• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W czasie czytania osoby dwujęzyczne odnoszą się do języka ojczystego

  23.06.2010. 12:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Osoby dwujęzyczne nadal wyszukują dźwięki w swoim języku ojczystym, nawet jeżeli sądzą, że myślą tylko w jednym języku na raz - zdaniem naukowców z Uniwersytetu w Bangor w Wlk. Brytanii. Naukowcy odkryli, że osoby dorosłe biegle posługujące się językiem angielskim, których pierwszym językiem jest chiński, nieświadomie polegają na swoim języku ojczystym w czasie czytania po angielsku. Źródłem współfinansowania badań, które kosztowały nieco poniżej 1 mln EUR, była Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) oraz brytyjska Rada ds. Badań Ekonomiczno-Społecznych (ESRC).

  Naukowcy stwierdzili, że ich badania, których wyniki zostały opublikowane w czerwcowym wydaniu czasopisma Journal of Neuroscience, sugerują, że osoby uczące się drugiego języka w okresie dojrzewania lub później nadal przywołują dźwięki słów ze swojego ojczystego języka, nawet jeżeli osiągają biegłość w drugim języku.

  Guillaume Thierry, profesor neurologii kognitywnej z Uniwersytetu w Bangor, powiedział, że pomimo przekonania większości osób dwujęzycznych, że funkcjonują tylko w jednym języku w określonym momencie, odkrycia pokazują, że niekoniecznie tak jest.

  "Dwujęzyczne osoby wyszukują informacje w swoim języku ojczystym nawet wtedy, kiedy to nie jest konieczne lub, co jeszcze bardziej zaskakujące, kiedy przynosi to efekt przeciwny do zamierzonego, ponieważ informacje z języka ojczystego nie pomagają przy czytaniu lub słuchaniu słów w drugim języku" - wyjaśnia profesor Thierry.

  Stwierdził, że ponieważ wykazano, iż osoby dwujęzyczne korzystają ze swojego języka ojczystego w czasie czytania lub słuchania drugiego języka, teraz wraz ze swoim kolegą Yan Jing Wu - kierownikiem ds. wspierania projektów naukowych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Bangor - postanowił zbadać typ reprezentacji mentalnej, czyli dźwięki bądź pisownię, jaka jest wykorzystywana.

  Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dwa języki oddziałują na siebie w dwujęzycznym umyśle profesor Thierry i dr Wu poprosili 90 ochotników - 30 rodzimych użytkowników chińskiego, 30 rodzimych użytkowników angielskiego i 30 dwujęzycznych dorosłych posługujących się chińskim i angielskim, którzy nauczyli się angielskiego po ukończeniu 12 roku życia - o poddanie się testowi czytania i słuchania.

  Naukowcy rejestrowali aktywność mózgu angielskojęzycznych ochotników w czasie, kiedy wskazywali, które pary angielskich słów mają podobne znaczenie. Ochotnicy nie wiedzieli, że za niektórymi z niepowiązanych par słów ukrywały się dźwięki lub powtórzenia w pisowni w ich chińskich tłumaczeniach. Na przykład niepowiązana para angielskich słów "doświadczenie" i "niespodzianka" przekłada się jako "jing yan" i "jing ya".

  Wyniki pokazały, że dwujęzyczni dorośli reagowali na słowa o powiązanym znaczeniu tak szybko jak rodzimi użytkownicy angielskiego. Powtórki pisowni w tłumaczeniach chińskich nie miały wpływu na ich reakcje. Jednakże kiedy angielskie słowa zawierały w tłumaczeniu na chiński podobne dźwięki to na ich widok u dwujęzycznych ochotników pojawiała się zmiana fali mózgowej zwanej N400.

  Zdaniem naukowców to sugeruje, że wykorzystywane były słowa chińskie i przetwarzanie drugiego języka aktywuje dźwięki, ale nie ortografię, tłumaczeń na język ojczysty.

  Dr Wu i profesor Thierry stwierdzili, że ich praca pomoże naukowcom zrozumieć, w jaki sposób mózg zarządza symbolami i dźwiękami w różnych językach.

  Michael Chee, neuronaukowiec z Wydziału Medycyny Duke-NUS (Narodowego Uniwersytetu w Singapurze), który nie pracował przy tych badaniach, zauważył, że chociaż osoby uczące się drugiego języka w późniejszym okresie życia są instruowane, by nie tłumaczyć bezpośrednio słów ze swojego języka ojczystego, to mogą to robić tak czy inaczej.

  "Jednym z ograniczeń badań jest fakt, że wiele starszych pokoleń Chińczyków uczących się angielskiego przyswajało ten język poprzez zapamiętywanie list słówek, co wydaje się być metodą nauczania na siłę" - mówi profesor Chee. "Interesującym byłoby przekonać się, czy takie same wyniki uzyskano by w badaniu osób uczących się angielskiego we wcześniejszym okresie życia."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Fonetyczna metoda nauczania języka angielskiego – metoda nauczania czytania i dekodowania słów w języku angielskim. Pomimo faktu, iż jest to metoda uznawana za kontrowersyjną jest powszechnie stosowana. Dzieci rozpoczynają naukę czytania używając świadomie fonetyki zazwyczaj w wieku 5-6 lat. Nauczanie czytania w języku angielskim tą metodą wymaga od dzieci nauczenia się połączeń pomiędzy wzorami liter i dźwiękami jakie reprezentują. Instrukcje fonetyki wymagają od nauczyciela aby zapewnił uczniom podstawy informacji na temat fonetycznych zasad i ich wzorców. TEFL (ang. teaching English as a foreign language, nauczanie języka angielskiego jako języka obcego) dotyczy nauczania języka angielskiego wszystkich, których pierwszym językiem nie jest angielski. Zazwyczaj też osoby te uczą się angielskiego na terenie, gdzie nie jest on powszechnie używany i nie ma wielu możliwości na naturalny kontakt z tym językiem. Z TEFL zazwyczaj możemy się spotkać w kraju ojczystym uczniów w szkołach państwowych lub na lekcjach prywatnych, czy to w postaci szkół językowych czy korepetycji. Nauczycielami mogą być native speakerzy lub osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Nauczanie różni się w tych dwóch przypadkach, dlatego w profesji nauczycielskiej znajdziemy dla nich inne nazewnictwo. Transfer językowy (znany także jako interferencja L1, interferencja językowa, interferencja międzyjęzykowa lub interferencja) to wpływ pierwszego języka na produkcję lub odbiór języka drugiego (L2). Transfer dotyczy różnych aspektów języka, takich jak gramatyka, słownictwo, wymowa, pisownia, znaczenie (semantyka), itd. Transfer językowy jest najczęściej omawiany w kontekście metodyki nauczania języka angielskiego, ale wystąpić może w każdej sytuacji, kiedy uczący się języka drugiego nie posiada kompetencji użytkownika rodzimego w tym języku.

  Globish – podzbiór języka angielskiego sformalizowany przez Jean-Paula Nerrière. Termin ten Nerrière utworzył w 1989 po swoich podróżach biznesowych do krajów Dalekiego Wschodu. Globish wykorzystuje podstawowe reguły gramatyczne języka angielskiego oraz wyraźnie sprecyzowany zbiór 1500 najczęściej używanych angielskich słów. Według Nerrière nie jest to „język” ale „narzędzie” samo w sobie, jest to wspólna płaszczyzna, której nie-native speakerzy będą się trzymać prowadząc międzynarodowe interesy. Nerrière twierdzi, że osoby posługujące się językiem angielskim będą musiały dostosować się, albo wypadną z gry. Yeísmo – proces fonetyczny zachodzący w części hiszpańskojęzycznego obszaru Ameryki Łacińskiej. Ll tradycyjnie wyrażał głoskę ʎ (palatalna lateralna). Dźwięk ten zanikł na większości obszarów Ameryki, z wyjątkiem dwujęzycznych obszarów, na których mówi się w keczua lub w innych językach rdzennych Ameryki, posiadających ten fonem w swojej fonetyce. Obecnie zanika także w Hiszpanii, ale i tam jest podobnie - nie dotyczy on dwujęzycznych obszarów języka katalońskiego lub innych języków, w których obecne jest ʎ. Na większości obszarów fonem ten upodabnia się do j. Zjawisko to nazywane jest właśnie yeísmo.

  Język mulam – z grupy dong-shui (kam-sui) tajo-kadajskiej rodziny języków. Używany przez mniejszość Mulam, mieszkającą w Regionie Autonomicznym Guangxi w ChRL. Używa go 86 000 osób. Większość użytkowników jest dwujęzyczna, mówi także po chińsku (i w tym języku piszą), mniej niż 10 tysięcy mówi wyłącznie w mulam. Użycie dość powszechne, we wszystkich sferach życia, mówią nim (jako drugim językiem) także sąsiadujący z Mulao Zhuangowie i Hanowie. Blisko spokrewniony z językami maonan i południowodongiańskim. Stara matura dwujęzyczna - rodzaj starej matury zdawany w Polsce do 2005 roku włącznie, wyłącznie w liceach dwujęzycznych. Uczniowie tych liceów mieli też możliwość zdawania matury takiej, jak obowiązująca w liceach ogólnokształcących, jeżeli nie chcieli przystąpić do matury dwujęzycznej. W niektórych szkołach w połowie ostatniego roku nauki organizowano dodatkowy egzamin wewnętrzny z języka będącego przedmiotem nauki dwujęzycznej, dopuszczający do zdawania matury dwujęzycznej.

  Język irlandzki, język iryjski (Gaeilge) – język z grupy goidelskiej (q-celtyckiej) języków celtyckich. Język narodowy Irlandczyków uznany został za język urzędowy niepodległej Irlandii (obok angielskiego). W 2011 około 1,77 miliona anglojęzycznych mieszkańców Irlandii zadeklarowało, że posiada jakąkolwiek znajomość swojego języka narodowego, wyniesioną głównie ze szkolnych lekcji. Na co dzień jako języka narodowego i ojczystego używa ok. 77 tys. osób, z czego ponad 66 tysięcy w regionach Gaeltacht, zaś liczba osób deklarujących używanie języka rzadziej niż codziennie wynosi ponad 700 tysięcy. Dwujęzyczne nazewnictwo geograficzne w Polsce – zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym na terenach zamieszkanych przez mniejszości narodowe, etniczne lub posługujące się językiem regionalnym, istnieje możliwość wprowadzenia nazewnictwa geograficznego w językach mniejszości.

  Pidżyn chińsko-angielski, ang. Chinese Pidgin English – zmodyfikowana forma języka angielskiego, która rozwinęła się w XVII w. jako język handlowy czy też lingua franca (wspólny język) między Brytyjczykami a Chińczykami. Chiński pidżyn powstał w Kantonie po otwarciu tam w 1664 przez Brytyjczyków pierwszej placówki handlowej. Brytyjczycy uznali język chiński za niezwykle trudny, natomiast Chińczycy mieli o języku angielskim niepochlebne zdanie i uważali jego naukę za coś poniżającego. Chiński pidżyn stworzony został przez Brytyjczyków oraz przyjęty przez Chińczyków w celach handlowych (powszechnie uważa się, że termin pidgin jest zniekształconą formą angielskiego słowa business) i był używany prawie do końca XIX wieku.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Drugi język , L2 - język przyswojony jako drugi w kolejności po języku ojczystym. Niekoniecznie jest równoznaczny z językiem obcym. Większość dzieci na świecie posługuje się dwoma językami. Na przykład dla dziecka kaszubskiego, posługującym się w środowisku rodzinnym i rówieśniczym językiem kaszubskim i stykającego się z literackim językiem polskim dopiero w szkole język polski jest językiem drugim, ale nie obcym. Bardzo często się zdarza w krajach wielojęzycznych, że L2 jest dominujący dla danej osoby, zwłaszcza gdy funkcjonuje ona poza terenem, na którym może posługiwać się językiem ojczystym. Na przykład Katalończyk mieszkający poza Katalonią posługuje się na co dzień językiem hiszpańskim (L2) jako językiem głównym. W tej sytuacji może czasami dochodzić do procesu stopniowej utraty umiejętności mówienia językiem ojczystym (language attrition). Aktor dziecięcy lub aktorka dziecięca – pojęcie, które do języka polskiego weszło z języka angielskiego (child actor). Określa się nim aktorów, którzy nie mają ukończonych osiemnastu lat. Obejmuje ono również osoby już dorosłe (i często nadal grające), które występowały jako dzieci (inaczej "były aktor dziecięcy").

  Dodano: 23.06.2010. 12:12  


  Najnowsze