• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Udawanie kogoś innego w sieci wiąże się z ryzykiem

  09.02.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Młodzi ludzie, eksperymentujący z tożsamością w internecie częściej stykają się z pornografią, padają ofiarą agresji lub sami są jej sprawcami - wynika z badań przeprowadzonych wśród polskich nastolatków przez naukowców ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Najlepszą pomocą jest rozmowa.

  Eksperymentowanie z własną tożsamością w sieci to przedstawianie siebie, jako kogoś innego pod względem płci, wieku, cech psychologicznych czy statusu społeczno-ekonomicznego. 16 proc. polskiej młodzieży decyduje się na udawanie kogoś innego w internecie.

  "Potrzeba eksperymentowania z tożsamością występuje u dzieci, a zwłaszcza u młodzieży w okresie dorastania, i wiąże się z potrzebą odgrywania różnych ról społecznych. Z jednej strony, pozwala zrealizować zadania rozwojowe ważne dla tego okresu, ale z drugiej może też wynikać z chęci zabawy, potrzeby posiadania kilku tożsamości w sieci, chęci maskowania swojego prawdziwego +ja+" - wyjaśnia dr Lucyna Kirwil, psycholog społeczny, koordynator polskiego zespołu badawczego EU Kids Online.

  Z badań przeprowadzonych wśród młodzieży w wieku 9-16 lat wynika, że często młodzi ludzie dzięki sztucznym tożsamościom docierają do treści nieodpowiednich dla ich wieku, np. pornografii. Przede wszystkim dlatego, że docierają na strony przeznaczone wyłącznie dla dorosłych. W porównaniu z rówieśnikami nieeksperymentującymi z tożsamością o 7 proc. więcej nastolatków udających kogoś innego w internecie deklaruje, że miało negatywne doświadczenia emocjonalne w związku z niestosownymi treściami na jakie natknęli się w sieci. O 10 proc. więcej natknęło się na treści związane z seksem. O 32 proc. więcej oglądało intymne części ciała.

  10 proc. nastolatków eksperymentujących z tożsamością w sieci oglądało w internecie seks połączony z agresją, czego w ogóle nie doświadczyli młodzi ludzie nieudający kogoś innego.

  Badani eksperymentujący z tożsamością w sieci znacznie częściej doświadczają cyberagresji ze strony innych (o 5,6 proc. więcej ankietowanych deklaruje, że stało się ofiarą). Częściej są też sprawcami potencjalnego zagrożenia dla innych użytkowników internetu. 6,6 proc. więcej z nich wysyła do innych wiadomości z podtekstem seksualnym, a 7,9 proc. więcej z nich zachowuje się agresywnie wobec innych w sieci.

  "Mimo, że eksperymentowanie z tożsamością online u dzieci w wieku 9-16 lat służy również realizacji innego zadania rozwojowego, tzn. przygotowania się do pełnienia ról płciowych, eksperymentowanie naraża dzieci na negatywne emocjonalne doświadczenia i nadmiernie rozbudzoną ciekawość w sprawach związanych z seksem" - ocenia dr Kirwil.

  Dodając, że ustrzec się przed wieloma zagrożeniami nastolatkom mogą pomóc rodzice. I to wcale nie dzięki najnowocześniejszym filtrom rodzinnym, czy programom antyspamowym i antywirusowym. Najlepiej działa wspólne korzystanie z internetu (o 13 proc. zmniejsza ryzyko negatywnego doświadczenia) oraz rozmowa na temat surfowania w sieci (o 10 proc.).

  "Sprawdziliśmy, jaki odsetek dzieci doświadczył zagrożeń w dwóch przypadkach: gdy rodzice stosowali bądź nie stosowali zabiegi podnoszące ich bezpieczeństwo w internecie. Poleganie na samym oprogramowaniu antywirusowym i antyspamowym nie wystarczy. Delegowanie odpowiedzialności na samą technologię działa odwrotnie: podnosi ryzyko potencjalnego negatywnego doświadczenia u dzieci. Według badań nawet o 9 proc." - podkreśla dr Kirwil.

  Raport "Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo - część 2" powstał w ramach międzynarodowego programu badawczego "Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full findings".

  Ostatnie wnioski przygotowano z okazji tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu obchodzonego pod hasłem "Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie".

  Naukowcy sprawdzili m.in., jaki odsetek dzieci doświadcza zagrożeń, które mogą prowadzić do przykrych doświadczeń w zależności od tego, czy eksperymentowały z własną tożsamością w ostatnim roku. W ramach całego programu badaniami objęta została młodzież z Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

  W Polsce badanie przeprowadzono wiosną 2010 r. z losowo dobraną próbą kwotową ponad 1000 dzieci w wieku od 9 do 16 lat korzystających z internetu oraz z jednym z rodziców każdego badanego dziecka. Badania EU Kids Online zostały zrealizowane w 25 krajach wśród ponad 25 tys. dzieci przez London School of Economics and Political Science (LSE). Projekt został sfinansowany przez Program UE Safer Internet.

  PAP - Nauka w Polsce, Urszula Rybicka

  agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Tożsamość internetowa – tożsamość społeczna, którą użytkownik internetu ustanawia będąc w społeczności internetowej i na stronach internetowych. Chociaż niektórzy ludzie wolą używać swoich prawdziwych imion w sieci, niektórzy internauci cenią sobie anonimowość, identyfikując się za pomocą pseudonimów, które ujawniają różną ilość ich danych osobowych.

  Tożsamość płciowa (ang. gender identity) lub tożsamość płci – termin, przez który rozumie się gender – psychologiczną, kulturową płeć – z którą jednostka się identyfikuje. Kulturowo i społecznie zdeterminowane wyobrażenie własnej osoby – koncepcja samej lub samego siebie – jako kobiety (dziewczyny) lub mężczyzny (chłopca). Jest to forma tożsamości społecznej.

  Tożsamość regionalna - specyficzna tożsamość zbiorowa i kulturowa oparta na tradycji i regułach, odnoszona cech społecznych i kultury specyficznych dla danego regionu. Problemy z tożsamością regionalną występują głównie na terenach przygranicznych, gdzie przynależność państwowa jest nadal świeża a ludność napływowa (np. tożsamość ludności polskiej na tzw. Ziemi Lubuskiej).

  Cyberpsychologia – dział psychologii obejmujący wszystkie zagadnienia psychologiczne związane lub będące pod wpływem pojawiającej się technologii. Cyberpsychologia to nauka o ludzkim umyśle i zachowaniu w kontekście interakcji człowieka z technologią. Główny nurt badań z tego zakresu koncentruje się na wpływie Internetu i cyberprzestrzeni na psychikę jednostek i grup. Najpopularniejsze tematy dotyczą: zarządzania tożsamością online, typów osobowości w cyberprzestrzeni, reakcja przeniesieniowa w stosunku do komputerów, uzależnienie od komputera i Internetu, zachowania regresywnego w cyberprzestrzeni, zmian płci w sieci itd.

  Tożsamość osobista – bycie tym samym człowiekiem (tą samą osobą), bycie sobą, bycie tym za kogo się podajemy. Tożsamość to więcej, niż identyczność, jednakowość – przykładowo dwóch braci bliźniaków może wyglądać identycznie, jednak każdy z nich będzie miał własną tożsamość. Jest to fakt, że ktoś jest tą osobą, za którą się podaje. Fakt, że ktoś nosi takie, a nie inne nazwisko.

  Dezindywiduacja – to proces psychologiczno-społeczny, który prowadzi do utraty osobowości oraz zdolności rozpoznawania swoich cech jednostkowych, zanik tożsamości jednostkowej, anonimowość, identyfikacja z tłumem. Powoduje zastępowanie własnej tożsamości tożsamością grupy społecznej.

  Tożsamość płciowa (ang. gender identity) lub tożsamość płci – termin, przez który rozumie się gender – psychologiczną, kulturową płeć – z którą jednostka się identyfikuje. Kulturowo i społecznie zdeterminowane wyobrażenie własnej osoby – koncepcja samej lub samego siebie – jako kobiety (dziewczyny) lub mężczyzny (chłopca). Jest to forma tożsamości społecznej.

  Dodano: 09.02.2011. 00:25  


  Najnowsze