• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozwiązania na rzecz szybszego Internetu

  08.11.2010. 18:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wszyscy użytkownicy Internetu wcześniej czy później skarżą się na niskie prędkości surfowania czy nużące oczekiwanie na załadowanie się filmu wideo. Grupa europejskich inżynierów z Hiszpanii, Szwecji i Węgier postanowiła podjąć próbę rozwiązania tych problemów poprzez monitorowanie ruchu i dostosowywanie usług tak, aby zaspokoić zapotrzebowanie. Wiele czołowych przedsiębiorstw komunikacyjnych już przejęło nowo opracowaną metodologię, która jest wykorzystywana do pomiaru ruchu. Źródłem wsparcia badań była EUREKA, europejska platforma finansowania badań naukowych i rozwoju (B+R).

  Internet to skomplikowana "bestia", złożona z różnych sieci, które są zarządzane przez rozmaitych dostawców usług, administrujących wysyłanymi danymi i monitorującymi intensywność ruchu. Kiedy ruch w sieci jest zbyt duży pojawiają się zatory spowalniające transfer informacji do komputera, co prowadzi do spowolnienia dostępu do Internetu.

  Projekt TRAMMS (Pomiary ruchu i modele w sieciach wielousługowych) podjął próbę rozwiązania tego problemu na bazie doświadczeń zdobytych w czasie monitorowania przez okres trzech lat sieci internetowych w Hiszpanii i Szwecji. Dzięki temu zespół zyskał doskonały wgląd w zachowania użytkowników, co umożliwiło dokładny pomiar ruchu w sieci, aby przyszli dostawcy usług wiedzieli jaka zdolność przepustowa jest potrzebna i unikali zatorów.

  Zespół podkreśla, że projekt zakończył się powodzeniem, ponieważ wbrew normie miał możliwość dostępu do bardzo wrażliwych danych na temat pomiarów ruchu w Internecie. "Pomiary ruchu w Internecie bardzo trudno znaleźć, jeżeli nie jest się operatorem" - mówi Andreas Aurelius, koordynator projektu i starszy pracownik naukowy szwedzkiej firmy badawczo-naukowej Acreo, jednego z partnerów projektu.

  Poprzednie badania prowadzone w tej dziedzinie ograniczały się zazwyczaj do sieci kampusowych i wycinka obszaru geograficznego, a - jak podkreśla Aurelius - te ostatnie badania korzystały z "danych sieci dostępowych, a nie sieci kampusowych".

  W ramach projektu monitorowano ruch oparty na protokole komunikacyjnym (IP) (przepływ danych w Internecie), decyzje o trasowaniu (wyborze ścieżki, którą ma być kierowany ruch sieciowy), jakość usług (priorytetowe traktowanie niektórych aplikacji takich jak multimedia) i dostępną szerokość pasma. Zespołowi udało się zgromadzić w okresie 3 lat aż 3.000 terabajtów danych. Miały one istotne znaczenie, gdyż umożliwiły naukowcom badanie trendów i zmian w dłuższym okresie przy stałym dopływie informacji.

  Naukowcy wykorzystali informacje do opracowania nowych narzędzi do mierzenia ruchu, które dały pełny obraz sieci, zapewniając przez to znacznie szybsze przeglądanie Internetu. "Dla zwykłych użytkowników oznacza to lepszą jakość usług multimedialnych w Internecie, jak na przykład transmisja potokowa" - zauważa Aurelius. Stwierdził również, że czas realizacji projektu był w pewnym sensie pomyślny, zbiegając się ze spowolnieniem ekonomicznym, które jednak wywarło niewielki długofalowy wpływ na wyniki. "Recesja gospodarcza dotknęła nas głęboko i wielu partnerów wycofało się lub zmniejszyło intensywność współpracy" - mówi Aurelius, przyznając jednak, że "ostatecznie [projekt] był bardzo udany - bardziej niż mogliśmy się tego spodziewać".

  Andreas Aurelius pracuje obecnie nad projektem kontynuującym prace, IPNQSIS (Monitorowanie sieci IP na rzecz jakości inteligentnego wspomagania usług), który poświęcony jest jakości w usługach sieciowych, takich jak transmisja głosu z wykorzystaniem protokołu IP (VoIP), wideo na życzenie (VoD) oraz telewizja IP (IPTV). Są to sektory, które przedstawiają dla dostawców usług sieciowych ogromny potencjał dochodowy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Floating Car Data (FCD) to technologia służąca do wyznaczania średniej prędkości i czasu przejazdu na danym odcinku sieci drogowej. Technologia opiera się o analizę anonimowych danych GPS pochodzących z flot pojazdów lub nawigacji samochodowych. FCD opiera się na założeniu, że obserwując próbę pojazdów oraz zaawansowane algorytmy jesteśmy w stanie oszacować śrędnią prędkość i czas przejazdu całego strumienia ruchu. Dzięki swojej charakterystyce FCD pozwala na pozyskanie danych dla całej sieci drogowej, wszędzie tam gdzie poruszają się pojazdy. Jakość danych FCD zależy od ilości i jakości próby. Neutralność sieci (internetu) – to zasada zgodnie z którą dostawcy usług internetowych (ang. Internet Service Provider) i rządy nie nakładają żadnych ograniczeń na dostęp użytkowników do sieci pozwalających na korzystanie z Internetu. 802.11e - specyfikacja nad którą od 2001 roku pracuje Grupa Zadaniowa E projektu 802.11 międzynarodowej organizacji IEEE. Zatwierdzona w 2005 stała się standardem. Opisuje mechanizm przypisywania różnych priorytetów strumieniom danych przesyłanych przez sieć WLAN (zastosowanie QoS w sieciach bezprzewodowych). Poprzez zdefiniowane cztery klasy ruchu: głosowe, wideo, uprzywilejowane i przesyłane w tle (voice, video, best-effort oraz background), umożliwia dostosowanie jakości do specyficznych wymagań transmisji. Umożliwia bezkompromisowe wykorzystanie sieci bezprzewodowej aplikacjom wrażliwym na opóźnienia i wymagającym odpowiedniej przepustowości.

  Topologia pierścienia - jedna z fizycznych topologii sieci komputerowych. Komputery połączone są za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym - okablowanie nie ma żadnych zakończeń (tworzy krąg). W ramach jednego pierścienia można stosować różnego rodzaju łącza. Długość jednego odcinka łącza dwupunktowego oraz liczba takich łączy są ograniczone. Sygnał wędruje w pętli od komputera do komputera, który pełni rolę wzmacniacza regenerującego sygnał i wysyłającego go do następnego komputera. W większej skali, sieci LAN mogą być połączone w topologii pierścienia za pomocą grubego przewodu koncentrycznego lub światłowodu. Metoda transmisji danych w pętli nazywana jest przekazywaniem żetonu dostępu. Żeton dostępu jest określoną sekwencją bitów zawierających informację kontrolną. Przejęcie żetonu zezwala urządzeniu w sieci na transmisję danych w sieci. Każda sieć posiada tylko jeden żeton dostępu. Komputer wysyłający, usuwa żeton z pierścienia i wysyła dane przez sieć. Każdy komputer przekazuje dane dalej, dopóki nie zostanie znaleziony komputer, do którego pakiet jest adresowany. Następnie komputer odbierający wysyła komunikat do komputera wysyłającego o odebraniu danych. Po weryfikacji, komputer wysyłający tworzy nowy żeton dostępu i wysyła go do sieci. Most lub mostek (ang. bridge) – urządzenie łączące dwie lub więcej sieci lub segmenty sieci dokonując filtrowania ruchu sieciowego. Sieci podłączone do mostu mogą korzystać z różnych fizycznych i logicznych protokołów łącza.

  Cenzura Internetu w Chińskiej Republice Ludowej – kontrola treści zamieszczanych w Internecie realizowana przez władze państwowe poprzez szereg praw i rozporządzeń administracyjnych w Chinach. Organy państwowe, działające na mocy ponad sześćdziesięciu oddzielnych rozporządzeń, kontrolują ruch i dostępność treści w sieci poprzez współpracę z lokalnymi dostawcami usług internetowych, firmami i organizacjami pozarządowymi. Projekt ograniczania dostępu do Internetu nosi nazwę Projekt Złota Tarcza (chiń. 金盾工程; ang. Golden Shield Project). Projekt ustawy nr 89417-6 – projekt rosyjskiej ustawy federalnej "O wprowadzeniu zmian do Ustawy Federalnej "O ochronie dzieci przed informacją szkodliwą dla ich zdrowia i rozwoju" oraz poszczególnych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej w sprawie dostępu w sieci Internet do informacji niezgodnej z prawem", który proponuje wprowadzenie do ustaw federalnych zapisów przewidujących filtrowanie serwisów internetowych na podstawie rejestru i blokowanie zakazanych zasobów internetowych. Szereg ekspertów w swoich wypowiedziach wskazuje na zagrożenie wykorzystania danego projektu do cenzurowania Internetu.

  RSVP (ang. Resource ReSerVation Protocol, pol. protokół rezerwacji zasobów) – protokół dla sieci zintegrowanych usług IntServ (ang. Integrated Services), które do transmisji danych wymagają określonej przepustowości łącza – np. dla transmisji strumieniowych audio lub wideo poprzez Internet. Protokół RSVP umożliwia aplikacji inicjującej transmisję danych strumieniowych zgłoszenie węzłom sieci (hostom) wymagań dotyczących przepustowości łącza i na ich podstawie dokonuje rezerwacji zasobów na każdym węźle wzdłuż trasy przesyłu danych, zapewniając potrzebną przepustowość całego połączenia oraz jakość przekazu, QoS (ang. Quality of Service). Drive Test – procedura badania jakości sieci komórkowej za pomocą testów wykonywanych poprzez specjalnie przystosowane do tego celu terminale znajdujące się w ruchu. Badaniu podlegają w szczególności niższe warstwy sieci, zwłaszcza interfejs radiowy. Idea drive testu polega na analizie połączenia testowego wykonywanego podczas przemieszczania się np. samochodem. Pozwala to na zbadanie sieci z perspektywy abonenta.

  Surface Web - Część sieci WWW, która jest dostępna za pomocą indeksu wyszukiwania. Część sieci, która nie jest osiągalna w ten sposób nazywa się Deep Web. Wyszukiwarki budują własną bazę przy użyciu robów sieciowych - zaczynają najpierw od znanych im stron internetowych. Potem crawler dostaje kopię każdej strony i przechowuje o niej przydatne informacje, które pozwoli stronie zostać szybko pobrana przez niego ponownie później. Wszelkie hiperłącza do nowych stron są dodawane do listy stron, które mają być przeszukiwane. Ostatecznie wszystkie dostępne strony są indeksowane, chyba że crawlerowi zabraknie miejsca na dysku.

  Interoperacyjność sieci – termin prawniczy, którego definicja jest zawarta w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Termin ten oznacza zdolność sieci telekomunikacyjnych do efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych sieciach.

  qBittorrent – klient P2P sieci BitTorrent napisany przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.1. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL. Twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez, oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Od wersji 0.7.1 projekt jest tworzony przy wykorzystaniu biblioteki Qt w wersji 4.2. Głównym celem projektu jest stworzenie intuicyjnego i wielo-platformowego klienta sieci BitTorrent, który będzie wspierał najnowsze rozwiązania techniczne i nie potrzebował zbyt wielu zasobów systemowych. Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) – projekt realizowany przez województwo łódzkie, polegający na utworzeniu, głównie w technologii światłowodowej, sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa łódzkiego. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi.

  Dodano: 08.11.2010. 18:49  


  Najnowsze