• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Płynne łączenie e-serwisów

  30.07.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Eksperci ds. technologii informacyjnych oraz naukowcy-informatycy z Europy i Izraela rozpoczęli prace nad projektem, który ma usunąć istotne przeszkody biznesowe w interoperacyjności e-serwisów (serwisów elektronicznych). Konsorcjum ACSI (Interoperacyjność serwisów budowana wokół artefaktów) zbada, w oparciu o swoje dwukanałowe rozwiązanie, rentowność interoperacyjnych hubów i dynamicznych artefaktów jako sposobów usprawnienia procesów, w których e-serwisy są łączone w jeden dynamiczny system. Projekt uzyskał dofinansowanie na kwotę 3,24 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  W dobie dzisiejszej coraz bardziej zglobalizowanej i zdecentralizowanej gospodarki, brak interoperacyjności serwisów elektronicznych stanowi poważny problem. Wiele e-przedsiębiorstw staje na przykład w obliczu potrzeby łączenia wielu różnych e-serwisów, które mają funkcjonować jako całość (tzw. mieszanka e-serwisów), współpracować ze sobą i osiągać wspólne cele.

  Dotyczy to również agencji rządowych i sektorowych w krajach europejskich i w całej UE (np. energetyki, opieki zdrowotnej, zarządzania zasobami wodnymi, ochrony środowiska czy transportu), w których rośnie zapotrzebowanie na dzielenie się wiedzą, systemami i kompetencjami dostępnymi obecnie za pośrednictwem niezliczonych e-serwisów.

  Proces "mieszania" jest zwykle złożony, najeżony trudnościami (np. systemy przeznaczone do określonego zastosowania, które nie są wystarczająco elastyczne, aby zmieniać się czy ewaluować), czasochłonny, kosztowny i wymagający ręcznego przystosowania (oraz konserwacji), aby umożliwić wspólną pracę różnych systemów.

  Ośmiu partnerów z Belgii, Estonii, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Wlk. Brytanii i Włoch będzie realizować program badawczy przez kolejne trzy lata w oparciu o dwie podstawowe koncepcje. Pierwsza, interoperacyjne huby, umożliwi elastyczną i skalowalną obsługę współpracy serwisów w otwartej sieci. Druga, dynamiczne artefakty, uprości zarządzanie danymi i procesami między różnymi serwisami i organizacjami.

  Aby uruchomić system do 2013 r., zespół będzie realizować prace badawcze w trzech etapach, tj. opracowanie nowego pojęcia interoperacyjnego huba budowanego wokół artefaktów, opracowanie prototypu do budowy i obsługi takich hubów oraz demonstracja i testy w celu walidacji wyników badań. Oprogramowanie na licencji open-source, które zostanie ostatecznie stworzone, umożliwi wykorzystanie tej technologii każdej organizacji na świecie.

  Zespół ACSI postawił sobie również kilka celów wydajnościowych, aby skrócić czas łączenia oraz zwiększyć automatyzację i sprawność. Jego celem jest uzyskanie znaczących oszczędności w stosunku do konwencjonalnych podejść do interoperacyjności serwisów, a mianowicie: minimum 40% redukcja procesu projektowania i wdrażania środowisk, które obsługują współpracę wielu serwisów; minimum 20% obniżenie kosztów wprowadzenia (i utrzymania) procesów współpracy między serwisami; oraz minimum 30% ograniczenie stałej obsługi ręcznej, wymaganej do wspierania tych serwisów. Naukowcy oczekują również, że co najmniej 90% transformacji danych w ramach współpracy serwisów będzie odbywać się automatycznie.

  Badania naukowe w ramach ACSI będą realizowane przez ekspertów w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi, operacji biznesowych budowanych wokół artefaktów, weryfikacji, integracji i ontologii danych, wybierania procesów i architektur serwisowych.

  Koordynowany przez IBM Research (Izrael) projekt zgromadził partnerów z Sapienza Universit? degli Studi di Roma (Włochy), Wolnego Uniwersytetu Bozen-Bolzano (Włochy), Imperial College Nauki, Technologii i Medycyny (Wlk. Brytania), Technische Universiteit Eindhoven (Holandia), Uniwersytetu w Tartu (Estonia), Indra Software Labs SLU (Hiszpania) i Collibra NV (Belgia).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przegląd Oponiarski - Ogólnopolskie Czasopismo dla Serwisów Ogumienia – miesięcznik wydawany przez znajdujące się w Toruniu wydawnictwo „Górzyński i S-ka” sc, przeznaczone dla ponad 5000 (liczba według danych z tego czasopisma) polskich firm branży oponiarskiej. Stanowi platformę wymiany informacji specjalistycznej pochodzącej od producentów ogumienia i związanych z ogumieniem akcesoriów i części motoryzacyjnych, i kierowanej do właścicieli oraz pracowników serwisów i warsztatów ogumienia. Skrill (dawniej Moneybookers) – przedsiębiorstwo umożliwiające płatności online i transfer pieniędzy przez Internet, będących elektroniczną alternatywą dla tradycyjnych papierowych metod, takich jak czeki i polecenia zapłaty. Skrill umożliwia obsługę płatności dla stron internetowych, serwisów aukcji online i pozostałych podobnych serwisów. Gratka Technologie - przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem i obsługą infrastruktury informatycznej dla firm oraz realizowaniem zaawansowanych projektów w oparciu o technologie internetowe. Specjalizacją firmy jest tworzenie serwisów społecznościowych, ogłoszeniowych, informacyjnych i e-commerce, aplikacji typu CMS, DMS i CRM oraz usługi SEO i SEM. Gratka Technologie posiada zaplecze w postaci własnego data center w Gdańsku, którego zasoby udostępniane są w ramach świadczonych usług. Firma oferuje również usługi hostingowe, kolokacji serwerów własnych oraz serwerów dedykowanych.

  Moneybookers – firma umożliwiająca płatności online i transfer pieniędzy przez Internet, będący elektroniczną alternatywą dla tradycyjnych papierowych metod takich jak czeki i polecenia zapłaty. Moneybookers daje obsługę płatności dla stron internetowych, serwisów aukcji online i pozostałych podobnych serwisów. Windows Live Spaces (znany również dla jego użytkowników pod nazwą MSN Spaces) – platforma blogów i serwis społecznościowy Microsoft. Strona została utworzona na początku 2004 roku pod nazwą Spaces MSN jako konkurencyjna dla innych serwisów społecznościowych. Windows Live Spaces uzyskał wynik około 27 milionów (27 000 000) unikalnych odwiedzin miesięcznie (dane z sierpnia 2007 r.). Z uwagi na dynamiczny rozwój konkurencyjnych serwisów społecznościowych, Microsoft planuje zamknięcie usługi z końcem marca 2011 roku, proponując użytkownikom przejście na platformę WordPress.

  PostNuke - system zarządzania treścią (ang. Content Management System) udostępniany na licencji GNU GPL wykorzystywany do tworzenia rozbudowanych serwisów internetowych, którego merytoryczną zawartość może uzupełniać wielu użytkowników. Pluck - system zarządzania treścią (ang. Content Management System) udostępniany na licencji GNU/GPL wykorzystywany do tworzenia prostych serwisów internetowych.

  ADO.NET (ang. ActiveX Data Objects for .NET) – zbiór programów i bibliotek komputerowych używanych przez programistów w celu dostępu do danych i serwisów danych. SkyBlueCanvas − system zarządzania treścią (ang. Content Management System) udostępniany na licencji GNU/GPL v3.0, wykorzystywany do tworzenia prostych serwisów internetowych.

  Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi (dynamic business process management – dynamic BPM) – zarządzanie pozwalające na odpowiednio szybką (dla czynników krytycznych praktycznie natychmiastową) odpowiedź na zmieniające się istotne warunki działania (wewnętrzne lub zewnętrzne) oraz zindywidualizowane wymagania klientów, w oparciu o adaptacje procesów realizowane w czasie wykonywania procesów przez ich bezpośrednich wykonawców posiadających dostęp do skodyfikowanej wiedzy przedsiębiorstwa. Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi jest rozszerzeniem klasycznego (statycznego) zarządzania procesami biznesowymi (BPM) w kierunku organizacji uczącej się, zgodnie z 3 poniższymi zasadami:

  Edytor stron WWW to program komputerowy, który służy do usprawnienia tworzenia stron lub całych serwisów internetowych.

  Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów. OMA (Open Mobile Alliance) - organizacja, której celem jest tworzenie jednolitych standardów w zakresie serwisów internetowych dla telefonów komórkowych. Organizacja ta powstała w czerwcu 2002 roku przez połączenie kilku dotychczas niezależnych organizacji, m.in.:

  Panorama Internetu – polski portal internetowy założony w 1999 przez Marka Stefaniaka; współpracuje on z dostawcami treści do serwisów, które opracowuje, jak również tworzy całkowicie własne treści. Battlenet Network (Bnet) - polska strona internetowa poświęcona grom komputerowym. Serwis Battlenet Network powstał 1 stycznia 2001 roku po połączeniu dwóch serwisów dotyczących tematyki gier produkowanych przez firmę Blizzard Entertainment. Portal składał się wówczas z trzech serwisów tematycznych (Diablo 2, StarCraft i Warcraft III: Reign of Chaos), prostego forum oraz strony głównej. Witryna była inicjatywą czysto fanowską co przekładało się niestety na częstość aktualizacji i jakość prezentowanych materiałów. Wraz z rozwojem internetu i gier w trybie wieloosobowym serwis stawał się coraz bardziej popularny co spowodowało uzyskanie różnych nominacji i nagród.

  Dodano: 30.07.2010. 18:12  


  Najnowsze