• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejczycy mają nowy portal poświęcony nauczaniu przedmiotów ścisłych

  08.06.2010. 21:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowo uruchomiony, wielojęzyczny portal internetowy umożliwi osobom zajmującym się nauczaniem przedmiotów ścisłych w UE dzielenie się materiałami, zasobami i doświadczeniami. Portal o nazwie SCIENTIX (Wspólnota na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych w Europie) powstał dzięki dofinansowaniu z tematu "Nauka w społeczeństwie" (SIS) Siódmego Programu Ramowego (7PR). Inicjatywa jest zarządzana przez European Schoolnet (EUN), sieć 31 europejskich ministerstw edukacji.

  Witryna jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką nauczania przedmiotów ścisłych, czyli nauczycieli, naukowców, ustawodawców, rodziców i młodych ludzi. Portal SCIENTIX zapewnia jeden punkt dostępu do zasobów dydaktycznych i raportów, które stanowią dorobek projektów finansowanych ze środków Szóstego i Siódmego Programu Ramowego na rzecz badań i rozwoju technologicznego, programu "Uczenie się przez całe życie" (zarządzanego przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury przy Komisji Europejskiej) oraz kilku schematów krajowych.

  Dzięki portalowi nauczyciele zyskują dostęp do bogatych zbiorów materiałów dydaktycznych, które mogą wykorzystywać na swoich lekcjach. Użytkownicy mogą wyszukiwać pozycji wg słowa klucza, tematu, języka i przedziału wiekowego. Co najważniejsze zarejestrowani użytkownicy mogą zamówić tłumaczenie pomocy naukowej na którykolwiek z 23 języków urzędowych UE. Nauczyciele mogą również przedkładać sugestie nowych projektów czy działań oraz dzielić się pomysłami i doświadczeniami z koleżankami i kolegami z całej Europy.

  Tymczasem ustawodawcy, naukowcy i kierownicy projektów mogą korzystać z szerokiego wachlarza zasobów naukowych i raportów powiązanych z interesującą ich dziedziną. Magazyn wiedzy nt. badań naukowych SCIENTIX umożliwia również wyszukanie podstawowych danych do wykorzystania przy opracowywaniu nowych projektów czy inicjatyw politycznych.

  Witryna, dostępna w sześciu językach (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim i włoskim) posiada również dział wiadomości i kalendarz wydarzeń.

  SCIENTIX to więcej niż zwykły portal internetowy. W ciągu najbliższych kilku lat odbędą się w wielu krajach europejskich warsztaty, których celem będzie z jednej strony przeszkolenie użytkowników, aby mogli jak najpełniej korzystać z portalu, a z drugiej stworzenie im możliwości spotkania się z innymi osobami zajmującymi się nauczaniem przedmiotów ścisłych w Europie. Ponadto miesięczny biuletyn informować będzie zarejestrowanych użytkowników o najnowszych wiadomościach dotyczących ich społeczności.

  "SCIENTIX umożliwi każdemu nauczycielowi przedmiotów ścisłych oraz uczniom korzystanie z doskonałych materiałów dydaktycznych opracowanych w ramach europejskich i krajowych projektów naukowych" - zauważa Máire Geoghegan-Quinn, Europejska Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki. "Portal SCIENTIX przyczyni się w ten sposób do rozbudzenia zainteresowania młodych ludzi przedmiotami ścisłymi i zmaksymalizowania wartości każdego euro, jakie Europa przeznacza na nauczanie tych przedmiotów. To będzie miejsce dla wszystkich zainteresowanych wymianą informacji i poglądów w dziedzinie nauczania przedmiotów ścisłych."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Hospitality Club to społecznościowy portal internetowy, dostępny w kilkudziesięciu językach, skupiający osoby, które mogą zaoferować nocleg, zaprosić na obiad lub pokazać swoje miasto lub też które chcą skorzystać z takiej możliwości. Ponadto często w różnych miejscach na świecie odbywają się spotkania członków Hospitality Club - HC Meetings. W portalu zarejestrowanych jest obecnie ponad 300 000 użytkowników z ponad 200 krajów. Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  www.scenamysli.eu – portal internetowy wydawany od 2007 roku. Linia programowa portalu zakłada promocję tematyki „małych ojczyzn” i edukacji regionalnej, promocję debiutów literackich, wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz tworzenie przestrzeni dla integracji twórców kultury, nauki i życia publicznego. Portal skierowany jest zwłaszcza do liderów społeczności lokalnych, twórców i odbiorców kultur lokalnych, osób zaangażowanych w trzeci sektor oraz lokalne struktury samorządowe. Znajdują się pośród nich nauczyciele, studenci i młodzież, mały i średni biznes, ludzie nauki oraz wszyscy, którym bliska jest idea zaangażowania i propagowania wartości małych ojczyzn. Groupon – portal internetowy (serwis internetowy), w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą dokonywać zakupów grupowych.

  Geoportal – portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych tj. do usług dotyczących danych przestrzennych i będących operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na nich zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Wywrota – portal internetowy założony w 1998 roku przez Arkadiusza Janickiego oraz Macieja Duszyńskiego i Arkadiusza Sokala. Początkowo serwis literacki o charakterze anarchistyczno-wolnościowym założony przez grupę entuzjastów nowych technologii, z czasem przekształcił się w portal społecznościowy, w którego kręgu zainteresowań leży szeroko pojęta kultura. Portal współtworzony przez ludzi z całej Polski i nową Polonię – pasjonatów literatury, niezależnej muzyki i sztuki. Był nagradzany w wielu konkursach (Teraz Internet, Złota Witryna). Portal patronuje takim inicjatywom kulturalnym i artystycznym jak Survival Przegląd Młodej Sztuki w ekstremalnych warunkach, Blog Festival, czy Slot Art Festiwal – festiwal kultury alternatywnej . SoundCloud – społeczność internetowa dla artystów tworzących muzykę uruchomiona w 2007 roku. Portal ma na celu możliwość prezentacji własnych utworów przez artystów oraz umożliwia dyskusję na ich temat. Ponadto użytkownicy mogą szukać utworów według gatunków muzycznych, dzięki czemu mogą znaleźć interesującą ich muzykę.
  W lipcu 2014 roku SoundCloud posiadało 40 milionów zarejestrowanych użytkowników oraz 200 milionów słuchaczy.

  Platinnetz (niem. sieć platynowa) - internetowy portal społecznościowy w języku niemieckim skierowany do tzw. osόb w kwiecie wieku. Założony został na początku 2007 roku. Jego administratorem jest Platinnetz GmbH z siedzibą w Unterhaching koło Monachium. W 2008 roku portal liczy sobie około 100.000 zarejestrowanych użytkownikόw i jest najaktywniejszą społecznością internetową skupiającą internautόw między 40 a 65 rokiem życia w Niemczech. Istotą portalu jest wymiana poglądόw między użytkownikami oraz nawiązywanie nowych kontaktόw. Od połowy 2007 roku udziałowcami przedsiębiorstwa są European Founders Fund i holtzbrinck ventures.

  Wikitravel – portal internetowy poświęcony turystyce, działający przy pomocy mechanizmu wiki. Projekt otwartego, kompletnego i zawsze aktualnego przewodnika dla turystów, budowany jest przez zainteresowanych turystów z całego świata, którzy gromadzą w przewodniku swoją wiedzę i doświadczenia.

  Newgrounds - portal internetowy zbierający tworzone przez użytkowników gry i filmy w technologii Adobe Flash oraz muzykę i literaturę. Został założony 6 lipca 1995 roku przez Toma Fulpa.
  W rankingu najpopularniejszych witryn (Alexa) witryna ta jest na miejscu 420. Aktualnie posiada ona około 1,3 miliona zarejestrowanych użytkowników. Arvind Kumar Gupta – indyjski wynalazca zabawek i popularyzator nauki. Absolwent Indian Institute of Technology (IIT) w Kanpur. Jako zwolennik zasad Gandhiego, wziął udział w 1978 w programie nauczania dzieci Hoshangabad w stanie Madhya Pradesh. Od tego czasu zajmuje się projektowaniem i tworzeniem pomocy naukowych dla najmłodszych. Jako konsultant UNESCO ds. nauki przedmiotów ścisłych, brał udział w programach edukacyjnych w wielu krajach.

  Segregator to pojemnik służący archiwizowaniu, porządkowaniu przedmiotów w sposób ułatwiający ich przeszukiwanie. Stosowanie segregatorów wynika z potrzeby zgromadzenia w odpowiednim porządku przedmiotów, które pozostawione luzem mogą ulec zagubieniu, zniszczeniu, nieuporządkowaniu lub sprawiają trudność w ich przeszukiwaniu. Mścisława – staropolskie imię żeńskie, złożone z dwóch członów: Mści- ("mścić") i -sława ("sława"). Mogło oznaczać "tę, która zdobywa sławę mszcząc się na swych wrogach". Poświadczone w źródłach jako Mścisława (1360) i formach zdrobniałych Mścicha (1394), Mścichna (1383).

  Dodano: 08.06.2010. 21:12  


  Najnowsze