• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt unijny WATCH-OVER czuwa nad osobami w podróży

  12.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy, których badania są finansowane ze środków unijnych, posunęli bezpieczeństwo na drodze o krok naprzód, opracowując system, który czuwa nad niechronionymi użytkownikami dróg. W ramach projektu WATCH-OVER (Wspólna komunikacja i technologie detekcyjne między pojazdem a niechronionym użytkownikiem drogi na rzecz podniesienia bezpieczeństwa transportu), dofinansowanego na kwotę 3,32 mln EUR z Szóstego Programu Ramowego (6PR), opracowano dwie wersje technologii: system przedwypadkowy oraz system ostrzegania.

  Technologie detekcyjne dostępne obecnie na rynku nie zapewniają wizualizacji przeszkód lub mają ograniczony obraz obszarów bocznych i wzdłużnych. Eksperci twierdzą, że nie istnieje system oparty na czujnikach, który może zapewnić detekcję prewencyjną w różnych sytuacjach.

  I tutaj z pomocą przychodzi projekt WATCH-OVER, którego partnerzy twierdzą, że trudniej jest chronić najbardziej niechronionych użytkowników dróg niż kierowców samochodów. Niechronionych użytkowników drogi definiuje się jako osoby, które nie są wyposażone w poduszki powietrzne, wzmocnioną konstrukcję kabiny czy pasy bezpieczeństwa i zalicza się do nich na przykład rowerzystów i pieszych. Pojawiają się oni często nieoczekiwanie w strefie potencjalnego wypadku. Technologia wykorzystana w projekcie będzie zapobiegać wypadkom, dzięki bardzo zaawansowanemu systemowi detekcji, który monitoruje użytkowników drogi. System sprawi, że pojazdy i niechronieni użytkownicy drogi będą się w stanie "widzieć" i "komunikować" się.

  WATCH-OVER wykorzystuje system kamer stereo w wersji przedwypadkowej, natomiast w systemie ostrzegania wykorzystano system kamer mono w połączeniu z technologiami komunikacyjnymi. Ponieważ czujniki są aktywowane tuż przed uderzeniem i nie śledzą dalszej drogi niechronionego użytkownika, naukowcy przyznali, że potrzebne są inne technologie, aby wspomóc działanie czujników.

  "Ma to ogromne znaczenie, ponieważ systemy oparte na kamerach nie są w stanie zobaczyć na przykład, co dzieje się za rogiem" - powiedziała dr Luisa Andreone, koordynator projektu. Aby system ostrzegania zadziałał, kierowcy i inni użytkownicy drogi muszą ze sobą współpracować. Niechronieni użytkownicy dróg powinni wkładać na siebie lub nosić ze sobą urządzenie transmisyjne, powiadamiające kierowców, że znajdują się w pobliżu.

  Partnerzy projektu zdają sobie sprawę z tego, że powodzenie systemu zależeć będzie od jego integracji z istniejącym sprzętem elektronicznym i odzieżą. Na potwierdzenie tego opracowali urządzenie przystosowane do noszenia. Pomimo osiągniętych już wyników, system ostrzegania nie jest jeszcze gotowy do wprowadzenia na rynek - stwierdzili naukowcy.

  "Nie należy zapominać, że był to projekt sondażowy" - powiedziała dr Andreone. "Badaliśmy nowe obszary zapewnienia bezpieczeństwa na drodze z wykorzystaniem technologii komunikacyjnych. Pokazaliśmy, że ta droga rozwoju jest dobra, ale potrzebne są dalsze prace przed wprowadzeniem na rynek wersji ostrzegawczej systemu."

  Wyzwaniem dla partnerów projektu jest precyzyjne rozróżnienie między sytuacjami bezpiecznymi a niebezpiecznymi. Chodzi o to, by ograniczyć do minimum "fałszywe alarmy" wywoływane nieprawidłowymi obliczeniami "kąta zbliżania się" - powiedzieli.

  "Może się zdarzyć, że pieszy będzie iść ulicą, nie mając wcale zamiaru przejścia przez drogę. Wówczas kierowca nie powinien oczywiście otrzymać ostrzeżenia. Inaczej system byłby bezużyteczny" - wyjaśnia kierowniczka projektu.

  Innymi problemami są koszty i złożoność technologii wykorzystywanej wewnątrz samochodu. Projektanci i inżynierowie będą musieli mieć to na uwadze przy opracowywaniu przyszłych technologii.

  "Urządzenia wykorzystywane przez niechronionych użytkowników muszą być całkowicie mobilne, niezawodne i mieć minimalne wymagania w zakresie zasilania" - podpowiada dr Andreone. Podczas gdy pewne kwestie nadal wymagają rozwiązania, projekt pokazał przedsiębiorcom, że nowe i udoskonalone środki ochrony dla niechronionych użytkowników są "w zasięgu ręki" - dodała.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  WATCH-OVER:
  http://www.watchover-eu.org

  ICT Results:
  http://cordis.europa.eu/ictresults

  Źródło danych: Wyniki TIK
  Referencje dokumentu: Wyniki TIK

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ochrona z kontrolą dostępu (ang. Controlled Access Protection) – według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony literą C2. Udostępnia prowadzenie dla każdego użytkownika indywidualnie dziennika zdarzeń, związanych z bezpieczeństwem oraz środki do określania zakresu rejestrowanych zdarzeń (podsystem Audit). Systemy tej klasy posiadają rejestrację zdarzeń i rozszerzoną identyfikację użytkowników. Podsystem Audit tworzy zapisy za bazie zdarzeń spowodowanych akcjami użytkownika, mający wpływ na bezpieczeństwo. Zakres tych zdarzeń może określić administrator systemu dla każdego użytkownika oddzielnie. Poziom C2 stawia też dodatkowe wymagania dotyczące szyfrowania haseł, które muszą być ukryte w systemie (niedostępne dla zwykłych użytkowników). System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS - globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Wraz z systemem BMS wchodzi w skład globalnego systemu zarządzania i sterowania budynku BMCS. Kylin – system operacyjny, będący zmodyfikowaną wersją FreeBSD, stworzony przez Chiński Narodowy Uniwersytet Technologii Obronnych i wdrażany przez chińską armię w zastosowaniach kluczowych dla bezpieczeństwa. Prace nad systemem rozpoczęto w październiku 2002 roku w Chinach w ramach Narodowego Programu Badań i Rozwoju Wysokich Technologii (National 863 High Technology Program). Obecnie zapowiedziano wydanie wersji 1.0 na architektury x86 oraz IA-64. W 2008 roku zaprojektowano wersję 2.0 W 2011 roku zaprojektowano wersję 3.0 W 2012 roku zaprojektowano wersję 4.0 Nowe funkcje w wersji 4.0 to miedzy innymi: Automatyczne łamanie haseł WiFi nawet tych zabezpieczonych przez MAC adres. System Kylin 4.0 używany jest też w Rosyjskim programie atomowym co robi wersję 4.0 nielegalną do posiadania cywilnego. System Kylin 4.0 Jest najbardziej zabezpieczonym systemem.

  System wczesnego ostrzegania (SWO) – to system stworzony do informowania o niepożądanych zdarzeniach np. katastrofach naturalnych w czasie na tyle wczesnym, aby była możliwość działania zapobiegającego lub zmniejszającego straty, np. ewakuacji ludzi i ich dobytku. Przykładem może być powstały już system ostrzegający przed tsunami. Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  Wikipedystka:Wheel Systems: WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa. System kontroli dostępu jest to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub określonym czasie) dostępu do sektorów (stref) tego systemu. Identyfikowanie użytkowników przez system kontroli dostępu zależny jest od zastosowanego typu urządzenia identyfikującego. Mogą to być:

  WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa. Ochrona uznaniowa (ang. Discretionary Protection) – według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony C1. Zapewnia elementarne bezpieczeństwo użytkownikom pracującym w środowisku wieloużytkownikowym i przetwarzającym dane o jednakowym poziomie tajności. Systemy C1 stosują sprzętowe lub programowe mechanizmy identyfikacji i upoważniania użytkowników. System zabezpiecza dane identyfikacyjne i hasła przed niepowołanym dostępem. Identyfikacja użytkowników powinna być wykorzystywana w każdym trybie dostępu do zasobu. Każdy użytkownik ma pełną kontrolę nad obiektami, które stanowią jego własność. Większość systemów unixowych zalicza się do tej klasy.

  System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land Information System).

  System bezpieczeństwa zbiorowego - system instytucjonalny, którego celem jest zapobieganie konfliktom pomiędzy państwami członkowskimi. Obejmuje on swym zasięgiem wszystkie państwa danego obszaru, niezależnie od ich różnorodności. Pierwszą historyczną próbą utworzenia tego rodzaju systemu było powołanie Ligi Narodów w 1920 roku. Obecnymi przykładami takich konstrukcji są Organizacja Narodów Zjednoczonych (zasięg uniwersalny) oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (zasięg regionalny).

  System kontroli trakcji – system zaliczany do grupy systemów Advanced Vehicle Control Systems (albo Automated Highway Systems), którego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania (objawiającego się ich buksowaniem). Pośrednio systemy takie mogą wpływać również na polepszenie właściwości trakcyjnych pojazdu podczas ruchu w zakręcie. Większość systemów działa jedynie w zakresie niskich prędkości pojazdu (do 40 km/h) aczkolwiek budowane są też wersje działające dla całego zakresu prędkości. Jest kolejnym po ABS-ie systemem podwyższającym bezpieczeństwo czynne. Działanie systemu wpływa także na zmniejszenie zużycia opon i paliwa. System ten wykorzystuje elementy systemu ABS. Może również wykorzystywać inne elementy, jak jednostkę sterującą pracą silnika. TWS (ang. Thunderstorm Warning System) System ostrzegania przed wyładowaniami atmosferycznymi - jest to system dający informacje o zbliżającym się froncie burzowym, które otrzymywane są ze specjalnych systemów wykrywających zagrożenia piorunowe w najbliższej okolicy. Informacje z takiego systemu pozwalają na podjęcie stosownych kroków zapobiegawczych w celu ograniczenia skutków oddziaływania wyładowań atmosferycznych. Istnieją zarówno systemy dostarczające informacje o zagrożeniach piorunowych na rozległych terenach jak i niezależne systemy o zasięgu lokalnym, które umożliwiają ostrzeganie konkretnych obiektów.

  Side Impact Protection System w skrócie SIPS, jest to system zabezpieczający przed bocznymi uderzeniami. System ten został opatentowany przez firmę Volvo. System działa tak, aby w wypadku uderzenia bocznego rozproszył on energię uderzenia na cały szkielet pojazdu. Częścią wyposażenia tego systemu są boczne poduszki powietrzne. Szyfr Kisha – technika szyfrowania pozwalająca zachować bezpieczną komunikację przy użyciu klasycznej fizyki statystycznej, wynaleziony przez amerykańskiego fizyka Laszlo Kisha. Szyfr Kisha to fizyczne zabezpieczenie warstwy (technika sprzętowa), gdzie jak twierdził, bezpieczeństwo powinno być dostarczone poprzez prawa fizyki (drugie prawo termodynamiki i prawo Kirchhoffa) i nie należy go mylić z szyfrowymi rozwiązaniami programowymi tzw. Kish–Sethuraman (KS). Należy zauważyć, że roszczenie bezpieczeństwa jest sprzeczne z ogólnie przyjętym założeniem, że brak klasycznego systemu może być informacją teoretycznie bezpieczną. System Kisha jest podatny na różne proste ataki. System Kisha różni się jakościowo od kwantowej dystrybucji kluczy tym, że istnieje szereg dowodów bezpieczeństwa QKD, pomimo że nie ma takich dowodów na system Kisha, tylko niektóre ataki zostały wykluczone.

  RVM (ang. Rear Vehicle Monitoring system monitorowania tyłu pojazdu) – jest to system bezpieczeństwa stosowany w motoryzacji. Dzięki czujnikom radarowym (ukrytym pod tylnym zderzakiem) RVM monitoruje pojazdy znajdujące się w martwym polu lusterka zewnętrznego zwiększając bezpieczeństwo podczas jazdy. Stosowany w niektórych samochodach marki Mazda.

  Dodano: 12.06.2009. 15:11  


  Najnowsze