• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W poniedziałek początek Światowego Tygodnia Mózgu

  09.03.2012. 08:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy wolna wola jest iluzją? Jak ustrzec się udarów mózgu? Czy mózg ma płeć? Odpowiedzi na te pytania poznają uczestnicy spotkań zorganizowanych przez polskie instytucje naukowe z okazji ,,Światowego Tygodnia Mózgu". Odbędzie się on między 12 a 18 marca.

  Obchodzony w wielu krajach świata "Światowy Tydzień Mózgu" (Brain Awareness Week) ma popularyzować wiedzę o mózgu i układzie nerwowym oraz o jego działaniu w normie i patologii. W Polsce na najwięcej atrakcji w ramach ,,Tygodnia Mózgu" mogą liczyć mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Poznania i Gdańska.

  Czy informacje związane z własną osobą przetwarzane są w mózgu człowieka w odmienny sposób niż informacje dotyczące innych osób? Czym jest pamięć robocza? Czy grą komputerową możemy naprawić mózg? Odpowiedzi m.in. na te pytania poznają goście warszawskich wykładów popularnonaukowych, organizowanych z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA.

  Między 12 a 16 marca bezpłatnych wykładów - dotyczących m.in. leczenia stwardnienia rozsianego czy elektrycznych śladów ludzkich myśli, będzie można wysłuchać w siedzibie tygodnika ,,Polityka" przy ul. Słupeckiej.

  Szczegółowe informacje na temat warszawskich atrakcji ,,Tygodnia Mózgu" są dostępne na stronie: http://www.ptbun.org.pl/tm2012/

  Z kolei w Krakowie spotkania będą się odbywały przez cały tydzień o godz. 17 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie im towarzyszyć hasło ,,Płeć mózgu", taki będzie też temat wykładu inauguracyjnego, który wygłosi prof. Anna Grabowska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

  W kolejnych dniach goście UJ dowiedzą się, w jaki sposób występujące w środowisku substancje hormonalnie wpływają na mózg, jakie relacje zachodzą między półkulami mózgowymi, jakie funkcje w regulacji procesów komórkowych pełnią jony wapnia i dlaczego kobiety częściej niż mężczyźni chorują na zaburzenia odżywiania.

  Program krakowskich obchodów "Tygodnia Mózgu" jest dostępny na stronie: http://www.ptpk.org/tydzien_mozgu/tydzien_mozgu_2012.html

  Po raz czwarty ,,Tydzień Mózgu", między 12 a 16 marca, organizują instytucje naukowe z Poznania. ,,Będziemy razem z państwem odkrywać tajemnice naszego mózgu, słuchając wykładowców, którzy podejmą zagadnienia filozoficzne, neurologiczne, chirurgiczne, informatyczne i biologiczne. Zajrzymy także do wnętrza mózgu oraz rozważymy możliwość zbudowania sztucznego mózgu" - zapowiadają organizatorzy.

  Uczestnicy poznańskich spotkań dowiedzą się m.in., czy wolna wola jest iluzją, czy wygramy walkę z guzami mózgów, czy zegar biologiczny jest naszym sprzymierzeńcem, jakie mamy technologie usprawniające komunikację mózg-komputer i czy można odnaleźć "piątą klepkę" zaglądając do mózgu. Wykłady będą się odbywały w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu od godziny 17.

  Z atrakcji ,,Tygodnia Mózgu" będą mogli skorzystać również mieszkańcy Trójmiasta. W Gdańsku podczas ,,Dnia mózgu" odbędzie się siedem wykładów, dwa pokazy laboratoryjne i 18 pokazów naukowych. Wszystkie atrakcje odbędą się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 16 marca.

  Podczas wykładów będzie się można dowiedzieć, czy można prześwietlając mózg i zobaczyć kłamstwo; jakie są najpopularniejsze teorie opisujące miłość w aspekcie biologicznym,; oraz co mają wspólnego szczury, krew, paramagnetyki i tajemniczy "efekt BOLD" z zaglądaniem w głąb ludzkiego mózgu.

  Poza tym, w ramach warsztatów, będzie można zobaczyć w trójwymiarze budowę różnych struktur mózgu człowieka, sprawdzić, która półkula naszego mózgu jest mocniejsza, przetestować płeć własnego mózgu i przenieść się do świata, w którym wzrok nie jest potrzebny, żeby widzieć.

  Szczegółowe informacje na temat gdańskiego ,,Dnia mózgu" są dostępne na stronie: http://www.biology.ug.edu.pl/dzienmozgu/index.html

  Do obchodów "Światowego Tygodnia Mózgu" po raz trzeci włączył się również Uniwersytet Śląski. Podczas wykładów, które odbędą się między 12 a 16 marca będzie można przekonać się np. jak mózg reaguje na piękno, jak i kiedy może się on pomylić, jak zachowuje się podczas zakupów. Warsztaty umożliwią z kolei poznanie budowy mózgu i sposobu funkcjonowania naszych zmysłów.

  Wykłady oraz warsztaty zorganizowane przez członków Koła Naukowego Psychologii Ewolucyjnej i Etologii oraz pracowników i doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziału Pedagogiki i Psychologii będą się odbywały w budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ul Bankowej 9 w Katowicach.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Światowy Tydzień Mózgu, Tydzień Mózgu (ang. Brain Awareness Week) – święto mające na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu. Obchodzone 12-16 marca od 1996 pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych (zapoczątkowane przez Dana Alliance for Brain Initiatives), a w Polsce od 1999 roku. Obchody są organizowane z inicjatywy Instytutu Nenckiego oraz wspierane przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Komitet Neurobiologii PAN i Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA. Akcje edukacyjne odbywają się m.in. w Warszawie i Krakowie. Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation - DBS) – chirurgiczna metoda leczenia, polegająca na implantacji urządzenia zwanego rozrusznikiem mózgu, które wysyła impulsy elektryczne do określonej części mózgu. Śmierć mózgu – definicja śmierci utożsamiająca śmierć człowieka jako całości z nieodwracalnym ustaniem funkcji mózgu. Obecnie przyjęta w Polsce definicja śmierci jako śmierci całego mózgu obowiązuje od 2007 roku. Rozpoznanie śmierci mózgu pozwala na zaprzestanie dalszego, niecelowego leczenia oraz na pobranie ze zwłok narządów do celów transplantacyjnych.

  PACI (ang. partial anterior circulation infarct) – częściowy zawał mózgu obejmujący zakres unaczynienia tętnicy przedniej lub środkowej mózgu. Jest to rodzaj zawału mózgu związany z częściową niedrożnością jednej z tętnic krążenia przedniego mózgu (obejmującego tętnicę środkową i tętnicę przednią). Ciało modzelowate, spoidło wielkie mózgu (łac. corpus callosum) – część mózgowia, najsilniej rozwinięte spoidło mózgu. Jest to pasmo istoty białej łączące dwie półkule mózgu. Położone jest na dnie szczeliny podłużnej mózgu.

  Wstrząśnienie mózgu – zaburzenie czynności pnia mózgu, będące wynikiem urazu lub zniesienia czynności komórek zwojowych mózgu bez znaczących zmian anatomicznych. Niedokrwienie mózgu (ang. cerebral ischaemia, łac. ischaemia cerebri) – zaburzenie krążenia krwi w mózgu, spowodowane zakrzepem, skurczem lub uszkodzeniem ściany w określonej tętnicy doprowadzającej krew do mózgu, zatorem takiej tętnicy (najczęstsze są zatory sercowopochodne - materiał zatorowy np. skrzeplina pochodzi z jam serca lub tętniczo-tętnicze - materiałem zatorowym jest skrzeplina przyścienna w tętnicy). Niedokrwienie mózgu może dawać objawy przemijające i jeśli wycofują się one w ciągu 24 godzin, to określamy je jako przejściowe niedokrwienie mózgu czyli TIA, może też spowodować uszkodzenie trwałe i wtedy jest ono określane jako udar mózgu niedokrwienny.

  Encefalomalacja, rozmiękanie mózgu (łac. encephalomalatio) – martwica rozpływna komórek tkanki nerwowej w danej części mózgu, spowodowana np. udarem mózgu. Zawał mózgu (ang. cerebral infarction) – niedokrwienny udar mózgu. Od udaru mózgu spowodowanego zawałem mózgu należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy.

  TACI (ang. total anterior circulation infarct) – zawał mózgu w obszarze całego przedniego unaczynienia tzn. tętnicy środkowej i tętnicy przedniej mózgu.

  Tętnica przednia mózgu (łac. arteria cerebri anterior) – jedna z dwóch gałęzi końcowych tętnicy szyjnej wewnętrznej. Biegnie nad nerwem wzrokowym, a następnie w szczelinie podłużnej mózgu równolegle do tętnicy przedniej mózgu strony przeciwnej. W dalszym przebiegu obie tętnice przednie mózgu: prawa i lewa przewijają się wokół ciała modzelowatego i biegną ku tyłowi wzdłuż jego górnej powierzchni. Od tętnicy przedniej mózgu odchodzą:

  Namiot móżdżku (łac. tentorium cerebelli) – wypustka opony twardej mózgu oddzielająca częściowo tylny dół czaszki od pozostałej części jamy czaszki. Powstaje w ten sposób przestrzeń nadnamiotowa (zawierająca mózg) i podnamiotowa (zawierająca móżdżek i większą część pnia mózgu). Pień mózgu przechodzi przez wcięcie namiotu – połączenie pomiędzy przestrzenią nad- i podnamiotową.

  Dodano: 09.03.2012. 08:33  


  Najnowsze