• Artykuły
  • Forum
  • Ciekawostki
  • Encyklopedia
  • Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2013 r.

    opublikowane przez: Redakcja


    CKE przedstawiła wstępną informację o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2013 r.(bez osób zdających egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu br.) Do egzaminu maturalnego w maju 2013 roku przystąpiło 326 602 osób ubiegających się o świadectwo dojrzałości.

    Dodano: 01.07.2013. 10:54  Czytaj więcej