• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uczeni z UW zachęcają do studiowania historii

  08.07.2010. 03:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prezydent elekt Bronisław Komorowski, polityk Tomasz Nałęcz oraz redaktor naczelny polskiej edycji "Playboya" Marcin Meller to absolwenci Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeni z tego Instytutu opowiadali 7 lipca, dlaczego warto studiować historię.

  Wspierali ich znani absolwenci IH UW - prof. Tomasz Nałęcz - historyk, uniwersytecki wykładowca, a zarazem polityk, oraz Marcin Meller.

  Jak przypomniano, w tym roku przypada jubileusz 80-lecia Instytutu Historycznego UW. Zbiegło się to z uruchomieniem przez IH UW pierwszych studiów magisterskich II stopnia; w środę zakończono na nie rekrutację - powiedział dr Łukasz Niesiołowski-Spano.

  Są to studia dwuletnie, przeznaczone dla osób, które - po trzyletnim studiowaniu historii lub innego kierunku - uzyskały licencjat i chcą kształcić się dalej, by w efekcie zdobyć dyplom magistra historii.

  "Walczymy ze stereotypem, że +historia jest nauką nudną, a historyk to przygarbiony człowiek, który wynurza się spośród kurzu pokrywającego książki+" - podkreślił dr Niesiołowski-Spano. "Tak naprawdę historia to nauka atrakcyjna, nowoczesna, dająca bardzo dobre podstawy do wielu zajęć w życiu" - powiedział.

  Politycy, dziennikarze, dyplomaci - wśród nich m.in. jest wielu absolwentów historii - wymieniał dr Niesiołowski-Spano. Historię studiowali m.in. Ryszard Kapuściński i Adam Michnik - przypomniał.

  Także wicedyrektor Instytutu, prof. Jolanta Choińska-Mika, przekonywała, że "historia przygotowuje do pełnienia bardzo wielu ról społecznych", dlatego "warto wybrać studia historyczne".

  "Historia to przede wszystkim sztuka krytycznego myślenia, która pozwala lepiej zrozumieć świat" - mówiła profesor. Zapowiedziała, że w ramach obchodów 80-lecia Instytut planuje zorganizowanie wystawy poświęconej "obecności historyków w życiu społecznym".

  Prof. Tomasz Nałęcz zwrócił uwagę, że absolwent historii "nie tylko świetnie porusza się w przeszłości, ale także znakomicie radzi sobie we współczesnym świecie". "Historia uczy krytycyzmu, oglądania rzeczy z różnych stron, umiejętności czynienia wyborów" - mówił.

  "Historyk w polityce ma pewne ograniczenia. Ma świadomość ceny, którą się zawsze płaci za podjętą decyzję. Historyk nigdy by nie powiedział, że +ciemny lud wszystko kupi+, bo historyk wie, że +ciemny lud+ być może kupi wiele, ale przychodzi taki moment, gdy następuje rozliczenie" - mówił Nałęcz. "Historyk zawsze ma dystans. Świadomość, że to, co ktoś robił w przeszłości, zostanie kiedyś odsłonięte. Historycy w polityce często przegrywają z ludźmi, którzy takich ograniczeń nie mają" - dodał.

  Marcin Meller przyznał na konferencji, że często słyszy uwagę: "Studiował pan historię, a pracuje jako naczelny +Playboya".

  Meller zaznaczył, że po ukończeniu studiów historycznych, nim został naczelnym "Playboya", przeszedł długą drogę dziennikarską, pracując m.in. jako reporter. "Studia historyczne są znacznie lepszą bazą dla przyszłych dziennikarzy niż Wydział Dziennikarstwa" - uważa Meller.

  Jak poinformowano na konferencji, niedawno przeprowadzona została ankieta wśród absolwentów UW, w której zadano pytania, dlaczego warto studiować historię i w jaki sposób zdobytą wiedzę historyczną wykorzystuje się w życiu zawodowym.

  Obecny prezydent elekt Bronisław Komorowski napisał wówczas w ankiecie, jak podał Instytut: "W polityce, zwłaszcza w polityce zagranicznej, wiedza zdobyta na studiach historycznych jest niesłychanie ważna. Pozwala ona zrozumieć otaczający nas świat, naturę konfliktów i przyjaźni między narodami, a także między ludźmi (...) Obok tej wiedzy, najważniejszą umiejętnością, którą wpojono mi w czasie studiów była zdolność wyszukiwania informacji oraz ich krytycznej analizy, a także sprawność w łączeniu wniosków w syntetyczny i spójny obraz". JP

  PAP - Nauka w Polsce

  kap


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Marcin Kula, właśc. Jan Marcin Kula (ur. 24 marca 1943 w Warszawie) – polski historyk, specjalizujący się w historii społecznej. Autor wielu publikacji poświęconych historii Polski i Ameryki Łacińskiej, a także zagadnieniu pamięci historycznej. Profesor zwyczajny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Hubert Łaszkiewicz (ur. 17 października 1961 w Warszawie) – polski historyk dziejów nowożytnych. W 1985 ukończył studia historyczne na KUL. Od 1989 tamże zatrudniony – w Katedrze Historii Powszechnej Wieków Średnich oraz w Katedrze Historii Szkolnictwa. Obecnie kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii KUL. Zainteresowania naukowe: historia dawnej Rzeczypospolitej i Carstwa Moskiewskiego, Europy Środkowo-Wschodniej XVI-XVII wieku, historia gospodarcza, idei, religii oraz historia historiografii. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych czasopismo naukowe poświęcone historii społecznej i gospodarczej, założone w Poznaniu od roku 1931 przez Franciszka Bujaka i Jana Rutkowskiego. Obecnie jest wydawane wspólnie przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Historii PAN.

  Historia idei – pole badań w historii i dziedzinach jej bliskich, zajmujące się wyrażaniem, kontynuacją i zmianami w ludzkich ideach na przestrzeni czasu. Uważa się tę dyscyplinę za siostrzaną wobec historii intelektualnej i zbliżoną do historii filozofii oraz historii literatury. Małgorzata Karpińska (ur. 16 grudnia 1955 w Warszawie) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka historii społecznej przełomu wieków XVIII i XIX, Zastępca Dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego od 2012 r.

  Dariusz Włodzimierz Kołodziejczyk (ur. 25 maja 1962 w Warszawie) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Historii PAN. Dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego od 2012 r. Ewa Toczek – historyk polski, autorka dwóch książek popularnonaukowych o historii Indii. Absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat w Instytucie Historii PAN (1976) z dziejów Indii XIX i XX wieku. Zajmuje się historią społeczną i polityczną Azji Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem struktur społecznych i narodowych oraz ruchów religijnych i niepodległościowych. Adiunkt w Zespole Dziejów Azji i Afryki Północnej Instytutu Historii PAN.

  Jarosław Kłaczkow (ur. w 1972 r. w Radomiu) – historyk. Studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1992-1997. Po ukończeniu studiów podjął pracę na tej uczelni, obecnie jest adiunktem w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej 1918-1944/1945. Od 2011 r. jest zastępcą dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki. W 2002 r. obronił doktorat nauk humanistycznych w zakresie historii, w 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2006 r. prezes Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Żonaty. Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku (IHiP AP w Słupsku) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dzieli się na 8 zakładów i 1 pracownie naukową. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach i różnych aspektach. Instytut oferuje studia na kierunkach: historia i politologia oraz studia doktoranckie z zakresu historii. Aktualnie na instytucie kształci się kilkuset studentów w trybie dziennym i zaocznym. Instytut wydaje własny rocznik Słupskie Studia Historyczne, poświęcony historii polskiej i powszechnej na przestrzeni wszystkich epok. Czasopismo jest wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku i ma ono charakter otwarty, czyli mogą w nim zamieszczać artykuły autorzy z ośrodków krajowych i zagranicznych. Siedzibą instytutu jest główny gmach akademii przy ul. Arciszewskiego 22 a w Słupsku

  Jan Prostko-Prostyński - historyk polski, badacz dziejów Bizancjum. Absolwent historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat i habilitacja tamże. Pracownik Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się historią późnego Cesarstwa rzymskiego, historią Bizancjum, dziejami wczesnośredniowiecznej Italii i historią ludów barbarzyńskich w antyku i wczesnym średniowieczu.

  Antoni Mączak (ur. 30 marca 1928 we Lwowie, zm. 6 marca 2003 w Warszawie) – polski historyk nowożytności aktywny w okresie powojennym. Członek Polskiej Akademii Nauk, Królewskiej Duńskiej Akademii Nauk i Academia Europea w Londynie. Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Studiów Brytyjskich Uniwersytetu Warszawskiego. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Wykładał w wielu ośrodkach akademickich na świecie, między innymi w Szwecji, USA i Kanadzie. Patrzył na dzieje Polski przez pryzmat historii powszechnej. Pisał prace z zakresu historii Polski i Europy, zwłaszcza historii gospodarczej, politycznej i społecznej.

  Andrzej Nowak (ur. 12 listopada 1960 w Krakowie) - polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN (kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na UJ), były redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Katarzyna Błachowska (ur. 1966) – historyk historiografii, mediewista. Absolwentka historii Uniwersytetu Warszawskiego. Magisterium w 1990 roku. W latach 1990-1993 nauczyciel historii w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. W Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego zatrudniona od 1993. Doktorat - 1999, habilitacja w 2010 roku. Kierownik Zakładu Dydaktyki Historii Instytutu Historii UW. Zajmuje się historią polskiej i rosyjskiej myśli historycznej XVIII–XX wieku oraz edukacją historyczną w XIX wieku oraz współczesna dydaktyka historii.

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów. Wojciech Jerzy Materski (ur. 18 kwietnia 1944 w Warszawie) – polski historyk, politolog, badacz najnowszej historii powszechnej i Polski, były dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, profesor nauk humanistycznych.

  Historia mówiona może być zdefiniowana jako nagrywanie, zachowywanie i interpretacja historycznych informacji, bazujących na osobistych przeżyciach i opiniach mówiącego. Historia kultury materialnej - dziedzina badań historycznych zajmująca się dziejami przedmiotów codziennego użytku i narzędzi ich produkcji. Bliskie związki łączą ją z archeologią, etnografią, historią techniki oraz historią gospodarczą i społeczną. W Polsce uprawiana szczególnie intensywnie w okresie PRL, gdy była traktowana jako jedna z polskich specjalności badawczych. W roku 1953 powstał Instytut Historii Kultury Materialnej (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN) i rozpoczęto wydawanie Kwartalnika Historii Kultury Materialnej.

  Andrzej Szczerski (ur. 26 listopada 1971 w Krakowie) – polski historyk sztuki, krytyk sztuki, wykładowca i kierownik muzealniczych studiów kuratorskich (2005-2011) w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2000 uzyskał stopień doktora, a w 2010 doktora habilitowanego. Ukończył także m.in. kurs Royal Collection Studies w Londynie, organizowany przez The Attingham Trust (2001), Summer University Course na Central European University w Budapeszcie (2002) oraz The Stone Summer Theory Institute w School of the Art Institute w Chicago (2007).

  Dodano: 08.07.2010. 03:17  


  Najnowsze