• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowatorskie pomysły programu IMAGINATION

  22.09.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Europejscy naukowcy stworzyli oprogramowanie umożliwiające organizację zbiorów obrazów cyfrowych, poruszanie się w nich i ich przeszukiwanie. Projekt IMAGINATION ("Przeglądanie archiwów multimedialnych za pomocą obrazów") jest finansowany w ramach programu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (IST) europejskiego Szóstego Programu Ramowego (6PR). Jego zadaniem jest przybliżenie użytkownikom zasobów kulturalnych i naukowych w celu ułatwienia dostępu do informacji o obrazach lub ich fragmentach. Kwota przeznaczona na finansowanie projektu IMAGINATION wyniosła ponad 2,1 mln euro.

  Partnerzy projektu przewidują, że program ImageNotion trafi na rynek w 2010 roku. Według nich program jest przyjazny dla użytkownika, ponieważ dzięki zastosowanej technologii zdjęcia zawierają odnośniki do pojęć. W wyniku tego komputery będą mogły analizować obrazy podobnie jak czyni to człowiek.

  W programie ImageNotion z powodzeniem zastosowano metodę adnotacji semantycznych i rozmaite technologie. Na przykład potrafi on rozpoznawać przedmioty, wykrywać twarze i dokonywać eksploracji danych tekstowych.

  "W momencie, gdy pada słowo "ontologie", większość ludzi przestaje słuchać", powiedział Gabor Nagypal, który jest technicznym i naukowym koordynatorem projektu IMAGINATION. "Fotografowie, pracownicy agencji fotograficznych oraz użytkownicy sieci Web nie chcą i nie powinni być zmuszani do poznawania mechanizmów technologii, chcą z niej po prostu skorzystać. Z tego powodu naszym celem jest stworzenie technologii niezauważalnej dla użytkownika i intuicyjnej w użyciu".

  Dzięki zastosowaniu różnorodnych technologii konsorcjum IMAGINATION chce pomóc użytkownikom zaoszczędzić czas spędzany na przykład na oznaczaniu zdjęć. Według Nagypala system wykrywania twarzy może dokonywać identyfikacji ludzi na zdjęciach ze skutecznością na poziomie 80%.

  Funkcja wykrywania twarzy stanowi duże wyzwanie, ponieważ działa w sposób zadowalający po oznaczeniu od 5 do 10 zdjęć danej osoby.

  "W praktycznym zastosowaniu dokładność wyników będzie zależała od wielu czynników, jednak w przypadku agencji fotograficznych czy profesjonalnych fotografów zajmujących się tysiącami zdjęć jakiekolwiek skrócenie czasu poświęconego na ręczne oznaczanie zdjęć przynosi duże oszczędności czasu i kosztów", powiedział pan Nagypal, projektant pracujący w niemieckiej firmie disy Informationssysteme GmbH.

  Innym kluczowym składnikiem oprogramowania jest cecha określana przez konsorcjum mianem "pojęć obrazu", czyli definiowania elementów ontologicznych. Według zespołu twórców użytkownicy końcowi mogą dostosowywać i aktualizować pojęcia obrazu w każdej chwili.

  "Jeśli użytkownik zauważy, że nie istnieje pojęcie dla określonej osoby lub przedmiotu, można je w prosty sposób dodać do systemu", powiedział koordynator projektu. "Na przykład system dokona automatycznej identyfikacji zdjęcia, na którym znajduje się Angela Merkel, i zostanie ona rozpoznana jako osoba i kobieta", wyjaśnił. "Użytkownik mógłby podać jej zawód - kanclerz Niemiec, a następnie wprowadzić informację, że zdjęcie zostało zrobione na określonym szczycie unijnym. Wymienione kategorie mogłyby następnie w prosty sposób zostać wykorzystane do wyświetlenia listy pozostałych zdjęć zrobionych podczas szczytu i uzyskania informacji o pozostałych uczestnikach".

  Program ImageNotion jest obecnie testowany przez różnych użytkowników, m.in. włoską Państwową Bibliotekę Historii Nowożytnej i Współczesnej oraz francuską agencję fotograficzną Photo12. Partnerzy zwrócili uwagę na fakt, iż internetowa wersja beta oprogramowania jest dostępna na stronie internetowej firmy ImageNotion Ltd, będącej firmą siostrzaną utworzoną w celu wstępnej komercjalizacji oprogramowania.

  "Obecnie trwa faza dopracowywania oprogramowania, jednak mamy nadzieję, że w następnym roku rozpoczniemy sprzedaż samodzielnego produktu oraz jego wersji internetowej", powiedział pan Nagypal. "Na początku skierujemy produkt do użytkowników profesjonalnych, głównie agencji fotograficznych, archiwów oraz bibliotek potrzebujących szybkiego i prostego sposobu wyszukiwania obrazów. Kolejną grupą docelową będą niezależni fotografowie, a na końcu zaoferujemy aplikację osadzoną, która będzie można wykorzystywać na innych stronach internetowych, takich jak Facebook lub Flickr".

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  IMAGINATION:
  http://www.imagination-project.org/sendnews.php?id=6

  ICT Results:
  http://cordis.europa.eu/ictresults/

  Źródło danych: ICT Results
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z ICT Results

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Microsoft Live Labs Photosynth: Oprogramowanie firmy Microsoft, tworzące ze zdjęć tzw. chmurę punktów, a następnie nakłada na nią zdjęcia. Użytkownicy mogą samemu stworzyć swoje modele. Wystarczy zrobić kilkadziesiąt do kilkuset zdjęć Standardy kodowania GNU (The GNU coding standards) to zestaw reguł i wskazówek dotyczących pisania programów komputerowych, które są konsekwentnie stosowane w obrębie systemu GNU. Dokumentacja standardu jest częścią Projektu GNU i jest dostępna na stronie internetowej projektu . Podczas, gdy standard skupiony jest głównie wokół pisania wolnego oprogramowania dla GNU w języku C, większość można zaaplikować ogólnie do oprogramowania. Projekt GNU w szczególności zachęca swoich zwolenników aby zawsze starać się podążać za tymi standardami, niezależnie od tego czy program jest napisany w C. Styl formatowania kodu w C jest szeroko rozpowszechniony w środowisku wolnego oprogramowania. Niezależnie od tego każdy może stosować te wskazówki. Instagram – fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć, połączony z aplikacją o tej samej nazwie (dostępną aktualnie na systemy operacyjne iOS oraz Android), który umożliwia użytkownikom robienie zdjęć, stosowanie do nich filtrów cyfrowych oraz udostępnianie ich w różnych serwisach społecznościowych. Charakterystyczną cechą jest to, że nadaje zdjęciom kwadratowy kształt, podobne jak aparaty fotograficzne marki Kodak serii Instamatic, aparaty do fotografii błyskawicznej firmy Polaroid oraz średnioformatowe aparaty formatu 6x6 w przeciwieństwie do proporcji obrazu 4:3, który jest wykorzystywany przez większość aparatów fotograficznych oraz urządzeń mobilnych dysponujących funkcją foto.

  Aktywacja to integralna funkcja większości współczesnych płatnych programów komputerowych mająca zapobiegać zjawisku piractwa. Polega ona na uwierzytelnianiu podanego numeru seryjnego poprzez wysyłanie do producenta oprogramowania tego numeru i odrębnego kodu wygenerowanego przez aplikację na podstawie określonych informacji o komputerze, na którym instalowane jest oprogramowanie (zazwyczaj producent programu w toku aktywacji nie otrzymuje informacji o konfiguracji komputera, ale syntetyczny kod); program, który nie został poddany aktywacji albo ma ograniczoną funkcjonalność, albo po określonym czasie przestaje funkcjonować. Dzięki temu nie jest możliwe zainstalowanie programu na podstawie danego numeru seryjnego programu na większej liczbie komputerów niż dopuszcza licencja. W sytuacji niemożliwości aktywacji programu (np. wymiana komputera przez użytkownika, a limit aktywacji został już wyczerpany) zazwyczaj użytkownik musi kontaktować się z producentem, który, o ile nie są naruszone warunki licencji, powinien umożliwić aktywację. Aktywację najczęściej stosują duże firmy, takie jak Microsoft, czy Symantec. Facebook – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park. W październiku 2012 liczba użytkowników na całym świecie wynosiła ponad 1 miliard, a co miesiąc wgrywany jest ponad 1 mld zdjęć oraz 10 mln filmów, których obecnie jest 265 miliardów. Średni wiek użytkownika serwisu to 22 lata. Dane zgromadzone na Facebooku to ponad 180 petabajtów, co 24 godziny przybywa ponad 0,5 petabajta.

  Ziarno – wada jawnego (wywołanego) obrazu fotograficznego objawiająca się dostrzegalnymi gołym okiem skupiskami ziaren srebra tworzących obraz. Efekt ziarna jest bardzo dobrze widoczny przy skanowaniu zdjęć fotograficznych w wysokich rozdzielczościach, a także podczas wykonywania z błon fotograficznych dużych powiększeń. Wyszukiwarka Grafiki Google została uruchomiona w lipcu 2001 roku pod angielską nazwą Google Image Search. Od 9 listopada 2002 dostępna jest w polskiej wersji językowej. Za jej pomocą użytkownicy mogą przeszukiwać pliki graficzne znajdujące się na stronach internetowych. Specjalna wersja Googlebota odnajduje zdjęcia i obrazy, kategoryzuje je pod specyficzne słowa i wysyła miniaturki zdjęć na serwery Google. Stamtąd są one wyświetlane jako wyniki wyszukiwania, razem z linkami do pełnych wersji znalezionych zdjęć i stron internetowych, na których zostały znalezione. W przypisywaniu zdjęciom słów kluczowych pomaga usługa Google Image Labeler - gra polegająca na jak najszybszym otagowaniu wyświetlanych zdjęć.

  Stacking - technika poprawiania ostrości obrazu w zdjęciach astronomicznych, których słaba ostrość wynika z małej ilości światła oraz drgań atmosferycznych. Do wykorzystania tej techniki wykonuje się kilka takich samych zdjęć. W technice wykorzystuje się różnice w jasności punktów obrazu do określenia obrazów tych samych punktów, następnie tworzy się obraz przez uśrednianie jasności poszczególnych obrazów. W wyniku tych zabiegów zmniejsza szum obrazu, zwiększa ostrość. OAuth jest otwartym standardem autoryzującym. Pozwala użytkownikom dzielić swoje prywatne zasoby (np. zdjęcia, filmy, kontakty) przechowywane na jednej stronie z inną stroną bez konieczności zagłębiania się w obsługę ich poświadczeń, dostarczając zazwyczaj nazwę użytkownika oraz token (hasło jednorazowe). Token taki pozwala na dostęp do określonej strony (np. edycji filmów) dla konkretnych zasobów (np. filmów z wybranego albumu) oraz na określony czas (np. na następne dwie godziny). Umożliwia to użytkownikowi na udzielenie dostępu stronom trzecim do informacji przechowywanych u innego dostarczyciela usług bez konieczności współdzielenia praw dostępu, bądź udzielenia pełnego dostępu do danych.

  CORINE land cover - jeden z działów tematycznych systemu CORINE obejmujący gromadzenie informacji dotyczących form pokrycia terenu. Głównym źródłem informacji są zdjęcia satelitarne, pochodzące z satelity Landsat 7 dokonującego zdjęć z rozdzielczością 30 metrów a później IRS oraz Spot 4. Zdjęcia interpretowane są za pomocą zdjęć lotniczych oraz mapy topograficznej.

  System kontroli dostępu jest to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub określonym czasie) dostępu do sektorów (stref) tego systemu. Identyfikowanie użytkowników przez system kontroli dostępu zależny jest od zastosowanego typu urządzenia identyfikującego. Mogą to być:

  Google Earth - program komputerowy, którego producentem jest amerykańska firma Keyhole Inc. kupiona w 2004 roku przez Google. Umożliwia wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć satelitarnych, lotniczych, panoram zrobionych z poziomu ulicy, oraz różnego rodzaju informacji geograficznych i turystycznych. Program dostępny jest w 3 wersjach: do użytku domowego przeznaczona jest wersja Google Earth Free, za którą firma nie pobiera opłat, jednak wyświetlane są w niej niewielkie reklamy tekstowe, natomiast wersje Plus i Pro są płatne (odpowiednio 20$ i 400$ rocznie; tylko wersja Pro umożliwia zastosowanie w celach komercyjnych). Google Earth oferuje te same zdjęcia co Google Maps (brak natomiast oddzielnej mapy drogowej) oraz szereg dodatkowych funkcji. Od 10 maja 2007 aplikacja jest dostępna w polskiej wersji językowej. Notatnik Google (znany wcześniej pod angielską nazwą Google Notebook) - usługa firmy Google mającą na celu uporządkowanie i zorganizowanie notatek użytkownika dodawanych na bieżąco, podczas przeglądania sieci. Pozwala na ręczne zapisywanie notatek tekstowych, wklejanie fragmentów stron (wraz ze zdjęciami), czy linków do nich. Zapisywane na serwerach notatki dostępne są za pomocą konta Google oraz mogą być upubliczniane innym użytkownikom.

  Makieta strony internetowej – wynik przekładu projektu graficznego na język HTML oraz jego rozszerzenia. Innymi słowy makieta to podstawowa (statyczna) wersja strony internetowej gdzie użytkownik jest w stanie zaobserwować interakcje jakie są przewidziane na stronie. W projekcie tym zaznaczone jest rozmieszczenie na stronie zdjęć, nagłówków, tytułów, tabel, reklam, znaku firmowego itp. Testowanie oprogramowania – proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania ma na celu sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Testowanie oprogramowania może być wdrożone w dowolnym momencie wytwarzania oprogramowania (w zależności od wybranej metody). W podejściu klasycznym największy wysiłek zespołu testerskiego następuje po definicji wymagań oraz po zaimplementowaniu wszystkich zdefiniowanych funkcjonalności. Nowsze metody wytwarzania oprogramowania (np. Agile), skupiają się bardziej na jednostkowych testach wykonywanych przez członków zespołu programistycznego, zanim oprogramowanie trafi do właściwego zespołu testerów.

  Dodano: 22.09.2009. 15:11  


  Najnowsze