• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt Genesis promuje komunikację bezprzewodową

  09.04.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W ramach projektu badawczego uruchomiono prototypową platformę komunikacyjną w północno-wschodniej Hiszpanii, wykorzystując do tego celu bezprzewodową technologię łączy szerokopasmowych. Celem programu było przetestowanie możliwości dostarczenia usług telefonicznych i multimedialnych za pomocą Internetu klientom zamieszkującym słabo dostępne obszary wiejskie. Powodzenie projektu utoruje drogę firmom telefonicznym i dostawcom Internetu w celu rozwoju działalności na nowych rynkach, takich jak obszary słabo dostępne i gospodarki wschodzące.

  Trwający 2 lata projekt Celtic Genesis uzyskał wsparcie w ramach platformy EUREKA, liczącej 38 członków i skierowanej do przedsiębiorców prowadzących działalność w dziedzinie badań i rozwoju. Platforma zapewnia wsparcie w zakresie badań i rozwoju firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, uniwersytetów, instytutów badawczych i przemysłu.

  Testowa platforma komunikacyjna została wdrożona w górzystej części Pirenejów w północno-wschodniej Hiszpanii. W testach uczestniczyły podmioty działające na rynku, w tym grupa wybranych firm. W ramach projektu skoncentrowano się na zapewnieniu zgodności z sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi.

  Technologia transmisji głosu za pomocą Internetu (VoIP) została wdrożona za pomocą zaawansowanego szybkiego bezprzewodowego łącza szerokopasmowego (WiMax), dzięki czemu firmy uzyskały wydajny dostęp do usług multimedialnych. Dzięki testowi udowodniono, że specjalna platforma komunikacyjna może spełniać wysokie standardy w zakresie działania oraz zapewnić niedrogi dostęp do usług multimedialnych w słabo dostępnych i wymagających obszarach wiejskich.

  Według Marka Roddy’ego, koordynatora projektu Celtic Genesis i menedżera projektów unijnych w irlandzkiej firmie Lake Communications, projekt umożliwił stały dostęp do wysokiej jakości usług internetowych. Stwierdził też, że "skonstruowanie i przetestowanie systemu w warunkach laboratoryjnych wymagało ogromnego nakładu pracy". "Do ostatecznego potwierdzenia przydatności systemu potrzebne było środowisko testowe odzwierciedlające warunki obszarów wiejskich. Użytkownicy udzielili nieocenionych informacji zwrotnych, które umożliwiły partnerom projektu dalszy rozwój produktów".

  Sukces tego projektu umożliwił uruchomienie pierwszej w Hiszpanii usługi VoIP, która jest oferowana przez firmę Embou, hiszpańskiego dostawcę usług internetowych. Firma ta przeprowadziła wstępne testy. Usługa zyskuje ponad 50 nowych abonentów miesięcznie, natomiast przed zaangażowaniem firmy w projekt firma posiadała tylko 1500 abonentów.

  Inne firmy telekomunikacyjne także podjęły wyzwanie rzucone w ramach projektu Celtic Genesis. Izraelska firma Alvarion znana jest z pionierskiego zastosowania technologii WiMax. Firma ta wykorzystała nową technologię w celu przetestowania podukładów stacji bazowych sterujących dostępem do sieci. Natomiast firma Telef?nica I+D, badawczy oddział największego operatora telekomunikacyjnego w Hiszpanii, zastosowała omawianą technologię do przetestowania zaawansowanych usług biznesowych, takich jak automatyczne urządzenie do połączeń konferencyjnych wykorzystujące technikę wykrywania obecności użytkowników.

  Santiago Martin, pracownik firmy Telef?nica I+D odpowiedzialny za koordynację projektu Celtic Genesis w Hiszpanii, powiedział: "Niezbyt często zdarza się dopuszczenie podmiotów rynkowych na tym etapie badań. Łatwo jest też zapomnieć o konieczności zbadania możliwości wykorzystania produktów w rzeczywistych sytuacjach. Opinie i informacje zwrotne użytkowników są niezwykle ważne dla jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój firm".

  Wśród firm biorących udział w projekcie znalazł się norweski dostawca usług internetowych Gintel. Firma zamierza zaoferować nową serię produktów działających w oparciu o technologię projektu Celtic Genesis. "Projekt umożliwił firmie Gintel prowadzenie prac w profesjonalnym środowisku testowym oraz uzyskanie informacji zwrotnych od użytkowników, co przyczyniło się do otrzymania danych umożliwiających udoskonalenie produktów", brzmiał komunikat firmy.

  W przyszłości partnerzy projektu Celtic Genesis planują rozpoczęcie badań w zakresie przenośnego dostępu do platformy w ramach następnego projektu o nazwie Genesis X.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Panda Security jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań zabezpieczających opartych na technologii cloud (chmura). Produkty firmy dostępne są w 195 krajach w 23 językach. Korzystają z nich miliony użytkowników na całym świecie. Panda Security to pierwsza firma z branży IT Security, która wykorzystała możliwości Cloud Computing wraz z technologią Kolektywnej Inteligencji. Ten innowacyjny model ochrony może każdego dnia automatycznie analizować i klasyfikować tysiące nowych próbek złośliwych programów. Gwarantuje to firmom i użytkownikom domowym najbardziej efektywną, proaktywną ochronę przeciwko zagrożeniom pochodzącym z internetu, przy minimalnym wpływie na wydajność systemu. Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego. Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci:

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej). Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  Projekt ustawy nr 89417-6 – projekt rosyjskiej ustawy federalnej "O wprowadzeniu zmian do Ustawy Federalnej "O ochronie dzieci przed informacją szkodliwą dla ich zdrowia i rozwoju" oraz poszczególnych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej w sprawie dostępu w sieci Internet do informacji niezgodnej z prawem", który proponuje wprowadzenie do ustaw federalnych zapisów przewidujących filtrowanie serwisów internetowych na podstawie rejestru i blokowanie zakazanych zasobów internetowych. Szereg ekspertów w swoich wypowiedziach wskazuje na zagrożenie wykorzystania danego projektu do cenzurowania Internetu. Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów).

  Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) – projekt realizowany przez województwo łódzkie, polegający na utworzeniu, głównie w technologii światłowodowej, sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa łódzkiego. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi. Na parametry projektu składają się: zakres projektu, koszt projektu i czas projektu. Parametry projektu określa się czasami mianem „magicznego trójkąta”.

  Tieto (wcześniej TietoEnator) jest międzynarodową firmą wytwarzającą oprogramowanie. Jest aktywna w około 30 krajach, aktualnie zatrudnia ponad 18 000 pracowników z branży informatycznej, głównie inżynierów oprogramowania. Należy do największych firm europejskich tworzących oprogramowanie na zlecenie. Tieto, oprócz rynku oprogramowania, działa na rynku outsourcingu, świadcząc usługi firmom w zakresie obsługi sieci komputerowych, serwerów, baz danych, bezpieczeństwa informacji, itd. Głównym rynkiem operacji firmy jest bankowość, opieka zdrowotna, telekomunikacja i multimedia oraz energetyka. Firma TietoEnator powstała z połączenia dwóch skandynawskich firm: Tieto Corp. z Finlandii i Enator AB ze Szwecji, 7 lipca 1999. Po połączeniu firma rozpoczęła swoją ekspansję na Europę, głównie poprzez przejęcia mniejszych firm z branży, czym zdobywała sobie większy rynek i zmniejszała liczbę konkurentów.

  Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi.

  Power over Ethernet – technologia przesyłu energii elektrycznej z pomocą skrętki do urządzeń peryferyjnych będących elementami sieci Ethernet: urządzeń komunikacji VoIP, adapterów sieci bezprzewodowej i punktów dostępu, kamer internetowych etp. Sieć 4G – technologia oparta na sieci radiowej o szybkim przesyle i wielofunkcyjnych punktach nadawczo-odbiorczych, funkcjonująca w paśmie 1800 MHz. Główną cechą odróżniającą 4G od swojej poprzedniczki (3G) jest szybkość transferu pomiędzy urządzeniami. Sieć czwartej generacji oferuje prędkość mobilnego Internetu na poziomie 100 Mb/s, a wysyłanie pakietów odbywa się z prędkością powyżej 25 Mb/s. Technologia umożliwia użytkownikom m.in.: ultraszybki dostęp do Internetu, zindywidualizowaną telefonię, dostęp do nowoczesnych serwisów z multimediami oraz grami.

  Standardy kodowania GNU (The GNU coding standards) to zestaw reguł i wskazówek dotyczących pisania programów komputerowych, które są konsekwentnie stosowane w obrębie systemu GNU. Dokumentacja standardu jest częścią Projektu GNU i jest dostępna na stronie internetowej projektu . Podczas, gdy standard skupiony jest głównie wokół pisania wolnego oprogramowania dla GNU w języku C, większość można zaaplikować ogólnie do oprogramowania. Projekt GNU w szczególności zachęca swoich zwolenników aby zawsze starać się podążać za tymi standardami, niezależnie od tego czy program jest napisany w C. Styl formatowania kodu w C jest szeroko rozpowszechniony w środowisku wolnego oprogramowania. Niezależnie od tego każdy może stosować te wskazówki.

  Dodano: 09.04.2010. 17:12  


  Najnowsze