• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci z dziedziny web science łączą siły, by kształtować przyszłość Internetu

  29.04.2010. 21:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Światowej klasy naukowcy z różnych krajów zajmujący się web science zawiązali sojusz w celu wspierania badań naukowych i programów edukacyjnych dotyczących tej nowej dziedziny. Pośród członków sieci Web Science Trust Network of Laboratories (WSTNet), która przyczyni się do poprawy rosnącego wpływu sieci Web, znajdą się czołowi akademicy specjalizujący się w web science. Komunikat o stworzeniu sieci ogłoszono w czasie konferencji WebSci10, która odbyła się w dniach 26-27 kwietnia w Raleigh, Karolina Południowa, USA.

  Celem WSTNet jest rozwijanie badań interdyscyplinarnych w dziedzinie web science. Sieć, kierowana przez Web Science Trust, której gospodarzem jest Uniwersytet Southampton w Wlk. Brytanii, zgromadzi wybitnych przedstawicieli środowiska akademickiego i przemysłowego oraz liderów branży, przedsiębiorców i ustawodawców z całego świata w celu rozszerzania granic Internetu oraz zajęcia się przyszłymi wyzwaniami, możliwościami i kierunkami.

  Waga web science wzrasta wraz z upowszechnianiem się Internetu, który ma wpływ na każdy zakątek życia społecznego, oferując możliwości o jakich nawet nie śniono zaledwie 20 lat temu. Sieć zmienia oblicze społeczeństwa, stając się najważniejszym węzłem informacyjnym na naszej planecie, który dzień w dzień miliony osób wykorzystują do pracy zawodowej, komunikacji, zakupów czy nauki.

  "To kolejny, ważny krok milowy w postępie web science" - mówi Sir John Taylor, przewodniczący zarządu powierniczego WSTNet. "Łączymy ze sobą grupę wysoko ceniony laboratoriów badawczych, z których wszystkie wnoszą już swój międzynarodowy wkład poprzez prowadzone badania naukowe. Myślimy już o tym, co możemy wspólnie osiągnąć w przyszłości w ramach serii wspólnych programów badawczych, wydarzeń i projektów współpracy."

  Szereg porozumień między członkami WSTNet pozwoli laboratoriom należącym do sieci wspierać badania i rozwój w dziedzinie web science.

  Sieć zorganizuje wiele wydarzeń, w tym warsztaty, konferencje, spotkania i letnie kursy oraz zidentyfikuje możliwości pozyskiwania funduszy i organizowania wydarzeń publicznych w ramach działań na rzecz postępu web science. Zorganizuje również dalszą serię konferencji WebSci, z których pierwsza odbyła się już w zeszłym roku w Atenach, Grecja.

  "Sieć WSTNet zwiększy nasze globalne możliwości badawcze na polu web science oraz zapewni włączenie tej dziedziny do uniwersyteckich programów nauczania" - mówi profesor Dame Wendy Hall, dyrektor zarządzająca WSTNet i jeden z twórców dyscypliny web science. "Będziemy rozszerzać sieć na inne instytuty badawcze, które już są zaangażowane w web science."

  "Cieszymy się z przystąpienia do naszych szeregów wszystkich tych laboratoriów i oczekujemy już dalszych, pasjonujących postępów w przyszłości" - dodaje profesor Hall, która jest również członkiem Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN).

  Pośród 10 laboratoriów założycieli sieci WSTNet znalazły się Uniwersytet Południowej Karoliny (USA), Massachusetts Institute of Technology (USA), Vrije Universiteit (Holandia), Digital Enterprise Research Institute (Irlandia), Universität Koblenz-Landau (Niemcy), Oxford Internet Institute (Wlk. Brytania), Northwestern University (USA), Tsinghua-Southampton Web Science Laboratory Shenzhen (Chiny), Rensselaer Polytechnic Institute (USA) oraz Uniwersytet Southampton (Wlk. Brytania).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Podróże w czasie jako motyw literacki i filmowy: Podróże w czasie, zarówno w przyszłość jaki i przeszłość, oraz związane z nimi możliwości i paradoksy są często istotnym wątkiem w literaturze fantastyczno-naukowej (science-fiction). COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. British Science Fiction Association (BSFA) (Brytyjskie Stowarzyszenie Science Fiction) stowarzyszenie założone w 1958 r. przez grupę brytyjskich fanów, pisarzy, wydawców oraz księgarzy związanych z science fiction. Powstał w celu promocji i rozwijaniu tematyki science fiction. Pierwszym prezesem stowarzyszenia był Brian Aldiss, wieloletnim szefem był Arthur C. Clarke.

  Eurocon najważniejszy europejski konwent miłośników literatury, filmu, Internetu i gier dotyczących science fiction i technologii przyszłości, fantasy i mitologii, horroru, kosmonautyki i astronomii, UFO i tajemnic, historii i przyszłości. Konwent ten odbywa się co roku, w różnych miastach Europy. "Nauka i naukoznawstwo" ("Science and Science of Science", "Наука та наукознавство") - międzynarodowe czasopismo, który wydaje z 1993 roku Centrum badań naukowo-technicznego potencjału i historii nauki im. G.M. Dobrowa NAN Ukrainy.

  Claude Owen Lovejoy (ur. 11 lutego 1943) - profesor anatomii Uniwersytetu Stanowego w Kent (Ohio) oraz dyrektor Instytutu Ewolucji Człowieka im. Matthew Ferriniego. Najbardziej znany jest ze swojej pracy nad sposobem poruszania się i genezą dwunożności u australopiteków. Praca The origin of man (Pochodzenie człowieka), którą opublikował w Science w styczniu 1981 roku, należy do najczęściej cytowanych jego artykułów. Nagroda im. Johna W. Campbella dla najlepszego nowego pisarza s-f (The John W. Campbell Award for the Best New Writer in Science Fiction) jest przyznawana corocznie przez World Science Fiction Society. Nagradzani są najlepsi nowi autorzy, których pierwsze utwory science fiction lub fantasy pojawiły się w profesjonalnych czasopismach (mających nakład powyżej 10 000 egzemplarzy) w ciągu poprzednich dwóch lat.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Nagrody BSFA – literackie nagrody, przyznawane w geście uznania pozycjom z gatunku science-fiction przez British Science Fiction Association. Nominowani i nagradzani ogłaszani są na podstawie głosowań przeprowadzonych wśród członków stowarzyszenia.

  Journal Citation Reports – interdyscyplinarna lista czasopism naukowych, publikowana corocznie przez Thomson Reuters. W Polsce JCR przyjęło się przyjmować jako podstawowe narzędzie do oceny merytorycznej jakości czasopism. JCR jest dostępna w dwóch wersjach: Journal Citation Reports (JCR) Science Edition oraz Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition. Pierwotnie JCR była publikowana jako częsć Science Citation Index tworzonego przez Institute for Scientific Information w Filadelfii (stąd dawna nazwa: lista filadelfijska).


  Curiosity Rover – zautomatyzowane i autonomiczne laboratorium naukowo-badawcze wysłane na Marsa, w ramach programu badawczego Mars Science Laboratory (MSL) w celu oceny możliwości występowania potencjalnych warunków do życia w przeszłości, zbadania możliwości utrzymania się życia organicznego na Marsie, wykonania pomiarów meteorologicznych, poszukiwania pierwiastków biogennych, badania stopnia wilgotności gleby oraz poszukiwanie wody i związków mineralnych z nią związanych, przeprowadzenia pomiarów widma wysokoenergetycznego promieniowania naturalnego, zbadania składu skał i gleby oraz określenia charakterystyki możliwych cyklów hydrologicznych na badanej planecie.

  Odysseja to kanadyjski serial science fiction z 2002 roku, który miał swoja premierę na amerykańskim kanale Showtime oraz kanadyjskim Spice. Journal Citation Reports – interdyscyplinarna lista czasopism naukowych, publikowana corocznie przez Thomson Reuters. W Polsce JCR przyjęło się przyjmować jako podstawowe narzędzie do oceny merytorycznej jakości czasopism. JCR jest dostępna w dwóch wersjach: Journal Citation Reports (JCR) Science Edition oraz Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition. Pierwotnie JCR była publikowana jako część Science Citation Index tworzonego przez Institute for Scientific Information w Filadelfii (stąd dawna nazwa: lista filadelfijska).

  Science – recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Ukazuje się jako tygodnik ilustrowany. Nauka obywatelska (ang. citizen science, franc. sciences citoyennes, ros. гражданская наука) to badania naukowe, w których wolontariusze współpracują z badaczami zawodowymi, a także (szczególnie od lat 1990.) forma edukacji naukowej, forma współpracy w badaniach naukowych oraz ruch społeczny.

  Sieć badawcza (ang. research network) – układ powiązań między pojedynczymi naukowcami, niezależnymi badaczami, jednostkami naukowymi, organizacjami, przedsiębiorstwami, których określa się mianem przedstawicieli sieci. Sieć skupia prowadzone przez swoich przedstawicieli badania, koncentruje ich wysiłki badawcze. Przedstawiciele wymieniają się doświadczeniami badawczymi, wspólnie publikują, organizują konferencje, propagują swój dorobek itp.

  Dodano: 29.04.2010. 21:12  


  Najnowsze