• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biznes i nauka skorzystają z europejskich sieci

  14.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy z projektu EGEE-III (Aktywowanie sieci dla e-nauki) są na dobrej drodze do stworzenia udoskonalonych standardów sieciowych i zagwarantowania ich przyjęcia się na rynku. Projekt EGEE-III, dofinansowany w ramach tematu e-Infrastruktury Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, jest kontynuacją projektów EGEE i EGEE-II, które umożliwiły naukowcom z wszystkich regionów współpracę i postęp w dziedzinie europejskiej informatyki. Projekt EGEE-III, którego zakończenie przewidziano na rok 2010, uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 32 mln EUR.

  Od 2004 r. naukowcy pracujący nad projektem "Aktywowanie sieci dla e-nauki" pomagają przedsiębiorstwom w wykorzystywaniu technologii sieciowych Open Source opracowywanych w ramach prowadzonych prac. Partnerzy projektu stawiają sobie za cel lepszą wydajność IT (technologii informatycznych) i mają nadzieję wprowadzić na rynek nowe produkty.

  Na niedawno odbytych warsztatach, partnerzy projektu EGEE-III stworzyli zespół z kolegami z projektu BEINGRID (Doświadczenia biznesowe w sieci), aby zwrócić uwagę na to, jak europejskie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z sieci oraz podkreślić transfer inteligentnych technologii.

  Projekt BEINGRID uzyskał dofinansowanie na kwotę 15,7 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE. Konsorcjum składające się z 95 członków przeprowadza 25 eksperymentów biznesowych, których celem jest wdrożenie i zastosowanie rozwiązań sieciowych w sektorach przemysłowych.

  EGEE-III ma dwa główne cele: rozwinąć, zoptymalizować i uprościć wykorzystanie największej europejskiej sieci produkcyjnej i przygotować się do migracji istniejącej sieci z projektowego modelu do trwałej, federalnej infrastruktury, bazującej na krajowych inicjatywach sieciowych.

  Partnerzy projektu powiedzieli, że ciągłość funkcjonowania infrastruktury, obsługa większej liczby społeczności użytkowników i dodatkowe zasoby informatyczne oraz danowe byłyby urzeczywistnieniem pierwszego celu.

  "Trwałość europejskich infrastruktur sieciowych wiąże się bezpośrednio z szybkim i znacznym rozszerzaniem bazy użytkowników we wszystkich 27 państwach UE" - wyjaśnia Per Öster z CSC-IT Center for Science Ltd, partner EGEE-III. "Można to będzie osiągnąć za pośrednictwem skutecznego programu upowszechniania, szkolenia i transferu technologii w środowisku biznesowym."

  Steven Newhourse, dyrektor techniczny EGEE-III, powiedział, że zespół z powodzeniem rozwiązał wiele kwestii związanych z biznesową stroną projektu.

  Zdaniem partnerów, społeczności naukowe EGEE potrzebują komercyjnego lub niekomercyjnego licencjonowanego oprogramowania do obsługi wielu etapów ciągu pracy w swoich aplikacjach, co jest dobrą wiadomością dla zainteresowanych stron, które chcą wykorzystać infrastrukturę sieciową EGEE.

  Inicjatywa badawcza StratusLab przejmuje poszczególne wyniki EGEE-III. Uruchomiona w listopadzie 2008 r., inicjatywa StratusLab bada integrację technologii i usług przetwarzania w chmurze, w tym wirtualizację istniejących infrastruktur sieciowych.

  W skrócie, EGEE postawiło sobie za cel opracowanie bezpiecznej, niezawodnej i solidnej infrastruktury sieciowej, zapewnienie usług informatycznych dla różnych dyscyplin naukowych oraz wspieranie różnych użytkowników ze świata nauki i przemysłu. Otrzymają oni również wsparcie techniczne i szkoleniowe.

  Koordynatorem EGEE-III jest Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych (CERN) w Szwajcarii. Pośród partnerów wymienić należy CESNET (Czechy), Ateński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu (Grecja), Instytut Przetwarzania Równoległego przy Bułgarskiej Akademii Nauk (Bułgaria), Instytut Nauk im. Weizmanna (Izrael), HealthGrid (Francja), Uniwersytet w Glasgow (Wlk. Brytania), Elsag Datamat SpA (Włochy), Deutsches Klimarechenzentrum GmbH (Niemcy), Instytut Fizyki Jądrowej w Petersburgu (Rosja) oraz Instytut Informatyki Słowackiej Akademii Nauk (Słowacja).

  rdo: CORDIS

  informacji: EGEE-III: http://www.eu-egee.org/ BEINGRID: http://www.beingrid.eu/ Teksty pokrewne: 29141, 29497 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: EGEE
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z EGEE
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Technologie informacyjne i komunikacyjne ; Przetwarzanie informacji, systemy informacyjne; Technologie sieciowe ; Badania Naukowe RCN: 31355   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  EGEE (Enabling Grids for E-SciencE) to projekt udostępniania gridu zbudowanego na potrzeby eksperymentu w CERN dla szerszego grona naukowców. GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. Eltel Networks: Eltel Networks – międzynarodowy dostawca usług dla infrastruktur sieciowych; Eltel Networks zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w dziedzinie projektowania, budowy, utrzymania i rozbudowy sieci energetycznych, telekomunikacyjnych oraz miejskich sieci komunalnych. Obszar działania spółki w sektorze sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych to kraje Europy Centralnej i Północnej.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. qBittorrent – klient P2P sieci BitTorrent napisany przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.1. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL. Twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez, oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Od wersji 0.7.1 projekt jest tworzony przy wykorzystaniu biblioteki Qt w wersji 4.2. Głównym celem projektu jest stworzenie intuicyjnego i wielo-platformowego klienta sieci BitTorrent, który będzie wspierał najnowsze rozwiązania techniczne i nie potrzebował zbyt wielu zasobów systemowych.

  Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Bitstream Access (w skrócie BSA) - termin określający usługę sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (np. dostępu do Internetu), najczęściej za pomocą linii telefonicznej (w technologii xDSL). Usługa świadczona jest przez operatora korzystającego (alternatywnego) na rzecz jego klientów, przy wykorzystaniu infrastruktury sieciowej innego operatora (zazwyczaj dominującego na rynku). W rzeczywistości klient końcowy korzysta więc wyłącznie z infrastruktury właściwego operatora sieci, podczas gdy umowę dostawy usługi zawiera z innym. Ten z kolei, na mocy stosownej umowy ramowej, dzierżawi infrastrukturę właściwego operatora sieci. Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących.

  Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

  Gratka Technologie - przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem i obsługą infrastruktury informatycznej dla firm oraz realizowaniem zaawansowanych projektów w oparciu o technologie internetowe. Specjalizacją firmy jest tworzenie serwisów społecznościowych, ogłoszeniowych, informacyjnych i e-commerce, aplikacji typu CMS, DMS i CRM oraz usługi SEO i SEM. Gratka Technologie posiada zaplecze w postaci własnego data center w Gdańsku, którego zasoby udostępniane są w ramach świadczonych usług. Firma oferuje również usługi hostingowe, kolokacji serwerów własnych oraz serwerów dedykowanych.

  IEEE 802.1Q – standard opisujący działanie wirtualnych sieci LAN (VLAN) budowanych w środowisku transportującym ramki. Został utworzony w ramach standardu IEEE 802 i ma na celu opracowanie rozwiązań umożliwiających wielokrotne wykorzystanie jednego fizycznego łącza do przezroczystego przesyłania informacji pochodzących z różnych sieci. Podczas przesyłania danych z jednej sieci nie następuje ich wyciek do pozostałych, wykorzystujących to samo fizyczne łącze. Nazwa IEEE 802.1Q jest również używana do określenia protokołu enkapsulacji, który używany jest w implementacji tego mechanizmu w sieci Ethernet. Struktura sieci elektroenergetycznej - jest to jednoznacznie określony układ sieci wraz z parametrami poszczególnych urządzeń. Określenie to zastępuje stosowane kiedyś pojęcie wariant sieci. Używane może być zarówno do określenia sieci istniejącej, jak i do określenia projektu nowej sieci. Struktura sieci zawiera wszystkie elementy, z których sieć jest zbudowana. W skład struktury wchodzą między innymi:

  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) - instytut badawczy z siedzibą w Gliwicach zajmujący się badaniami z zakresu modelowania sieci komputerowych, przetwarzania obrazów, multimediów, eksploracji 3D i informatyki kwantowej. Freeloading – w terminologii firmy Microsoft termin z zakresu bezpieczeństwa bezprzewodowych sieci lokalnych – zagrożenie polegające na wykorzystaniu przez intruzów cudzej i słabo zabezpieczonej infrastruktury sieci bezprzewodowej do własnych celów. Freeloading prowadzi m.in. do znacznego obniżenia jakości usług QoS (obciążenia sieci), wystawienia sieci i jej użytkowników na dodatkowe zagrożenia ze strony wirusów, złośliwego oprogramowania, botnet, a także na konsekwencje prawne dla osób odpowiedzialnych za sieć (sprawców przestępstw komputerowych wykorzystujących niezabezpieczone bezprzewodowe sieci lokalne jest trudniej znaleźć). W niektórych krajach freeloading jest traktowany jako przestępstwo.

  Dodano: 14.10.2009. 15:12  


  Najnowsze