• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE finansuje projekt drukarki laserowej 3D dla wszystkich

  17.05.2010. 21:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejski zespół naukowców rozpoczyna finansowany ze środków unijnych projekt, który ma na celu wyposażenie użytkowników w narzędzia potrzebne do opracowywania własnych mikrosystemów z nanoskalowymi elementami za znacznie mniejsze pieniądze i bez pomocy dużych przedsiębiorstw.

  Projekt FEMTOPRINT (Femtosekundowa drukarka laserowa do szklanych mikrosystemów z nanoskalowymi elementami) pozyskał wsparcie unijne w kwocie niemal 2,5 mln EUR na opracowanie drukarki 3D (trójwymiarowej) do mikrosystemów zbudowanych ze szkła i przeznaczonych do wykorzystania w badaniach naukowych i do zastosowań akademickich oraz przemysłowych.

  Źródłem wsparcia jest temat "Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Partnerzy FEMTOPRINT, pracujący pod kierunkiem Politechniki w Eindhoven (TUE) w Holandii, twierdzą, że ich "femtodrukarka" jest rozwiązaniem, jakiego użytkownicy potrzebują do tworzenia modeli 3D w materiale szklanym za pomocą femtosekundowej (1 biliardowa sekundy) wiązki laserowej o małej mocy.

  Mimo że są tak małe, mikrosystemy posiadają niepowtarzalne możliwości wspomagania zasilania w różnych urządzeniach. Wewnątrz mikrosystemów znajdują się zwykle komponenty mechaniczne i elektryczne, które pomagają tym malutkim maszynom mierzyć sygnały i napędzać poszczególne komponenty. Na przykład w świecie komputerów są wykorzystywane przyspieszeniomierze (elektromechaniczne urządzenia mierzące siłę przyspieszenia), które chronią twarde dyski w laptopach przed uszkodzeniem. Jeżeli upuścimy laptopa, to wiedząc, że akcelerator wykryje nagły upadek i wyłączy twardy dysk, aby zapobiec awarii, możemy odetchnąć z ulgą.

  Problemem jest jednak wysoki koszt produkcji mikrosystemów. Niemniej ich wysoka cena nie jest jednym ze zmartwień - te mini maszyny zużywają również ogromne ilości energii i muszą być produkowane w specjalnych "czystych pomieszczeniach".

  Lider projektu FEMTOPRINT, dr Yves Bellouard z Wydziału Inżynierii Mechanicznej TUE twierdzi, że powolny rozwój mikrosystemów można przypisać tym właśnie problemom. Wyjaśnia, że jedynie duże przedsiębiorstwa dysponują środkami potrzebnymi do przeniesienia tego typu systemów z laboratorium na zewnątrz.

  Dr Bellouard zauważa również, że inwestycję uznaje się za lukratywną jedynie wtedy, kiedy rynek tak naprawdę potrzebuje znacznych ilości mikrosystemów. Zatem największymi przegranymi są małe, innowacyjne przedsiębiorstwa i aplikacje, które są zbyt specjalistyczne, aby stawić czoła potentatom.

  W tym miejscu do akcji wkracza projekt FEMTOPRINT. Partnerzy wykorzystali femtosekundowy laser do stworzenia modelu 3D w szkle. Zdaniem naukowców właściwości szkła zmieniają się w miejscach, na które oddziałuje światło lasera w zależności od intensywności światła. Zatem użytkownicy mogą regulować współczynnik załamania światła w materiale, który zdaniem zespołu jest ważnym parametrem optycznym. W ten sposób wybrany schemat jest przekształcany na swego rodzaju sieć drogową, którą podąża światło.

  Optyczne czujniki ruchu i optyczne mikroukłady komputerowe również mogłyby skorzystać z tego innowacyjnego odkrycia. Partnerzy FEMTOPRINT podkreślają, że świtało lasera może wpływać na właściwości chemiczne szkła. Zastosowany model 3D można wytrawić jednoetapowo, gdzie w tradycyjnych metodach wymagane jest budowanie modeli warstwa po warstwie. Dzięki takiemu procesowi nie potrzebne jest już czyste pomieszczenie, ponieważ model powstaje wewnątrz szkła, zatem nie dochodzi do kontaktu z powietrzem.

  Partnerzy projektu mają nadzieję zmniejszyć do roku 2015 femtosekundowy laser do mikro- i nanoprzetwarzania szkła do rozmiaru wielkości pudełka na buty. Eksperci z Francji, Holandii, Niemiec, Szwajcarii i Wlk. Brytanii, którzy biorą udział w projekcie FEMTOPRINT, zamierzają również wprowadzić femtodrukarkę laserową na rynek, tworząc przedsiębiorstwo na bazie konsorcjum. Różne sektory przemysłu skorzystają na tym osiągnięciu, które ma również duży potencjał na wygenerowanie zysków.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (W-12) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 2002 roku. Wydział został powołany w wyniku wydzielenia Instytutu Techniki Mikrosystemów (dawniej: Instytut Technologii Elektronowej) z Wydziału Elektroniki.
  Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A+". Krynicki Recykling S.A. Wiodącą gałęzią działalności przedsiębiorstwa powstałego w 1998 roku, jest pozyskiwanie i uzdatnianie stłuczki szkła opakowaniowego na potrzeby hut szkła w Polsce i na Litwie. Z uzdatnionej stłuczki szklanej wytwarza się wszelkiego rodzaju opakowania szklane (butelki, słoiki), wykorzystywane w polskim oraz zagranicznym przemyśle spożywczym. Flint – szkło optyczne o wysokiej zdolności rozszczepiania światła. Razem ze szkłem crown stosowany do korekcji aberracji chromatycznej w układach optycznych np. obiektywach achromat. Szkło flint ma współczynnik załamania światła w granicach 1,55-1,9.

  Kompetencje organizacji (kompetencje przedsiębiorstwa) - posiadanie przez organizację (przedsiębiorstwo) możliwości takiego łączenia wiedzy eksperckiej, aby było możliwe zrealizowanie zamierzeń strategicznych. Kompetencje organizacji definiowane są również w ramach tzw. szkoły zasobowej. Wtedy kompetencje organizacji mogą zostać określone jako posiadanie przez przedsiębiorstwo umiejętności łączenia wiedzy i zasobów w celu realizacji zamierzeń strategicznych. Przykładem kompetencji posiadanych przez organizację może być model zarządzania, system kontroli, a przez przedsiębiorstwo system nadzoru produkcji.
  Dla przedsiębiorstw największe znaczenie ma posiadanie kluczowych kompetencji, czyli takich, które pozwalają realizować zamierzenia strategiczne przy zbudowaniu przewagi konkurencyjnej. Przykładem może tutaj być kompetencja Zeissa w zakresie produkcji szkieł optycznych. Kluczowa kompetencja jest tym cenniejsza dla organizacji, im bardziej organizacja jest w stanie ją obronić przed substytucją lub imitowaniem przez konkurencję. Strategia przedsiębiorstwa – to według Z. Pierścionka: „Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa”. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menedżerów przedsiębiorstw, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia.

  Punktowe mocowanie szkła – mocowanie szkła za pomocą stalowych łączników przelotowo w szkle, w którym wykonane są otwory lub na krawędziach szkła. Metodą tą wykonuje się zadaszenia, elewacje, balustrady, uzyskując duży stopień przeszklenia, przy małej ilości elementów konstrukcji, gdyż szkło bezpieczne (hartowane/laminowane) stanowi element konstrukcji nośnej.
  Systemy punktowego mocowania szkła zawierają różnego typu mocowania (m.in tzw. pająki i rotule) do różnych zastosowań. Metody portfelowe – zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają one w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych i niekontrolowanych przez firmę. Czynniki kontrolowane są z reguły prezentowane na osi odciętych a czynniki niekontrolowane na osi rzędnych. Relacje między tymi czynnikami w układzie współrzędnych tworzą tzw. macierz strategiczną (strategic matrix). Jest to siatka umożliwiająca ocenę pozycji różnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa według dwóch zmiennych. Metody portfelowe stwarzają możliwości dość dokładnej oceny sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w różnych segmentach rynku. Są one uniwersalnym i użytecznym sposobem analizy możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa, a także stanowią ważny instrument planowania strategicznego. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą ustalić, z którymi towarami (domenami) mogą wiązać większe nadzieje na zbyt w przyszłości, a które powinny być wycofane z ich asortymentu. Wybór taki zależy od pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

  Szkło klejone (tzw. szkło wielowarstwowe lub laminowane) - rodzaj szkła bezpiecznego, powstającego w wyniku łączenia dwóch lub więcej tafli szkła płaskiego za pomocą specjalnej folii lub żywicy. Szkło takie nie rozsypuje się po rozbiciu, a w miejscu uderzenia powstaje splot promieniście rozchodzących się pęknięć. Przejęcie przedsiębiorstwa – definiuje się jako uzyskanie kontroli nad przedsiębiorstwem. Jest to transakcja przeprowadzana przez przedsiębiorstwa celem uzyskania zamierzonych korzyści strategicznych czy też finansowych. Najczęściej przejęcie opiera się na nabyciu takiej ilości udziałów (akcji) danego przedsiębiorstwa przez drugie, że daje to kontrolę nad całością. Efektem transakcji jest włączenie przedsiębiorstwa przejętego do struktur firmy przejmującej. Przejęcie nie musi dotyczyć całej działalności, ale również części zakładu.

  Utarg przeciętny - utarg przypadający na określoną jednostkę. Utarg ten występuje wówczas, gdy dane przedsiębiorstwo ma niewielki udział w ogólnej podaży danego produktu na rynku, nie jest w stanie wpływać na jego cenę. To przedsiębiorstwo musi zaakceptować cenę będącą wynikiem popytu oraz podaży. Żadna zmiana wielkości produkcji tego przedsiębiorstwa nie jest na tyle znacząca, aby mogła wpłynąć na cenę rynkową. Popyt na produkty po określonej cenie rynkowej jest stały i nie wpływa na ogólny poziom cen.

  Przemysł szklarski – dział przemysłu zajmujący się produkcją szkła użytkowego (dekoracyjnego, laboratoryjnego), szkła płaskiego, materiałów budowlanych ze szkła i opakowań szklanych. Zaliczany jest do gałęzi przemysłu mineralnego lub chemicznego.

  Szkło dichroiczne jest to szkło, na które w próżni, za pomocą działa elektronowego, nałożono tlenki metali (złota, srebra, tytanu, chromu, aluminium, cyrkonu, magnezu i krzemu) w postaci wielu cienkich warstw. Warstwy te mają grubość łącznie około 700 nm. Termin dichroiczne oznacza grę dwóch kolorów, tzn. szkło takie, przepuszczając dany kolor, odbija jego barwę dopełniającą. Dzięki nałożeniu 30-50 warstw widziany kolor jest różny w zależności od kąta patrzenia i padania światła. To, co widzimy, to interferencja światła odbitego od tych warstw, które same w sobie nie mają koloru. Efekt ten nosi nazwę iryzacji. Wartość przedsiębiorstwa (ang. total corporate value) – to cena za jaką dane przedsiębiorstwo może być skutecznie zaoferowane do sprzedaży. Istnieje wiele metod wyceny wartości przedsiębiorstwa, które można podzielić na:

  Połączenie konglomeratowe: Połączenie konglomeratowe dotyczy fuzji lub przejęcia przedsiębiorstw, które są często strategicznymi partnerami, działającymi często w różnych branżach produkcyjnych i usługowych oraz obsługujące odmienne rynki. Fuzja lub przejęcie konglomeratowe polega na wchłonięciu kolejnego przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Jest realizowane poprzez dywersyfikację działalności i produkcji. Główne motywy to zysk i wzrost przedsiębiorstwa. W taki sposób powstaje konglomerat, który łączy w sobie dużą różnorodność działalności wraz z rozbudowaną strukturą organizacyjną. Konglomerat może składać się z przedsiębiorstw, które wytwarzają na przykład produkty włókiennicze, dystrybuują napoje oraz świadczą usługi na rynku medycznym. Np. DuPont lub Sara Lee. Holding (od angielskiego holding company − od słowa hold oznaczającego trzymać) − organizacja grupująca za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden z podmiotów ma w tym powiązaniu pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Istotą holdingu jest zarządzanie przez jedną organizację innymi podmiotami oraz kontrolowanie działalności dzięki zależnościom kapitałowym lub personalnym. Holding jest zatem formą kumulacji kapitału. Kumulacja może następować przez przejmowanie słabszych przedsiębiorstw, najpierw w swoich branżach i pokrewnych, a później także w innych obszarach gospodarki. Innym sposobem jest celowe wyodrębnienie z przedsiębiorstwa „matki” samodzielnych pod względem prawa, lecz uzależnionych ekonomicznie przedsiębiorstw „córek” (filii). Zależności matka-córka ogólnie mają charakter drzewiasty i mogą być rozbudowane, np. spółka "matka" posiada większość udziałów w kilku spółkach "córkach", które z kolei posiadają udziały większościowe w spółkach najniższego piętra zarządzania. Jednak taki model zależności w holdingach nie jest jedyny - występują też bardziej złożone sieci powiązań, w tym kapitałowych.

  Apochromat (z gr. apó – od, chrōma – barwa, chrōmatos – dopełniacz barwy, apochrōmatos – odbarwiony) jest to obiektyw zrobiony z układu co najmniej dwóch soczewek, ze szkła optycznego różnych gatunków o różnych współczynnikach załamania i różnych dyspersjach – zależnościach współczynnika załamania światła od długości fali. Dzięki takiemu zestawieniu korygowana jest aberracja chromatyczna dla większego zakresu fal, np. dla barwy czerwonej, niebieskiej i żółtozielonej, czasami nawet w większym zakresie fal – od podczerwieni do nadfioletu, jeżeli jest to potrzebne w zastosowaniach naukowych lub technicznych. Szkło piankowe - materiał pochodzenia mineralnego stosowany w budownictwie do izolacji termicznych i akustycznych. Otrzymywany z roztopionego szkła przez dodanie domieszek pianotwórczych. Jest nieprzeźroczyste, odporne na korozję biologiczną i chemiczną, niepalne. W obecności płomieni nie wydziela gazów toksycznych. Produkowane w dwóch odmianach:

  Dodano: 17.05.2010. 21:12  


  Najnowsze