• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europa chce ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do Sieci

  17.03.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dla ludzi na całym świecie Internet stał się głównym źródłem większości informacji. Węgierscy naukowcy uważają jednak, że wiele informacji umieszczanych w Sieci nie spełnia potrzeb niepełnosprawnych użytkowników. W artykule opublikowanym w czasopiśmie International Journal of Knowledge and Web Intelligence zespół badawczy wyjaśnił, w jaki sposób można przeprowadzić analizę teoretycznych i praktycznych aspektów budowy ekranu, struktury danych i metadanych oraz zastosować te zagadnienia do promowania powszechnej dostępności.

  Jednym z głównych celów publikowania informacji w Internecie jest ich udostępnienie jak największej liczbie ludzi. Wiąże się to na ogół z pozycjonowaniem w wyszukiwarkach internetowych, dbałością o czytelność i atrakcyjność przekazu, a także wyjściem naprzeciw potrzebom użytkowników niepełnosprawnych. Badacze z Uniwersytetu w Segedynie uważają, że tylko spełnienie tych wszystkich kryteriów zapewni pełną dostępność witryny internetowej.

  Erzsébet Forczek, specjalistka w dziedzinie informatyki medycznej, wyjaśniła, że dostęp do Internetu jest obecnie bardzo istotny dla wszystkich członków społeczeństwa. Przede wszystkim wymagany jest dostęp fizyczny, jednak rozwiązania informatyczne muszą także wspierać dostępność, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w Internecie.

  "Informacje w Internecie mają zasięg globalny, co oznacza, że dowolna osoba w dowolnym miejscu na świecie może uzyskać do nich dostęp lub je wykorzystać" - powiedziała pani Forczek. Zaznaczyła ona jednak, że "samo pojawienie się informacji w Internecie nie jest wystarczającym warunkiem" jej globalnego zasięgu. Według niej "informacje muszą odznaczać się możliwością przeszukiwania oraz identyfikacji i interpretacji, ponieważ natychmiastowa dostępność informacji jest kluczowa w gospodarce i biznesie, edukacji, nauce, służbie zdrowa i praktycznie każdej innej dziedzinie życia".

  "Musimy wziąć pod uwagę, w jaki sposób osoby niepełnosprawne mogą uzyskiwać dostęp do informacji na stronach internetowych i je wykorzystywać" - powiedziała pani Forczek, dodając: "Poprzez zapewnienie większej dostępności fizycznej możemy poszerzyć grupę użytkowników końcowych".

  Forczek zbadała, w jak sposób strony internetowe, w szczególności strony z treściami multimedialnymi, spełniają potrzeby osób niedowidzących. W podobny sposób wykazała, że osoby z uszkodzeniami słuchu często nie mają dostępu do treści audio. "Najważniejszą zasadą dostępności strony internetowej jest zapewnienie różnych form treści multimedialnych oraz interfejsu" - powiedziała. Równie istotne dla dostępności jest oprogramowanie spełniające wymagania osób o szczególnych potrzebach.

  Forczek wyjaśniła, że zapewnienie jak największej dostępności wymaga wzięcia pod uwagę różnych aspektów projektowania stron. Obejmują one między innymi poprawne zaprojektowanie strony pod względem syntaktycznym i semantycznym, umożliwiające jej prawidłową analizę przez oprogramowanie wspomagające. Istotne jest także zastosowanie arkuszy stylów w celu poprawnej wizualizacji strony w różnych formatach oraz wyjaśnienie znaczenia zastosowanych skrótów.

  Do pozostałych ważnych aspektów zwiększania dostępności zalicza się dostarczenie tekstu objaśniającego informacje podane w formie innej niż tekstowa, na przykład jako obrazy i pliki dźwiękowe, a także zapewnienie dostosowanych rozwiązań alternatywnych dla treści dźwiękowych i wideo oraz udostępnienie pełnej nawigacji za pomocą klawiatury, tak aby nie trzeba było korzystać z myszy.

  Pani Forczek wskazała także, że w celu zwiększenia dostępności informacji w wyszukiwarkach internetowych należy też w odpowiedni sposób wykorzystywać metadane. "Wzięcie tych aspektów pod uwagę jest konieczne, ponieważ wszystkie one mają wpływ na poszerzenie kręgu użytkowników końcowych" - powiedziała.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dostępność transportowa – stopień łatwości z jakim można dostać się do danego miejsca, dzięki istnieniu sieci infrastruktury i usług transportowych. Dany punkt obszaru jest tym dostępniejszy transportowo, im więcej jest innych punktów, do których można dotrzeć zadowalająco szybko, tanio i sprawnie. Zostało stworzonych i zdefiniowanych szereg specyficznych pojęć tej dostępności, takich jak: dostępność czasowa, dostępność gałęziowa, dostępność wielogałęziowa (multimodalna), dostępność transportu publicznego, dostępność do węzłów transportowych, dostępność potencjałowa (ang. potential accessibility) i inne.

  Dostępność transportowa – stopień łatwości z jakim można dostać się do danego miejsca, dzięki istnieniu sieci infrastruktury i usług transportowych. Dany punkt obszaru jest tym dostępniejszy transportowo, im więcej jest innych punktów, do których można dotrzeć zadowalająco szybko, tanio i sprawnie. Zostało stworzonych i zdefiniowanych szereg specyficznych pojęć tej dostępności, takich jak: dostępność czasowa, dostępność gałęziowa, dostępność wielogałęziowa (multimodalna), dostępność transportu publicznego, dostępność do węzłów transportowych, dostępność potencjałowa (ang. potential accessibility) i inne.

  Dostępność WWW (ang. web accessibility) – dziedzina wiedzy z zakresu interakcji człowieka z komputerem zajmująca się problematyką tworzenia stron i serwisów internetowych dostępnych dla jak najszerszego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu.

  Web Accessibility Initiative (WAI) (pl. Inicjatywa dostępności do sieci) – inicjatywa W3C mająca na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności stron WWW. Oprócz dostępności dla osób niepełnosprawnych, WAI walczy o równouprawnienie wszelkich sposobów korzystania z Internetu.

  Web Accessibility Initiative (WAI) (pl. Inicjatywa dostępności do sieci) – inicjatywa W3C mająca na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności stron WWW. Oprócz dostępności dla osób niepełnosprawnych, WAI walczy o równouprawnienie wszelkich sposobów korzystania z Internetu.

  System wysokiej niezawodności (S.W.N.), system wysokiej dostępności − w teorii informacji, system informatyczny charakteryzujący się odpowiednio dostosowywaną: niezawodnością, dostępnością, wydajnością; do specyficznych zwykle krytycznych zastosowań danego systemu.

  Dostępność postawy – w psychologii społecznej siła związku, pomiędzy ocenianym obiektem a postawą, będącą jego oceną; łatwość z jaką ta ocena jest przywoływana. Jest odmianą ogólniejszego pojęcia dostępności idei.

  Dodano: 17.03.2011. 16:49  


  Najnowsze