• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • OMEGA prowadzi w wyścigu prędkości transferu danych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy w Europie opracowali nową technologię transferu danych wideo. W wyniku prac nad projektem OMEGA zespół przeprowadził transfer danych z ekstremalnie dużą prędkością 100 megabitów na sekundę (Mbit/s) bez jakichkolwiek strat. Projekt OMEGA (Gigabajtowy dostęp z domu) uzyskał dofinansowanie na kwotę 12,41 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR). Najnowsza technologia może zostać wprowadzona na rynek wcześniej niż oczekiwano.

  Dodano: 26.08.2011. 18:17  Czytaj więcej

  Elektroniczne ID staje się rzeczywistością w UE

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wyniki największego w Europie projektu badań nad czytnikami chipów wskazują, że przyszłość dokumentów identyfikacji elektronicznej (ID) w UE rysuje się świetlanie. Dorobek projektu [email protected] kładzie techniczne podwaliny pod stosowanie tego typu dokumentów, wspierając region w przechodzeniu na komunikację elektroniczną i porzucanie korespondencji papierowej, która obciąża środowisko i nasze kieszenie. Aktualne dane pokazują, że w 27 państwach członkowskich UE znajduje się 380 mln kart ID. Projekt [email protected] jest finansowany przez sieć EUREKA, która promuje zaawansowane wspólne projekty badawcze oraz rozwój mikroelektroniki, a kwota około 6 mln EUR pochodzi od klastrów CATRENE/MEDEA+ sieci EUREKA.

  Dodano: 25.08.2011. 16:49  Czytaj więcej

  Publikacje open source wspierają realizację celów Agendy Cyfrowej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jednym z pozytywnych aspektów innowacyjnego potencjału Internetu do wprowadzania szybkich zmian jest zapoczątkowanie publikacji w systemie otwartego dostępu, które zyskały ważną pozycję w ciągu ostatniej dekady. Wiodącą rolę odgrywa tutaj organizacja non-profit Creative Commons, która właśnie wydała nową książkę ukazującą sposób, w jaki prawa autorskie, wymienianie się treściami i współpraca mogą przełożyć się na innowacyjność w epoce cyfrowej.

  Dodano: 23.08.2011. 16:26  Czytaj więcej

  Nowy skok w zapisie magnetycznym

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Pliki komputerowe, które wykorzystujemy codziennie w pracy i w czasie wolnym są po prostu strumieniami danych cyfrowych złożonych z zer i jedynek. Zera i jedynki znajdują się na cienkiej warstwie magnetycznej na dysku twardym komputera, gdzie obszary magnetyczne skierowane w górę oznaczają jedynki, a te skierowane w dół - zera.

  Dodano: 05.08.2011. 16:17  Czytaj więcej

  Wyprzedzić hakerów - badania nad nowymi algorytmami w kryptografii

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Karty płatnicze, piloty do bram lub samochodów to urządzenia, które powinny być maksymalnie bezpieczne. Jednak mogą "zdradzić" swoje tajemnice osobom niepowołanym. Algorytmy, które zabezpieczają dane nawet w przypadku ujawnienia części kodów opracowuje zespół dr. Stefana Dziembowskiego, który właśnie rozpoczął pracę na Uniwersytecie Warszawskim.

  Dodano: 04.07.2011. 00:40  Czytaj więcej

  Internet przyszłości może być dziesięć razy szybszy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wszystkim wydaje się, że dostęp do Internetu to sprawa oczywista, bowiem stał się on nieodzowną częścią niemal każdego aspektu naszego życia, ale czy ta nieograniczona łączność ma datę przydatności do sprzedaży?

  Dodano: 16.06.2011. 16:37  Czytaj więcej

  CRISP prezentuje samonaprawialny chip

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Czy można ponownie wykorzystać wadliwy układ scalony? Finansowany ze środków unijnych zespół naukowców twierdzi, że owszem. W ramach projektu CRISP (Nowatorskie rekonfigurowalne ICS [systemy układów scalonych] na potrzeby przetwarzania strumieniowego), który otrzymał 2,8 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, opracowano nową technikę wykorzystywania naturalnej redundancji projektów wielordzeniowych, umożliwiającą użytkowanie rekonfigurowalnych rdzeni i zarządzania zasobami w cyklu życia programu.

  Dodano: 08.06.2011. 17:26  Czytaj więcej

  Projekt EYESHOTS przynosi rozwiązanie dotykowe

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Finansowani ze środków unijnych naukowcy poczynili olbrzymie postępy w kontrolowaniu interakcji między ruchem a wzrokiem sprawiając, że roboty kopiują zachowanie człowieka. W jaki sposób? Opracowali zaawansowany, trójwymiarowy układ wizualny zsynchronizowany z ramionami robota. Wyniki stanowią dorobek projektu EYESHOTS (Heterogeniczna percepcja 3D we fragmentach wizualnych), który otrzymał 2,4 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Dodano: 07.06.2011. 16:37  Czytaj więcej

  Unijny projekt ma stworzyć innowacyjny model architektury internetowej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Internet zrewolucjonizował sposób prowadzenia działalności gospodarczej, komunikacji i interakcji. A nadchodzą kolejne zmiany... Finansowani ze środków unijnych naukowcy i przedsiębiorcy z Europy zjednoczyli swoje siły, aby połączyć Internet z przedmiotami codziennego użytku, zapewniając ich bezproblemowe funkcjonowanie i wyższy komfort użytkownika. Projekt IOT-A (Architektura Internetu rzeczy) uzyskał wsparcie na kwotę niemal 12 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Dodano: 31.05.2011. 16:17  Czytaj więcej

  Naukowcy dowodzą bezpieczeństwa kryptologii kwantowej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy z Belgii i Hiszpanii po raz pierwszy udowodnili, że nowe systemy kryptologii kwantowej są znacznie pewniejsze od obecnych systemów zabezpieczających. Źródłem unijnego wsparcia badań był projekt Q-ESSENCE (Interfejsy, czujniki i komunikacja kwantowa oparte na splątaniu), który otrzymał niemal 5 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) oraz projekt PERCENT (Perkolacyjne splątanie i źródła informacji kwantowej poprzez sieci kwantowe), któremu przyznano 700.000 EUR w ramach grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) dla początkujących naukowców 7PR. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Communications.

  Dodano: 01.04.2011. 18:17  Czytaj więcej

  Europa chce ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do Sieci

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dla ludzi na całym świecie Internet stał się głównym źródłem większości informacji. Węgierscy naukowcy uważają jednak, że wiele informacji umieszczanych w Sieci nie spełnia potrzeb niepełnosprawnych użytkowników. W artykule opublikowanym w czasopiśmie International Journal of Knowledge and Web Intelligence zespół badawczy wyjaśnił, w jaki sposób można przeprowadzić analizę teoretycznych i praktycznych aspektów budowy ekranu, struktury danych i metadanych oraz zastosować te zagadnienia do promowania powszechnej dostępności.

  Dodano: 17.03.2011. 16:49  Czytaj więcej

  Nowa architektura komputerów kwantowych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Według najnowszego badania opublikowanego w czasopiśmie Nature pojawiła się nowa architektura komputerów kwantowych. Badanie uzyskało częściowe wsparcie w ramach finansowanych ze środków unijnych projektów MICROTRAP ("Projekt paneuropejskiej technologii mikropułapek w dziedzinie informatyki kwantowej jonów zatrzymanych w pułapce") i SCALA ("Skalowalne komputery kwantowe z zastosowaniem światła i atomów"). Projekty MICROTRAP i SCALA zostały sfinansowane w ramach obszaru tematycznego "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (Information society technologies, IST) Szóstego Programu Ramowego UE (6PR) kwotami odpowiednio 1,77 i 9,36 mln euro.

  Dodano: 09.03.2011. 16:37  Czytaj więcej

  Komputery kwantowe o krok bliższe rzeczywistości

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W ostatnich latach komputery kwantowe straciły nieco na atrakcyjności. Aczkolwiek nowy algorytm kwantowy, który pokazuje, w jaki sposób można by wykorzystać komputer kwantowy do symulowania złożonego systemu cząstek wchodzących ze sobą w interakcje, budzi nadzieje, że niektóre z barier blokujących szersze zastosowanie informatyki kwantowej mogą zostać niedługo usunięte.

  Dodano: 04.03.2011. 16:49  Czytaj więcej

  Polscy naukowcy uczą komputery języka naturalnego

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dzięki pracom polskich lingwistów komputerowych policja jeszcze w tym roku będzie posługiwała się programem, który ułatwi wykrywanie przestępstw za pośrednictwem Internetu. O tym, jak nauczyć komputer języka naturalnego mówi PAP prof. Wiesław Lubaszewski z Katedry Lingwistyki Komputerowej UJ oraz z Katedry Informatyki AGH.

  Dodano: 18.02.2011. 00:40  Czytaj więcej

  Unijny zespół testuje nowy materiał półprzewodnikowy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Elektroniczne mikroukłady przyszłości mogą być wykonane już nie z krzemu, czy nawet grafenu, lecz z materiału zwanego molibdenitem (MoS2). Finansowane z unijnych funduszy badania naukowe, zaprezentowane w czasopiśmie Nature Nanotechnology, pokazują, że molibdenit jest bardzo wydajnym półprzewodnikiem, dzięki któremu tranzystory mogą stać się mniejsze i bardziej energooszczędne.

  Dodano: 02.02.2011. 17:26  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy 7PR dla MŚP w zakresie treści cyfrowych i języków

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy Siódmego Programu Ramowego (7PR) dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie treści cyfrowych i języków.

  Dodano: 02.02.2011. 16:17  Czytaj więcej

  Projekt unijny ułatwia orientację w środowiskach intensywnie przetwarzających dane

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy w Europie prowadzą wytężone prace nad umacnianiem współpracy i podejmowaniem decyzji w kognitywnie złożonych środowiskach intensywnie przetwarzających dane poprzez rozwój systemów informatycznych. Rozwój tej technologii wspiera nowy, finansowany ze środków unijnych projekt, który wykorzystuje i tworzy wysokowydajne paradygmaty obliczeniowe i technologie przetwarzania obszernych danych, takie jak przetwarzanie w chmurze i kolumnowe bazy danych, do przeszukiwania, szacowania i gromadzenia danych w zróżnicowanych, ekstensywnych i ewoluujących źródłach. Projekt DICODE (Współpraca i podejmowanie decyzji w kontekście intensywnego przetwarzania danych) uzyskał wsparcie na kwotę 2,6 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Dodano: 21.01.2011. 10:49  Czytaj więcej

  Naukowcy badają tajemnice struktur magazynowania danych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy poznali, jak dokładnie przechowywane są dane na płytach DVD i podobnych nośnikach. Odkrycia, opublikowane w czasopiśmie Nature Materials, mają pomóc w opracowaniu łatwo dostępnych nośników pamięci o większej pojemności i dłuższej żywotności.

  Dodano: 12.01.2011. 15:37  Czytaj więcej

  W3C ogłasza najlepsze praktyki mobilnego Internetu

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Konsorcjum World Wide Web (W3C) zgromadziło kluczowe podmioty z branży telefonii komórkowej przy wirtualnym stole, aby osiągnąć konsensus w zakresie najlepszych praktyk dotyczących zawartości mobilnego Internetu - jak ogłosiła grupa. Ramy pt. "Najlepsze praktyki dotyczące aplikacji mobilnego Internetu" [ang. Mobile Web Application Best Practices] mają na celu promowanie współpracy między gigantami branżowymi na rzecz budowania bardziej pozytywnych doświadczeń w mobilnym środowisku.

  Dodano: 17.12.2010. 17:17  Czytaj więcej

  Naukowcy odkrywają unijną strukturę medialną

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jaki wpływ mają media na kształtowanie wiadomości przedstawianych w państwach członkowskich UE? Duży - twierdzą finansowani ze środków unijnych naukowcy, którzy ocenili ponad 1 milion artykułów informacyjnych w 22 językach w celu zidentyfikowania czynników sprawiających, iż to oddziaływanie jest tak odczuwalne. Badania, których wyniki zostały zaprezentowane w czasopiśmie PLoS ONE, są pierwszą wielojęzyczną mega analizą tekstów z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji.

  Dodano: 10.12.2010. 15:41  Czytaj więcej