• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmarła prof. Hanna Świda-Ziemba

  12.01.2012. 20:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  W środę wieczorem w jednym z warszawskich hospicjów zmarła w wieku 81 lat prof. Hanna Świda-Ziemba - socjolog, wykładowca akademicki, działaczka opozycyjna w czasach PRL - potwierdził w czwartek PAP Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.
  Jak poinformował PAP dyrektor ISNS UW, dr hab. Wojciech Pawlik, prof. Świda-Ziemba poważnie chorowała od jesieni ubiegłego roku. "Wczoraj została przetransportowana do hospicjum i kilka godzin później zmarła" - powiedział.

  Według Pawlika, profesor prawdopodobnie zostanie pochowana na warszawskich Powązkach. "Będziemy się starali urządzić pogrzeb na tyle prywatnie ile się da" - zaznaczył dyrektor ISNS i wyjaśnił, że badaczka do oficjalnych uroczystości podchodziła z dużym dystansem.

  Urodzona w 1930 roku w Wilnie Hanna Świda-Ziemba była profesorem socjologii i pedagogiem, autorytetem w dziedzinie badań nad młodzieżą i niekwestionowanym autorytetem moralnym. Była współtwórczynią ISNS UW oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Aktywnie uczestniczyła w działaniach opozycji antykomunistycznej. W latach 1991-1993 była sędzią Trybunału Stanu.

  Ostatnio wykładała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od października nie prowadziła już zajęć dydaktycznych.

  Zdaniem Pawlika najważniejszą książką Świdy-Ziemby była wydana w zeszłym roku publikacja "Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii". Jak wyjaśnił dyrektor ISNS, było to podsumowanie długoletnich badań socjolog nad polską młodzieżą w czasie PRL-u. W listopadzie 2011 r. podczas Targów Książki w Krakowie za książkę przyznano jej nagrodę im. Długosza.

  Świda-Ziemba była też autorką książki "Człowiek wewnętrznie zniewolony. Mechanizmy i konsekwencje minionej formacji - analiza psychologiczna", w której pod kątem socjologicznym analizowała system totalitarny. Poza tym była m.in. autorką książek: "Obraz świata i życia. Z badań młodzieży licealnej", "Urwany lot. Pokolenie inteligenckiej młodzieży powojennej w świetle listów i pamiętników z lat 1945-1948", czy "Młodzi w nowym świecie".

   

  Jak opowiadał Pawlik, Świda-Ziemba "była osobą bezkompromisową, bardzo wymagającą". Jego zdaniem to, nad czym w danym momencie pracowała, całkowicie ją pochłaniało - czy była to działalność w Solidarności, czy badania naukowe.

   

  W grudniu Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski nagrodził Świdę-Ziembę prezydent Bronisław Komorowski - za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ ekr/ tot/ gma/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Hanna Maria Świda-Ziemba (ur. 19 września 1930 w Wilnie, zm. 11 stycznia 2012 w Warszawie) – polska socjolog, profesor, nauczyciel akademicki, działaczka opozycji w okresie PRL. Andrzej Rzepliński (ur. 26 listopada 1949 w Ciechanowie) – polski prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR, były dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, sędzia, a od 3 grudnia 2010 także prezes Trybunału Konstytucyjnego. Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

  Andrzej Potocki (ur. 26 lipca 1947 w Warszawie)– socjolog, teolog, dominikanin. Profesor w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie, w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - część Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Został powołany w 1972 roku.

  Zofia Świda (ur. 3 czerwca 1939 w Wilnie, zm. 8 lutego 2011 we Wrocławiu) – profesor zwyczajny, były kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego, ekspert Ministra Sprawiedliwości oraz Sejmowej Komisji ds. Reformy Prawa Karnego, powołana do tej Komisji po raz pierwszy w r. 2004 i ponownie w grudniu 2009. Latem 2010 roku była jedną z czworga wyłonionych przez Krajową Radę Sądownictwa kandydatów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej, spośród których prezydent Bronisław Komorowski powołać miał dwóch. Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki).

  Przemysław Wójcik (ur. 1931, zm. 18 stycznia 2008) – polski autor publikacji poświęconych socjologii elit władzy oraz problemom polityki społecznej, profesor zwyczajny doktor habilitowany, profesor UW, wieloletni wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, działacz ZHP, organizator życia społecznego młodzieży akademickiej. Antoni Ziemba (ur. 1960) – polski historyk sztuki, specjalista w zakresie późnośredniowiecznej i nowożytnej sztuki europejskiej, prof. dr hab.

  Paweł Dybel (ur. 1951) – profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz ISNS UW. Specjalista w dziedzinie psychoanalizy i hermeneutyki, fenomenologii i poststrukturalizmu. Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humbodtal, Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji im. Fritza Thyssena oraz DAAD. Profesor wizytujący m.in. w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu, a także na uniwersytetach w Bremie, Berlinie, Manchester Metropolitan University, University at Buffalo oraz w Goldsmith College w Londynie.

  Piotr Szulkin (ur. 26 kwietnia 1950) w Gdańsku – reżyser scenarzysta, plastyk, autor książek. Wykładowca (prof. dr hab) Szkoły Filmowej w Łodzi. Syn profesora fizyki Pawła Szulkina i Marii Szulkin. Żonaty od 1974 roku z dr psychologii Renatą Karwowską-Szulkin, wieloletnią prorektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Ewa Lidia Nowicka-Rusek – profesor antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim (kierownik Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii) oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W latach 1995-1998 przewodnicząca Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Tadeusz Józef Kowalak (ur. 20 marca 1916 w Objezierzu, zm. 2 października 2007) – polski specjalista w zakresie spółdzielczości i współczesnych problemów polityki społecznej, profesor doktor habilitowany, honorowy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, członek honorowy Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim i Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Autor 16 książek oraz 140 artykułów naukowych, referatów i ekspertyz.

  Barbara Szacka (ur. 1930) – polska socjolog. Zajmuje się problematyką pamięci zbiorowej, biologicznych podstaw życia społecznego i socjologią ogólną. Autorka podręcznika Wprowadzenie do socjologii (Warszawa 2003). Przez wiele lat wykładała na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji.

  Dodano: 12.01.2012. 20:33  


  Najnowsze