• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ustawa reguluje użycie flagi państwowej

  17.04.2010. 21:09
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Flagi powiewające podczas świąt państwowych albo w okresie żałoby narodowej są świadectwem solidarności narodu, poszanowania patriotycznych tradycji i historii Polski. Kwestię prawidłowego posługiwania się symbolami narodowymi precyzuje Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Każdy z nas ma prawo wywiesić biało-czerwoną flagę, zachowując zasadę otaczania tych symboli czcią i szacunkiem, ale już nie każdy powinien posługiwać się flagą z godłem.

  Orzeł biały, biało-czerwone barwy i "Mazurek Dąbrowskiego" są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela, wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa.

  Flaga państwowa to dwa równe pasy bieli i czerwieni. Taką flaga możemy posługiwać się wszyscy, pamiętając, że przy pionowym położeniu, biel powinna znajdować się po lewej stronie, a przy poziomym - na górze. Flagę tę podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad sejmu, senatu, prezydenta, rządu, organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego - w czasie ich sesji, organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych - z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych. Podnoszą ją również polskie statki żeglugi śródlądowej.

  Art. 7 ustawy mówi dodatkowo, że biało-czerwoną flagę można umieszczać w innych miejscach, z zachowaniem szacunku dla symbolu.

  Odmiennie rzecz się ma z flagą państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Tu katalog instytucji uprawnionych do jej podnoszenia jest zamknięty.

  Art. 8 stanowi, że taka flaga jest zarezerwowana dla przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych oficjalnych przedstawicielstw i misji za granicą. Flagę z godłem wieszają kierownicy tych przedstawicielstw, urzędów i misji na swych rezydencjach i środkach komunikacji. Jest to także symbol stosowany na cywilnych lotniskach i lądowiskach, cywilnych samolotach podczas lotów za granicą, w kapitanatach (bosmanatach) portów - na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi ich siedziby urzędowe.

  Flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą ponadto polskie statki morskie jako banderę i statki morskie pełniące specjalną służbę państwową.

  Flagi z godłem są dostępne w publicznej sprzedaży. Warto jednak, z poszanowania dla historii i prawa polskiego, wiedzieć, co oznacza używany przez nas symbol. Zwraca na to uwagę wielu ekspertów, m.in. z Instytutów Historii na polskich uczelniach.

  W trudnych chwilach żałoby narodowej flagę państwową opuszcza się do połowy masztu. Jeśli jednak jest zamocowana na drzewcu, można do niej dowiesić żałobna wstęgę - kir. Flagi opuszczonej nie łączy się z kirem, ponieważ samo jej opuszczenie jest oznaką żałoby. KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Pojęcie święta państwowego nie zostało w Polsce prawnie uregulowane w żadnym akcie normatywnym, podobnie jak nie określono sposobu ich obchodzenia, co Najwyższa Izba Kontroli w 2005 roku uznała za „legislacyjny błąd”. Jedynie ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych nakłada w art. 7 obowiązek podnoszenia w czasie świąt państwowych flagi państwowej na budynkach organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) – według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa. Flaga państwowa, inaczej flaga narodowa – jeden z symboli państwowych, oficjalny znak symbolizujący suwerenność państwa. Flaga jest płatem tkaniny, najczęściej prostokątnym (inne kształty spotyka się tylko wyjątkowo: kwadratowy – Watykan, Szwajcaria czy trójspiczasty – Nepal). Jest wywieszana na urzędach państwowych oraz w trakcie świąt i uroczystości państwowych, bądź spotkań międzynarodowych. Flaga państwowa podlega ochronie prawnej i jej zniszczenie lub obelżywe traktowanie traktowane jest jako obraza narodu. W niektórych państwach obchodzone jest święto flagi państwowej, np. w Szwecji czy USA lub w Polsce (2 maja). Wygląd flagi państwowej jest w ogromnej większości państw określony przez ustawę zasadniczą i ustawy szczegółowe.

  Flaga Serbii jest prostokątem o proporcjach 2:3 podzielonym na trzy poziome pasy: czerwony, niebieski i biały. Jej barwy nawiązują do wywodzącej się z panslawizmu idei flagi wszechsłowiańskiej. Flaga państwowa zawiera herb Serbii umieszczone centralnie w stosunku pionowym. W stosunku poziomym jest ono przesunięte w stronę masztu o 1/7 łącznej długości flagi [1]. Dopuszczone jest stosowanie wersji flagi pozbawionej godła. Aktualny wzór flagi został oficjalnie wprowadzony w listopadzie 2010 roku. Barwy narodowe lub państwowe (także l.poj. barwa) — rodzaj wizualnego symbolu narodowego, będącego połączeniem jednego, dwóch lub kilku kolorów w postaci podłużnych pasów, kół lub innych pól. Barwy stanowią element flagi państwowej, ale mogą występować samoistnie na innych znakach państwowych (godło, ordery) czy w urzędowych publikacjach (np. szata graficzna stron internetowych). Barwy mogą stanowić symbol całego państwa, a w państwach federacyjnych — także jego części.

  Flagi Skonfederowanych Stanów Ameryki: Skonfederowane Stany Ameryki (CSA) miały w swej historii kolejno trzy oficjalne flagi narodowe, jednak w potocznych wyobrażeniach współcześnie jako "flaga Południa", "flaga Rebelii" lub "flaga Konfederacji" funkcjonuje flaga Southern Cross, która nie była flagą państwową CSA i nie była zasadniczo używana w takiej formie. Flaga Żor – składa się z czterech pasów, z czego dwa środkowe pasy są wielkości jednego z pozostałych. Pas, który znajduje się na samej górze flagi to niebieski. Następnie przez środek przebiegają dwa pasy węższe o połowę. Są to pasy biały i czerwony. Na dole znajduje się pas żółty wielkości pasa niebieskiego. Kolory niebieski i żółty pochodzą z flagi województwa śląskiego, a kolory biały i czerwony z polskiej flagi narodowej.

  Flaga Republiki Serbskiej (w Bośni i Hercegowinie) to bezpośrednia adaptacja flagi Serbii w wersji bez godła. Jest ona prostokątem o wymiarach 2:3 podzielonym na trzy poziome pola: czerwone, niebieskie i białe. Jej symbolika i etymologia jest taka sama jak pierwowzoru. Flaga (od nid. vlag) – płat tkaniny określonego kształtu i barwy przymocowywany do drzewca może zawierać godła, symbole, wizerunki. Flaga jest znakiem rozpoznawczym, symbolem państwa (flaga państwowa) lub organizacji, czasem również miast (flaga miejska) czy jednostek podziału administracyjnego, oddziału wojsk (sztandar), organizacji: politycznych, społecznych, kościelnych, sportowych, itd.

  Flaga Łowicza – prostokąt barwy błękitnej o stosunku wysokości do długości jak 5:8. Centralnie na płacie umieszczone jest godło herbu Miasta Łowicza, stosunek wysokości godła do wysokości flagi jak 4:5. Flagą Wielką Miasta Łowicza jest flaga o wymiarach 150 x 240 cm i podnoszona jest wyłącznie na maszcie nad ratuszem.

  Flaga Mołdawii jest prostokątem podzielonym na trzy pionowe pasy, od lewej są to kolejno: niebieski, żółty i czerwony. Pośrodku żółtego pasa znajduje się herb Mołdawii, umieszczony tutaj dla odróżnienia od flagi rumuńskiej, która zawiera te same kolory (herb jest jednak tylko po jednej stronie flagi). Godło przedstawia orła z tarczą, na której wyobrażona jest głowa tura.

  Flaga gminy Kłecko – barwy gminy Kłecko określa jej flaga, koloru białego z „Herbem Gminy” w jej centrum, o wymiarach właściwych dla flagi państwowej. Flaga Grenlandii została zaprojektowana przez Thue Christiansen. Flaga składa się z dwóch pasów: białego na górze i czerwonego na dole, wraz z dużą tarczą. Górna część tarczy jest czerwona, dolna jest biała. Jej lokalna nazwa w języku grenlandzkim to Erfalasorput, co oznacza "nasza flaga", ale Aappalaartoq (czerwony) jest także używany jako nazwa flagi grenlandzkiej i duńskiej (Dannebrog). Dziś mieszkańcy Grenlandii uznają zarówno Erfalasorput, jak i Dannebrog.

  Dodano: 17.04.2010. 21:09  


  Najnowsze