstanie wiązało się ze wzrostem zainteresowania na przełomie XIX i XX w. sytuacją społeczną dziecka i jego prawami oraz rozwojem badań eksperymentalnych w dziedzinie psychologii rozwojowej; upatrując podstawę wszelkiej działalności wychowawczej w psychologii jednostki. Pedologia wywarła znaczny wpływ na koncepcje pedagogiczne tego okresu (naturalizm pedagogiczny, pajdocentryzm) oraz przyczyniła się do wykorzystania zdobyczy eksperymentalnej psychologii dziecka i pediatrii w instytucjach oświatowo - wychowawczych: żłobek, przedszkole, szkoła.

  Jerzy Stefan Trzebiński (ur. 20 listopada 1946) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracownik SWPS. Zajmuje się poznawczą psychologią społeczną, psychologią narracji oraz psychologią twórczości. Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci:

  Psychologia stosowana jest to dziedzina psychologii która koncentruje się na wykorzystywaniu wyników badań podstawowych do rozwiązywania problemów praktycznych, ale prowadzi także badania własne uwzględniające problemy specyficzne dla danej dziedziny zastosowań. Najbardziej rozwiniętymi działami psychologii stosowanej, zarówno pod względem użyteczności praktycznej, jak i własnych badań specjalistycznych, są: psychologia pracy, psychologia wychowawcza i psychologia kliniczna.

  Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki).

  Zbigniew Pietrasiński (ur. 24 września 1924 w Wieluniu, zm. 30 lipca 2010 w Warszawie) – profesor psychologii, naukowiec i popularyzator nauki, nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów. Główne zainteresowania naukowe: optymalizacja działalności i rozwoju człowieka na podstawie dorobku psychologii, prakseologii, teorii organizacji i pedagogiki. Badacz procesów twórczych, entuzjasta teorii rozwoju człowieka w ciągu życia, autor książek o twórczości i mądrości. I sekretarz POP PZPR w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, członek PZPR w latach 1950–1981. Współzałożyciel Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (1996) i prorektor ds. studenckich. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej powstała w 1995 r., uzyskując uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing. Obecnie prowadzi studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe i MBA. W roku 2012 WSB w Dąbrowie Górniczej otrzymała uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W 2008 przyznano szkole Srebrny Medalem Jana Masaryka. W 2013 roku w wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej uzyskał kategorię A .

  Paweł Maria Ostaszewski (ur. 2 sierpnia 1963) − polski psycholog, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i w SWPS. Zajmuje się psychologią behawioralną, radykalnym behawioryzmem, analizą zachowania i psychologią biologiczną. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) powstał 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem Instytutu jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także małych przedsiębiorstwach oraz pomaganie osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. Działalność MISTiA ma służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu sukcesów, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności.

  Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – centralna biblioteka Szkoły Głównej Handlowej. Gromadzi zbiory z zakresu nauk ekonomicznych: historii myśli ekonomicznej, ekonometrii, polityki ekonomicznej, historii i geografii gospodarczej poszczególnych krajów, prawa gospodarczego, statystyki, demografii, rachunkowości, finansów i bankowości, pracy i polityki społecznej, przedsiębiorstwa, przemysłu, handlu, transportu, usług, zarządzania i marketingu, ochrony środowiska oraz informatyki i cybernetyki. Helena Sęk (ur. 27 stycznia 1938 w Zielonej Górze) – prof. zw. dr hab. psychologii. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Wiesław Łukaszewski (ur. 9 września 1940 w Poznaniu) – profesor psychologii, specjalizujący się w psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Sopocie i we Wrocławiu). Efekt zająca − nieistniejąca w nauce nazwa efektu przywołana przez celebrytkę Katarzynę Cichopek, absolwentkę SWPS w trakcie programu Tomasz Lis na żywo. Celebrytka zaproszona została jako ekspert w sprawach psychologii. Tłumacząc pewną matkę, która zgłosiła zaginięcie swojego martwego dziecka, powiedziała:

  Dodano: 28.07.2010. 01:17  


  Najnowsze