• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wawrzyniec Smoczyński laureatem XV edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego

  27.09.2010. 13:48
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wawrzyniec Smoczyński, dziennikarz "Polityki" został laureatem XV edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego. przyznawanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie polskim dziennikarzom za najlepszą publikację o tematyce ekonomicznej. Jury nagrodziło Smoczyńskiego za artykuł "Czas zapłaty. Zadłużony świat".

  19 członków jury, m.in. Jan Krzysztof Bielecki, prof. Jerzy Hausner, przedstawiciele Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Giełdy Papierów Wartościowych, Rady Polityki Pieniężnej, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz rektorzy państwowych uczelni ekonomicznych i reprezentanci firm i instytucji będących najlepszymi polskimi pracodawcami: Motorola, Tauron SA, Capgemini, Deloitte, PricewaterhouseCoopers oraz Hewitt Associate, oceniało nominacje 32 polskich dziennikarzy.

  Nagroda o wartości 15 tys. zł oraz statuetka zaprojektowana przez krakowskiego artystę rzeźbiarza Stefana Dousę zostaną wręczone laureatowi 4 października, o godz. 10.00, podczas 86. Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego została ustanowiona w 1995 roku przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawnej Akademii Ekonomicznej). Przyznawana jest rokrocznie wybitnym polskim dziennikarzom za najlepsze publikacje o tematyce ekonomicznej.

  Otrzymali ją m.in. Joanna Solska ("Polityka"), Tadeusz Mosz (PR 1 Telewizji Polskiej S.A.), Roman Młodkowski (TVN i TVN24), Witold Gadomski ("Gazeta Wyborcza"). Laureatem ubiegłorocznej edycji Nagrody został Zbigniew Bartuś z "Dziennika Polskiego".

  Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać wszystkie polskie kolegia redakcyjne. Redakcja może wskazać nie więcej, niż trzech dziennikarzy - przy czym tylko jeden z nich może być pracownikiem redakcji zgłaszającej.

  Mecenasem i sponsorem Nagrody jest Deutsche Bank PBC SA. Tegoroczną edycję patronatem objęło Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, wojewoda małopolski oraz marszałek województwa małopolskiego.

  PAP - Nauka w Polsce

  esz/ agt/

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – polskie nagrody dziennikarskie wzorowane na amerykańskiej nagrodzie Pulitzera. Przyznawane coroczne od 1992 roku w kilku kategoriach autorom tekstów prasowych, audycji radiowych, programów telewizyjnych oraz fotografii prasowych wyróżniających się rzetelnością, wartością informacyjną i innymi walorami jakościowymi. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, w skrócie CMWP (pełna nazwa Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, CMWP SDP; ang. Press Freedom Monitoring Center) – organ działający w strukturze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, którego zadaniem jest publiczne zajmowanie stanowiska i udzielanie pomocy dziennikarzom w przypadkach zagrożenia wolności słowa i wypowiedzi. BazEkon – baza danych współtworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej zawierająca abstrakty lub pełne artykuły naukowe o tematyce ekonomicznej i tematach pokrewnych.

  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (SDRP) – organizacja społeczna i zawodowa skupiająca dziennikarzy, utworzona po roku 1989 w miejsce istniejącego wcześniej, utworzonego po wprowadzeniu stanu wojennego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Jedno z działających w Polsce stowarzyszeń dziennikarskich, obok Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, utworzonego w 1951 r. (zdelegalizowanego po wprowadzeniu stanu wojennego i reaktywowanego w 1989), Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, utworzonego w 1991 i Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława Stanisława Reymonta, utworzonego w 1998. Hiena Roku – tytuł przyznawany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich corocznie od 1999 roku dziennikarzom, którzy zdaniem tej organizacji, wyróżnili się szczególną nierzetelnością i lekceważeniem zasad etyki dziennikarskiej.

  Michał Matys (ur. 1966) – polski dziennikarz, reporter Gazety Wyborczej w latach 1991-2004. Autor biografii najbogatszych Polaków – Ryszarda Krauzego, Jana Kulczyka, Zygmunta Solorza, Aleksandra Gudzowatego i Romana Kluski. Opublikował je w książce "Towarzystwo. Biznesmeni i politycy". Od 2007 roku dziennikarz telewizyjny. Pomysłodawca i autor cyklu dokumentalnego o PRL "Zagadki tamtych lat" wyprodukowanego dla TVP S.A. Laureat Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Grand Press (2009) za najlepszy reportaż telewizyjny. Michał Drożdż (ur. 19 lutego 1958 w Nowym Sączu) – polski duchowny katolicki, kapłan diecezji tarnowskiej, prałat, kanonik honorowy Kolegiaty w Nowym Sączu, teolog, filozof, medioznawca, redaktor, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, przewodniczący Sekcji "Aksjologii Komunikowania" PTKS, zastępca przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.Jest dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, kierownikiem Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

  Harcerska Nagroda Literacka – polska nagroda literacka, organizowana i przyznawana przez Główną Kwaterę ZHP od 1970 do 1991 roku. Nagroda była przeznaczona dla polskich autorów publikacji literatury dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat, korespondujących z założeniami wychowawczymi ZHP, wydanymi od 1 stycznia w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody, dotąd nienagradzanych. Nagrodę otrzymywały także instytucje wydawnicze. Propozycje zgłaszane przez wydawnictwa, redakcje oraz inne instytucje kulturalne wybierało jury powołane przez Główną Kwaterę ZHP.
  W 1982 roku wprowadzono nagrodę przyznawaną przez dzieci i młodzież, laureat był wyłaniany drogą plebiscytu w prasie dziecięco-młodzieżowej.
  W 1988 roku jury powołało Honorową Listę im. Aleksandra Kamińskiego. MediaTory – studenckie nagrody dziennikarskie przyznawane polskim dziennikarzom. Nagrodzonych wybierają w plebiscycie studenci dziennikarstwa z 13 uczelni państwowych z całej Polski. MediaTory organizuje Stowarzyszenie MediaTory oraz studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego z Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagrody są przyznawane corocznie od 2007 r..

  Ryszard Dzieszyński (ur. 1 stycznia 1943 w Krakowie) - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Podyplomowego Studium Dziennikarskiego UJ. Od 1966 roku pracownik terenowych organów administracji państwowej (Wydział Organizacyjno Prawny i wydział zatrudnienia Urzędu miasta Krakowa). Od 1973 roku redaktor Głosu Nowej Huty (1973-76), Trybuny Odrzańskiej w Opolu (1976-79), Głosu Pracy w Warszawie (1979-81), Dziennika Polskiego (1981-84), Echa Krakowa (1984-86), Profile (1986-89). Redaktor naczelny „Gazety Kryminalnej” i „Gazety Kryminalnej Obroń się sam” (1994-95), sekretarz redakcji Miesięcznika Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej „Redaktor” (1995-98), rzecznik tej organizacji, członek SDP, SDRP, Krajowego Klubu Reportażu i Stowarzyszenia Dziennikarzy Absolwentów UJ. Od 1975 wydaje książki o tematyce historycznej i reportażowej. Laureat Klubu Polonijnego SDP i SDRP. Od 1983 roku członek Bractwa Kurkowego w Krakowie. Założyciel i Prezes Bractwa Przyjaciół Wikingów w latach 1995-2000. Autor następujących książek i innych druków zwartych:

  Adam Golec (ur. 1970 w Mysłowicach) – polski fotograf od 1991 do 2012 współpracujący z "Gazetą Wyborczą". Laureat wielu wyróżnień, w tym trzech nagród Grand Press Photo. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz International Federation of Journalists.

  Grand Press – doroczna nagroda przyznawana od 1997 r. przez wydawany w Poznaniu ogólnopolski miesięcznik dziennikarski "Press" dla najlepszych polskich dziennikarzy prasy, radia i telewizji. Obecnie uznawana jest za jedną z najbardziej prestiżowych branżowych nagród w świecie polskich mediów, zaś tytuł Dziennikarza Roku, którego wybór jest częścią konkursu Grand Press, stanowi najważniejsze wyróżnienie indywidualne przyznawane przez polskich dziennikarzy swoim kolegom. Nagroda Dziennikarska Parlamentu Europejskiego To nagroda przyznawana przez Parlament Europejski. Jest to konkurs otwarty dla wszystkich dziennikarzy, których praca przyczynia się do lepszego zrozumienia dzialalnosci instytucji europejskich. Nagroda jest wręczana w czterech kategoriach: dla dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych.

  Ryszard Borowiecki (ur. 1943) – polski ekonomista specjalizujący się w ekonomice i organizacji przemysłu, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 1 września 2002 (wówczas: Akademii Ekonomicznej w Krakowie) do kwietnia 2008. Karta Etyczna Mediów – opracowana z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i podpisana 29 marca 1995 roku przez prezesów największych polskich mediów i organizacji dziennikarskich.

  Janusz Roszko (ur. 4 listopada 1932 we Lwowie, zm. 1995 w Krakowie) - polski reporter, współtwórca Kroniki Krakowskiej, pisarz, entuzjasta archeologii. Studia ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1954 roku na wydziale historyczno-filologicznym. Był reporterem "Dziennika Polskiego" oraz członkiem redakcji "Życia literackiego". Za twórczość reportażową Janusz Roszko otrzymał dwukrotnie nagrodę im. Juliana Bruna: w roku 1957 (II stopnia) oraz w roku 1962 (I stopnia). Był laureatem licznych nagród w konkursach literackich i dziennikarskich. M.in. zdobył II nagrodę w powojennym turnieju reporterów pn. "Opisanie Łodzi" w 1961 roku, II nagrodę w konkursie "Polityki" na reportaż o Polsce B oraz pierwsze miejsce w konkursie literackim XX-lecia PRL za reportaż pt. "Bez korony". Był laureatem nagrody im. B. Prusa I stopnia. W latach 50. zainteresował się archeologią podróżując po zapomnianych polskich grodziskach. Okres tworzenia się państwowości polskiej zainteresował go do tego stopnia, że napisał na ten temat liczne książki historyczne: "Pogański książę silny wielce", "Kolebka Siemowita", "Ostatni rycerz Europy", "Awanturnik nieśmiertelny". Opublikowano także jego liczne reportaże: Bez korony, Palenie Judaszów, Trzynaście portretów, Romantyka małych portów; oraz opowieści biograficzne: Opowieść o Beniowskim, Westerplatte broni się jeszcze, a także opowieści biograficzne o K. Pułaskim, K. Pruszyńskim. 33 sceny z życia (ang. 33 Scenes from Life, 2008) − polsko-niemiecki dramat obyczajowy w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej. Obraz nagrodzony Nagrodą Jury - Srebrnym Lampartem podczas 61. Festiwalu Filmowego w Locarno. Następnie film został zaprezentowany podczas 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie zdobył cztery nagrody, w tym za reżyserię. Podczas gali rozdania Polskich Nagród Filmowych - Orłów film również otrzymał cztery nagrody, w tym za najlepszy film roku, muzykę i montaż. Na 23. Festiwalu Tarnowskiej Nagrody Filmowej, film został nagrodzony statuetką "Maszkarona" (Grand Prix) oraz nagrodą "Kamerzysty" przyznawaną przez młodzież. Okres zdjęciowy trwał od 12 czerwca do 19 lipca 2007

  Dawid Bartosik (urodzony 22 września 1976 r. we Wrocławiu) - absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej w latach 1998-2003. Za "bezprecedensowe ujawnienie sprawy zagrożeń bezpieczeństwa Państwa" otrzymał w 2000 roku nagrodę im. Jacka Kalabińskiego przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w kategorii "Za pierwszeństwo informacji". Za swoje publikacje odznaczony również srebrnym Medalem Za Zasługi dla Policji. Od połowy 2003 roku wiceprezes, a od 2012 prezes Centrum Monitoringu Mediów MEDIASKOP Sp. z o.o. - firmy zajmującej się profesjonalnym monitoringiem mediów.

  Dodano: 27.09.2010. 13:48  


  Najnowsze