• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Hołyst koordynatorem europejskich badań emocji w przestrzeni cybernetycznej

  28.05.2010. 06:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 40 naukowców z kilku krajów Europy - informatyków, matematyków, psychologów, socjologów i fizyków - bierze udział w wyjątkowym projekcie CyberEmotions. Jego celem jest wykrywanie grupowych stanów emocjonalnych w przestrzeni cybernetycznej. W przedsięwzięcie jest zaangażowana także polska grupa, a europejskim koordynatorem projektu jest prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst z Politechniki Warszawskiej.

  Projekt "CyberEmotions - kolektywne emocje w przestrzeni cybernetycznej" zaczął się w lutym 2009 r. i należy do projektów finansowanych przez Unię Europejską z grupy FET - ICT (przyszłe i pojawiające się technologie informacyjne i komunikacyjne). Budżet projektu wynosi 4,6 mln euro, z czego 3,6 mln przyznała Komisja Europejska, a pozostała część jest finansowana ze środków poszczególnych krajów.

  Oprócz Polaków w przedsięwzięciu uczestniczą zespoły ze Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Anglii i Słowenii.

  Celem "CyberEmotions" - poza wykrywaniem grupowych stanów emocjonalnych - jest również ewentualne przeciwdziałanie w przyszłości temu, że negatywne emocje kolektywne o dużej sile powodują na przykład zaburzenia w pracy różnych grup, które się kontaktują przez internet. Często w komunikacji dotyczącej jakiegoś wspólnego przedsięwzięcia pojawiają się wypowiedzi niemerytoryczne, o silnym emocjonalnym zabarwieniu. Wówczas grupa, która powinna pracować nad wspólnym projektem, zamiast skupiać się na stronach merytorycznych, wymienia między sobą negatywne emocje.

  "Chcielibyśmy opracować program, który by pokazywał stany emocjonalne społeczności internetowej. W ten sposób możliwe byłoby sprawdzenie, czy w ostatnich kilku wypowiedziach nie przeważały coraz bardziej negatywne emocje. Dzięki niemu można byłoby sformułować ostrzeżenie: +Wasza współpraca prowadzona przez internet może się rozpaść, wasz projekt jest zagrożony+. Powyżej pewnego progu przestajemy myśleć racjonalnie, zależy nam na wyrażeniu swoich emocji i przekonaniu innych do tego, że emocjonalnie mieliśmy rację" - mówi PAP prof. Hołyst.

  "Staramy się odpowiedzieć na pytanie, na ile fakt, że posiadamy pewne emocje, ujawnia się w naszych wypowiedziach na różnych forach i blogach i na ile nasze emocje mają charakter kolektywny, czyli podzielane są przez inne osoby. Czy umieszczenie na portalu, blogu lub liście dyskusyjnej emocjonalnej wiadomości inspiruje następne osoby również do emocjonalnych wypowiedzi?" - dodaje koordynator projektu.

  Jego zdaniem, prawdziwe emocje ujawnione w czasie dyskusji mogą być potęgowane przez temperaturę tej dyskusji. Jak dodaje, specyfika wypowiedzi Polaków się na różnych forach dyskusyjnych i blogach po 10 kwietnia (dniu katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem-PAP) sprawia, że naukowcy poświęcają temu osobny temat w projekcie.

  "Na forum BBC obserwujemy, że ktoś wchodzi do dyskusji z jakimś emocjonalnym komentarzem, następne komentarze są również emocjonalne i po pewnym czasie emocje zaczynają się wyciszać. Można sobie również wyobrazić, że jedna emocjonalna wypowiedź będzie przyczyną spirali podnoszenia się emocji. Wyniki projektu będą opierały się na uśrednieniu obserwacji dziesiątek tysięcy wypowiedzi" - wyjaśnia.

  Prof. Hołyst pracuje na Politechnice Warszawskiej, gdzie zajmuję się fizyką statystyczna i dynamiką nieliniową układów złożonych. Przez wiele lat analizował zastosowanie metod fizyki dla analizy danych ekonomicznych, finansowych, później zajmował się modelowaniem dynamiki opinii społecznej. W ostatnich latach zainteresował się grupami internetowymi.

  Uczestniczący w projekcie zespół z Wolverhampton (W.Brytania) zajmuje się automatycznym zbieraniem danych z dziesiątek milionów stron internetowych. Grupa z Bremy (Niemcy) mierzy emocje internautów w warunkach laboratoryjnych - dysponuje oprzyrządowaniem do pomiarów fizjologicznych. Grupa z Lozanny (Szwajcaria) prowadzi oddzielne badania dla tzw. virtual humans czyli wirtualnych postaci, podobnych do awatarów.

  "Chcemy obdarzyć te sztuczne osoby, te awatary, emocjami. Na filmie emocje były wyrażane w postaci mimiki, gestów. Chcielibyśmy, żeby takie efekty nie były dostępne tylko dla przemysłu filmowego, ale i w życiu codziennym. Na przykład, żeby za każdym czytanym emailem mogła się pojawić sylwetka awatara symbolizująca autora listu lub lektora, który interpretuje wysłane komunikaty maila poprzez swoje stany emocjonalne" - wyjaśnia prof. Hołyst.

  Z kolei specjaliści z Wiednia (Austria) rozwijają specjalny software dla grup internetowych. Takie oprogramowanie pozwoli mierzyć chwilowe stany emocjonalne dyskusji. Jeżeli będzie można określić, że ten stan jest za wysoki, wówczas do moderatora czy właściciela forum zostanie przesyłane ostrzeżenie: "Na danym wątku ostatnio trwają dyskusje, których negatywny poziom emocji może powodować różnego typu problemy dla ich uczestników".

  "Nie wiemy jeszcze, jakiego typu są to problemy, w tej chwili staramy się dopiero je rozpoznać. Nasi partnerzy z Politechniki (ETH) w Zurychu zaobserwowali już ciekawe powiązania między emocjami w komentarzach na stronach internetowych oceniających różne produkty a wielkością obrotów danej firmy" - tłumaczy koordynator.

  Na Politechnice Warszawskiej fizycy sprawdzają zaś, czy wśród kolejnych wypowiedzi członków internetowych społeczności dają się zaobserwować jakieś uniwersalne zachowania - na przykład, czy negatywna emocja pociąga za sobą negatywną, a pozytywna pozytywną. Analizują, jak jeden pozytywny komentarz wśród wielu negatywnych może rozładować sytuację, czy są tutaj jakieś prawidłowości statystyczne.

  Trwają przygotowania publikacji wyników projektu na łamach prestiżowego pisma "Nature". KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Teoria emocji Plutchika. W latach 1960-1980 amerykański psycholog Robert Plutchik opracował teorię emocji, w której zaproponował istnienie ośmiu podstawowych emocji, ewolucyjnie naturalnie rozwiniętych. Emocje te są wrodzone i bezpośrednio odnoszą się do zachowań adaptacyjnych, które mają na celu pomoc w przetrwaniu. Z nich wynikają wszystkie inne emocje. Zażenowanie - rodzaj silnej emocji podobnej do wstydu z tą różnicą że odczuwana jest w momencie niestosownego zachowania lub wypowiedzenia niestosownych słów przez drugą osobę, najczęściej przez kogoś po kim takiego zachowania nie należałoby się spodziewać, choć nie jest to konieczne. Np. niestosowny ubiór, wypowiadanie się na tematy, których w danym momencie należy unikać, złe przyjęcie dowcipu. Rozwój emocjonalny- to kolejne etapy wzrostu emocji w poszczególnym stadium wiekowym, które powodują , że wewnętrzne i społeczne przystosowania, przechodzą na coraz to wyższe poziomy.

  Styl urzędowo-kancelaryjny – odmiana funkcjonalna języka (styl funkcjonalny) realizowana w wypowiedziach powstających w związku z relacjami społecznymi o charakterze zinstytucjonalizowanym. Styl ten jest charakterystyczny dla zarządzeń, przepisów, instrukcji, podań, pism urzędowych itp. Celem wypowiedzi tego rodzaju jest oddziaływanie na wolę, nie na intelekt czy emocje ich odbiorcy: stąd sformułowane są one bezosobowo, jednoznacznie, zwięźle i ściśle. Charakter stylu urzędowo-kancelaryjnego determinuje fakt, że w związku z charakterem relacji urzędowych i instytucjonalnych indywidualne cechy nadawców i odbiorców wypowiedzi nie są istotne. Nie występują w nich elementy emocjonalne i obrazowe, charakterystyczne są dla nich natomiast formy nieosobowe, wypowiedzi o charakterze nakazowo-zakazowym i swoista, typowa jedynie dla tego stylu terminologia. Aromachologia - dziedzina nauki zajmująca się badaniem wpływu zapachów na odczucia, nastroje i stany emocjonalne. Poszukuje odpowiedzi jak przez zapach można osiągnąć stan równowagi między psychiką a sferą somatyczną.

  Karambo (nazwa pochodzi od pierwszych liter imion/pseudonimów muzyków grających w początkowym składzie) – polski zespół wykonujący muzykę rockową, powstały w 2009 roku w okolicach Rybnika. Utwory grane przez zespół są połączeniem klasycznego brzmienia rocka ze współczesnymi trendami tego gatunku. W warstwie tekstowej, często opisują emocje,uczucia oraz własny sposób postrzegania świata. Odreagowywanie – technika służąca klientowi w uzewnętrznianiu przeżytych emocji, polegająca na wysłuchaniu, towarzyszeniu w płaczu, krzyku czy innym wyrażaniu odczuć. Ma na celu doświadczenie poczucia ulgi.

  Przemieszczenie to mechanizm obronny, polegający na rozładowaniu stłumionych uczuć, zazwyczaj wrogości na obiektach mniej niebezpiecznych niż te, które pierwotnie wzbudziły emocje. Markery somatyczne – rodzaje uczuć generowanych na podstawie wtórnych emocji. Stanowią one fizjologiczny sygnał dla jednostki o przewidywanych skutkach podjęcia decyzji. To pewnego rodzaju alarm, który wytwarza nasz mózg na podstawie uprzednich doświadczeń. Twórcą tego pojęcia jest António Rosa Damásio.

  Dyssemia (gr. dys - trudność, semia - znak, sygnał) - zaburzenie polegające na niemożności odczytania przekazów niewerbalnych i niemożności odpowiedniego zachowywania się w sytuacjach społecznych. Objawia się między innymi nieadekwatną komunikacją niewerbalną, nieodpowiednim śmiechem czy trudnościami w ubieraniu się i dbaniu o fryzurę, utrudnia rozumienie emocji. Może przejawiać się brakiem kontaktu wzrokowego, niewłaściwą intonacją głosu czy nawet charakterystycznym dla autyzmu trzepotanie rękami w chwili zadowolenia. Osoby mające ten problem często są wyśmiewane i odrzucane przez środowisko.

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej).

  Wyzwisko to jednostka leksykalna, za pomocą której mówiący może w sposób spontaniczny ujawnić swoje negatywne emocje względem adresata bądź adresatów. Hipoteza mimicznego sprzężenia zwrotnego (facial feedback hypothesis) głosi, że własny wyraz mimiczny może wpływać na aktualnie doświadczane emocje. Została sformułowana w ramach teorii spostrzegania siebie, zgodnie z którą informacje na temat siebie (swoich postaw, preferencji, emocji i innych stanów wewnętrznych) uzyskujemy przez obserwację własnego zachowania i sytuacji, w jakich się ono pojawia.

  Prawa emocji według Nico H. Frijdy - zbiór reguł, według których w ściśle określony sposób powstają, narastają i zanikają emocje. Jako pierwszy sformułował je holenderski psycholog Nico Henri Frijda. Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

  Aleksytymia (łac. alexithymia, z gr./łac. stgr. λεξις, θυμος, a – przedrostek negujący, lexis – słowo, thymos – emocja) – niezdolność do rozumienia lub identyfikowania emocji oraz ich nazywania i wyrażania. Doprowadza to do braku rozładowania napięć i niepokoju. Aleksytymicy nie potrafią odróżniać pobudzenia emocjonalnego od fizjologicznego, skupiają się na fizjologicznych objawach towarzyszących przeżywaniu emocji i przypisują im zewnętrzne źródła (np. dreszcz wywołany podnieceniem jako efekt przeciągu). Nie rozumieją, że odczuwane przez nich doznania fizjologiczne są przejawem doznawanych przez nich emocji. Często jest to dla nich źródłem troski o ich zdrowie, gdyż sądzą, że te wrażenia cielesne są objawami choroby somatycznej. Osoby te nie potrafią scharakteryzować swoich uczuć i wyrazić ich słowami, mają ograniczone słownictwo określające emocje. Termin wprowadził do medycyny Peter Sifneos w 1973 roku. Antropologia emocji – subdyscyplina antropologii kulturowej zajmująca się badaniem fenomenów związanych z ludzkimi emocjami w konkretnych kontekstach kulturowych. Dziedzina ta skupia się na różnorodności zachowań emocjonalnych w różnych kulturach i ich znaczeniu. Bada rolę emocji w politycznym dyskursie oraz tożsamości społeczno-kulturowej, jej związki z pamięcią, porusza także kwestie dotyczące emocji pojawiających się w tzw. terenie.

  Kształcenie wielostronne - ogólna koncepcja kształcenia poprzez harmonijny rozwój zdolności poznawczych, emocjonalnych i praktycznych. Odnosi się ono do rodzajów aktywności i zdolności wspomaganych w procesie edukacji.

  Dodano: 28.05.2010. 06:19  


  Najnowsze