• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Umiejętność zapamiętywania kontekstu wspomnień kształtuje się wraz z wiekiem

  27.09.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Niemieccy naukowcy odkryli, że umiejętności zapamiętywania zdarzeń i kontekstu tych zdarzeń rozwijają się przez okres dzieciństwa i dojrzewania. Przedstawione w czasopiśmie Child Development wyniki badań dowodzą, że zdolność do zapamiętywania kontekstu wspomnień rozwija się stopniowo u nastolatków, by osiągnąć dojrzałość dopiero u osób dorosłych. Badanie przynosi kluczowe wnioski, jeśli chodzi o wiarygodność zeznań dzieci i ich implikacje dla prawa.

  Według naukowców z Uniwersytetu w Saarland dziecko pamięta spotkane osoby i kontekst, w jakim nastąpiło spotkanie. Naukowcy przebadali w sumie 18 dzieci (w wieku 7-8 lat), 20 nastolatków (w wieku 13-14 lat) i 20 młodych dorosłych (w wieku 20-29 lat), prosząc o wykonanie dwóch części ćwiczenia pamięciowego.

  W części pierwszej uczestnicy musieli podać, ile razy obrazki pojawiły się na ekranie komputera, naciskając przycisk "nowy" w przypadku obrazków wyświetlanych po raz pierwszy i przycisk "stary" w przypadku obrazków, które już się pojawiały.

  Część drugą przeprowadzano po 10-minutowej przerwie. Uczestnicy musieli przejrzeć więcej obrazków, z których niektóre były już wyświetlane w części pierwszej. Uczestnicy mieli oceniać obrazki wyłącznie pod względem tego, czy były już pokazywane; to znaczy, że jako nowe oceniane były obrazki powtarzane z części pierwszej i pokazywane po raz pierwszy w części drugiej, a jako stare, obrazki powtarzane tylko w części drugiej. Naukowcy przyjrzeli się także reakcjom mózgu uczestników badania przy pomocy elektroencefalografu.

  W ten sposób mogli ocenić zmiany rozwojowe związane ze zdolnością do zapamiętywania kontekstu wspomnień, co było przedmiotem drugiej części badania, niezależnie od kwestii różnic wiekowych przy zapamiętywaniu zdarzeń (część pierwsza). Zmierzono także, w jaki sposób badane osoby przywoływały i oceniały zapamiętane rzeczy.

  Według naukowców różnice w procesie przywoływania związanego z rozpoznawaniem powtarzających się obrazków były niewielkie (część pierwsza zadania). Tak więc reakcje mózgu u 7- i 8-latków były porównywalne do reakcji u nastolatków i dorosłych.

  Należy jednak odnotować, że w przypadku badania zapamiętywania kontekstu, dzieci wykazywały niedojrzałość. Natomiast o ile nastolatki i dorośli przejawiali tu podobieństwa, tylko u dorosłych stwierdzono dojrzałość procesu. Dane sugerują, że struktury mózgu odpowiadające za przywoływanie źródeł wspomnień dojrzewają i poprawiają się wraz z upływem czasu.

  "Badanie ma ważne implikacje dla osób interesujących się zdolnością dzieci i nastolatków do rozróżniania źródeł wspomnień" - mówią naukowcy. "Rodzice, nauczyciele i osoby pracujące w zawodach prawniczych powinni mieć świadomość, że wspomnienia nastolatków mogą często być wypaczane przez zapamiętane informacje rozpraszające, na przykład sugestie podczas składania zeznań".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Idea ćwiczenia pamięci opiera się na założeniu, iż sprawność pamięci wynika głównie z umiejętności dobrego zapamiętania materiału (tzn. „zapisania go” w tzw. pamięci długotrwałej). Z tego powodu, podczas ćwiczeń pamięci bardzo duży nacisk kładziony jest na opanowywanie różnych technik zapamiętywania. Efekt izolacji nazywany również efektem von Restorff oraz fenomenem Kohlera-Restorff − tendencja do lepszego zapamiętywania obiektów, które w jakiś sposób wyróżniają się z otoczenia. Zapamiętywanie – jest to czynność i pierwsza faza procesu pamięciowego tzw. faza nabywania określonej formy zachowania lub przyswojenia tego, co na daną jednostkę oddziałuje. Zapamiętywanie może mieć postać jednego aktu spostrzeżeniowego lub być złożoną aktywnością.

  Przechowywanie informacji jest jednym z trzech podstawowych procesów pamięciowych obok zapamiętywania i zapominania, rozróżnianych w klasycznym podejściu psychologicznym. Podział ten jest nieadekwatny do dzisiejszej wiedzy z zakresu psychologii poznawczej. Wyróżnia się więcej faz procesu pamięciowego, w których "przechowywanie informacji" nie ma ściśle sprecyzowanego znaczenia i może dotyczyć zarówno "kodowania informacji" jak ich "rekodowania" w pamięci, a także klasycznego przechowywania tych informacji. Niniejszy artykuł dotyczy tego ostatniego zjawiska. Ćwiczenie koncentracji (inaczej: trening uwagi, trening koncentracji) – wielokrotne powtarzanie czynności poprawiających umiejętność skupienia i podtrzymywania uwagi na określonym przedmiocie, zjawisku, wydarzeniu, sytuacji itp. Ułatwia naukę selekcjonowania bodźców z otoczenia i koncentracji na tych, które w danej chwili są interesujące. Umożliwia skuteczne działanie wielozadaniowe, sprzyja poprawie zdolności przetwarzania tylko tych informacji, które są istotne z punktu widzenia wybranego celu. Koncentracja uwagi jest konieczna dla trwałego zapamiętywania. Ćwiczenia koncentracji przynoszą najlepsze efekty w połączeniu z zapewnieniem organizmowi odpowiedniej ilości snu, spokoju i wypoczynku.

  Memrise – edukacyjna strona internetowa wykorzystująca fiszki w połączeniu z mnemotechnikami – częściowo zgromadzonymi przez crowdsourcing – i powtarzanie informacji w odpowiednich odstępach czasu dla zwiększenia łatwości i szybkości zapamiętywania. Służy głównie do nauki języków obcych, ale jest wykorzystywana również do zapamiętywania prostych informacji z innych dziedzin – dat, symboli, nazw itp. Obraz ejdetyczny jest to szczególna postać wyobrażenia wzrokowego. Pewne osoby obdarzone są pamięcią ejdetyczną, to znaczy posiadają zdolność zapamiętywania na długi czas obrazów (i szerzej: spostrzeżeń) niemalże bez zniekształceń. Taka osoba może przez krótką chwilę patrzeć np. na drzewo, a następnie przymknąć oczy i policzyć wszystkie liście na tym drzewie, "przyglądając" się jedynie obrazowi swojej wyobraźni.

  Pamięć – zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń, informacji, występująca u ludzi, niektórych zwierząt i w komputerach. W każdym z tych przypadków proces zapamiętywania ma całkowicie inne podłoże fizyczne oraz podlega badaniom naukowym w oparciu o różne zestawy pojęć. Natural First Steps® – metoda nauczania małych dzieci języka obcego stosująca zasadę nauczania „przy okazji”, bazująca na naturalnych zainteresowaniach dziecka oraz mechanizmach uczenia się i zapamiętywania charakterystycznych dla wieku dziecka, z uwzględnieniem właściwych dlań zainteresowań oraz ekspresji zachowań.

  Układ limbiczny, układ rąbkowy, układ brzeżny – układ struktur korowych i podkorowych mózgu, biorący udział w regulacji zachowań emocjonalnych oraz niektórych stanów emocjonalnych takich jak zadowolenie, przyjemność czy strach. Jest istotny dla procesu zapamiętywania oraz motywacji danego osobnika. Wpływa na pewne czynności wegetatywne. Pierwotnie był kojarzony wyłącznie ze zmysłem węchu.

  Efekt świeżości polega na silniejszym oddziaływaniu informacji, które nadeszły jako ostatnie (najświeższych), niż tych, które pojawiły się wcześniej. Efekt świeżości kontrastuje z efektem pierwszeństwa - zjawiskiem lepszego zapamiętywania informacji odbieranych na początku.

  Krzywa zapominania albo krzywa Ebbinghausa – linia krzywa przedstawiająca według niemieckiego psychologa Hermanna Ebbinghausa zależność między ilością przechowywanej informacji w pamięci a upływem czasu, jaki nastąpił od momentu ich zapamiętania, zaproponowana przez jej autora w opublikowanej w 1885 r. pracy "Über das Gedächtnis" (O pamięci).

  Dodano: 27.09.2011. 16:37  


  Najnowsze