• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inicjatywa UE w robotyce ma zachęcić uczniów do kariery w specjalnościach technicznych

  27.11.2013. 16:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Unijny tydzień robotyki ma zwrócić uwagę na rozmaite, podejmowane w Europie, działania badawcze w dziedzinie robotyki. W ciągu nadchodzącego tygodnia, w ramach serii wydarzeń o zasięgu unijnym, w centrum uwagi znajdzie się rosnące znaczenie systemów robotycznych i ich oddziaływanie na różne sektory przemysłu.

  Tak zwana rewolucja cyfrowa zmieniła nasze nastawienie jako konsumentów, mobilizując przedsiębiorstwa do zmiany podejścia, aby dotrzymać kroku naszym szybko zmieniającym się potrzebom i wymaganiom. Jednak zmiana cyfrowa nie była w stanie - ze szkodą dla rozwoju gospodarczego - skusić równie potężnej siły roboczej.

  W ostatnich tygodniach materiał wideo przedstawiający dziewczynę - Louise - która programuje robota, żeby oblał jej chłopaka napojem, rozprzestrzeniał się niczym wirus w sieciach internetowych. Dofinansowane ze środków unijnych konsorcjum SMEROBOTICS właśnie przyznało się, że stoi za tym popularnym, żartobliwym klipem. Niemniej niestrudzone wysiłki członków konsorcjum, by pobudzić wśród uczniów zainteresowanie technologią robotyczną - zwłaszcza jej zastosowaniem w produkcji przemysłowej - mają na celu przedstawienie możliwości oferowanych przez sektor o rozkwitającym potencjale.

  "Jesteśmy zdumieni zainteresowaniem, z jakim spotkał się film o Louise. Znacznie przewyższyło ono nasze oczekiwania. Może stało się tak dlatego, że zdecydowaliśmy się pokazać młodzieży roboty przemysłowe w nowy, odmienny i interesujący sposób" - zauważa Jasper Johansen z Duńskiego Instytutu Technologicznego, odpowiedzialnego za kampanię.

  Prowadzenie badań nad kognitywnymi systemami robotycznymi i projektowanie ich dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Europie to rdzeń prac prowadzonych w ramach projektu SMEROBOTICS. Zastosowanie zautomatyzowanych robotów w produkcji to praktyka stara jak świat, ale choć są one w stanie wykonywać powtarzalne i nominalne zadania z zachowaniem wysokich standardów, nie spełniają zapotrzebowania MŚP na wysoką elastyczność.

  "Istnieje zapotrzebowanie na elastyczne roboty, które mogą być wykorzystywane przez robotników na miejscu. Zewsząd to słyszymy, a ci, którzy odwiedzają testową wystawę w naszym ośrodku w Odense, wracają do domu ponownie zainspirowani, rozważając przypuszczalnie raz jeszcze automatyzację i dochodowość. Do nas i do przyszłych naukowców należy teraz sprostanie tym oczekiwaniom, a wciąż w tej dziedzinie jest wiele do zrobienia" - wyjaśnia Jesper Johansen.

  Duński Instytut Technologiczny wraz z czterema pomocniczymi, europejskimi instytutami badawczymi stale analizuje zastosowanie robotów w środowisku MŚP w celu opracowywania nowych komponentów programistycznych, ukierunkowanych na poprawę komunikacji między ludźmi a robotami, ich porozumienia i współpracy.

  Nadrzędnym celem projektu SMEROBOTICS jest wdrożenie tego typu robotów w zakładach MŚP, wystarczająco lotnych, aby przedsiębiorstwa mogły zmieniać procesy i przydziały robotów bez konieczności wzywania specjalistów, umożliwiając w ten sposób ludziom koncentrowanie się na trudniejszych zadaniach cyklu produkcyjnego.

  Projekt SMEROBOTICS, którego zakończenie zaplanowano na grudzień 2015 r., zgromadził dziesięciu partnerów z pięciu krajów europejskich. Otrzymał dofinansowane w wysokości 12.149.967 EUR ze środków unijnych w ramach bieżącego programu ramowego ICT.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Robot mobilny to taki robot, który może dowolnie zmieniać swoje położenie w przestrzeni. Roboty tego rodzaju mogą pływać, latać lub jeździć. Roboty mobilne mogą być robotami autonomicznymi tzn. takimi których prawie nic nie ogranicza np. przewody sterujące bądź zasilające (a jedyne ograniczenia to np. ściany lub przestrzeń w jakiej się znajdują itp.). Poniższe informacje dotyczą robotów poruszających się po ziemi. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców). Robot – mechaniczne urządzenie wykonujące automatycznie pewne zadania. Działanie robota może być sterowane przez człowieka, przez wprowadzony wcześniej program, bądź przez zbiór ogólnych reguł, które zostają przełożone na działanie robota przy pomocy technik sztucznej inteligencji. Roboty często zastępują człowieka przy monotonnych, złożonych z powtarzających się kroków czynnościach, które mogą wykonywać znacznie szybciej od ludzi. Domeną ich zastosowań są też te zadania, które są niebezpieczne dla człowieka, na przykład związane z manipulacją szkodliwymi dla zdrowia substancjami lub przebywaniem w nieprzyjaznym środowisku.

  R. Daneel Olivaw – android występujący w powieściach Isaaca Asimova z serii Roboty oraz Fundacja. "R." w jego imieniu oznacza robota. Robot równoległy – robot, którego człony tworzą zamknięty łańcuch kinematyczny. Zwykle są to roboty roboty trój- lub sześcioczłonowe, zwane odpowiednio tripodami oraz hexapodami. Istnieją też modele złożone z czterech członów.

  Kompetencje organizacji (kompetencje przedsiębiorstwa) - posiadanie przez organizację (przedsiębiorstwo) możliwości takiego łączenia wiedzy eksperckiej, aby było możliwe zrealizowanie zamierzeń strategicznych. Kompetencje organizacji definiowane są również w ramach tzw. szkoły zasobowej. Wtedy kompetencje organizacji mogą zostać określone jako posiadanie przez przedsiębiorstwo umiejętności łączenia wiedzy i zasobów w celu realizacji zamierzeń strategicznych. Przykładem kompetencji posiadanych przez organizację może być model zarządzania, system kontroli, a przez przedsiębiorstwo system nadzoru produkcji.
  Dla przedsiębiorstw największe znaczenie ma posiadanie kluczowych kompetencji, czyli takich, które pozwalają realizować zamierzenia strategiczne przy zbudowaniu przewagi konkurencyjnej. Przykładem może tutaj być kompetencja Zeissa w zakresie produkcji szkieł optycznych. Kluczowa kompetencja jest tym cenniejsza dla organizacji, im bardziej organizacja jest w stanie ją obronić przed substytucją lub imitowaniem przez konkurencję. Robot przemysłowy – manipulacyjny robot przemysłowy jest automatycznie sterowaną, programowaną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną, dla ważnych zastosowań przemysłowych.

  Holonomiczność jest to pojęcie nierozerwalnie związane z robotami mobilnymi oraz ograniczeniami Pfaffa i opisuje ograniczenia ruchu jakim podlega robot. Razem z nim występuje przeciwstawne pojęcie nieholonomiczność. Robot jest holonomiczny, jeśli może zmienić kierunek swojego ruchu (swoją orientację) w miejscu. Aiton Caldwell − spółka działająca na polskim rynku, świadcząca hostowane usługi telekomunikacyjne (SaaS) dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Firma obsługuje 40% polskiego rynku Pure VoIP oraz 2% polskiego rynku MŚP.

  Roboty medyczne – stanowią grupę robotów wspomagających procedury medyczne. Grupę tę stanowią w większości telemanipulatory, które wykorzystują działanie lekarza po jednej stronie i efektora po drugiej stronie. Zadaniem lekarza jest sterowanie ruchami robota oraz decydowanie o zadaniach do wykonania. Efektor z kolei, jak wynika z nazwy, ma za zadanie wykonywanie zadanych mu poleceń z nieosiągalną dla człowieka precyzją. Natomiast manipulatory rehabilitacyjne mogą być sterowane m.in. ruchami głowy, brody, gałki ocznej. Roboty medyczne stosowane są także do obsługi pacjentów oraz osób niepełnosprawnych pomagając w takich zadaniach jak np. przemieszczanie się, czy spożywanie posiłków.

  Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu.

  Asseco Business Solutions (Asseco BS) – producent systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Oferta firmy obejmuje indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP, gotowe programy dla małych i średnich spółek (MŚP), rozwiązania mobilne oraz outsourcing IT i konsulting informatyczny. Techniczne przygotowanie produkcji, tpp, jest elementem przygotowania produkcji przedsiębiorstwa. Inna nazwa to konstrukcyjno-technologiczne przygotowanie produkcji wyrobów. W najwęższym znaczeniu dotyczy przygotowania dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej. W szerszym – zakres przedstawiony został poniżej, na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, w stosunku do produktów nowych bądź modernizowanych. Dość dowolnie pojęcie tpp jest interpretowane w systemach ERP.

  Autonomiczny pojazd podwodny – autonomiczny robot poruszający się pod wodą, znany także pod nazwą Unmanned Undersea Vehicles (UUV) oraz Autonomous Underwater Vehicle (AUV). Wyposażony w systemy umożliwiające mu samodzielne poruszanie się w środowisku wodnym bez ingerencji człowieka jest wykorzystywany w przemyśle morskim, badaniach naukowych i przez wojsko. RoboCup – międzynarodowe zawody robotów odbywające się od 1997. Celem zawodów jest tworzenie autonomicznie działających robotów, z zamiarem promocji badań naukowych w zakresie sztucznej inteligencji i robotyki. Nazwa RoboCup jest skrótem od Robot Soccer World Cup.

  Dodano: 27.11.2013. 16:27  


  Najnowsze