• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wręczono nagrody laureatom Olimpiady Przedsiębiorczości

  22.06.2010. 03:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  25 laureatów piątej edycji Olimpiady Przedsiębiorczości 16 czerwca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odebrało nagrody rzeczowe, stypendia oraz indeksy najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Olimpiadę zorganizowała Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z pięcioma publicznymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce: SGH w Warszawie, Akademią Ekonomiczną w Katowicach oraz Uniwersytetami Ekonomicznymi w Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

  Jak informuje Magdalena Kołacz z Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, w tegorocznych zmaganiach uczestniczyło 20 tys. uczniów z ponad 1100 szkół.

  W uroczystości wzięła udział prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Podziękowania do dyrektorów macierzystych szkół laureatów wystosował Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Gratulacje zwycięzcom złożyła również Lilla Jaroń - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

  Gronkiewicz-Waltz zwróciła uwagę na niezwykłą determinację, konsekwencję i pasję zwycięzców. Wiceminister Jaroń dodała zaś: "Jesteście dla nas niezwykle ważni, bo pokazujecie swoim rówieśnikom, że aby odnieść sukces życiowy i zawodowy, trzeba mieć umiejętność uwalniania pragmatycznego swojej wiedzy i umiejętności".

  Specjalny wykład w trakcie uroczystości wygłosił Zbigniew Jakubas, znany polski praktyk biznesu, który omówił na podstawie własnych doświadczeń najważniejsze czynniki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości. Po nim swoją prezentację, przygotowaną na eliminacje centralne olimpiady, przedstawił zwycięzca zawodów Daniel Aleksander Majewski z I Licem Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Białymstoku.

  On też jako pierwszy odebrał nagrody z rąk dra Jacka Bartkiewicza - prezesa zarządu Banku BGŻ, Radosława Jasińskiego - dyrektora programowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Jana Małka z Wydziału Edukacji Narodowego Banku Polskiego.

  Osoby, które zajęły pięć pierwszych miejsc, a także ich szkolni opiekunowie, otrzymali wysokiej klasy notebooki. Uczniowi, którzy zajęli miejsca od 6 do 15 dostali palmtopy, zaś pozostali laureaci - aparaty fotograficzne. Ponadto dziesięciu najlepszych uczestników uhonorowano stypendiami w wysokości 5 tys. zł.

  Także współorganizujące olimpiadę szkoły wyższe: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu oraz Akademia Ekonomiczna w Katowicach, ufundowały nagrody dla zwycięzców i finalistów - indeksy lub znaczące ułatwienia w procesie kwalifikacyjnym na studia.

  Szkoły laureatów otrzymały zestawy publikacji pomocnych w przygotowaniach do kolejnych edycji zawodów. Nagrodę specjalną - tablicę interaktywną Interwrite Board - otrzymał Zespół Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych w Wolsztynie.

  Olimpiada Przedsiębiorczości jest jedną z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Jej celem jest promocja przedsiębiorczości oraz wzmacnianie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych. Program obejmuje zagadnienia z pogranicza ekonomii, psychologii i praktyki biznesowej. Hasło przewodnie tej edycji brzmiało: "Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie".

  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – ogólnopolski projekt edukacyjny prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami: w Warszawie – przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Katowicach – przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w Białymstoku – przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Bełchatowie – we współpracy z Urzędem Miasta Bełchatowa. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Program obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski. Dyrektorzy Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości – lista osób pełniących funkcję dyrektorów szkół wchodzących obecnie w skład Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.

  Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości (KSSEMP) – jedna z czternastu stref ekonomicznych w Polsce. Zarządzana przez Specjalną Strefę Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości SA z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Jana Pawła II. Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości.

  Jerzy Cieślik - doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi badania nad przedsiębiorczością, szczególnie firmami rodzinnymi oraz przedsiębiorczością technologiczną. Autor książek i publikacji z zakresu zarządzania wiedzą, przedsiębiorczości i in. Koordynator doradczo-szkoleniowej części projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, twórca i koordynator Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA). Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.

  Lubelska Szkoła Biznesu – szkoła powstała w 1990 roku w Lublinie, której celem jest doskonalenie umiejętności kierowniczych przedsiębiorców i menedżerów, rozwijanie ducha przedsiębiorczości oraz aktywne uczestniczenie w rozwoju gospodarczym regionu lubelskiego. Misja Szkoły realizowana jest dzięki szeroko zakrojonej działalności szkoleniowej i konsultingowej oraz wspieraniu przedsięwzięć gospodarczych. Festiwal Przedsiębiorczości BOSS – wydarzenie studenckie odbywające się w Polsce od 2004 roku. Podczas VI Edycji w 2009 roku, studenci z 21 miast organizują szkolenia z umiejętności menedżerskich, spotkania z przedsiębiorcami, ludźmi biznesu, politykami i dziennikarzami. Dodatkowo w ramach festiwalu można zobaczyć i usłyszeć twórczość studencką podczas organizowanych imprez w klubach studenckich oraz w centrach handlowych. Organizatorem wydarzenia jest fundacja Studenckie Forum Business Centre Club.

  Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego) – niepubliczna szkoła wyższa, założona w Warszawie w 1993 roku, będąca jedną z najstarszych szkół niepublicznych w Polsce, która została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr DNS 3-0145/TBM/89/93.

  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (dawniej Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania) – niepubliczna szkoła wyższa, funkcjonująca na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 1994 r. Nr DNS 3-0145/TBM/362/94 (wraz z późniejszymi zmianami).

  E-mentor to pismo, które koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-learningiem, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie – zajmuje się metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Pismo wydawane jest od października 2003 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Zawiera ono recenzowane artykuły naukowe, relacje z wydarzeń środowiskowych, zapowiedzi konferencji, recenzje publikacji oraz opisy interesujących witryn internetowych.

  Dodano: 22.06.2010. 03:17  


  Najnowsze