• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijni naukowcy dla dobra raczkujących dzieci

  31.01.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy od dawna podkreślają korzyści edukacji we wczesnym dzieciństwie - zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Podnoszenie jakości życia maluchów pomaga im stać się wartościowymi członkami społeczeństwa. Finansowani ze środków unijnych naukowcy, którzy pracują pod kierunkiem Uniwersytetu w Stavanger, Norwegia, stawiają sobie za cel podniesienie dobrobytu raczkujących dzieci w całej Europie. Projekt TODDLER (Sposobności uczenia się dzieci raczkujących, upośledzonych i odmiennych, we wczesnym dzieciństwie) został dofinansowany na kwotę 300.000 EUR z budżetu unijnego programu "Uczenie się przez całe życie".

  Edukacja przedszkolna jest jednym z najważniejszych celów Unii Europejskiej, jak podkreślono w priorytetach 2010 UE. Podczas gdy wielu ludzi zdaje sobie z sprawę z kluczowej roli edukacji i opieki na wczesnym etapie rozwoju dziecka, to badania naukowe prowadzone dotychczas w tej dziedzinie były niewystarczające. Te ważne badania obejmujące całą Europę poszukują sposobu zapewnienia raczkującym dzieciom jak najlepszego startu w życiu.

  W projekcie bierze udział dwóch ekspertów z Uniwersytetu w Kingston, Wlk. Brytania. Naukowcy przeprowadzą badania w żłobkach, grupach przedszkolnych i ośrodkach dla dzieci w całej Anglii, aby ustalić metodologie, które zapewnią raczkującym dzieciom (w wieku 18 - 36 miesięcy) jak największe możliwości osiągnięcia zadowolenia z życia po wejściu w wiek dorosły. Odkrycia przyniosą również korzyści raczkującym dzieciom z rodzin napływowych i o niskich dochodach - jak twierdzą naukowcy.

  Wyniki prac Helen Sutherland i Jana Stymana zostaną zestawione z danymi uzyskanymi przez ich kolegów w siedmiu innych krajach i wykorzystane do opracowania zaleceń w zakresie doskonalenia edukacji we wczesnym dzieciństwie.

  Naukowcy opracują kursy szkoleniowe i materiały dla nauczycieli, takie jak pakiety internetowe, które będą wspomagać wychowawców i opiekunów w ich staraniach o poprawę dobrobytu raczkujących dzieci. Zespół wskaże konkretne obszary, które wymagają poprawy w różnych krajach. Szczególny nacisk zostanie położony na stymulowanie dobrobytu i umiejętności językowych.

  "Mamy nadzieję, że projekt pozwoli profesjonalistom lepiej poznać raczkujące dzieci i sposób, w jaki mogą one osiągać swój pełny potencjał" - zauważa Helen Sutherland, której doświadczenie w edukacji we wczesnym dzieciństwie liczy sobie ponad dwie dekady. "Będziemy przyglądać się czynnikom, które pomagają raczkującym dzieciom osiągać dobrobyt emocjonalny, takim jak ich środowisko, wsparcie otrzymywane od profesjonalistów i rodziców oraz metody nauki mówienia."

  Helen Sutherland podkreśla, że w Wlk. Brytanii nie ma ustawowego wymogu uczenia dzieci przed piątym rokiem życia, a zatem w perspektywie historycznej odnotowuje się stosunkowo niewielkie zainteresowanie edukacją młodszych dzieci, aczkolwiek rząd finansuje żłobki dla trzy- i czteroletnich dzieci.

  "Okres między pierwszym a piątym rokiem życia to lata kształtowania się, które mogą wyposażyć dzieci w umiejętności na całe życie, umożliwiające im naukę i rozwój" - mówi Sutherland. "Mamy nadzieję, że ten projekt przyczyni się do zapewnienia raczkującym dzieciom takich możliwości, dzięki którym wydobędą ze swojego życia to co najlepsze oraz do podniesienia pozycji wychowawców pracujących z małymi dziećmi i pogłębienia wiedzy na temat ich pracy."

  Ważny wkład w badania wnoszą eksperci z Belgii, Danii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii i Rumunii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Profil psychoedukacyjny, PEP – test oparty na rozwojowej koncepcji oceny służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Z założenia przeznaczony jest dla osób funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym – w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosowany jest w diagnostyce dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia. Dla osób powyżej 12 roku przeznaczony jest profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP).

  Halo Halo Dzieci Europy to druga płyta dziecięcego zespołu Dzieci z Brodą. Album złożony jest z piosenek wykonanych w językach krajów należących do Unii Europejskiej i zawiera między innymi dziecięce wykonanie Ody do radości Ludwiga van Beethovena.

  Gaworzenie – wczesny etap rozwoju mowy po krzyku i głużeniu, pojawiający się ok. 6 miesiąca życia. Niektórzy badacze twierdzą, że okres gaworzenia przypada na od trzeciego do dwunastego miesiąca życia (choć gaworzenie pojawia się u nielicznych dzieci jeszcze ok. drugiego roku życia). Polega na łączeniu samogłosek, które dziecko wymawiało do tej pory ze spółgłoskami (ga-ga, ma-ma-ma, ugh-ugh itp.) Pojawiają się w ten sposób pierwsze dowolnie wymawiane sylaby (są one zwykle przyjmowane przez rodziców jako coś bardzo przyjemnego). Taka umiejętność związana jest z możliwością kontroli przepływu powietrza przez struny głosowe oraz większą dowolną kontrolą nad wargami i językiem. Te tworzone celowo dźwięki nie mają jednak żadnej treści ani znaczenia dla dziecka.

  Animizm (łac. anima) – cecha myślenia dziecięcego, stan postrzegania świata, które przypisuje posiadanie "duszy" i żywotność lalkom i innym przedmiotom. Jest to cecha charakteryzująca dzieci w początkowym okresie wczesnego dzieciństwa lat (zdaniem Jeana Piaget w okresie wyobrażeń przedoperacyjnych (inteligencji reprezentującej)). Piaget (1973) sugerował, że dzieci posiadają tę cechę w wieku 2-4 lat, jednakże Subbotsky (2000) podsumował, że dzieci nawet do 6 roku życia mogą wykazywać animizm.

  Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (KFnrD) – polskie stowarzyszenie mające za cel z jednej strony poprawę stanu opieki medycznej dzieci w Polsce, a z drugiej – pomoc w rozwoju zainteresowań dzieciom wybitnie uzdolnionym. Fundusz został stworzony 30 maja 1981 przez Jana Szczepańskiego i Ryszarda Rakowskiego przy współpracy wielu lekarzy i nauczycieli akademickich. Od 23 lutego 2006 roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest organizacją pożytku publicznego.

  "Radosna szkoła" – rządowy program Ministerstwa Edukacji Narodowej wspomagający edukację dzieci w klasach I-III zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 roku.

  Metoda Felicji Affolter - metoda stosowana w terapii osób niepełnosprawnych i autystycznych, której konstrukcja wynika z wnikliwych obserwacji dzieci o prawidłowym rozwoju, a konkretnie kolejności osiągania przez nie umiejętności motorycznych. Wiedza zdobyta podczas tych obserwacji pozwoliła Félicie Affolter na stworzenie metody, której celem jest pomoc dziecku w osiąganiu tychże umiejętności. Metoda jest skierowana przede wszystkim do dzieci, które ze względu na niepełnosprawność mają szczególne trudności w tym względzie.

  Dodano: 31.01.2011. 17:26  


  Najnowsze