• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dzięki funduszom unijnym Jedwabny Szlak zostanie przekształcony w autostradę internetową

  24.09.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jedwabny Szlak stanowi dawną drogę transportową prowadzącą z Chin poprzez środkową i zachodnią Azję oraz Afrykę do Europy. Ta strategiczna trasa nie tylko łączyła poszczególne części starożytnego świata, ale także stymulowała współpracę gospodarczą i kulturalną pomiędzy Wschodem i Zachodem, w szczególności pomiędzy kulturą chińską, indyjską, perską, arabską, grecką i rzymską.

  Postęp techniczny, jaki dokonał się na przestrzeni lat, wymusił na naukowcach z całego świata wykorzystanie kluczowych elementów z przeszłości i przekształcenie ich w celu spełnienia wymagań nowocześniejszej przyszłości. Pamiętano przy tym także o Jedwabnym Szlaku. Naukowcy z krajów środkowej Azji, takich jak Kirgistan, Tadżykistan i Turkmenistan, otrzymali od unijnego Biura Współpracy EuropeAid środki w wysokości 5 mln euro przeznaczone na zwiększenie przepustowości Internetu.

  Dzięki tej istotnej inwestycji utworzono sieć CAREN (Central Asia Research and Education Network - Środkowoazjatycka Sieć Badawczo-Edukacyjna), która umożliwiła przekształcenie Jedwabnego Szlaku w ukierunkowaną na wspieranie badań i edukacji autostradę internetową godną XXI wieku. Na obszarze objętym siecią badacze, pracownicy naukowi oraz studenci mogą uzyskać dostęp do Internetu o niespotykanych dotąd parametrach. Według dostępnych źródeł szybkie łącza internetowe oznaczają dla użytkowników nowe możliwości, potencjalnie prowadzące do intensyfikacji działań badawczych na świecie.

  21 września oficjalnie uruchomiono sieć CAREN w Biszkeku, stolicy Kirgistanu. Chęć przystąpienia do sieci wyraził także Kazachstan i Uzbekistan, w związku z czym CAREN będzie liczyć ponad 500 000 użytkowników z ponad 500 uniwersytetów i centrów badawczych.

  Krótko mówiąc, sieć pozwala na tworzenie dużych baz danych oraz odznacza się ogromną mocą obliczeniową, niezbędną do prowadzenia zaawansowanych badań naukowych. Według Komisji Europejskiej szybkie łącza sieci CAREN umożliwią badaczom wymianę i dostęp do różnorodnych informacji, takich jak dane sejsmiczne pochodzące ze stacji monitorujących, niemal w czasie rzeczywistym. Jest to szczególnie istotny aspekt, ponieważ wspomniany obszar stanowi strefę aktywną sejsmicznie.

  Sieć CAREN usprawni kontrolę ryzyka kataklizmu oraz ocenę zagrożeń dzięki umożliwieniu współpracy między naukowcami z różnych obszarów. Przykładowo naukowcy ze Środkowoazjatyckiego Instytutu Geofizycznych Nauk Stosowanych (Central Asian Institute for Applied Geosciences, CAIAG) w Kirgistanie będą mogli współpracować z badaczami z niemieckiego Centrum Badań Geofizycznych im. Helmholtza w Poczdamie (GFZ).

  Do pozostałych inicjatyw wdrażanych dzięki sieci CAREN należą: tadżycka inicjatywa poświęcona telemedycynie, badania nad tekstyliami prowadzone przez podmioty z Uzbekistanu i Wielkiej Brytanii oraz działania w zakresie monitorowania środowiska podjęte przez instytucje z Kirgistanu, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych.

  Innym znaczącym aspektem sieci CAREN jest stymulacja społeczności badawczej i edukacyjnej na całym świecie. Sieć umożliwi użytkownikom przeglądanie bibliotek cyfrowych oraz zdalną wymianę narzędzi naukowych i obszernych zbiorów danych.

  "Sieć CAREN odzwierciedla strategię Komisji Europejskiej mającą na celu uzupełnienie istotnej luki w europejskiej infrastrukturze badań naukowych o zasięgu światowym poprzez zapewnienie wydajnych i ekonomicznych łączy wymiany danych ze środkową Azją" - powiedziała w swoim oświadczeniu Neelie Kroes, Komisarz ds. Agendy Cyfrowej. "Sieć przyczynia się do zmniejszenia skali zjawiska wykluczenia cyfrowego oraz pozytywnie wpływa na unowocześnienie i rozwój sektora badań i edukacji w regionie".

  Ze swojej strony Komisarz ds. Rozwoju, Andris Piebalgs, stwierdził: "Projekt ten przyczyni się do usprawnienia prac prowadzonych przez przeszło 500 000 naukowców ze środkowej Azji. Jestem pewien, że pomoc UE w dużym stopniu wpłynie na rozwój gospodarczy tych krajów".

  Sieć CAREN jest nadzorowana i prowadzona przez zrzeszającą sieci badawcze organizację DANTE, działającą na zasadzie non profit. Celem organizacji DANTE jest projektowanie i wdrażanie paneuropejskich sieci badawczych i edukacyjnych we współpracy z krajowymi sieciami badawczymi i edukacyjnymi (National Research and Education Networks, NREN) krajów partnerskich.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  LODMAN – miejska sieć komputerowa w Łodzi. Jest to szkieletowa sieć dalekiego zasięgu, łącząca sieci lokalne większości łódzkich uczelni, instytutów naukowych i ważniejszych urzędów, realizująca dostęp do Internetu dla tych instytucji. LODMAN jest także instytucją rejestrującą dla domen lodz.pl, sieradz.pl, plock.pl, zgierz.pl, pabianice.pl, skierniewice.pl, oraz zajmuje się eksploatacją systemu rozproszonej bazy danych Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej, która m.in. udostępnia w internecie zasoby katalogowe 10 największych bibliotek naukowych w Łodzi. Sieć badawcza (ang. research network) – układ powiązań między pojedynczymi naukowcami, niezależnymi badaczami, jednostkami naukowymi, organizacjami, przedsiębiorstwami, których określa się mianem przedstawicieli sieci. Sieć skupia prowadzone przez swoich przedstawicieli badania, koncentruje ich wysiłki badawcze. Przedstawiciele wymieniają się doświadczeniami badawczymi, wspólnie publikują, organizują konferencje, propagują swój dorobek itp. Sieć 4G – technologia oparta na sieci radiowej o szybkim przesyle i wielofunkcyjnych punktach nadawczo-odbiorczych, funkcjonująca w paśmie 1800 MHz. Główną cechą odróżniającą 4G od swojej poprzedniczki (3G) jest szybkość transferu pomiędzy urządzeniami. Sieć czwartej generacji oferuje prędkość mobilnego Internetu na poziomie 100 Mb/s, a wysyłanie pakietów odbywa się z prędkością powyżej 25 Mb/s. Technologia umożliwia użytkownikom m.in.: ultraszybki dostęp do Internetu, zindywidualizowaną telefonię, dostęp do nowoczesnych serwisów z multimediami oraz grami.

  ERENET (ang. Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities) - Środkowoeuropejska Uniwersytecka Sieć Badań nad Przedsiębiorczością i Edukacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Budapeszcie. Stowarzyszenie ma otwarty charakter, a jego celem jest prowadzenie badań na temat przedsiębiorczości i jej rozowju, współtworzenie i dystrybuowanie programów nauczania oraz materiałów dydaktycznych między środkowo-i wschodnioeuropejskimi uczleniami. Sieć oparta jest na partnerstwie swoich członków. Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) – projekt realizowany przez województwo łódzkie, polegający na utworzeniu, głównie w technologii światłowodowej, sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa łódzkiego. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi.

  guifi.net to otwarta, wspólnotowa, neutralna i głównie bezprzewodowa sieć telekomunikacyjna składająca się z przeszło 31302 węzłów, w tym ponad 20130 działających, oraz z około 36 465 km połączeń. Większość sieci znajduje się w Katalonii i Walencji w Hiszpanii, lecz sieć ta zaczyna rozwijać się również w innych częściach świata. Jest to największa na świecie wspólnotowa sieć bezprzewodowa. Węzły są dostarczane i samo-zarządzane przez członków sieci: osoby prywatne, firmy czy administracje, współtworzących otwartą i łatwo rozszerzalną infrastrukturę. Sieć szkieletowa (ang. backbone network) – sieć telekomunikacyjna, w tym sieć komputerowa, przez którą przesyłana jest największa liczba informacji. Łączy zwykle mniejsze sieci (sieci lokalne), grupy robocze, przełączniki, sieci rozległe. Urządzenia wchodzące w strukturę sieci szkieletowej z reguły odpowiedzialne są za funkcjonowanie całej sieci na określonym obszarze.

  Sieć Utrechcka (ang. Utrecht Network) – grupa 28 uczelni reprezentujących 31 uniwersytetów europejskich, które współpracują w zakresie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej. Sieć zajmuje się głównie wymianami studenckimi oraz promocją programów magisterskich i szkół letnich prowadzonych w językach obcych. Konsorcjum utrzymuje ponadto współpracę z uczelniami w USA i Australii. Sieć złożona to graf o nietrywialnych właściwościach topologicznych. Przykłady takich sieci to: WWW, Internet, sieć współpracy pomiędzy aktorami, sieć współpracy pomiędzy naukowcami, sieć kontaktów seksualnych. W badaniach nad sieciami złożonymi uczestniczą naukowcy z wielu dziedzin, m.in.: matematyki, fizyki, biologii, informatyki, socjologii, epidemiologii.

  Avans to ogólnopolska sieć elektromarketów oraz sklep internetowy www.avans.pl. Na sieć sprzedaży detalicznej Avans składa się ponad 250 sklepów własnych oraz kilkaset działających na zasadzie franczyzy. W dużych aglomeracjach miejskich sieć Avans obecna jest w postaci Punktów Odbioru Osobistego sklepu internetowego. Sklepy sieci Avans oferują klientom sprzęt Multimedia, RTV i AGD.

  Terenowe Sieci Elektroenergetyczne (TSE) - określane też jako Rejonowe Sieci Elektroenergetyczne (RSE) są to sieci rozdzielcze zasilające wsi, małe miasta oraz niewielkie zakłady przemysłowe znajdujące się poza terenami miejskimi. W skład TSE wchodzą: sieci 110 kV, sieci SN i sieci niskiego napięcia. Sieci nn oraz SN zasilające wyłącznie wsie nazywa się często wiejskimi sieciami elektroenergetycznymi WSE.

  Sieć 34 – w całości polska sieć handlowa, mająca na celu rozwój polskiego handlu, wsparcie rodzimego przemysłu i ochronę konsumentów. Sieć ta istnieje od 1996 roku. Jest to ogólnopolska organizacja niezależnych handlowców branży spożywczej działających pod własną marką Sieć 34, skupiający rodzimy kapitał. W sklepach Sieci 34 w całej Polsce zatrudnionych jest około 15 000 osób, a łączna powierzchnia sprzedażowa sklepów w całej Polsce wynosi ponad 100 000 m. W Sieci 34 znajdują się obecnie ponad 1170 sklepy z 10 województw. Sieć Kohonena – jest siecią neuronową uczoną w trybie bez nauczyciela w celu wytworzenia niskowymiarowej (przeważnie dwuwymiarowej) zdyskretyzowanej reprezentacji przestrzeni wejściowej. Sieć Kohonena wyróżnia się tym od innych sieci że zachowuje odwzorowanie sąsiedztwa przestrzeni wejściowej. Wynikiem działania sieci jest klasyfikacja przestrzeni w sposób grupujący zarówno przypadki ze zbioru uczącego jak i wszystkie inne wprowadzana po proсesie uczenia.

  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu. Miejska sieć komputerowa, MAN (ang. Metropolitan Area Network) – duża sieć komputerowa, której zasięg obejmuje aglomerację lub miasto. Tego typu sieci używają najczęściej połączeń światłowodowych do komunikacji pomiędzy wchodzącymi w jej skład rozrzuconymi sieciami LAN.

  Dodano: 24.09.2010. 16:17  


  Najnowsze