• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W czwartek pierwsze warsztaty dla młodzieży w SWPS

  20.10.2010. 16:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  21 października w warszawskiej siedzibie SWPS odbędą się pierwsze warsztaty dla młodzieży w cyklu "Ja i moje ciało - źródło problemu czy radości". Dyskusje o dojrzewaniu poprowadzą wykładowcy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej: Małgorzata Ohme - psycholog rozwojowy oraz Michał Pozdał - trener młodzieży.

  Warsztaty w ramach Strefy Młodzieży SWPS (o ktorej w serwisie Nauka w Polsce można przeczytać  tutaj) będą się odbywać w także w Sopocie (22 października) i Wrocławiu (29 października).

  "W okresie dojrzewania ciało jest dla nastolatka źródłem wielu sprzecznych emocji i punktem odniesienia dla ogólnej samooceny - tłumaczy Małgorzata Ohme. - Kreowany przez media wizerunek atrakcyjnej kobiety i mężczyzny powoduje, że ciało staje się dyskomfortem związanym z rozbieżnością między +ideałem+ a odbiciem w lustrze".

  Psycholożka dodaje także, iż w ostatnich latach obserwujemy wzrastającą liczbę zaburzeń odżywiania wynikającą z podejmowanych rygorystycznych diet, które mają na celu zmniejszenie owej rozbieżności i przybliżenie nastolatka do wizerunku z okładki kolorowego pisma. "Rozpaczliwe próby schudnięcia niejednokrotnie kończą się drastycznie i pozostawiają konsekwencje w postaci zaburzonego obrazu ciała na wiele lat" - podkreśla Ohme.

  "Ciało to temat tabu - dodaje Michał Pozdał. - Młodzi ludzie szukają podstawowych informacji w internecie lub wśród rówieśników. Propagowane w społecznym środowisku zachowania seksualne nie zawsze jednak są tymi najlepszymi". "Chcemy wesprzeć młodzież w tym trudnym dla nich okresie, jakim jest dojrzewanie" - uzupełnia.

  Zapisy na spotkania w ramach Strefy Młodzieży przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów: 22 517-98-18 (Warszawa), 58 721-46-91 (Sopot) oraz 71 327-08-69 (Wrocław). Udział w programie jest bezpłatny.

  Szczegółowe informacje i harmonogram Strefy Młodzieży SWPS: www.swps.pl

  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rafał Krzysztof Ohme – profesor nadzwyczajny, ekspert w dziedzinie psychologii, komunikacji i badań nad mózgiem. Pod kierunkiem Roberta Zajonca ze Stanford University jako pierwszy zreplikował badanie nad podprogowym poprzedzaniem afektywnym. Był stypendystą Kellogg School of Management gdzie uczył się reklamy u Briana Sternthala. Wykłada na SWPS we Wrocławiu. Barbara Szacka (ur. 1930) – polska socjolog. Zajmuje się problematyką pamięci zbiorowej, biologicznych podstaw życia społecznego i socjologią ogólną. Autorka podręcznika Wprowadzenie do socjologii (Warszawa 2003). Przez wiele lat wykładała na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – uczelnia niepubliczna z siedzibą w Warszawie utworzona w 1996 roku. Prowadzi wydziały zamiejscowe w Katowicach, Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo.

  Lech Andrzej Sokół (ur. 21 lutego 1942 w Koprzywnicy) - doc. dr hab., historyk dramatu i teatru, witkacolog. Wykłada w Instytucie Sztuki PAN, warszawskiej Akademii Teatralnej oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W latach 1991-1996 ambasador RP w Królestwie Norwegii i Republice Islandii. Ruch Apostolstwa Młodzieży (RAM) jest jednym z ruchów w Kościele katolickim, którego celem jest działalność apostolska wśród młodzieży. Jest jedną z głównych wspólnot młodzieżowych w Polsce.

  Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 – ogólnopolski, bezpłatny i anonimowy telefon zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu od godziny 12 do 20. Dostępny jest pod zharmonizowanym w Europie numerem 116111, połączenie nie jest widoczne na rachunkach ani na billingach większości sieci. Numer ma docelowo działać we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Sznyt - potoczne określenie blizny, która powstała w wyniku celowego samookaleczenia osoby chcącej w ten sposób możliwie wyraźnie i trwale oznaczyć skórę swojego ciała. Jest specyficzną ozdobą mającą świadczyć o odwadze i odporności danej osoby na ból, lub też określić tę osobę jako przynależną do konkretnej społeczności. W społeczeństwach prymitywnych jest metodą na zdobienie ciała, w społeczeństwach cywilizowanych popularna wśród przestępców, także pensjonariuszy zakładów karnych, oraz w wielu subkulturach młodzieżowych. Jest to także dość częsta metoda udowadniania "męskości" także wśród dorastającej młodzieży, głównie męskiej.

  Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej (ZPMD) – powstał 12 sierpnia 1927 w Warszawie z połączenia Organizacji Młodzieży Narodowej, sanacyjnego Akademickiego Stowarzyszenia Młodzieży Postępowej i Akademickiej Organizacji Wolności. 6 listopada tego samego roku do ZPMD przystąpiła Polska Organizacja Akademicka Młodzieży Niezależnej "Kuźnica" i Akademicki Oddział Związku Naprawy Rzeczypospolitej we Lwowie. Zaś w grudniu dołączyły: krakowska Organizacja Młodzieży Radykalnej i Wydział Młodzieży Partii Pracy. Odzież ochronna – rodzaj odzieży chroniącej człowieka podczas pracy przed działaniem czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz zabezpieczającej przed ewentualnymi urazami ciała.

  MKS "Parasol" Wrocław (współpraca z WKS "Śląsk Wrocław" SA) – wrocławski Młodzieżowy Klub Sportowy o czerwono-czarnych barwach, specjalizujący się w szkoleniu dzieci i młodzieży, zawiązany w 1982 roku. MKS Parasol Wrocław kontynuuje tradycje klubów Pogoni Leśnica oraz Stali Pilczyce. Do stałych imprez organizowanych przez Parasol należy coroczny bieg przełajowy Parasola dla dzieci i młodzieży.

  Mirosław Duchowski (ur. 1948) – malarz i projektant przestrzeni publicznych. Profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Kieruje interdyscyplinarnym, międzyuczelnianym Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej, oraz Instytutem Kultury i Komunikowania SWPS. Prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1990-93 był prorektorem ASP.

  Grupa "Płomienie" – grupa polskiej młodzieży socjalistycznej związanej z PPS działająca w latach 1940-1945 podczas okupacji niemieckiej, na terenie Warszawy. Grupa ideologicznie i personalnie wywodziła się z międzywojennego Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej oraz Organizacji Młodzieży Socjalistycznej „Spartakus", półlegalnej organizacji uczniów szkół średnich pod patronatem PPS. Nazwa pisma i grupy nawiązywała do pisma wydawanego w latach trzydziestych przez ZNMS oraz do tytułu powieści Stanisława Brzozowskiego. Odznaka Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży – wyróżnienie wręczane członkom PTTK za wkład pracy związany z działalnością turystyczno-krajoznawczą wśród dzieci i młodzieży.

  Galeria Moje Archiwum (lub Moje Archiwum) – autorska galeria sztuki współczesnej założona przez Andrzeja Ciesielskiego działająca w Koszalinie. W latach 1986-1990 jako Galeria Na Plebanii organizowała wystawy korzystając z gościnności różnych instytucji. W latach 1990-2002 miała swoją stałą siedzibę przy ulicy Grunwaldzkiej 20. W ramach jej działalności zorganizowano wystawy indywidualne, wystawy zbiorowe, ekspozycje zbiorów własnych w formie plansz dokumentacyjnych, spotkania, pokazy, wystąpienia artystyczne, warsztaty, performance, pokazy wideo, a w dziedzinie edukacji - warsztaty dla młodzieży prowadzone przez twórców z terenu całego kraju. Jan Pomorski (ur. 16 maja 1954 w Lublinie) – polski historyk. Absolwent I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie. W 1976 ukończył historię na UMCS. Doktorat - 1980 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, habilitacja na UMCS 1986 (Paradygmat „New Economic History)”. Od roku 1987 kierownik Zakładu Metodologii Historii. Profesor UMCS - 1991, tytuł naukowy profesora - 1993. Od 1995 profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2004-2006 pracował na WSHE w Łodzi. W latach 2006-2009 na SWPS w Warszawie. Zajmuje się historią historiografii i metodologią historii. Pracuje w Instytucie Historii UMCS. Jest przewodniczącym Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

  Global Media Journal – międzynarodowy periodyk medioznawczy ukazujący się w Internecie. Utworzony został w 2002 roku przez prof. Yahya Kamalipour z Uniwersytetu Purdue Calumet w USA i obecnie posiada ponad dziesięć wersji językowo-regionalnych, m.in. hiszpańskojęzyczną, brytyjską, francuską, australijską, perską, afrykańską, a także polską, której redaktorem jest dr Tomasz Płudowski, a wydawcą Collegium Civitas w Warszawie. Periodyk ma charakter interdyscyplinarny i publikuje zarówno teksty czysto naukowe jak i te o zacięciu dziennikarskim, stosujące metody ilościowe jak i jakościowe, o podejściu empirycznym i teoretycznym, czerpiące z medioznawstwa, nauk o komunikowaniu, politologii, socjologii, psychologii, czy kulturoznawstwa. Około 80-90% każdego numeru to teksty oryginalne pochodzące z danego kraju, a 10-20% to tłumaczenia z innych edycji. Część każdego numeru to teksty zamawiane, wszystkie inne zgłoszone teksty poddawane są recenzji naukowej. W roku ukazują się dwa wydania, jedno jesienią, jedno wiosną. Wszystkie wydania światowe są ze sobą połączone linkami tworząc jedyną w swoim rodzaju sieć naukową. Wszystkie wydania mają taką samą grafikę, ale kwestie redakcyjne pozostają w gestii redaktora naczelnego, redaktora numeru oraz zespołu, który sobie dobiera. Zespół redakcyjny wersji polskiej składa się m.in. z Bogusławy Dobek-Ostrowskiej Uniwersytet Wrocławski), która jest zastępcą redaktora oraz Wiesława Godzica (SWPS), Karola Jakubowicza(KRRiTv), Stanisława Mocka (Collegium Civitas), Macieja Mrozowskiego (Uniwersytet Warszawski) oraz Jacka Żakowskiego (Collegium Civitas, Polityka). Jerzy Stefan Trzebiński (ur. 20 listopada 1946) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracownik SWPS. Zajmuje się poznawczą psychologią społeczną, psychologią narracji oraz psychologią twórczości.

  Tomasz Franciszek Maruszewski (ur. 1946) – profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Sopocie), doktor habilitowany, psycholog, specjalizujący się w psychologii poznawczej, psychologii emocji, psychologii zarządzania oraz psychologii komunikowania. Rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów młodzieży – międzynarodowe zawody w rugby 7 dla zawodników w kategorii U-18 rozgrywane w ramach Commonwealth Youth Games.

  Odznaczenie im. Ignacego Solarza – polskie cywilne odznaczenie ustanowione 23 października 1984 roku przez Prezydium Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej jako zaszczytne wyróżnienie dla członków ZMW. Odznaczenie jest nadawane do dnia dzisiejszego..

  Dodano: 20.10.2010. 16:40  


  Najnowsze