• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy wymiar w telekomunikacji mobilnej

  31.01.2013. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Sektor mobilny stale ewoluuje i rozwija się w astronomicznym tempie. To wyjątkowe tempo rozwoju jest fascynujące, ale wiąże się z całym szeregiem nowych wyzwań. Aby sprostać zapotrzebowaniu, operatorzy będą musieli zainwestować w poprawę szybkości, inteligencji i niezawodności sieci.

  Wraz z pojawieniem się urządzeń z ekranami panoramicznymi, takich jak smartfony czy tablety, abonenci oczekują, że operatorzy sieci umożliwią im korzystanie z urządzeń przenośnych w taki sam sposób, w jaki korzystają z połączenia internetowego w domu czy biurze. To oznacza zapotrzebowanie na wysoką i szczytową przepustowość obciążającą obecną infrastrukturę sieciową i modele biznesowe, które nie zostały zaprojektowane na potrzeby tego nowego zastosowania. Zapotrzebowanie na wszechobecne szerokie pasmo wysokiej prędkości wymaga konwergencji i interoperacyjności topologii mobilnych, przewodowych i bezprzewodowych sieci szerokopasmowych, które obsłużą Internet przyszłości. Jednak infrastruktura typu backhaul staje się wąskim gardłem w rozwoju tych rozwiązań sieciowych. Tak naprawdę jedynie 1 - 2% Europejczyków ma dostęp do szybkiego Internetu za pośrednictwem sieci światłowodowych (w porównaniu do 12% w Japonii i 15% w Korei Południowej), co ogranicza korzyści płynące z tej technologii.

  W ramach europejskiego przedsięwzięcia E3Network powstanie projekt nadajnika-odbiornika e-pasma na potrzeby infrastruktury typu backhaul w przyszłych sieciach. Głównym celem jest zaprojektowanie nadajnika-odbiornika, który umożliwi transmisję danych z prędkością 10 Gbps (gigabajtów na sekundę) za pośrednictwem nowej sieci infrastrukturalnej w państwach członkowskich UE. Będzie pracować na e-paśmie, które umożliwia wysoce zogniskowaną transmisję "wiązki ołówkowej" i zapewnia potężną szerokość pasma. Właściwości wiązki ołówkowej uławiają wysoki stopień ponownego wykorzystania częstotliwości w rozmieszczaniu łączy typu backhaul i redukują ekspozycję Europejczyków na EMF. Nadajnik-odbiornik będzie wykorzystywać nowoczesne, cyfrowe modulacje wielopoziomowe do osiągania wysokiej wydajności widmowej. Wraz z potężną szerokością pasma pozwoli to zapewnić wysoką wydajność powyżej 10 Gbps.

  Jak relacjonuje kierowniczka projektu Igone Vélez: "Analizujemy, jak umożliwić każdemu dostęp do bardzo szybkiego Internetu niezależnie od tego, gdzie się znajduje". Badaczka, zajmująca się elektroniką i komunikacją z ramienia CEIT-IK4, podkreśliła, że nowy system będzie oznaczać "nowy wymiar w telekomunikacji, umożliwiający wykorzystanie telefonów komórkowych w dużo bardziej społecznościowy sposób, także na obszarach wiejskich".

  Badania będą inspirowane przez partnerów pośród użytkowników końcowych i podmiotów przemysłowych, aby odpowiadały na potrzeby przyszłych generacji mobilnej infrastruktury sieciowej. Potencjał zwiększenia wydajności ekonomicznej i energetycznej infrastruktury dostępowej/transportowej zostanie zilustrowany za pomocą prototypu zintegrowanego z siecią, zapewniającego łączność na ponad 1 km z dostępnością rzędu 99,995%.

  Opracowana technologia typu backhaul wzmocni pozycję europejskiego przemysłu w technologiach infrastruktury sieciowej. Ułatwi przejście do mniejszych i bardziej energowydajnych stacji bazowych o kluczowym znaczeniu dla nowych typologii sieci, które są niezbędne w odpowiedzi na nowe wzorce użytkowania przez Europejczyków.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bitstream Access (w skrócie BSA) - termin określający usługę sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (np. dostępu do Internetu), najczęściej za pomocą linii telefonicznej (w technologii xDSL). Usługa świadczona jest przez operatora korzystającego (alternatywnego) na rzecz jego klientów, przy wykorzystaniu infrastruktury sieciowej innego operatora (zazwyczaj dominującego na rynku). W rzeczywistości klient końcowy korzysta więc wyłącznie z infrastruktury właściwego operatora sieci, podczas gdy umowę dostawy usługi zawiera z innym. Ten z kolei, na mocy stosownej umowy ramowej, dzierżawi infrastrukturę właściwego operatora sieci. Open Global File System (w skrócie OpenGFS, OGFS) jest systemem plików z właściwościami dziennika (journaling), który umożliwia jednoczesny dostęp do wspólnej przestrzeni dyskowej przez wiele węzłów. OpenGFS koordynuje dostępem do urządzeń dyskowych tak aby węzły nie mogły zapisywać jednocześnie w tych samych obszarach urządzenia, jednocześnie zapewniając możliwość równoczesnego odczytu. Węzły maja bezpośredni dostęp do dysków co umożliwia zmniejszenie przeciążenia sieci. Memexp zastąpiono modułem OpenDLM (ang. Distributed Lock Manager). Poprzednia wersja memexp wymagała sporych zasobów obliczeniowych. System OGFS umożliwia rozrastanie się systemów plików oraz dołączanie nowych dysków twardych (poprzez osobny LVM - Logical Volume Manager). Uszkodzenia węzłów obsługiwane są przy pomocy odzyskiwania rejestru i izolowania uszkodzonego węzła. OpenGFS jest lokalnym systemem plików, który można rozszerzyć na rozproszony system plików. Można tak powiedzieć, gdyż OpenGFS wymaga, aby wszystkie nośniki danych (dyski, macierze dyskowe) na których będzie operował OpenGFS były widoczne jako jedno urządzenie, które można adresować w sposób ciągły (bez żadnych luk). Sieć 4G – technologia oparta na sieci radiowej o szybkim przesyle i wielofunkcyjnych punktach nadawczo-odbiorczych, funkcjonująca w paśmie 1800 MHz. Główną cechą odróżniającą 4G od swojej poprzedniczki (3G) jest szybkość transferu pomiędzy urządzeniami. Sieć czwartej generacji oferuje prędkość mobilnego Internetu na poziomie 100 Mb/s, a wysyłanie pakietów odbywa się z prędkością powyżej 25 Mb/s. Technologia umożliwia użytkownikom m.in.: ultraszybki dostęp do Internetu, zindywidualizowaną telefonię, dostęp do nowoczesnych serwisów z multimediami oraz grami.

  Dostępność transportowa – stopień łatwości z jakim można dostać się do danego miejsca, dzięki istnieniu sieci infrastruktury i usług transportowych. Dany punkt obszaru jest tym dostępniejszy transportowo, im więcej jest innych punktów, do których można dotrzeć zadowalająco szybko, tanio i sprawnie. Zostało stworzonych i zdefiniowanych szereg specyficznych pojęć tej dostępności, takich jak: dostępność czasowa, dostępność gałęziowa, dostępność wielogałęziowa (multimodalna), dostępność transportu publicznego, dostępność do węzłów transportowych, dostępność potencjałowa (ang. potential accessibility) i inne. Telefonia cyfrowa (ang. Digital telephony ) wykorzystuje elektronikę cyfrową w zakresie świadczenia usług telefonii cyfrowej i systemów. W 1960 cyfrowy rdzeń sieci prawie całkowicie zastępuje stary analogowy system, a wiele z dostępów do sieci zostały również przełożonych na cyfrowe. Cyfrowa telefonia została wprowadzona do świadczenia usług głosowych przy niższych kosztach, ale została następnie uznana za wielką wartość dla nowych usług sieciowych, takich jak ISDN, który może użyć cyfrowych urządzeń do szybkiego transferu danych przez linie telefoniczne.

  Roaming to mechanizm w bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych (np. komórkowych lub Wi-Fi), umożliwiającym korzystanie z usług obcych sieci, bądź punktów dostępowych, w momencie gdy abonent znajduje się poza zasięgiem sieci operatora lub dostawcy internetu, z którym podpisał umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. HiPeRLAN Typ 2 (ang. High Performance Radio Local Area Network), europejski standard transmisji radiowej w sieciach lokalnych następca standardu HiPeRLAN. Standard ten został opracowany przez ETSI. Zapewnia dużą prędkość i mechanizmy transmisji, umożliwiające zastosowanie go w aplikacjach multimedialnych. Podobnie jak standard IEEE 802.11, także HiPeRLAN 2 przewiduje możliwość tworzenia zarówno sieci stałych, będących rozszerzeniem sieci przewodowej, jak i sieci tymczasowych. Uzyskane już połączenie typu CBR lub VBR nie zostanie zakłócone z powodu obciążenia sieci ruchem od innych użytkowników. Dzięki temu sieć może służyć do prowadzenia rozmów telefonicznych oraz wideokonferencji, nie tracąc możliwości pełnego wykorzystania dostępnej przepustowości ABR. Sieć jest również szybka i pozwala na komfortowe używanie większości dostępnych dzisiaj programów komputerowych.

  Łącze stałe – to rodzaj podłączenia do Internetu polegający na tym, że użytkownik płacąc okresowo abonament w stałej wysokości ma nielimitowany czasem dostęp do Internetu. Niektórzy ISP stosują limity danych, po których przekroczeniu obniżana jest prędkość łącza, obecnie dostawcy w wyniku silnej konkurencji odchodzą od takich praktyk. Połączenie z Internetem w tego typu łączach nie uniemożliwia korzystanie z innych usług dostarczanych przy pomocy tej samej infrastruktury jak to miało miejsce np. w połączeniach połączeniach dodzwanianych (dial up). Topologia pierścienia - jedna z fizycznych topologii sieci komputerowych. Komputery połączone są za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym - okablowanie nie ma żadnych zakończeń (tworzy krąg). W ramach jednego pierścienia można stosować różnego rodzaju łącza. Długość jednego odcinka łącza dwupunktowego oraz liczba takich łączy są ograniczone. Sygnał wędruje w pętli od komputera do komputera, który pełni rolę wzmacniacza regenerującego sygnał i wysyłającego go do następnego komputera. W większej skali, sieci LAN mogą być połączone w topologii pierścienia za pomocą grubego przewodu koncentrycznego lub światłowodu. Metoda transmisji danych w pętli nazywana jest przekazywaniem żetonu dostępu. Żeton dostępu jest określoną sekwencją bitów zawierających informację kontrolną. Przejęcie żetonu zezwala urządzeniu w sieci na transmisję danych w sieci. Każda sieć posiada tylko jeden żeton dostępu. Komputer wysyłający, usuwa żeton z pierścienia i wysyła dane przez sieć. Każdy komputer przekazuje dane dalej, dopóki nie zostanie znaleziony komputer, do którego pakiet jest adresowany. Następnie komputer odbierający wysyła komunikat do komputera wysyłającego o odebraniu danych. Po weryfikacji, komputer wysyłający tworzy nowy żeton dostępu i wysyła go do sieci.

  Ideą Internetu mobilnego jest umożliwienie dostępu do serwisów WWW z poziomu urządzeń przenośnych (głównie telefonów komórkowych i PDA). Internet mobilny jest medium łączącym elastyczność Internetu i dostępności telefonów komórkowych.

  Kontroler sieci bezprzewodowej – urządzenie sieciowe występujące na styku infrastruktury kablowej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej. Stanowi podstawowy element scentralizowanej architektury bezprzewodowej, przeciwstawnej do architektury rozproszonej z autonomicznymi punktami dostępowymi.

  Surface Web - Część sieci WWW, która jest dostępna za pomocą indeksu wyszukiwania. Część sieci, która nie jest osiągalna w ten sposób nazywa się Deep Web. Wyszukiwarki budują własną bazę przy użyciu robów sieciowych - zaczynają najpierw od znanych im stron internetowych. Potem crawler dostaje kopię każdej strony i przechowuje o niej przydatne informacje, które pozwoli stronie zostać szybko pobrana przez niego ponownie później. Wszelkie hiperłącza do nowych stron są dodawane do listy stron, które mają być przeszukiwane. Ostatecznie wszystkie dostępne strony są indeksowane, chyba że crawlerowi zabraknie miejsca na dysku. RailNetEurope (RNE) – stowarzyszenie utworzone w 2004 przez większość europejskich zarządców infrastruktury kolejowej celem umożliwienia szybkiego i łatwego dostępu do europejskiej sieci kolejowej, jak również w celu zwiększenia jakości i efektywności międzynarodowego ruchu kolejowego. 38 członków RailNetEurope z 27 państw wspólnie harmonizują warunki i procedury w zakresie zarządzania międzynarodową infrastrukturą kolejową. Wspólne biuro stowarzyszenia mieści się w Wiedniu.

  Interoperacyjność sieci – termin prawniczy, którego definicja jest zawarta w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Termin ten oznacza zdolność sieci telekomunikacyjnych do efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych sieciach.

  Dodano: 31.01.2013. 16:17  


  Najnowsze