• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe ramy dla teleimersyjnych sieci społecznościowych 3D

  11.11.2013. 07:58
  opublikowane przez: Redakcja

  Piątek wieczór, czujesz wyczerpanie po całym tygodniu pracy w biurze. Zostajesz w domu, więc do wyboru jest oglądanie telewizji lub spędzenie kilku godzin na nadrabianiu zaległości towarzyskich w sieciach społecznościowych. A może by połączyć te zajęcia? Dzięki dofinansowanemu ze środków unijnych projektowi REVERIE (Real and Virtual Engagement in Realistic Immersive Environments) już niedługo będzie można zanurzyć się w internetowe środowisko 3D, które umożliwi interakcję z przyjaciółmi i wymianę doświadczeń w czasie rzeczywistym.

  Podczas gdy sukces sieci społecznościowych został dowiedziony ponad wszelką wątpliwość - wraz z rosnącą liczbą kontaktów online - interakcje te wciąż są słabym substytutem realnego świata. Użytkownicy chcą obecnie korzystać ze środowiska online, które umożliwia bezpieczną i przyjemną zbiorową interakcję, łącząc realistyczną komunikację interpersonalną z mediami 3D. Sprzęt już jest dostępny w naszych salonach: telewizory 3D, sensor Kinect firmy Microsoft czy konsola Nintendo Wii, które stopniowo wypierają tradycyjną myszkę i klawiaturę. Urządzenia te są przygotowane do pracy z mediami społecznościowymi, a to czego im wszystkim brakuje to szereg narzędzi tworzących treść, aby wypełnić lukę w fizycznym/cyfrowym zanurzeniu, dzięki któremu komunikacja w sieciach społecznościowych lepiej odda sposób reagowania ludzi w świecie rzeczywistym. Możliwości są nieograniczone: wybranie się z klasą do realistycznego, wirtualnego modelu Parlamentu Europejskiego; udział w zawodach w budowaniu zrekonstruowanych modeli 3D; czy odgrywanie postaci w interaktywnych i zajmujących grach oraz zapraszanie przyjaciół do udziału za pośrednictwem istniejących kanałów sieci społecznościowych.

  W toku projektu REVERIE promowane są wspólne procesy uczenia i rozwoju między instytucjami z Belgii, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Szwajcarii, Włoch i Zjednoczonego Królestwa, aby sprostać trudnym wyzwaniom naukowym związanym z opracowywaniem solidnej pod względem etycznym technologii do interakcji międzyludzkiej online. Przedsięwzięcie REVERIE łączy nowatorskie technologie z tak zróżnicowanych obszarów jak akwizycja i przetwarzanie danych 3D, przestrzenne przetwarzanie dźwięku, autonomiczne awatary, sieciowanie, rendering stereoskopowy w czasie rzeczywistym, interakcja fizyczna i zaangażowanie emocjonalne w światach wirtualnych. Parametry te są układane w dwa scenariusze, które zapewniają podstawy do integracji technicznej i wykazania zasadności oraz potencjalnych korzyści społeczno-gospodarczych, jakie zapewnia wizja REVERIE przyszłym sieciom społecznościowym - immersyjne sieci społecznościowe i naturalna interakcja w immersyjnym środowisku.

  Wyjątkowość projektu REVERIE polega na uwzględnieniu rzeczywistych oczekiwań użytkownika końcowego wobec zbiorowej interakcji online. Realistyczne i naturalistyczne reprezentacje użytkownika w czasie rzeczywistym mają umożliwić naturalną komunikację i interakcję emocjonalną w wirtualnym środowisku. Umożliwiono i urealniono zespołowe granie, aby sprzyjać zarówno celom edukacyjnym, jak i rozrywkowym. Interaktywne serwisy sprawnie działają i można je dostosować do użytkowników indywidualnych bądź całych grup. Co więcej integracja z sieciami społecznościowymi umożliwia znajomym komunikowanie się w nowy sposób poprzez poznawanie ekscytujących i edukacyjnych obiektów, spędzając wspólnie czas w wirtualnym świecie. To wszystko zaproponowano w ramach projektu REVERIE, przy zobowiązaniu do uwzględnienia oddziaływania technologii na użytkowników końcowych z perspektywy społecznej, prawnej i etycznej.

  Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na kwotę 7,5 mln EUR. Prace nad nim mają się zakończyć w lutym 2015 r.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela. Społeczność internetowa, społeczność wirtualna (z ang. virtual community, e-community, online community) jest to zbiorowość ludzi, w której interakcje odbywają się za pośrednictwem Internetu. MM Moje Miasto – sieć portali społecznościowych, przygotowanych przez grupę prasową Media Regionalne. Strony mają charakter miejskich serwisów informacyjno-społecznościowych oraz są platformą lokalnego dziennikarstwa obywatelskiego.

  Twitterowa rewolucja (ang. Twitter Revolution) – określenie protestów społecznych organizowanych przy pomocy internetowych serwisów społecznościowych. Social media marketing (pl. marketing w mediach społecznościowych) - Zjawisko polegające na zdobywaniu uwagi oraz generowaniu ruchu internetowego przy pomocy serwisów społecznościowych. Do promocji marki wykorzystuje się takie portale społecznościowe jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Yelp, Youtube czy blogi. Media społecznościowe w ostatnim czasie odgrywają coraz większą rolę w działaniach marketingowych wielu firm, ze względu na fakt, że są łatwo dostępne dla wszystkich, którzy mają dostęp do internetu. Social media marketing umożliwia bezpośredni dostęp do pożądanej grupy docelowej, a dodatkowo obniża koszty działań marketingowych.

  Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą: Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

  Serwis społecznościowy — to serwis internetowy, który istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niego społeczność. Tworzy tak zwane media społecznościowe (ang. social media). Kultura darów (określana także jako społeczność darów, wspólnota darów, kultura prezentu lub niepoprawnie ekonomią darów) – termin antropologiczny oznaczający społeczność, w której status społeczny i relacje zależności między partycypującymi tworzone są w oparciu o bezinteresowną wymianę dóbr. Innymi słowy kultura darów to kultura, w której uczestniczący przekazują dobra posiadające wartość na poczet kształtowania dobrobytu swojej społeczności.

  Społeczność Chrześcijańska „Puławska” w Warszawie – jeden z trzech zborów Kościoła Chrystusowego w RP działających w Warszawie (obok Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” i Społeczności Chrześcijańskiej „Południe”).

  Windows Live Spaces (znany również dla jego użytkowników pod nazwą MSN Spaces) – platforma blogów i serwis społecznościowy Microsoft. Strona została utworzona na początku 2004 roku pod nazwą Spaces MSN jako konkurencyjna dla innych serwisów społecznościowych. Windows Live Spaces uzyskał wynik około 27 milionów (27 000 000) unikalnych odwiedzin miesięcznie (dane z sierpnia 2007 r.). Z uwagi na dynamiczny rozwój konkurencyjnych serwisów społecznościowych, Microsoft planuje zamknięcie usługi z końcem marca 2011 roku, proponując użytkownikom przejście na platformę WordPress.

  Kontrola poznawcza – w psychologii społecznej to rozpoznawana na płaszczyźnie jednostkowej zdolność danej grupy (społeczności) do "odnajdywania się" tudzież "wychodzenia obronną ręką" z jakichś przełomowych sytuacji (stanowiących potencjalne "stymulatory" generowania się u ludzi negatywnych emocji), i to zarówno z sytuacji spodziewanych (np. następstwa nieuniknionych reform społeczno-gospodarczych), jak i sytuacji niespodziewanych (np. następstwa nagłych ataków terrorystycznych). Kontrola poznawcza danej grupy (społeczności) wyraża się takim jej ustosunkowywaniem się do zaistniałej rzeczywistości, które oparte jest na w miarę całościowym widzeniu zdarzeń (uwzględniającym w interpretacji realną wagę kontekstu). To zaangażowane (od poziomu indywidualnego) wyjaśnianie realiów umożliwia podejmowanie przez tę grupę (społeczność) dość skutecznych działań, których efekty powinny dawać względnie satysfakcjonujące poczucie wpływu na rzeczywistość (rozwój sytuacji drogą rozumienia i czynnego odnoszenia się do przyczyn ją faktycznie implikujących). MyHeritage – portal społecznościowy skupiający się na rodzinie i genealogii. Pozwala członkom na budowę swojej własnej witryny rodziny, ładowanie zdjęć i filmików, organizowanie wydarzeń rodzinnych, budowę drzewa genealogicznego, jak również szukanie przodków. Z ponad 72 milionami użytkowników MyHeritage jest jednym z największych portali społecznościowych o tematyce genealogicznej.

  Edukacja środowiskowa - jest formą pracy socjalnej nastawioną na rozwój i aktywizację społeczności lokalnych. To ogół wpływów na jednostki i grupy ludzkie, sprzyjających takiemu ich rozwojowi i wykorzystywaniu własnych możliwości, aby w maksymalnym stopniu stały się twórczymi i świadomymi członkami wspólnoty społecznej, narodowej, kulturowej i globalnej. Edukacja środowiskowa jest sposobem na (samo)kształtowanie podmiotowości osób, grup i środowisk. Wykracza też poza granicę pasywnego odbioru określonych treści, by poprzez udział ludzi w praktyce społecznej kształtować postawy zaangażowane, a tą drogą – społeczeństwo aktywne i kreatywne.

  Dodano: 11.11.2013. 07:58  


  Najnowsze