• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Psychologii UW już zaprasza maturzystów na wrzesień

  04.08.2010. 05:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Do 10 września trwa nabór na ogłoszony właśnie przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego "Weekend z psychologią". W programie wykłady i warsztaty, rozmowy ze studentami, szkolenia i zabawy przygotowane przez działające na Wydziale koła naukowe.

  Tematy wykładów i warsztatów dotyczyć będą m.in. tajników komunikacji interpersonalnej, psychologii uczenia się i pamięci, technik uczenia się i radzenia sobie ze stresem.

  Weekendowe zajęcia odbędą się w dniach 25-26 września. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektronicznąna adres: weekendzpsychologia.psychologia.pl.WP

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Ewa Czerniawska dr hab., prof. UW (ur. 18 lipca 1955) - Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z czołowych polskich autorytetów w dziedzinie psychologii uczenia się i pamięci (gł. strategie pamięciowe, metapoznanie, usprawnianie pamięci, różnice indywidualne). Wykładowca akademicki Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych publikacji naukowych, tłumacz z języka francuskiego i angielskiego. Członek European Association for Research on Learning and Instruction. Współpracuje z licznymi ośrodkami badawczymi za granicą: Universita di Padova, Potsdam Universitat, University of Newcastle. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (WPs UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący studentów oraz prowadzący działalność badawczą w dziedzinie psychologii. Ewa Agnieszka Pisula (ur. 14 grudnia 1964) − polska psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej. Zajmuje się zaburzeniami rozwojowymi u dzieci, szczególnie autystycznym spektrum zaburzeń, psychologiczną sytuacją rodziców i rodzeństwa dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz stresem i radzeniem sobie ze stresem u dzieci i młodzieży.

  Józef Kozielecki (ur. 17 października 1936 w Wilnie) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Poznawczej zajmujący się psychologią myślenia, psychologią transgresji oraz psychotransgresjonizmem, jako nowym kierunkiem badań psychologicznych. Maria Antonina Lewicka (ur. 14 czerwca 1949) − polska psycholog, doktor habilitowany, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Psychologii Społecznej zajmująca się racjonalnością myślenia i działania, procesami wartościowania i psychologią środowiskową.

  Jerzy Stefan Trzebiński (ur. 20 listopada 1946) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracownik SWPS. Zajmuje się poznawczą psychologią społeczną, psychologią narracji oraz psychologią twórczości. Paweł Maria Ostaszewski (ur. 2 sierpnia 1963) − polski psycholog, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i w SWPS. Zajmuje się psychologią behawioralną, radykalnym behawioryzmem, analizą zachowania i psychologią biologiczną.

  Tadeusz Stanisław Gałkowski (ur. 6 kwietnia 1936) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej zajmujący się psychologicznymi podstawami komunikacji z głuchymi oraz autyzmem. Maria Lis-Turlejska (ur. 2 maja 1940) − polska psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Neuropsychologii. Zajmuje się kierunkami psychoterapii, psychologią kliniczną oraz stresem traumatycznym.

  Włodzimierz Oniszczenko (ur. 5 marca 1954) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych zajmujący się genetyką zachowań i psychologią różnic indywidualnych.

  Tytus Sosnowski (ur. 12 czerwca 1946) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych zajmujący się psychofizjologią, biologicznym podejściem w psychologii i metodologią badań psychologicznych.

  Barbara Tryjarska (ur. 6 listopada 1947) − polska psycholog, doktor habilitowany, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny. Zajmuje się uwarunkowaniami bliskości, intruzyjności i agresywności w parach małżeńskich oraz znaczeniem stylu więzi partnerów. Wiesław Łukaszewski (ur. 9 września 1940 w Poznaniu) – profesor psychologii, specjalizujący się w psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Sopocie i we Wrocławiu).

  Katarzyna Schier (ur. 10 grudnia 1958) − polska psycholog, doktor habilitowany, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny. Zajmuje się zaburzenia psychosomatycznymi, problematyką Ja cielesnego i obrazu własnego ciała. Maria Teresa Jarymowicz (ur. 4 września 1942) − polska psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Osobowości. Zajmuje się relacjami Ja-podmiotowego i Ja-przedmiotowego, tożsamością osobistą i społeczną, egocentryzmem, stereotypami społecznymi i uprzedzeniami.

  Dodano: 04.08.2010. 05:18  


  Najnowsze