• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wrocławski wydział SWPS najlepszy w Polsce

  12.10.2010. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) we Wrocławiu otrzymał pierwszą kategorię, ustaloną przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, i uplasował się na 1. miejscu jednostek naukowych w dziedzinie nauk społecznych w Polsce.

  Jak poinformowała PAP rzeczniczka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, Natalia Osica, wrocławski wydział SWPS - będący zamiejscowym wydziałem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie - osiągnął najwyższą ocenę parametryczną spośród wszystkich wydziałów, na których wykłada się nauki społeczne (socjologia, psychologia, politologia, stosunki międzynarodowe, pedagogika).

  Osica wyjaśniła, że ocena parametryczna jest oparta na kilku kryteriach, z których najważniejsze to: jakość publikacji (zwłaszcza artykułów anglojęzycznych, w najbardziej prestiżowych czasopismach światowych), uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych oraz kierowanie naukowymi grantami europejskimi.

  "Nasz wynik obala stereotypy mówiące o tym, że na uczelniach niepaństwowych, a tym bardziej na wydziałach zamiejscowych tychże uczelni, nie prowadzi się badań naukowych. Osiągnięcia naszej szkoły pokazują, że nie tylko się je prowadzi, ale też realizuje na najwyższym poziomie" - powiedział dziekan wrocławskiego wydziału SWPS prof. Dariusz Doliński.

  Jak zapewnił, bardzo docenia pierwsze miejsce wśród wszystkich wydziałów z grupy nauk społecznych, ale nie ma zamiaru na tym poprzestać. "Naszą ambicją jest zbudowanie w ciągu kolejnych kilku lat znaczącego ośrodka europejskiego. Już w przyszłym roku złożymy wniosek o przyznanie uprawnień habilitacyjnych" - mówił dziekan.

  Według prof. Dolińskiego, sukces wrocławskiego wydziału SWPS wynika przede wszystkim z polityki kadrowej. Pracownicy naukowi to w ogromnej większości młodzi badacze, którzy publikują w dobrych, światowych czasopismach. "Najlepszym przykładem może być tu prof. Aleksandra Łuszczyńska, najmłodszy polski profesor w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Trzeba jednak podkreślić, że także starsi wiekiem profesorowie to absolutna czołówka polskiej psychologii" - tłumaczył profesor.

  Zgodnie z wykazem opublikowanym na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pierwszą kategorię otrzymały również: Wydział Psychologii w Warszawie i Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS w Warszawie. Ten ostatni zajął 2. miejsce wśród najlepszych jednostek naukowych w dziedzinie nauk o kulturze. Poddany parametryzacji Wydział Zamiejscowy SWPS w Sopocie uzyskał także wysoką kategorię - drugą.

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia humanistyczne na 20 kierunkach w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Od 14 lat uczelnia jest jednym z ważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci ok. 13,5 tys. studentów.

  Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu, którego dziekanem jest prof. dr hab. Dariusz Doliński, powstał w 2004 r. W jego ofercie znajdują się studia na kierunkach: psychologia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także kilkanaście kierunków studiów podyplomowych. Przy wrocławskim wydziale SWPS działa Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi.

  PAP - Nauka w Polsce

  umw/ hes/kap/

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki). Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – uczelnia niepubliczna z siedzibą w Warszawie utworzona w 1996 roku. Prowadzi wydziały zamiejscowe w Katowicach, Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNHiP UWr) - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1988 r. w wyniku reorganizacji Wydziału Filozoficzno-Historycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na ośmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNS UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1988 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Filozoficzno-Historycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk społecznych na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych. Jerzy Stefan Trzebiński (ur. 20 listopada 1946) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracownik SWPS. Zajmuje się poznawczą psychologią społeczną, psychologią narracji oraz psychologią twórczości.

  Wiesław Łukaszewski (ur. 9 września 1940 w Poznaniu) – profesor psychologii, specjalizujący się w psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Sopocie i we Wrocławiu). Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (WNSiD DSW) - jeden z 4 wydziałów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej powstały w 1997 roku jako jedna z pierwszych jednostek tej uczelni. Kształci studentów na sześciu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk społecznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Zamiejscowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Kłodzku - jeden z 4 wydziałów i jedyny zamiejscowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu z siedzibą w Kłodzku, powstały decyzją władz Senatu tej uczelni w październiku 2010 roku. Kształci studentów na podstawowym kierunku jakim jest pedagogika, zaliczanym do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w Kłodzku w gmachu należącym do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza. Studenci mają zapewniony dostęp do podstawowego księgozbioru z zakresu prowadzonych kierunków studiów. Dziekanem wydziału jest od początku jego istnienia dr hab. Bożena Wojtasik, prof. DSW. Tomasz Żyro (ur. 1955 w Warszawie) - profesor doktor habilitowany nauk politycznych i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej . Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Napisał i obronił rozprawę doktorską: - Myślenie utopijne w amerykańskiej tradycji i współczesności społeczno-politycznej (Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 1986. W latach 1987-1989 był redaktorem PWN. W 1989 został stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej. W 1990 i 1991 w Committee on Social Thought (Chicago University). Od 1992 do 1995 był dyrektorem programowym fundacji - Instytut Polityczny. W 1995 konsultant dla Center for Strategic and International Studies (Washington, D.C.). W roku 2002 napisał i obronił rozprawę habilitacyjną:- Ideologia Americana. U źródeł przekonań politycznych (Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Od 1997 adiunkt Instytutu Nauk Politycznych UW. Aktualnie jest także profesorem zwyczajnym (tytuł odebrany w dniu 9 czerwca 2010 r. z rąk pełniacego obowiązki prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych (SWPS) w Warszawie.

  Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych UWr.

  Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych UWr.

  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WBHZ UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1951 roku jako Wydział Zootechniczny ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolniczych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WIKŚiG UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1951 roku jako Wydział Melioracji Rolnych ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolno-technicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej powstał w 2008 roku i jest jednym z najmłodszysch wydziałów Politechniki Warszawskiej. Wydział prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku administracja, a także organizuje i realizuje działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nauk ekonomiczno-społecznych i humanistycznych na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej. Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych.

  Wojciech Sitek (ur. 1945 w Częstochowie, zm. 3 maja 2008 we Wrocławiu) – socjolog, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, założyciel i długoletni dyrektor Instytutu Socjologii w tym Uniwersytecie. Współpracował także z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Wydziałem Aktorskim we Wrocławiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Specjalizował się w dziedzinach metodologii nauk społecznych, socjologii kultury, wiedzy i nauki oraz socjologii ogólnej. Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WNŻ UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1977 roku jako najmłodszy z wydziałów wrocławskiej Akademii Rolniczej. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolno-biologicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa Uniwersytetu Wrocławskiego należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych UWr. Instytut zatrudnia 39 pracowników naukowo-dydaktycznych, 2 pracowników administracyjnych oraz 1 pracownika naukowo-technicznego. Wśród pracowników naukowo-dydaktycznych jest 3 profesorów tytularnych, 6 doktorów habilitowanych profesorów UWr, 2 adiunktów doktorów habilitowanych, 26 adiunktów ze stopniem doktora, 2 starszych wykładowców ze stopniem doktora. Wydział Pedagogiki i Psychologii – jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, mieszczący się w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 53. Zlążkiem do jego powstania było utworzenie w 1973 roku na Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Wydział jako samodzielna jednostka powstał trzy lata później. Obecnie w jego skład wchodzą dwa instytuty: Instytut Pedagogiki oraz Instytut Psychologii, skupiające kilkanaście katedr i zakładów. Wydział kształci studentów na kierunkach pedagogika (w specjalnościach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, pedagogika zdrowia, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz na studiach niestacjonarnych II stopnia) i psychologia (studia stacjonarne oraz niestacjonarne jednolite magisterskie w profilach zawodowych: psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia sądowa, psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży, psychologia pracy i organizacji, psychologia zdrowia i jakości życia).

  Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (WNZKŚ UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 2006 roku w wyniku podziału Wydziału Nauk Przyrodniczych na trzy mniejsze jednostki organizacyjne. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk o Ziemi, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Dodano: 12.10.2010. 00:11  


  Najnowsze