• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trwa coroczne badanie opinii i preferencji studentów kierunków ekonomicznych

  27.01.2012. 06:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Określenie aktualnego rynku praktyk i pracy dla studentów kierunków ekonomicznych, to jeden z rezultatów, które ma przynieść trzecia edycja Badania Studentów, przeprowadzanego przez ConQuest Consulting. Internetową ankietę studenci mogą wypełniać do 5 lutego.

  Studenci kierunków ekonomicznych z całej Polski w ankiecie dostępnej na stronie http://www.badaniestudentow.pl/ wyrażają swoje opinie na temat odbytych praktyk czy staży, a także przedstawiają preferencje dotyczące pierwszej pracy.

   

  Badanie ma rzetelnie prześwietlić warunki oferowanych praktyk oraz pomóc pracodawcom w lepszym dopasowaniu swej oferty do oczekiwań potencjalnych pracowników.

  Ankieta jest skierowana do studentów kierunków ekonomicznych na uczelniach wyższych w Polsce, najważniejsze z nich to: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego.

  Wypełnienie ankiety trwa około 7-10 minut. Studenci muszą podać m.in. nazwę uczelni, na której studiują, rok studiów, odpowiedzieć na pytania dotyczące przebytych praktyk, zakresu obowiązków, jakie chcieliby wykonywać, tego, co ich najbardziej zniechęca do podjęcia praktyk i oczekiwanych rezultatów po skorzystaniu z praktyki.

  W trakcie poprzedniej edycji badania, przepytano prawie 600 studentów kierunków ekonomicznych na temat ich dotychczasowych doświadczeń zawodowych, a także preferencji dotyczących pierwszej pracy.

  Ankietę można wypełnić na stronie internetowej: http://www.badaniestudentow.pl/

  Biorący udział w badaniu mogą wziąć udział w konkursie i wygrać nagrodę rzeczową.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów. Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) – wydział Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, utworzony w 1953 roku. Obecny Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (b. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa, b. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy) odnajduje swoje korzenie w początkach XIX wieku, a więc okresie uruchamiania wyższego szkolnictwa rolniczego w Warszawie. Obecnie na Wydziale pracuje blisko 140 osób oraz studiuje około 5500 studentów. Chór Akademicki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego - chór mieszany działający w strukturach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierowany przez dyrygenta dra Tadeusza Buczkowskiego. Jest jedynym tego typu zespołem funkcjonującym w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego. Skupia on przede wszystkim studentów, absolwentów i pracowników naukowych swojej macierzystej uczelni, a także innych szczecińskich ośrodków dydaktycznych. Obecnie skład zespołu wynosi około 60 osób.

  Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – ogólnopolski projekt edukacyjny prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami: w Warszawie – przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Katowicach – przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w Białymstoku – przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Bełchatowie – we współpracy z Urzędem Miasta Bełchatowa. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Program obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego (WE UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego w Opolu powstały w 1992 roku w wyniku przekształcenia dotychczasowego Instytutu Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i podniesienia go do rangi samodzielnego wydziału. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (WNE UE we Wrocławiu) – jeden z 4 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, powstały w 1950 roku jako jeden z pierwszych wydziałów na tej uczelni. Kształci on studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych głównie do nauk ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) – państwowa szkoła wyższa, trzecia co do wielkości uczelnia w Krakowie, druga najstarsza w Polsce państwowa uczelnia ekonomiczna (1906 Warszawa, 1925 Kraków, 1926 Poznań, 1937 Katowice, 1947 Wrocław), największa uczelnia ekonomiczna w Polsce pod względem liczby studentów.

  Dodano: 27.01.2012. 06:19  


  Najnowsze