• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jak komputer może odczytywać mowę ciała

  25.10.2010. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Grupa naukowców, współfinansowana ze środków unijnych, stworzyła całą serię innowacyjnych rozwiązań, począwszy od bezpieczeństwa ruchomych schodów po marketing internetowy, które posuwają naprzód komunikację człowieka z komputerem. Projekt MIAUCE (Analiza wielomodalnych interakcji i badanie użytkowników w kontrolowanym środowisku) otrzymał nieco ponad 2 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (IST) Szóstego Programu Ramowego (FP6) na ocenę i opracowanie technik analizy wielomodalnego zachowania użytkowników w kontekście realnych zastosowań.
  Chaabane Djeraba z Centre national de la recherche scientifique (CNRS) we Francji, koordynator projektu MIAUCE wyjaśnia, że wraz z zespołem wyobraził sobie świat, w którym ukryte komputery próbują przewidywać potrzeby człowieka i następnie opracował rozmaite aplikacje, które mogłyby funkcjonować w takiej przestrzeni.

  "Celem tego projektu było umieszczenie człowieka w pętli interakcji między komputerem a środowiskiem" - stwierdza. "Chcielibyśmy dysponować pewną formą monitorowania środowiska, w której komputery byłby całkowicie ukryte."

  Profesor Djeraba zauważył, że to oznaczałoby istnienie "wielomodalnego interfejsu, umożliwiającego ludziom obcowanie ze swoim otoczeniem. Komputer obserwuje zachowanie, a następnie wyodrębnia informacje przydatne dla użytkownika."

  W ramach projektu MIAUCE zostały opracowane konkretne prototypy trzech rodzajów takich aplikacji. Pierwsza monitoruje bezpieczeństwo tłumu w ruchliwych miejscach, takich jak lotniska czy centra handlowe, gdzie wykorzystywane są kamery monitorujące w celu wykrycia rozmaitych sytuacji, np. wypadków na ruchomych schodach. "Tło technologiczne tych badań opiera się na komputerowym systemie wizyjnym" - mówi profesor Djeraba. "Wyodrębniamy informacje z materiałów wideo. To podstawowa technologia i metoda, z jakiej korzystamy."

  Strumień wideo jest następnie analizowany w czasie rzeczywistym, aby wyodrębnić trzy poziomy cech: zaczyna się od matematycznego opisu kształtów, ruchów i przepływów, następnie komputer przechodzi do opisów gęstości tłumu, prędkości i kierunku, po to by wreszcie móc decydować, kiedy aktywność staje się "nienormalna", ponieważ na przykład ktoś upadł na ruchomych schodach i spowodował zator, który wymaga pilnej interwencji.

  Zespół współpracuje obecnie z producentem schodów ruchomych, aby udoskonalić istniejące systemy monitoringu wideo na lotniskach międzynarodowych. Jeżeli upadek można wykryć automatycznie, wówczas sekundy zaoszczędzone na czasie reakcji mogą uratować życie - zdaniem naukowców.

  Drugim zastosowaniem technologii mógłby być marketing, w szczególności monitorowanie zachowania klientów w sklepach. Naukowcy opracowują obecnie dwa produkty do tego zastosowania. Jeden z nich będzie "licznikiem ludzi" do monitorowania przepływu pieszych na ulicy obok sklepu, co jak się spodziewają zainteresuje w szczególności sklepy odzieżowe, które chcą przyciągnąć przechodniów. Drugi jest "generatorem mapy gorących punktów" obserwującym ruch ludzi wewnątrz sklepu, aby kierownik mógł sprawdzać, które części wystawy przyciągają największą uwagę.

  Trzecim zastosowaniem, którym zajmują się naukowcy, jest interaktywna telewizja internetowa, umożliwiająca widzom wybór tego, co chcą oglądać. W ramach projektu kamery internetowe użytkowników są wykorzystywane do monitorowania ich twarzy, aby sprawdzić, na którą część ekranu patrzą. Naukowcy stwierdzili, że wyniki mogą zostać wykorzystane do podawania użytkownikom dalszych informacji na interesujące ich tematy. Tilde, przedsiębiorstwo informatyczne z Litwy, które jest partnerem projektu, już wprowadza tę aplikację na rynek.

  Takie wynalazki w sposób oczywisty rodzą mnóstwo pytań natury etycznej i prawnej. Niemniej profesor Djeraba stwierdził, że jego zespół rozwiązuje tego typu problemy przede wszystkim poprzez "anonimizowanie" ludzi. "Ogólnie rzecz biorąc anonimowość ma decydujące znaczenie" - wyjaśnia. "Jeżeli zachowujemy anonimowość to w porządku, w przeciwnym razie nie jest w porządku."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Tworzenie gry komputerowej zaczyna się od zaprojektowania jej, stworzenia dokumentu projektu. Określa on najpierw podstawowe dane o grze (gatunek, docelowa grupa odbiorców, świat gry), następnie powstaje design doc (z ang. dokument projektu), w którym zawarte są praktycznie wszystkie informacje o grze. Sam proces tworzenia gry jest zależny od przyjętej strategii twórców, stosowanej przez nich metodologii projektowej. Efekt okopowy (ang. trench effect) albo efekt rynny - nazwa zaproponowana do opisu zjawiska, zaobserwowanego i zidentyfikowanego po raz pierwszy podczas pożaru schodów ruchomych na stacji metra Kings Cross w Londynie 18 listopada 1987. Polega na tym, że płomienie pożaru rozprzestrzeniające się wzdłuż nachylonego względem poziomu rowu ("okopu"), jakim jest eskalator ruchomych schodów wraz z poręczami, mają skłonność do "przyklejania się" do palnego dna i poręczy i pełzania w górę zamiast unosić się pionowo, jak mogłoby wynikać ze zwykłych obserwacji ruchu gorących gazów. Efekt ten, w związku z tym, że schody i poręcze na Kings Cross były wykonane z m.in. drewna i innych łatwopalnych materiałów, spowodował niezwykle silne nagrzanie się tych materiałów do temperatury samozapłonu i następnie do gwałtownego wybuchu. Zjawisko to przed rokiem 1987 nie było w ogóle znane, a i w czasie śledztwa w sprawie pożaru na Kings Cross nie od razu zostało rozpoznane. Dzięki odtworzeniu drogą symulacji komputerowej sytuacji zaistniałej w londyńskim metrze skonstatowano nieoczekiwane pełzanie płomieni po dnie rowu (kanału, "okopu"). Nie do końca dowierzając wynikom obliczeń zbudowano model sytuacyjny w skali 1:3, który następnie podpalono i w ten sposób ostatecznie potwierdzono istnienie tego zjawiska. Hospitality Club to społecznościowy portal internetowy, dostępny w kilkudziesięciu językach, skupiający osoby, które mogą zaoferować nocleg, zaprosić na obiad lub pokazać swoje miasto lub też które chcą skorzystać z takiej możliwości. Ponadto często w różnych miejscach na świecie odbywają się spotkania członków Hospitality Club - HC Meetings. W portalu zarejestrowanych jest obecnie ponad 300 000 użytkowników z ponad 200 krajów.

  Database Publishing – metoda zautomatyzowanej produkcji publikacji wykorzystująca wyspecjalizowane techniki do generowania wielostronicowych dokumentów z danych źródłowych zawartych w tradycyjnych bazach danych. Zawartość takich baz mogą stanowić zarówno teksty, jak i obrazki, ale w jej skład mogą wchodzić również metadane związane z zasadami formatowania generowanych dokumentów. Typowymi przykładami dokumentów generowanych w ten sposób są katalogi, raporty, cenniki, materiały na potrzeby marketingu bezpośredniego, czy nawet książki telefoniczne. Podstawową ideą Database Publishingu jest użycie zawartości bazy danych w celu wypełnienia wstępnie sformatowanych szablonów dokumentów. Są one zwykle tworzone w układzie, w którym pewne obszary lub teksty oznacza się jako pola zastępcze. Następnie kierowana jest do nich docelowa zawartość pochodząca ze źródła danych. Pozwala to na szybką generację finalnej publikacji, a w przypadku zmian w bazie danych, na sprawną jej aktualizację za pomocą zautomatyzowanego procesu. Kolejny model zastosowania Database Publishing można znaleźć w wielu rozwiązaniach typu Web-to-Print, w których użytkownicy przeglądają szablony umieszczone w katalogu online (np. wizytówki, broszury itp.), personalizują wybrany szablon poprzez wypełnienie formularza, a następnie odbierają gotowy do zastosowania materiał wyjściowy. Database Publishin jest silnie związany z metodą Dynamic Publishing. Analiza portfelowa – możliwości zilustrowania uzyskanych pozycji strategicznych z zakresu działania przez przedsiębiorstwo, które zostało utworzone przez kombinacje struktur produkt-Rynek. Analiza ta polega na umieszczeniu w układzie współrzędnych czynników jakościowych oraz na stworzeniu siatki współrzędnych dla trzeciego parametru wyrażonego za pomocą średnicy albo powierzchni koła. Za pomocą tego układu rozważane są różne możliwości oraz dokonania wyboru rozwiązania, które jest najlepsze i opracowanie strategii postępowania dla tego rozwiązania.

  Teleedukacja – jest metodą prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciel i uczniowie oddaleni są od siebie w przestrzeni, a nierzadko i w czasie. Wykorzystując możliwości, jakie daje zastosowanie telematyki w szkolnictwie, nauczyciel i uczeń mają dostęp do dowolnych zasobów wiedzy znajdujących się praktycznie w dowolnym miejscu naszej planety. Nowoczesne techniki społeczeństwa informacyjnego umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie materiałów audiowizualnych, tekstowych, danych komputerowych, a także umożliwiają bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem i uczniem za pomocą systemów audio- i wideokonferencji. Usługa zdalnej edukacji jest ważnym elementem nowoczesnego systemu edukacji. Zdalne nauczanie jest najbardziej znaną aplikacją usługi AVI. Znajduje ona różnorodne praktyczne zastosowania. Najbardziej popularnymi z nich są aplikacje: teleedukacji, telezakupów oraz różne odmiany VoD (Video-on-Demand), czyli usługi wideo na żądanie. Wykorzystuje się tu nowoczesne technologie sieciowe i narzędzia do pracy biurowej w celu utworzenia rozproszonego środowiska nauczania. Zakłada się, że w wersji docelowej będzie kilka poziomów tej usługi, rozumianych jako zdalne: uczenie się, sesje i ćwiczenia. Usługa AVI jest usługą interaktywną, przeznaczoną dla wielu odbiorców domowych. Pierwszy poziom usługi udostępnia odbiorcom grupowym i indywidualnym zarówno wykłady, jak i prezentacje multimedialne przechowywane w bazach danych. Ma więc głównie charakter otwarty, tzn. prezentacje są kierowane do wszystkich odbiorców,. Zdalne sesje (drugi poziom nauczania) mogą być przeprowadzane między wykładowcą a słuchaczami z różnych punktów sieci. Oprogramowanie tego poziomu umożliwia studentom bezpośrednią komunikację z wykładowcą (zadawanie pytań, udział w dyskusji). Trzeci poziom obejmuje dodatkowo mechanizm bezpośredniego uczestniczenia słuchacza w ćwiczeniach wirtualnego laboratorium. Architektura Komponentów Usługowych (SCA) to technologia informatyczna stworzona przez wiodących dostawców technologii informatycznych IBM i Oracle. SCA dostarcza model do tworzenia aplikacji, które realizują założenia architektury zorientowanej na usługi (SOA). Technologia obejmuje szeroki zakres różnych techniki i jako taka jest określona w różnych niezależnych technicznie specyfikacjach w celu zachowania neutralności języka programowania i środowiska aplikacji. Podstawowym artefakt SCA jest Kompozyt (Composite), który posiada dostępne zdalnie Usługi (Services). Kompozyt zawiera jeden lub więcej Komponentów (Components), które zawierają funkcje biznesowe dostarczane przez moduł. Komponenty oferują funkcję usług, które mogą być wykorzystywane przez inne składniki w ramach tego samego modułu, lub które mogą być udostępniane do użytku na zewnątrz modułu poprzez punkty wejścia. Komponent może również zależeć od Usług świadczonych przez inne Komponenty - te zależności są nazywane Referencjami (References).

  Standardy kodowania GNU (The GNU coding standards) to zestaw reguł i wskazówek dotyczących pisania programów komputerowych, które są konsekwentnie stosowane w obrębie systemu GNU. Dokumentacja standardu jest częścią Projektu GNU i jest dostępna na stronie internetowej projektu . Podczas, gdy standard skupiony jest głównie wokół pisania wolnego oprogramowania dla GNU w języku C, większość można zaaplikować ogólnie do oprogramowania. Projekt GNU w szczególności zachęca swoich zwolenników aby zawsze starać się podążać za tymi standardami, niezależnie od tego czy program jest napisany w C. Styl formatowania kodu w C jest szeroko rozpowszechniony w środowisku wolnego oprogramowania. Niezależnie od tego każdy może stosować te wskazówki. System (loteria) – obiekt matematyczny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów (zestawień liczbowych) wzajemnie powiązanych w układy, mające na celu osiągnięcie wygranej (funkcję nadrzędną, która to jest wyznaczana w sposób losowy). W grach losowych wyodrębniamy min. systemy pełne - są one zestawieniem wszystkich możliwych do wylosowania wyników z pewnego zbioru liczb. Praktyczne zastosowanie mają z reguły systemy skrócone (uproszczony model systemu pełnego)

  Word spotting to metoda pozwalająca na wyszukiwanie słów kluczowych w tekście. Na podstawie zaznaczonych słów, np. w pisanym odręczne tekście, tworzone jest zapytanie, które następnie jest wykorzystywane do odnalezienia podobnych słów w danych dokumencie. Inny typ wyszukiwania pozwala na wpisanie słowa, które następnie jest użyte do wyszukania wszystkich słów w dokumencie.

  Rotomoulding (inaczej: formowanie rotacyjne) to technika formowania tworzyw sztucznych. Forma do formowania rotacyjnego dzieli się na 2 lub więcej części, jest zasypywana proszkiem lub granulatem tworzywa sztucznego, następnie jest umieszczana w piecu (temperatura około 200 °C) które w tym czasie przechodzi w stan płynny. Po wyjęciu z pieca forma jest następnie obracana względem dwóch osi tak, aby płynne tworzywo osadziło się na ściankach formy. Następnie forma jest ochładzana i otwierana, wyciągany jest gotowy detal. Matryca może też być zalewana płynnym tworzywem.

  Negocjacje – dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony. Skuteczne negocjacje – bazują na umiejętności rozpoznawania potrzeb adwersarzy, ich wzajemnym powiązaniu lub kompromisie pomiędzy nimi. Rzeczywiste potrzeby adwersarzy zwykle są ukryte i mogą znaczenie odbiegać od zgłaszanych interesów i celów, które są tylko pewnymi pomysłami na zaspokojenie tych potrzeb. Potrzeby ludzkie znacznie się różnią, dlatego żeby nie popełniać błędów w trakcie negocjacji, odczytując zachowania innych ludzi przez pryzmat swoich własnych potrzeb, warto nabyć umiejętność odczytywania różnych, nawet antagonistycznych potrzeb wynikających z charakteru i intelektu adwersarzy , gdyż to właśnie one najczęściej decydują o sukcesie w negocjacjach i potrafią odsunąć na bok nawet kwestie merytoryczne. Filtry informacji to systemy informacyjne, które działając w sposób ciągły ze strumieniem dokumentów eliminują dokumenty irrelewantne na podstawie profili wyrażających stałe w czasie potrzeby informacyjne użytkowników. Przedmiotem zainteresowania filtrów są jednostki informacji, które powyżej zostały określone mianem dokumentów. Dokument jest tutaj rozumiany bardzo szeroko, jako treść mająca znaczenie dla odbiorcy, którą można mu zaprezentować.

  Kutry projektu 183 - sowieckie kutry torpedowe, następnie rakietowe, opracowane na początku lat pięćdziesiątych XX wieku. Projekt kutrów torpedowych (183) otrzymał nazwę kodową Bolszewik, a w kodzie NATO: P-6. Kutry rakietowe znane były pod oznaczeniem projektu 183R, a w kodzie NATO: Komar. Łącznie zbudowano ponad 600 okrętów tego typu. Około 400 jednostek trafiło do Marynarki Wojennej ZSRR, pozostałe przekazano do marynarek wojennych krajów sojuszniczych, w tym 19 do Polski.

  Dodano: 25.10.2010. 16:49  


  Najnowsze