• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Śląski bada karierę swych absolwentów

  12.01.2010. 16:14
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Ponad 75 proc. studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znalazło zatrudnienie po studiach, a dla niemal 60 proc. z nich obecne miejsce pracy jest jednocześnie pierwszym od ukończenia nauki - wynika z pierwszych danych badania losów zawodowych absolwentów uczelni. Z początkiem kolejnego semestru mają być znane pełne wyniki pierwszego kompleksowego badania, które objęło absolwentów wszystkich kierunków roku akademickiego 2007/2008.

  Projekt zrealizowano po raz pierwszy.

  "Głównym celem badania było uzyskanie informacji na temat sytuacji zawodowej absolwentów naszej uczelni. Zgromadzone dane pozwolą - poprzez modyfikowanie programów studiów i form nauczania - nie tylko reagować na potrzeby rynku pracy i gospodarki, ale także je kształtować" - mówi rzecznik UŚ, dr Magdalena Ochwat.

  Uczelnia wysłała do absolwentów 8 tys. listów - zapraszając do anonimowego zalogowania się w specjalnym serwisie internetowym i wypełnienia ok. 10-minutowej ankiety. Wypełniło ją prawie 11 proc. absolwentów, czyli ponad 900 osób. Liczniej niż przeciętnie na apel Uniwersytetu odpowiedzieli absolwenci m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii i politologii, rzadziej natomiast np. geografii czy matematyki.

  Jak poinformowała PAP szefowa koordynującego badanie Biura Karier UŚ Agnieszka Dunaj, pytania ankiety podzielono na trzy działy dotyczące: oceny przydatności uzyskanego wykształcenia, oceny rynku pracy, a także oceny radzenia sobie na nim samych absolwentów.

  Z nieopracowanych jeszcze wyników badania wiadomo już m.in., że 76 proc. jego uczestników zadeklarowało zatrudnienie, a 3 proc. prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Nie pracuje tylko 21 proc. absolwentów, co więcej, 45 proc. z nich nadal się uczy - na kolejnym stopniu studiów lub na innym kierunku.

  Zdecydowana większość pracujących absolwentów (78 proc.) ma tylko jedno miejsce pracy. 44 proc. wszystkich zatrudnionych pracuje na podstawie umowę o pracę - 23 proc. ma umowę na czas określony, 21 proc. - umowę bezterminową.

  Najczęściej ankietowani pracują na stanowiskach wykonawczych - 47 proc. - oraz samodzielnych - 46 proc. Stanowiska kierownicze zajmuje 7 proc. badanych. 44 proc. pracujących wykonuje swą pracę na terenie woj. śląskiego.

  Większość pytanych - 70 proc. - znalazła pracę w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia poszukiwań. Najczęstszymi i najskuteczniejszymi wykorzystywanymi przez nich strategiami poszukiwania pracy okazały się poszukiwania przez znajomych (tzw. networking) oraz internet.

  Najwięcej absolwentów UŚ znalazło pracę w administracji publicznej oraz w edukacji i szkoleniach.

  Spośród osób, które założyły działalność gospodarczą, zdecydowana większość prowadzi ją samodzielnie lub kieruje mikroprzedsiębiorstwem (do 10 pracowników). W 37 proc. przypadków ich działalność gospodarcza jest bezpośrednio związana z kierunkiem studiów, w 33 proc. - pośrednio.

  Najczęściej wybieranymi branżami działalności gospodarczej były: edukacja, nauka i szkolenia (18 proc.), grafika, fotografia i kreacja (10 proc.). Nieco mniej popularne wśród przedsiębiorców po UŚ okazały się: informatyka i programowanie, internet i multimedia, PR, reklama, marketing, sprzedaż, rozrywka, sztuka, media i tłumaczenia.

  Pod względem wysokości zarobków netto najwięcej ankietowanych zadeklarowało przedział 1-1,5 tys. zł. Przedział 2-2,5 tys. zł zadeklarowało 11 proc. wypełniających ankietę. Do zarobków powyżej 3 tys. zł przyznało się tylko 8 proc. ubiegłorocznych absolwentów UŚ.

  Mimo to większość wypełniających ankiety zadeklarowała, że jest ze swojej sytuacji zawodowej zadowolona (25 proc.) lub bardzo zadowolona (38 proc.).

  Jednocześnie 45 proc. przebadanych odpowiedziało, że nie zamierza wyjeżdżać za pracą za granicę. 22 proc. wskazało, że bierze pod uwagę taką możliwość - w tym 10 proc. potencjalnie akceptuje pracę niezgodną z wykształceniem. 9 proc. uważa, że mogłoby pracować poza Polską tylko w zawodzie zgodnym z wykształceniem.

  Raport ma być dostępny prawdopodobnie w lutym. Jego wyniki będą ogólnodostępne, zostaną umieszczone na stronie internetowej Biura Karier UŚ. Ma zawierać m.in. szczegółowe analizy.

  Specjaliści UŚ wezmą pod uwagę m.in., że osoby, które odpowiedziały na apel o udział w badaniu są potencjalnie najaktywniejsze - tak w swej działalności społecznej, jak i zawodowej. Dokładnie opracowana informacja o sytuacji absolwentów ma umożliwić uczelni reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki - poprzez modyfikacje programów studiów i form nauczania.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Star-Typ Sport Sp. z o.o. (STS) - spółka handlowa z siedzibą w Katowicach prowadząca działalność bukmacherską na terenie Polski. Założona w 1997 roku. Aktualnie zatrudnia ponad 1000 osób pracujących w blisko 400 punktach przyjmowania zakładów. Od 2000 roku STS jest drugą największą firmą bukmacherską w Polsce. Obecnie jej udział w rynku ocenia się na ok. 35 proc. Co roku firma przyjmuje kilkadziesiąt milionów zakładów, a liczbę jej stałych klientów szacuje się na ponad 200 tys. osób. YLE Radio Suomi program radiowy publicznego nadawcy fińskiego Yleisradio, mutowany w poszczególnych częściach kraju. Program przygotowywany jest przez 20 rozgłośni regionalnych. Jest najpopularniejszym programem w Finlandii a jego słuchalność wynosi 38 proc. Procedura współdecydowania – (uregulowana dawnym art. 251 TWE) w okresie przed Traktatem z Lizbony była jedną z najczęściej stosowanych procedur stanowienia prawa we Wspólnocie Europejskiej, która jako jedyna z pozostałych (proc. zgody, współdecydowania, współpracy, konsultacji) nadawała Parlamentowi Europejskiemu kompetencje prawodawcze równe Radzie Unii Europejskiej. Procedura ta była wykorzystywana zwykle we wszystkich obszarach ustawodawstwa z wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa, podatków, polityki handlowej, pomocy państwa, polityki gospodarczej, konkurencji i Unii Gospodarczej i Walutowej.

  Sveriges Radio P3 – ogólnokrajowy program Szwedzkiego Radia, nadawany na terytorium Szwecji i Wysp Alandzkich. Nadawanie programu rozpoczęto w r. 1964. Jego słuchalność w r. 2009 wynosiła 11.4 proc. Annise Danette Parker (ur. 17 maja 1956 w Houston) – amerykańska działaczka polityczna, w 2013 roku objęła stanowisko burmistrza Houston. Jest lesbijką. Houston to pierwsze z dużych miast USA, które wybrało burmistrzem osobę otwarcie homoseksualną. Parker otrzymała 53 proc. głosów. Jest członkiem Partii Demokratycznej i była radną rady miejskiej.

  Trix i Flix – oficjalne maskotki Euro 2008. O wyborze zdecydowali kibice obu alpejskich krajów. W głosowaniu wzięło udział ponad 67 tys. Austriaków i Szwajcarów. Trix i Flix uzyskali 36,3 proc. głosów, wyprzedzając Flitza i Blitza oraz Zagiego i Zigiego. Sveriges Radio P1 – ogólnokrajowy program Szwedzkiego Radia, nadawany na terytorium Szwecji i Wysp Alandzkich. Jest najstarszym programem a jego emisję rozpoczęto w 1925 jako program mówiony. Jego słuchalność w r. 2009 wynosiła 11.9 proc.

  Sveriges Radio P3 – ogólnokrajowy program Szwedzkiego Radia, nadawany na terytorium Szwecji i Wysp Alandzkich. Nadawanie programu rozpoczęto w r. 1955. Jego słuchalność w r. 2009 wynosiła 11.4 proc. Do czasu uruchomienia programu trzeciego, "dwójka" nadawała muzykę rozrywkową i popularną. BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. - polskie przedsiębiorstwo budowlane z siedzibą w Rzeszowie i oddziałami w Niemczech (od 2002 roku), Holandii i na Słowacji (od 2007 roku). Działa na rynku od 1991 roku, od 2009 roku prowadzi działalność deweloperską. Członek grupy kapitałowej Polservice (obecnie Polservice posiada 72 proc. udziałów firmy BESTA PB Sp. z o.o.). Zatrudnia łącznie ponad 400 pracowników. Stawiając na politykę jakości, w 2001 roku wdrożyła System Zarządzania Jakością i otrzymała certyfikat ISO 9001 (obecnie ma certyfikat ISO 9001:2008). Audyty przeprowadzane są corocznie.

  Hot Fuzz - Ostre psy – brytyjska surrealistyczna komedia policyjna nakręcona w roku 2007 przez reżysera Edgara Wright. Film miał swoją premierę 14 lutego 2007 roku, zdobywając przychylne noty - 90 proc. na Rotten Tomatoes i 81/100 na Metacritic.

  Białko C – jedno z białek hamujących proces krzepnięcia krwi. Należy do białek zależnych od witaminy K. Kodowane jest przez gen PROC zlokalizowany na chromosomie (2q13-q14). Pod względem biochemicznym jest proteazą serynową, która w formie aktywnej degraduje aktywny czynnik V (przy współudziale heparyny) oraz VIII (przy współudziale białka S). Mutacja Leiden genu czynnika V prowadzi do powstania białka odpornego na działanie białka C.

  Skakunowate, skakuny, skaczele (Salticidae) – kosmopolityczna rodzina pająków, które nie tkają sieci, tylko polują skacząc na swoją ofiarę. W skład rodziny, mającej minimum 65 mln lat, wchodzi ok. 5600 gatunków przynależących do blisko 600 rodzajów, co czyni je najliczniejszą rodziną wśród pająków z ok. 13 proc. wszystkich gatunków. W Polsce stwierdzono występowanie 59 gatunków, m.in.: rozciągnik mchuś, skakun arlekinowy, strojniś nadobny , czy mrówczynka. Skakuny na ogół są niewielkich rozmiarów, większość osiąga 2-12 mm, choć zdarzają się osiągające ok. 20-30 mm (np. z rodzajów Hyllus i Sandalodes) oraz takie, które nie przekraczają 1 mm (rodzaj Eupoa). Area of Outstanding Natural Beauty (ang. "Obszar o wybitnym pięknie naturalnym") – obszar typu wiejskiego w Anglii, Walii lub Irlandii Północnej, którego elementy uznano za cenne dla krajobrazu. Kwalifikacji terenów dokonuje agencja Natural England działająca na zlecenie rządu Wielkiej Brytanii. Na terenie Walii w imieniu parlamentu walijskiego działa Countryside Council for Wales. W Anglii znajduje się 36 takich obszarów, zajmujących 15 proc. jej powierzchni. Najmniejszym są wyspy Scilly, największym Cotswolds.

  Dodano: 12.01.2010. 16:14  


  Najnowsze