• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt XTREEMOS uruchamia nowy sieciowy system operacyjny

  10.08.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wykorzystanie sieci komputerowych, znane również jako "przetwarzanie siatkowe", ułatwia ludziom życie poprzez łączenie zasobów komputerowych z różnych domen do wykonania wspólnego zadania. Zespół naukowców, którego prace są finansowane ze środków unijnych, opracował i uruchomił swój drugi sieciowy system operacyjny oparty na Linuxie. Pod hasłem "Ułatwianie przetwarzania siatkowego", projekt XTREEMOS wydał drugą wersję swojego sieciowego systemu operacyjnego opartego na Linuxie. Projekt XTREEMOS, którego zakończenie zaplanowano na maj 2010 r., otrzymał wsparcie finansowe w kwocie ponad 14 mln EUR.

  W ramach dofinansowanego z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (IST) Szóstego Programu Ramowego (6PR), projektu XTREEMOS (Budowanie i promowanie systemu operacyjnego Linux, aby wspierać wirtualną organizację sieci kolejnej generacji) zaprojektowano i zintegrowano platformę technologii open source, aby ułatwić korzystanie, zarządzanie, skalowalność i programowanie.

  Projekt XTREEMOS, który ma się zakończyć w maju 2010 r., koordynowany przez francuską grupę Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), skutecznie udostępnia nowe funkcje sieciowe, w tym uproszczenie monitorowania i uruchamiania zadań. Zapewnia również zarządzanie wirtualną organizacją i pełną implementację zabezpieczeń.

  Jak podają partnerzy, XTREEMOS jest dostępny w trzech "smakach": PC, XTREEMOS klaster i XTREEMOS mobilny.

  Smak PC umożliwia łączenie niezależnych komputerów osobistych (PC) jako zasoby obliczeniowe w sieć XTREEMOS. XTREEMOS klaster opiera się na technologii Kerrighed Linux SSI (jednolitym obrazie systemu), a więc klastrze Linuxa, który umożliwia użytkownikom uzyskanie obrazu całego dużego systemu. XTREEMOS mobilny umożliwia uruchomienie usług XtreemOS w urządzeniach mobilnych, w tym w telefonach Nokia Internet Tablets.

  Najnowsza wersja 2.0 ma kilka funkcjonalności: (1) tworzenie i zarządzanie dynamicznymi organizacjami wirtualnymi, (2) zarządzanie uruchamianiem aplikacji, (3) XtreemFS, (4) interfejs programowania aplikacji XOSAGA oraz (5) Xosautoconfig.

  Pierwsza koncentruje się na bezpieczeństwie infrastruktury, zapewniając bezpieczeństwo operacyjne systemu, podczas gdy druga umożliwia wyszukiwanie dostępnych węzłów mogących zaspokoić zapotrzebowanie aplikacji, a następnie uruchamia ją w wybranych węzłach. XtreemFS umożliwia skalowalność instalacji poprzez dodawanie maszyn z wolnymi zasobami pamięci, interfejs programowania XOSAGA zapewnia dostęp do zasobów i usług XTREEMOS, a Xosautoconfig pomaga administratorom sieci i innym użytkownikom w szybkim rozmieszczaniu węzłów XTREEMOS na wirtualnych maszynach, w sieciach i infrastrukturach testowych.

  Zainteresowani użytkownicy mogą pobrać drugą ogólnodostępną wersję z witryny XTREEMOS. Kod źródłowy, przykładowe aplikacje i programy demonstracyjne są również dostępne w Internecie.

  Partnerzy XtreemOS pochodzą z Chin, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Słowenii, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  OpenVZ jest otwartą platformą wirtualizacji systemu operacyjnego dla Linuksa. Pozwala niezależnie od siebie uruchomić kilka systemów wirtualnych (VPS), używających wspólnego jądra z hipernadzorcą. Mogą to być na przykład różne dystrybucje, środowiska testowe czy serwery dzierżawione. Każde z tych środowisk wirtualnych może być zarządzane zupełnie osobno, tak jakby było fizycznym serwerem. Ograniczeniem jest brak możliwości zmiany jądra, gdyż jest ono wspólne. Systemy wirtualne posiadają osobne, wzajemnie niezależne (fizyczne albo wirtualne) pamięć operacyjną, systemy plików, użytkowników (również root) i grupy, urządzenia i zarządzanie siecią (np. adres IP, zaporę sieciową), drzewa procesów i komunikację międzyprocesową. Zarządzanie środowiskami wirtualnymi pozwala na zmiany w locie ilości dostępnej pamięci czy zasad przydziału czasu procesora. Umożliwia również hibernację całego środowiska wirtualnego do pliku dyskowego i odtworzenie go na innym serwerze OpenVZ, co pozwala na migrację na żywo między fizycznymi maszynami, postrzeganą od strony klienta jak krótkotrwały przestój, gdyż zachowywany jest nawet stan otwartych połączeń sieciowych. IBM High Availability Cluster Multiprocessing - jest to klaster wysokiej dostępności dla systemów operacyjnych AIX i Linux pracujących na maszynach IBM z procesorami Power (System p). HACMP umożliwia powiązanie maszyn fizycznych (maksymalnie 32 węzły) w logiczny klaster dla aplikacji wymagających wysokiej dostępności. Kopie aplikacji są instalowane i konfigurowane na poszczególnych węzłach klastra w taki sposób, aby mogły pracować w trybie aktywnym lub pasywnym. Klaster zapewnia automatyczne podniesienie aplikacji na węźle pasywnym w przypadku błędów danego węzła aktywnego, dzięki czemu uzyskuje się ciągłość dostępności danej aplikacji i jednocześnie oszczędność zasobów sprzętowych. W celu zwiększenia niezawodności klastra poszczególne węzły klastra powinny być odseparowane od siebie fizycznie (np. powinny mieć osobne zasilanie) P2ware Planner Suite jest oprogramowaniem do zarządzania projektami stworzonym przez firmę P2ware i działającym pod kontrolą systemu Microsoft Windows. Przeznaczeniem oprogramowania jest wspomagania kierowników projektu w zarządzaniu projektami i programami. Lista funkcjonalności obejmuje m.in. tworzenie harmonogramu, zarządzanie budżetem, zarządzanie i przydzielanie zasobów do zadań, zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami, śledzenie postępu projektu, automatyczne tworzenie raportów, planowanie oparte na produktach, analiza ścieżki i łańcucha krytycznego czy też metoda wartości wypracowanej.

  Wayland — protokół systemu okien wraz z towarzyszącą mu biblioteką go implementującą stworzoną dla systemu Linux w języku C. Umożliwia uproszczenie procesu wyświetlania grafiki w systemach uniksowych poprzez połączenie w jednej aplikacji menedżera kompozycji oraz systemu okien. Projekt zapoczątkował w roku 2008 Kristian Høgsberg (w czasie gdy pracował w firmie Red Hat). Głównym powodem jego powstania było niezadowolenie z niedostosowanej do współczesnych wymagań architektury systemu X, obecnie najpopularniejszego rozwiązania tego typu. Høgsberg wyraził swój cel słowami „każda klatka będzie doskonała, przez co rozumiem, że aplikacje będą w stanie kontrolować renderowanie wystarczająco (dobrze), że nigdy nie zobaczymy przycinania się, lagów, przerysowywania, lub migotania“. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - internetowy nośnik danych firmy Amazon, ma prosty w obsłudze interfejs WWW, który umożliwia dostęp do przechowywanych danych i zarządzanie nimi. Ilość przechowywanych danych jest praktycznie nielimitowana. Jakość i skalowalność infrastruktury Amazon S3 jest taka sama jak ta używana przez firmę Amazon do udostępniania i zarządzania własną, globalną siecią stron internetowych.

  Zarządzanie tożsamością (ang. Identity Management) to zarządzanie prawami dostępu do zasobów informacyjnych, czyli procedury określające kto może mieć dostęp do zasobów informacyjnych oraz co może z tymi zasobami zrobić i systemy nadzorujące realizację tych ustaleń. Zasadą jest, że zakres dostępu powinien być minimalny, ale zarazem wystarczający do pełnienia wyznaczonych obowiązków (ang. least privilege). Foresight Linux - to dystrybucja systemu operacyjnego GNU/Linux. Wyróżnia się między innymi zawsze najnowszą wersją środowiska graficznego GNOME oraz pozostałych programów. Jej twórcą jest Ken VanDine, a obecnie nad rozwojem systemu pracuje wielu programistów. Foresight Linux korzysta z systemu zarządzania pakietami o nazwie Conary. Oprócz edycji dla komputerów PC dystrybucja ta dostępna jest również w wersji Mobile przeznaczonej m.in. dla netbooków.

  MPlayer - The Movie Player to dostępny na zasadach wolnego oprogramowania odtwarzacz multimedialny oraz związany z jego rozwojem projekt informatyczny. Powstał w 2000 roku, jako odtwarzacz filmów dla systemu operacyjnego Linux. Jego ogromna popularność oraz porty na kolejne platformy sprzętowe i systemy operacyjne spowodowały w 2004 roku zmianę nazwy z The Movie Player for Linux na The Movie Player. Oprócz programu mplayer, służącego do odtwarzania filmów, w skład projektu wchodzi również program mencoder, przeznaczony do konwersji formatów i tworzenia nowych filmów i animacji z pojedynczych klatek obrazu. FastTrack Schedule jest to oprogramowanie do zarządzania projektami używane do planowania, śledzenia i raportowania celów projektu. Aplikacja umożliwia użytkownikom organizowanie zadań w plany projektowe, przypisywanie zasobów do zadań oraz przeglądanie szczegółów projektu w postaci wykresów Gantta, kalendarzy miesięcznych i histogramów zasobów.

  z/VM – system operacyjny działający na komputerach IBM mainframe i oferujący funkcjonalność maszyn wirtualnych. Geneza tego systemu sięga lat sześćdziesiątych XX wieku. Pierwsza wersja nazywała sie CP-40 i działała na komputerze IBM 360/40. Później rozwijany przez IBM pod nazwą VM (VM/370, VM/SP, VM/XA, VM/ESA i obecnie z/VM). Praca z/VM jest sprzętowo wspomagana przez procesor, co pozwala na osiągnięcie niewielkich narzutów na wydajność maszyny wirualnej. z/VM pozwala na uruchomienie wielu systemów operacyjnych na jednej rzeczywistej maszynie, mogą to być wszystkie systemy działające na komputerze mainframe czyli: z/OS, z/VM, zTPF, z/VSE, Linux, OpenSolaris. Istnieje również możliwość wielostopniowej wirtualizacji, czyli z/VM uruchamia na wirtualnej maszynie kolejny z/VM, który jest hypervisorem dla kolejnych maszyn wirtualnych. Poszczególne systemy mogą mieć różne wersje. z/VM umożliwia również emulację zasobów fizycznie niedostępnych w danej maszynie, np. pracę trzech procesorów na maszynie jednoprocesorowej. Dodatkowo istnieje dedykowany "system operacyjny" do pracy w maszynie wirtualnej - CMS (Początkowo nazywany Cambrige Monitor System, później nazwany Conversational Monitor System). CMS nie może być uruchomiony na fizycznym procesorze ani w partycji logicznej LPAR. Dla swojej pracy wymaga serwisów oferowanych przez z/VM. Testowanie, produkcja, programowanie odbywają się fizycznie w jednym komputerze. System może używać procesora kryptograficznego do szyfrowania danych. SSL (Secure Sockets Layer) obsługujące TCP/IP, używany jest również system Kerberos, zostało zaimplementowane również obsługę języków programowania takich jak APL2, Asembler, C, C++, COBOL, Fortran, Pascal, PL/I, REXX. z/VM był pierwszą platformą, na której udostępniono język skryptowy REXX.

  Google Chrome OS – system operacyjny tworzony przez firmę Google. Głównym zadaniem systemu ma być uruchamianie aplikacji internetowych. Kod źródłowy systemu jest otwarty. Pierwsze informacje o pracach pojawiły się 7 czerwca 2009 roku, zaś oficjalna premiera systemu została zapowiedziana na druga połowę 2010 roku. Chrome OS bazuje na jądrze Linuksa, docelowo ma uruchamiać się jedynie na wybranych przez Google urządzeniach. Interfejs systemu jest minimalistyczny, a głównym narzędziem zastępującym klasyczną analogię biurka, jest specjalna wersja przeglądarki internetowej Chrome. Ponieważ przeglądarka ma wbudowany odtwarzacz, będzie jedyną aplikacją obecną domyślnie w urządzeniu. Docelowa grupa użytkowników Chrome OS to osoby spędzające dużo czasu w internecie.

  System SMS- jest to program-robot, który zarządza serwerem do wysyłki SMS. System ten umożliwia korzystanie z usług, których głównym celem jest integracja SMS z komputerem, bądź innym systemem (stroną Web,aplikacją), w sposób zautomatyzowany. Praca systemu odbywa się w oparciu o sieć Web, bezpośrednio na serwerze poprzez stronę WWW, lub z własnych jednostek za pomocą interfejsu API. System SMS, w ramach standardowo dostępnej usługi SMS, tworzy i umożliwia cały szereg usług dodatkowych: Visual IRC (w skrócie ViRC) to opensourcowy klient sieci IRC przeznaczony dla systemu operacyjnego Windows. W odróżnieniu od wielu innych programów tego typu, niemal wszystkie funkcje w ViRC są dostępne dzięki wykorzystaniu skryptów. Dzięki temu możliwości programu mogą być zmieniane i rozszerzane bez potrzeby edycji kodu źródłowego. Pierwsza wersja ViRC (16-bitowa) ukazała się w roku 1995. Działała pod kontrolą systemu Microsoft Windows 3.x i została napisana przez MeGALiTHa. Aktualna wersja aplikacji wydana została ponad rok temu.

  Dodano: 10.08.2012. 17:37  


  Najnowsze