• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dr Byrka zdobył Nagrodę im. Lipskiego dla wybitnych informatyków

  08.10.2010. 00:34
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dr Jarosław Byrka z Uniwersytetu Wrocławskiego został laureatem konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla wybitnych naukowców specjalizujących się w informatyce. Nagrodę wręczono 7 października na Uniwersytecie Warszawskim.

  30-letni dr Byrka jest już osobą cenioną w międzynarodowym środowisku naukowym. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów tzw. optymalizacji dyskretnej.

  "Nagroda przyznana została za dorobek, który obejmuje kilka naprawdę świetnych wyników naukowych w zakresie algorytmów aproksymacyjnych i badań w zakresie programowania liniowego czy biologii obliczeniowej" - powiedział prof. Andrzej Tarlecki, przewodniczący Rady Nagrody podczas uroczystego wręczenia wyróżnienia.

  Dr Byrka stworzył algorytm, który będzie użyteczny m.in. przy projektowaniu sieci telekomunikacyjnych. Dzięki nim będą mogły np. zoptymalizować koszty rezerwacji przepustowości sieci. "Problem (którym zajmował się Byrka - PAP) to jeden z naprawdę klasycznych problemów, bardzo ważny dla zastosowań praktycznych. Całe tłumy ludzi pracowały nad tym problemem od lat 60. i wydawało się, że dalszy postęp jest niezwykle trudny" - wyjaśnił Tarlecki.

  Młody badacz jest również autorem prac dotyczących teorii gier, biologii obliczeniowej oraz algorytmów on-line.

  W tym roku dr Jarosław Byrka otrzymał również nagrodę za najlepszą pracę przedstawioną podczas 42 Symposium on Theory of Computing w Cambridge. To najważniejsza na świecie konferencja z informatyki teoretycznej. Praca "An improved LP-based approximation for Steiner Tree" to dzieło Jarosława Byrki, Fabrizia Grandoniego, Thomasa Rothvossa i Laury Sanita z Politechniki w Lozannie.

  Zwycięzca szóstej edycji konkursu pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim, jest adiunktem w Instytucie Informatyki, w Zakładzie Złożoności Obliczeniowej i Analizy Algorytmów.

  Jarosław Byrka ukończył informatykę w 2004 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Był stypendystą ministra edukacji. Studia doktoranckie odbył w Holandii - w Centrum vor Wiskunde en Informatica w Amsterdamie i oraz w Technische Universiteit w Eindhoven, gdzie w 2008 roku obronił pracę doktorską. Przez dwa lata pracował na politechnikach w Eindhoven i Lozannie.

  "Bardzo się cieszę z otrzymania Nagrody im. Witolda Lipskiego - powiedział dr Byrka - Takie wyróżnienia stanowią potwierdzenie jakości prowadzonych badań i są bardzo istotne w przypadku starań o granty badawcze, szczególnie w sytuacji gdy decyzje o przyznaniu środków są podejmowane przez osoby nie będące specjalistami w konkretnej dziedzinie badań. Jestem przekonany, iż ta nagroda będzie miała duży wpływ na rozwój mojej kariery naukowej w Polsce".

  Konkurs odbywa się od 2005 roku. Organizatorami są: Fundacja Rozwoju Informatyki, Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących i Polskie Towarzystwo Informatyczne przy wsparciu firmy Sage sp. z o.o.

  Patronem nagrody jest dr hab. Witold Lipski, przedwcześnie zmarły polski informatyk. Jego imponujący dorobek naukowy obejmował trzy kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin wprowadził nowe, owocne idee i uzyskiwał ważne do dziś wyniki, które przyniosły mu światowy rozgłos. LT

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ jra/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagroda Poetycka Silesius – polska nagroda literacka, przyznawana w dziedzinie poezji podczas festiwalu Port Literacki Wrocław. Nagroda fundowana jest przez miasto Wrocław, a jej nazwa pochodzi od Angelusa Silesiusa, barokowego poety. Inicjatorem stworzenia nagrody jest szef wrocławskiego wydziału kultury, Jarosław Broda. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: za całokształt twórczości, debiut i książkę roku. Oprócz nagród pieniężnych autorzy otrzymują statuetkę Silesiusa, zaprojektowaną przez Michała Staszczaka. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (II UWr) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 4 zakłady. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z metodami numerycznymi teorii aproksymacji, algebrą, równaniami różniczkowymi zwyczajnymi i cząstkowymi badaniami operacyjnymi i ich zastosowaniom, statystyką obliczeniową, inteligentną analizą danych, teorią grafów, złożonością obliczeniową i efektywnością algorytmów, konstrukcją oprogramowania narzędziowego i użytkowego, logiką informatyki, analizą kombinatoryczną, analizą programów oraz dydaktyką informatyki. Instytut oferuje studia na kierunku informatyka oraz studia podyplomowe. Nagroda Laskera – amerykańska nagroda naukowa za badania w dziedzinie medycyny. Nagroda ta jest przyznawana od 1946 żyjącym badaczom przez fundację Lasker Foundation, założoną przez pioniera reklamy Alberta Laskera i jego żonę Mary Woodward Lasker (później znaczącą aktywistkę w dziedzinie badań medycznych). Nagrody cieszą się znacznym prestiżem i czasem są nazywane amerykańskim Noblem. Do roku 2005, 71 z laureatów zdobyło później Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.

  Chamlet − wyróżnienie dla najgorszych polskich reklam, przyznawane od 2010 roku przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Zakład Projektowania Komunikacji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomysłodawcą nagrody jest prof. Michael Fleischer. Nagrodą jest zgnieciona kartka. Nigdy żaden z laureatów konkursu osobiście nie odebrał tego wyróżnienia (stan na 2013 rok). Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego – nagroda przyznawana za najwybitniejsze prace doktorskie w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, astronomii i chemii, obronione w poprzedzających trzech latach kalendarzowych. Przyznawana jest wspólnie przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 1995. Dziedzinę uwzględnianą w konkursie w danym roku oraz termin nadsyłania prac określają corocznie organizatorzy. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbywa się w końcu roku kalendarzowego.

  Ignacy Gryczyński - ur. 1948, fizyk, biolog, profesor biologii komórki i anatomii, dyrektor Głównych Zakładów Mikroskopii w Zakładzie Biologii Komórki i Genetyki University of North Texas. W 1966 ukończył liceum w Łobzie i zdał tutaj maturę . Ukończył studia i obronił doktorat z fizyki na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotnie otrzymał za swoje badania nagrodę ministra nauki w roku 1975 (z A. Kawskim) i 1981. Autor ponad 400 publikacji Zainteresowania badawcze z zakresu spektroskopii fluorescencyjnej i jej zastosowań w biochemii i biologii. Członek Society for Experimental Biology and Medicine i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Leopoldina - nagroda naukowa, ustanowiona w 2004 roku przez Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego, przyznawana pracownikom UWr. za prace z dziedziny nauk humanistycznych, stanowiące istotny wkład w kulturę europejską i uwzględniające tematykę polsko-niemiecką. Nagroda jest wręczana w Auli Leopoldyńskiej na uroczystym posiedzeniu Towarzystwa. Jej obecna wysokość wynosi 20 tys. zł.

  Nagroda Wielkiego Kalibru – nagroda literacka, przyznawana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Miłośników Kryminału i Sensacji "Trup w szafie" oraz Instytut Książki za najlepszą polskojęzyczną powieść kryminalną lub sensacyjną. Nominowane do nagrody na dany rok mogą być powieści, które ukazały się drukiem w roku minionym. W skład kapituły, przyznającej nagrodę wchodzą m.in. Marcin Baran, Witold Bereś, Piotr Bratkowski, Irek Grin, Marcin Świetlicki i inni. Przyznawana jest również Honorowana Nagroda Wielkiego Kalibru oraz Nagroda Wielkiego Kalibru Czytelników. Nagroda im. Marka Cara – wręczana jest co roku w trakcie Forum Teleinformatyki. Nagrodzie patronuje tragicznie zmarły w 1997 roku, jeden z pomysłodawców i przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki Marek Car. Celem nagrody jest wyróżnieniem dokonań w zakresie wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagrodzonej osoby. Nagrodę tę przyznaje corocznie specjalnie powołana Kapituła Nagrody im. Marka Cara zgodnie z założeniami Regulaminu. Postać Marka Cara jest ściśle związana z najszerzej rozumianą popularyzacją wykorzystania informatyki w codziennym życiu, zarówno przedsiębiorstw i instytucji, jak i każdego człowieka.

  Nagroda Jerozolimska (w pełnym brzmieniu Jerusalem Prize for the Freedom of the Individual in Society) jest nagrodą literacką przyznawaną co dwa lata pisarzowi, którego dzieła dotykają problemów ludzkiej wolności, społeczeństwa, polityki, czy problemów sprawowania władzy. Przyznawana jest w czasie targów książki Jerusalem International Book Fair, przy odbiorze nagrody laureat zwyczajowo wygłasza przemówienie.

  Gra Roku – nagroda corocznie przyznawana przez Kapitułę Konkursu dla najlepszej w Polsce gry planszowej. Pierwotnie w latach 1985 -1993 nagroda była przyzwana przez magazyn "Świat Młodych". Ponownie pomysł przyznawania nagrody narodził się z końcem 2004 roku na forum dyskusyjnym portalu tematycznego Gry-Planszowe.pl. Tytuł Gra Roku jest przyznawany przez kapitułę konkursową najlepszej w Polsce grze planszowej, karcianej lub towarzyskiej skierowanej do młodzieży i dorosłych i wydanej w roku poprzedzającym rok, w którym przyznawana jest Nagroda. Celem przyznawania Nagrody jest popularyzacja gier planszowych w Polsce oraz promocja najlepszych tytułów wydanych w kraju.

  Maszyna RAM - w informatyce model abstrakcyjnej maszyny będący odmianą maszyny rejestrowej, bardzo podobnej do maszyny licznikowej, lecz z możliwością niebezpośredniego adresowania jej rejestrów. Model RAM wykorzystywany jest podczas analizy złożoności obliczeniowej algorytmów. Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Władysława Biegańskiego – nagroda przyznawana od 1997 roku przez prezydenta Częstochowy osobom wyróżniającym się wybitną oraz znaczącą działalnością w ochronie zdrowia i pracą na rzecz pacjenta. Nagrody przyznawane są w formie dyplomów, statuetek oraz gratyfikacji finansowej, Nagroda im. Biegańskiego dzieli się na trzy stopnie (I, II i III stopnia) oraz wyróżnienia.

  Dodano: 08.10.2010. 00:34  


  Najnowsze