• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wczesna interwencja otrzymuje drogocenne wsparcie

  10.07.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dzieci z upośledzeniami lub opóźnieniami rozwojowymi powinny być objęte systemem wsparcia, który będzie wspomagać postępy w ich rozwoju. Eksperci twierdzą, że wczesna pomoc dla tych dzieci, których w UE jest 400.000, stanowi holistyczną metodę wczesnej interwencji i profilaktyki długoterminowych wad. Wczesna interwencja (ECI) pomaga zwiększyć szanse dziecka na osiągnięcie normalnych etapów rozwoju i zminimalizować opóźnienia.

  Finansowany ze środków unijnych projekt PRECIOUS [z ang. drogocenny] (Profesjonalne zasoby we wczesnej interwencji - narzędzia i standardy internetowe) propaguje wspólne, europejskie ramy szkoleniowe w zakresie ECI w krajach, w których brak modeli systemowych. Źródłem finansowania projektu PRECIOUS są środki stypendialne Leonardo da Vinci programu "Uczenie się przez całe życie", który wiąże strategię z praktyką w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

  Partnerzy wykorzystają program nauczania - europejski paszport edukacyjny w zakresie profesjonalnej "wczesnej interwencji" (EBIFF) - jako model odniesienia i rozpoczną kursy szkoleniowe. EBIFF jest projektem pilotażowym, który także otrzymał finansowanie z programu Leonardo da Vinci.

  Zdaniem partnerów projektu PRECIOUS, transfer programu nauczania obejmuje możliwości szkolenia kluczowych umiejętności takich jak "dołączanie do rodziny", "komunikacja w stresujących sytuacjach" oraz "opracowywanie planów interdyscyplinarnych". Podkreślili również jak ważny jest rozwój umiejętności oraz transfer zdobytej wiedzy w czasie pracy z bezradnymi rodzinami.

  Konsorcjum PRECIOUS, którego koordynatorem jest S.I.N.N. - Innowacyjna Sieć Społeczna z Austrii, obejmuje 12 uczelni wyższych, organizacje pozarządowe (NGO) oraz instytuty z 9 krajów europejskich, w tym z Belgii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Turcji i Wlk. Brytanii. Partnerzy podjęli współpracę w celu opracowania narzędzia do samooceny oraz materiałów pomocniczych, które będą wykorzystywane przez profesjonalistów ECI na całym świecie.

  Profesor Chris Robertson z Instytutu Edukacji Uniwersytetu w Worcester, Wlk. Brytania, która pomaga w opracowaniu narzędzia do wspomagania profesjonalistów ECI, powiedziała: "We wszystkich krajach, rozpoznanie dzieci z trudnościami na wczesnym etapie jest niezwykle istotne, gdyż umożliwia ich rodzinom/opiekunom zapewnienie skutecznego wsparcia."

  Celem konsorcjum PRECIOUS jest opracowanie paneuropejskich materiałów do szkolenia profesjonalistów we wszystkich państwach unijnych "zapewniając spójną opiekę i wspomaganie oraz możliwość dzielenia się przez państwa swoimi dobrymi praktykami za pośrednictwem witryny" - dodaje.

  Podstawowe środki, takie jak CD-ROM, metody ewaluacji, witryna, przejrzystość i certyfikacja oraz uczenie się w środowisku otwartym i na odległość, zapewnią profesjonalistom z szerokiego zakresu dyscyplin możliwości jakich potrzebują, aby efektywniej pracować z małymi dziećmi, które wymagają dodatkowego wspomagania, jak również z ich rodzinami bądź opiekunami.

  Według partnerów, w ramach projektu PRECIOUS można by wprowadzić nowy europejski międzynarodowy tytuł magistra wczesnej interwencji.

  "Tę możliwość dopiero badamy, niemniej naszym zdaniem mógłby to być ogromny atut wszystkich osób zawodowo zajmujących się tą dziedziną" - zauważa profesor Robertson.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  PRECIOUS
  http://www.precious.at/

  EBIFF
  http://www.eqm-pd.com/ebiff/

  Program Leonardo da Vinci
  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm

  Źródło danych: PRECIOUS; Uniwersytet w Worcester
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu PRECIOUS i Uniwersytetu w Worcester

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Anya Lahiri (ur. 1 maja 1982 roku w Londynie) - brytyjska piosenkarka, aktorka, modelka pochodzenia hindusko - fińskiego. W przeszłości należała do zespołu Precious. Black Swarm – Precious (pol. Czarny rój – Skarb) – promocyjna wersja singla "Precious" zespołu Depeche Mode, promującego album Playing the Angel. Jenny Frost (ur. 22 lutego 1978 w Liverpoolu) - brytyjska wokalistka znana z występów w grupie muzycznej Atomic Kitten oraz - we wczesnym etapie kariery - grupie Precious. Aktualnie Frost zajmuje się karierą w telewizji (jako prezenterka) i zrezygnowała z planów robienia solowej kariery muzycznej. Zapowiedziała, że muzycznie zamierza realizować się jedynie jako wokalistka Atomic Kitten, a swoją solową karierę wiąże jedynie z telewizją. Ma syna (Caspar ur. 2007 rok).

  Eruption - angielski zespół disco. Ich największy przebój to "One Way Ticket" (który wcześniej wykonywał Neil Sedaka) z wokalistką Precious Wilson. Program Leonardo da Vinci (ang. Leonardo da Vinci programme) - oddzielny program edukacyjny finansowany z funduszy Unii Europejskiej, stanowiący od 2007 r. część większego Lifelong Learning Programme. Program został nazwany aby oddać hołd Leonardowi da Vinci, wszechstronnemu artyście, naukowcowi i wynalazcy, żyjącemu w XVI w. we Włoszech i Francji. Program został zrealizowany w dwóch edycjach:

  Precious Time – tytuł trzeciego, studyjnego krążka amerykańskiej wokalistki rockowej Pat Benatar, który ukazał się w 1981. Album stał się jedynym w karierze artystki krążkiem, któremu udało się dostać na szczyt amerykańskiej listy najlepiej sprzedających się płyt. Płyta wylansowała dwa wielkie przeboje: "Promises In The Dark" (który dotarł do pozycji 38 na liście Billboardu) oraz wyróżniony nagrodą Grammy "Fire And Ice" (który wspiął się na pozycję 17 listy Billboardu). Album "Precious Time" sprzedano w samych tylko Stanach Zjednoczonych w ponad dwóch milionach egzemplarzy. Krążek oprócz premierowych kompozycji zawierał również covery (min. "Helter Skelter" Beatlesów). "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich.

  Memorandum dotyczące uczenia się przez całe życie – dokument który został wydany przez Komisję Europejską w 2000 roku. Uczenie się przez całe życie zostało zdefiniowane jako: "Wszelkie formy nauki podejmowane przez całe życie, mające na celu doskonalenie, pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji z perspektywy osobistej, obywatelskiej, społecznej i/lub zawodowej”. Uczenie się przez całe życie obejmuje doskonalenie umiejętności podstawowych, jak również możliwości kształcenia dla zaawansowanych. Powinno być dostępne dla wszystkich obywateli. Hej, skarbie (tyt. org. Precious: Based on the Novel "Push" by Sapphire) − amerykański film dramatyczny w reżyserii Lee Danielsa z 2009 roku. Scenariusz autorstwa Geoffreya Fletchera oparto o powieść Push pióra Sapphire. W tytułową rolę Precious wcieliła się debiutująca na ekranie, ówcześnie 24-letnia Gabourey Sidibe.

  ReferNet: Europejska sieć baz danych i ekspertyz stworzona w 2002 roku przez CEDEFOP – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia i Szkolenia Zawodowego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. ReferNet dostarcza informacji na temat zagadnień nauczania, kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  Konektywizm (ang. connect – łączyć się) – „teoria nauczania – uczenia się w epoce cyfrowej”. Opiera się na przekonaniu, że celem nauczania jest nauka myślenia, która ma prymat nad zdobywaniem wiedzy. Twórcą tej teorii jest George Siemens, który swoje założenia zaprezentował w dokumencie Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age, oraz Stephen Downes. Kluczową kompetencją w tej teorii jest umiejętność właściwego korzystania ze zdobyczy technologicznych i odnajdywania wiadomości w zewnętrznych bazach danych (tzw. know – where), a nie – jak dotąd – z informacji wyuczonych w toku kształcenia – oraz ich kojarzenia i powiązania z innymi informacjami. Na tej podstawie uczeń ma możliwość wyciągania wniosków. Precious były brytyjskim girlsbandem powstałym w 1999 roku w skład którego wchodziły Jenny Frost, Sophie McDonnell, Anya Lahiri, Kalli Clark - Sternberg oraz Louise Rose. Zespół został stworzony w celu wzięcia udziału w konkursie Eurowizji w 1999 roku. Grupa zajęła 12 miejsce z piosenką Say It Again. Pod koniec 2000 z powodu klęski 3 ostatnich singli oraz debiutanckiego albumu zespół został rozwiązany. Trzy członkinie grupy zdobyły sławę: Jenny Frost została przyjęta do zespołu Atomic Kitten, Sophie McDonnell została prezenterką BBC, zaś Anya Lahiri rozpoczyna karierę aktorską.

  Metoda Felicji Affolter - metoda stosowana w terapii osób niepełnosprawnych i autystycznych, której konstrukcja wynika z wnikliwych obserwacji dzieci o prawidłowym rozwoju, a konkretnie kolejności osiągania przez nie umiejętności motorycznych. Wiedza zdobyta podczas tych obserwacji pozwoliła Félicie Affolter na stworzenie metody, której celem jest pomoc dziecku w osiąganiu tychże umiejętności. Metoda jest skierowana przede wszystkim do dzieci, które ze względu na niepełnosprawność mają szczególne trudności w tym względzie.

  Dodano: 10.07.2009. 15:11  


  Najnowsze