• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Indeks Politechniki Wrocławskiej za rysunek

  02.07.2013. 17:24
  opublikowane przez: Redakcja

  Rekrutacja na Politechnice Wrocławskiej potrwa do 8 lipca. Uczelnia przygotowała prawie 9 tys. miejsc na studiach I stopnia we Wrocławiu i w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych (Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica). Mogą oni wybierać spośród 37 kierunków na 12 wydziałach.

  Zgłoszenia można rejestrować w internetowym systemie rekrutacyjnym: www.rekrutacja.pwr.edu.pl. Strona została przygotowana z myślą o osobach z i spoza Wrocławia oraz obcokrajowcach. Kandydaci znajdą na niej nie tylko ofertę edukacyjną, zasady rekrutacji i interaktywną mapę kampusu, ale też informacje o tym co zobaczyć, gdzie się bawić i smacznie zjeść we Wrocławiu.

   Kandydaci na Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej poznali 02.07.2013 wyniki  egzaminu z rysunku. Swoich sił spróbowało 626 osób, w tym 26 obcokrajowców   – najwięcej w historii. Architektura, obok budownictwa i inżynierii biomedycznej, to najczęściej wybierany kierunek studiów wśród naszych kandydatów.

  Od roku akademickiego 2013/2014 Politechnika Wrocławska wprowadza nowe możliwości dla wybranych kandydatów. Dla najlepszych - program „Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej”, który obejmuje stypendium od pierwszego miesiąca nauki, indywidualną opiekę naukową i miejsce w akademiku. 500 lub 300 złotych stypendium naukowego od początku pierwszego roku studiów może otrzymać kandydat, który jest olimpijczykiem*, laureatem Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych lub posiada wskaźnik rekrutacyjny powyżej 500 punktów **. Ponadto przez cały okres studiów inżynierskich uczelnia zapewnia indywidualną opiekę tutora - pracownika naukowego, który konsultuje projekty, sugeruje literaturę naukową oraz wskazuje interesujące wydarzenia z dziedziny wybranej przez studenta.  Każda osoba objęta programem może również liczyć na zagwarantowane miejsce  w domu studenckim na pierwszym roku nauki.

  Od października studenci będą mogli skorzystać z programu „Równaj do najlepszych” i wziąć udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach z dwóch przedmiotów realizowanych na pierwszym roku: Analiza matematyczna 1 oraz Fizyka 1. To propozycja dla tych, którzy chcieliby się poczuć pewniej podczas pierwszej sesji egzaminacyjnej.

    *szczegółowy wykaz olimpiad:

  http://rekrutacja.pwr.edu.pl/content/dam/rek/dokumenty/AP/olimpiady_wybitni.pdf  

  ** więcej informacji o programie „Wybitnie uzdolnienie na Politechnice Wrocławskiej”

  http://rekrutacja.pwr.edu.pl/content/strona/PL/wiadomosci/wybitni.html  

  inf. prasowa PWR.


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej - akademicki zespół śpiewaczy działający przy Politechnice Wrocławskiej, powołany do istnienia przez studentów i profesorów Politechniki Lwowskiej, w 1946 roku we Wrocławiu. W ciągłości istnienia chóru, w latach: 1951-1958, nastąpiła przerwa. Zespół jest agendą studencką Politechniki Wrocławskiej. Wydział Elektroniki (W-4) Politechniki Wrocławskiej – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, powstała 28 września 1968 roku. Wcześniej istniał jako Wydział Łączności, który to w 1952 roku został wydzielony z Wydziału Elektrycznego. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".
  Wydział zatrudnia 198 osób ze stopniami i tytułami naukowymi, w tym: Żak (Miesięcznik Studentów Politechniki Wrocławskiej "Żak") - Pismo studenckie. Ukazuje się od października 1999 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej i sporadycznie innych wrocławskich uczelni.

  Krakersy – grupa muzyczna powstała na początku lat 80. XX wieku we Wrocławiu. Utworzyli ją studenci i absolwenci Wydziału Elektrycznego, Elektroniki, Mechanicznego i Architektury Politechniki Wrocławskiej. Andrzej Ziemiański (ur. 17 lutego 1960 we Wrocławiu) – polski pisarz science fiction i fantasy, z zawodu architekt. W roku 1983 ukończył Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 1984–1985 pracował w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej, zaś od 1985 do 2005 w Instytucie Budownictwa Rolniczego Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Oprócz pisania, prowadzi zajęcia dla studentów z creative writing w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W Internecie posługuje się pseudonimem GIN.

  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Bielawie (ZOD PWr w Bielawie) - jeden z 4 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Bielawie, powstał 2006 roku, będący najmłodszą tego typu placówką tej wrocławskiej uczelni. Powstał on z inicjatywy władz politechniki we współpracy z miejscowymi władzami samorządowymi: powiatu dzierżoniowskiego oraz gminy miejskiej Bielawa. Kształci studentów na jednym podstawowym kierunku: energetyka o specjalnościach: energetyka cieplna i jądrowa oraz energetyka komunalna energetyka komunalna na studiach niestacjonarnych. Zajęcia prowadzone są przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, a absolwentom studiów inżynierskich (3,5-letnich), przysługuje prawo do uzupełnienia wykształcenia na studiach magisterskich uzupełniających. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (W-12) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 2002 roku. Wydział został powołany w wyniku wydzielenia Instytutu Techniki Mikrosystemów (dawniej: Instytut Technologii Elektronowej) z Wydziału Elektroniki.
  Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A+".

  Wydział Architektury (W-1) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 1949 roku. Działalność naukowo-dydaktyczna w dziedzinie architektury została zapoczątkowana już w 1945 roku w ramach Wydziału Budownictwa. Katedry uruchomione na tym wydziale w 1946 roku zostały połączone w dwa oddziały: Architektury oraz Inżynierii Lądowej. Pierwszego września 1949 roku Oddział Architektury został przekształcony w samodzielny Wydział Architektury. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A". Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej - jeden z trzech instytutów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki.

  Koło naukowe Nanoin – jedno z pierwszych w Polsce studenckich kół naukowych poświęconych nanoinżynierii. Założone 25 maja 2009 roku na Politechnice Wrocławskiej przy Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Celem koła jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy w zakresie nanonauki oraz rozpowszechnianie jej zarówno w środowisku studenckim, jak i poza uczelnią.

  Wydział Inżynierii Środowiska (W-7) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 1950 roku, początkowo jako Wydział Inżynierii Sanitarnej. W roku 1990 nastąpiła zmiana nazwy na obecną. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".


  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC) - (biblioteka cyfrowa) powstała w roku 2004 jako Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej. W roku 2005 przekształciła się w Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Celem powstania DBC jest nie tylko promowanie nauki, ale również kultury , poprzez zapewnienie powszechnego i swobodnego dostępu do wybranego dziedzictwa kulturowego. DBC udostępnia literaturę naukową, podręczniki, skrypty, czasopisma, muzykalia, stare druki i rękopisy zgromadzone w instytucjach przynależących do projektu. Uczestnikami projektu są biblioteki uczelni Wrocławia, Jeleniej Góry i Opola oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Umowę inicjującą oficjalne otwarcie projektu podpisano w Politechnice Wrocławskiej 20 grudnia 2006 roku. Władysław Tumkiewicz (ur. 1922 w Wilnie, zm. 1977 we Wrocławiu) – polski rzeźbiarz, absolwent wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, wykładowca rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

  Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Politechnika Wrocławska (KS AZS PWr) – wielosekcyjny uczelniany klub sportowy działający przy Politechnice Wrocławskiej. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu (ZOD PWr w Wałbrzychu) - jeden z 4 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Wałbrzychu, powstały w 2004 roku z przekształcenia dotychczasowej filii tej uczelni, działającej od 1968 roku. Kształci studentów na czterch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk technicznych, na studiach stacjonarnych.

  Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (W-2) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała we wrześniu 1945 roku jako Wydział Budownictwa. Składał się początkowo z dwóch oddziałów: Oddziału Architektury oraz Oddziału Inżynierii Lądowej i Wodnej. We wrześniu 1949 roku obydwa oddziały przekształciły się w samodzielne wydziały. Z Oddziału Inżynierii Lądowej i Wodnej powstał Wydział Inżynierii z Oddziałami Lądowym i Wodnym. W roku 1954 na skutek likwidacji Oddziału Wodnego, Wydział Inżynierii zmienił nazwę na Wydział Budownictwa Lądowego. Następnie nastąpiła zmiana nazwy na obecną. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "B". Wydział Mechaniczno-Energetyczny (W-9) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 1954 roku poprzez wydzielenie z Wydziału Mechanicznego, powstałego w 1949 roku. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "B".
  Wydział zatrudnia 84 nauczycieli akademickich, w tym:

  Dodano: 02.07.2013. 17:24  


  Najnowsze