• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Twórca psychologii pozytywnej spotka się we Wrocławiu ze studentami

  30.06.2010. 15:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Martin Seligman, twórca teorii wyuczonej bezradności i nurtu psychologii pozytywnej, 4 lipca weźmie udział w spotkaniu ze studentami na wrocławskim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Naukowiec przyjeżdża do Polski, by poprowadzić warsztaty dotyczące teorii psychologii pozytywnej, a także programu wdrażania pozytywnej i optymistycznej postawy w życiu codziennym. Warsztat ma charakter zamknięty, ale studenci będą mieli okazję spotkać się z psychologiem w czasie dodatkowego spotkania, zorganizowanego przez SWPS. Udział w tym spotkaniu jest bezpłatny.

  Spotkanie studentów z prof. Martinem Seligmanem odbędzie się 2 lipca o godz. 15.00 w auli budynku SWPS (ul. Sienkiewicza 6) we Wrocławiu.

  Jak informuje Natalia Osica, rzecznik prasowy SWPS, Martin Seligman należy do piętnastu najczęściej cytowanych psychologów na świecie. Jest profesorem uniwersytetu w Filadelfii i stał się znany dzięki swojej teorii "wyuczonej bezradności".

  Prof. Seligman w swoich badaniach udowodnił również, że optymizmu można się nauczyć. Swoim pierwszym przemówieniem w 1998 r., już jako prezydent Psychological Association (APA), zaskoczył świat naukowy, stawiając sobie za cel zamianę psychologii z "nauki o chorobach" na "naukę o zdrowiu". Wspólnie z Mihalym Csikszentmihalyiem oraz Raymondem Fowlerem przyczynił się do uznania psychologii pozytywnej za naukowy kierunek.

  ***

  Psychologia pozytywna koncentruje się na mocnych stronach natury ludzkiej oraz osobistych atutach jednostek. Uczy, w jaki sposób rozwijać te pozytywne aspekty naszego funkcjonowania, aby osiągnąć jak najwyższą satysfakcję z życia, samorozwój i dobre relacje z otoczeniem. LT

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Model PERMA – w psychologii pozytywnej model określający 5 elementów dobrego życia. Pojęcie zostało wprowadzone przez Martina Selingmana. Character Strengths and Virtues – książka z 2004 r. na temat dążeń i kompetencji ludzkich, której autorami są psychologowie Christopher Peterson i Martin Seligman z University of Pennsylvania. Wchodzi w skład tzw. psychologii pozytywnej. Jerzy Stefan Trzebiński (ur. 20 listopada 1946) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracownik SWPS. Zajmuje się poznawczą psychologią społeczną, psychologią narracji oraz psychologią twórczości.

  Wiesław Łukaszewski (ur. 9 września 1940 w Poznaniu) – profesor psychologii, specjalizujący się w psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Sopocie i we Wrocławiu). Zbigniew Pietrasiński (ur. 24 września 1924 w Wieluniu, zm. 30 lipca 2010 w Warszawie) – profesor psychologii, naukowiec i popularyzator nauki, nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów. Główne zainteresowania naukowe: optymalizacja działalności i rozwoju człowieka na podstawie dorobku psychologii, prakseologii, teorii organizacji i pedagogiki. Badacz procesów twórczych, entuzjasta teorii rozwoju człowieka w ciągu życia, autor książek o twórczości i mądrości. I sekretarz POP PZPR w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, członek PZPR w latach 1950–1981. Współzałożyciel Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (1996) i prorektor ds. studenckich.

  Przepływ (ang. flow, inaczej doznanie uniesienia, uskrzydlenie) – pojęcie z pogranicza psychologii pozytywnej i psychologii motywacji. Twórcą koncepcji jest Mihály Csíkszentmihályi, według którego flow to stan między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. Martin Seligman (ur. 12 sierpnia 1942 w Albany) – amerykański psycholog. Twórca teorii wyuczonej bezradności. Profesor University of Pennsylvania. Twórca pojęcia „psychologia pozytywna”, dyrektor Positive Psychology Center.

  Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki). Paweł Maria Ostaszewski (ur. 2 sierpnia 1963) − polski psycholog, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i w SWPS. Zajmuje się psychologią behawioralną, radykalnym behawioryzmem, analizą zachowania i psychologią biologiczną.

  Helena Sęk (ur. 27 stycznia 1938 w Zielonej Górze) – prof. zw. dr hab. psychologii. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – uczelnia niepubliczna z siedzibą w Warszawie utworzona w 1996 roku. Prowadzi wydziały zamiejscowe w Katowicach, Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo.

  Tomasz Franciszek Maruszewski (ur. 1946) – profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Sopocie), doktor habilitowany, psycholog, specjalizujący się w psychologii poznawczej, psychologii emocji, psychologii zarządzania oraz psychologii komunikowania. Teresa Nella Rzepa (ur. 1952) – profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Instytut Psychologii) oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie; doktor habilitowany, psycholog, specjalizująca się w historii psychologii, psychologii klinicznej, psychologii organizacji i zarządzania oraz psychologii pracy.

  Efekt zająca − nieistniejąca w nauce nazwa efektu przywołana przez celebrytkę Katarzynę Cichopek, absolwentkę SWPS w trakcie programu Tomasz Lis na żywo. Celebrytka zaproszona została jako ekspert w sprawach psychologii. Tłumacząc pewną matkę, która zgłosiła zaginięcie swojego martwego dziecka, powiedziała: Piotr Szulkin (ur. 26 kwietnia 1950) w Gdańsku – reżyser scenarzysta, plastyk, autor książek. Wykładowca (prof. dr hab) Szkoły Filmowej w Łodzi. Syn profesora fizyki Pawła Szulkina i Marii Szulkin. Żonaty od 1974 roku z dr psychologii Renatą Karwowską-Szulkin, wieloletnią prorektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Mirosław Duchowski (ur. 1948) – malarz i projektant przestrzeni publicznych. Profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Kieruje interdyscyplinarnym, międzyuczelnianym Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej, oraz Instytutem Kultury i Komunikowania SWPS. Prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1990-93 był prorektorem ASP. Edward Nęcka (ur. 5 lutego 1953) – polski psycholog, profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek senatu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się wybranymi zagadnieniami psychologii ogólnej i poznawczej, m.in. problematyką inteligencji oraz uwarunkowaniami procesów twórczych.

  Tytus Sosnowski (ur. 12 czerwca 1946) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych zajmujący się psychofizjologią, biologicznym podejściem w psychologii i metodologią badań psychologicznych.

  Dodano: 30.06.2010. 15:18  


  Najnowsze