• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Internet przyszłości może być dziesięć razy szybszy

  16.06.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wszystkim wydaje się, że dostęp do Internetu to sprawa oczywista, bowiem stał się on nieodzowną częścią niemal każdego aspektu naszego życia, ale czy ta nieograniczona łączność ma datę przydatności do sprzedaży?

  Naukowcy z projektu 100GET (Ethernet 100 gigabajtowy), realizowanego w ramach klastra telekomunikacyjnego CELTIC-Plus sieci EUREKA, wydają się sądzić, że owszem i dlatego pracują nad ustaleniem, jakie postępy - poza kładzeniem większej liczby kabli optycznych - są potrzebne w udostępnianiu sieci, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na szerokopasmowość.

  Sieć EUREKA to platforma przedsiębiorców zajmujących się badaniami naukowymi i rozwojem (B+R) w Europie, która liczy 39 partnerów, w tym Komisję Europejską. Klastry EUREKA to długofalowe, strategiczne partnerstwa publiczno-prywatne, których celem jest rozwijanie ogólnych technologii o kluczowym znaczeniu dla konkurencyjności Europy. Wiele wiodących przedsiębiorstw europejskich zaangażowało się w prace w ramach tych klastrów.

  Konsorcjum organizacji badawczych i przedsiębiorstw z całej Europy pracowało nad projektem o wartości 65 mln EUR, który został częściowo dofinansowany przez same przedsiębiorstwa a częściowo przez rządy poszczególnych krajów. Zespół był w stanie zwiększyć zdolność przepustową z 10 gigabitowego Ethernetu (GbE) ponad pierwotny cel wynoszący 40 GbE do 100 GbE. Eksperci skupili się zarówno na transferze danych, jak i na aspektach społecznościowych i odkryli współczynniki, dzięki którym szerokopasmowość Internetu można radykalnie zwiększyć.

  Dr Kurt Loesch z Alcatel-Lucent Deutschland skomentował nieoczekiwany sukces projektu: "Uzyskanie 100 GbE za pomocą już zainstalowanej infrastruktury 10 GbE było ogromnym wyzwaniem. Na początku projektu nikt z nas nie przypuszczał, że to możliwe. Naszym celem było 40 GbE i nawet to było już wyzwaniem. Wyznaczyliśmy sobie ograniczenia: zasadniczo możemy zmieniać jedynie nadajniki i odbiorniki ale nic pomiędzy nimi."

  Wyniki tych badań wpisują się w cele Agendy Cyfrowej Komisji Europejskiej. Jeżeli te cele mają zostać osiągnięte, to potrzebna będzie według zespołu 100GET nawet wyższa absorpcja technologii internetowych w Europie niż dotychczas.

  Ocenia się, że wzrost ruchu w Europie w ramach istniejących infrastruktur internetowych kształtuje się obecnie na poziomie 40% rocznie. W momencie pojawienia się nowych szerokich pasm wzrost jest tak silny, że są one wykorzystywane niemal natychmiast. Fakt tak szerokiego wykorzystywania serwisów wideo na życzenie i wymiany zdjęć stanowi znaczący czynnik tego tempa konsumpcji.

  Dr Rainer H. Derksen, starszy specjalista ds. badań naukowych w Nokia Siemens Networks - jednym z wiodących partnerów projektu 100GET - zauważa: "Samo zwiększenie ilości światłowodów nie wystarczy, by poradzić sobie z obecnym wzrostem ruchu internetowego. Musimy znaleźć środki, które pozwolą nam efektywniej wykorzystać dostępną szerokość pasma światłowodów."

  Eksplozja ruchu danych w ciągu ostatnich kilku lat oznacza, że motorem zapotrzebowania na technologię, która może zapewnić niezbędny wzrost szerokości pasma w istniejącej infrastrukturze jest raczej zdolność przepustowa, a nie cena. Takie zapotrzebowanie oznacza, że kiedy potencjalne możliwości sprzedaży są niskie, cena jest wysoka. Wypowiadając się na temat tego zjawiska dr Derksen przyznaje: "Jeżeli potrzebujesz zdolności przepustowej, to kupujesz technologię, kiedy tylko pojawi się na rynku."

  Badania tego typu mają zasadnicze znaczenie i sprawiają, że ryzyko zatrzymania się Internetu i wywołania perturbacji społeczno-gospodarczych staje się mało prawdopodobne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Połączenie sieci telekomunikacyjnych to termin prawniczy, którego definicja przewidziana jest w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Termin ten oznacza fizyczne i logiczne połączenie publicznych sieci telekomunikacyjnych użytkowanych przez tego samego lub różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, celem umożliwienia użytkownikom korzystającym z usług lub sieci jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego komunikowania się z użytkownikami korzystającymi z usług lub sieci tego samego lub innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego albo dostępu do usług dostarczanych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego; połączenie sieci stanowi szczególny rodzaj dostępu telekomunikacyjnego realizowanego pomiędzy operatorami. Dropbox – usługa świadczona przez Dropbox, Inc. polegająca na udostępnieniu przestrzeni dyskowej na serwerach tej firmy. Wgrywanie danych na dysk jest możliwe dzięki specjalnemu oprogramowaniu, zaś do przeglądania i pobierania tych danych wystarczy dostęp do Internetu. W wersji darmowej dostępne są 2 GB miejsca na serwerach, jego powiększenie wymaga uiszczenia opłaty. Jednak korzystając z różnych ofert można powiększyć swoją przestrzeń dyskową za darmo (zaproszenie nowego użytkownika, instalacja oficjalnej aplikacji etc.). Łącznie w ramach takiej współpracy możemy powiększyć naszą przestrzeń dyskową do 18 GB. Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów). Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

  Sieć korporacyjna to jednolita, obejmująca cyfrową siecią telekomunikacyjną, struktura funkcjonalna całego przedsiębiorstwa, w którym przekazywane są wiadomości przez dowolne aktualnie dostępne nośniki informacji. Sieć taka może być siecią bardzo rozległą, a nawet międzynarodową. Sieci korporacyjne są tworzone przez duże i rozprzestrzenione geograficznie przedsiębiorstwa lub powiązane ze sobą grupy przedsiębiorstw. Sieć korporacyjna tworzona jest wówczas, gdy publiczna sieć telekomunikacyjna nie zaspakaja w pełni potrzeb użytkowników, a realizowane w niej usługi służą zamkniętej grupie odbiorców, zwykle należących do jednej organizacji. Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci:

  ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) to jedyna ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca studentów kierunków Inżynierii Produkcji i Zarządzania (IEM). Jej głównym celem jest zwiększenie komunikacji i współpracy między studentami i instytucjami technologii w Europie. Początki ESTIEM sięgają 1990 roku, kiedy to główną ideą tego przedsięwzięcia stało się wsparcie i tworzenie powiązań wśród studentów IEM. Obecnie do ESTIEM należy ponad 47 000 z 65 grup lokalnych znajdujących się w 25 krajach Europy. Priorytetem działań organizacji jest szerzenie stosunków i umacnianie więzi wśród studentów Inżynierii Produkcji i Zarządzania. Wartość przedsiębiorstwa (ang. total corporate value) – to cena za jaką dane przedsiębiorstwo może być skutecznie zaoferowane do sprzedaży. Istnieje wiele metod wyceny wartości przedsiębiorstwa, które można podzielić na:

  Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych - polska instytucja dialogu społecznego. Tworzona jest przez przedstawicieli rządu, organizacji pracodawców prywatnych i związków zawodowych. Do kompetencji komisji należą: ustalanie wskaźników wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i w sferze budżetowej, prace wstępne nad budżetem państwa. Ponadto komisja może zabierać głos w sprawach gospodarczych i społecznych jeżeli jej głos będzie miał znaczenie dla zachowania spokoju społecznego.

  Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią.

  Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) – projekt realizowany przez województwo łódzkie, polegający na utworzeniu, głównie w technologii światłowodowej, sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa łódzkiego. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – powołana w 1989 organizacja pracodawców w Polsce, działająca w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Do czerwca 2010 działająca pod nazwą Konfederacja Pracodawców Polskich. Do organizacji należy ponad 7,5 tysiąca przedsiębiorstw, zatrudniających około 4 milionów osób; ponad 85% z nich to firmy prywatne.

  Dodano: 16.06.2011. 16:37  


  Najnowsze