• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ułatwianie dostępu do Internetu

  16.07.2012. 18:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Internet stał się tak wszechobecny i w tak ogromnym wymiarze zawładnął naszym codziennym życiem, że jego obecność zaczynamy uważać za oczywistą. Łatwy dostęp do witryn internetowych również uznajemy za rzecz naturalną. Aczkolwiek mniej znane są osoby, które zapewniają dostęp do tych witryn wszystkim, także mniej obytym z tą technologią osobom starszym. Istotne znaczenie ma na ogół także zapewnianie pewnego standardu witryn. W doskonałym przykładzie współpracy między korporacjami a instytucjami badawczymi w całej Europie, naukowcy połączyli swe siły, aby przetestować zgodność sieci Web. Wyniki badań stanowią dorobek projektu I2WEB (Inkluzywne usługi sieciowe w Internecie przyszłości), który uzyskał wsparcie w wysokości niemal 1,9 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  "Zgodność sieci Web nie ogranicza się jedynie do optymalizacji witryn internetowych w taki sposób, aby mogły z nich korzystać osoby niepełnosprawne i starsze" - wyjaśnia dr Carlos Velasco z Centrum Zgodności Sieci Web przy Instytucie Informatycznych Technologii Stosowanych im. Fraunhofera (FIT) w Sankt Augustin. "Wyszukiwarkom takim jak Google wadliwe witryny internetowe również przysparzają sporych problemów. Może to uniemożliwiać wyszukanie witryny lub jej wysokie pozycjonowanie w odpowiedziach na zapytania. Z tego powodu to zagadnienie zasługuje na szczególną uwagę".

  Naukowcy utrzymują, że dostępność witryny internetowej nigdy nie była priorytetem dla przedsiębiorstw w Niemczech i projekt ma się przyczynić do naprawy tej sytuacji . W 2011 r. naukowcy z Centrum Zgodności Sieci Web wykorzystali swoje narzędzia analityczne do przetestowania zgodności sieci Web - innymi słowy przystawalności witryny internetowej do międzynarodowych standardów sieci Web, a konkretnie witryn internetowych niemieckich przedsiębiorstw notowanych na niemieckiej giełdzie DAX. Odkryli, że 90% witryn internetowych ma istotne wady. Na przykład wyszukanie istotnych danych wymagało sporego wysiłku, witryny zbyt długo ładowały się lub wyświetlały się nieprawidłowo na urządzeniach mobilnych.

  Jeżeli nie można znaleźć danych lub ich wyszukanie nastręcza nadmiernych trudności, może to odbić się negatywnie na wynikach przedsiębiorstwa i skuteczności ważnych usług publicznych. W związku z tym projekt I2WEB spotkał się z zainteresowaniem wielu przedsiębiorstw, w tym Hewlett Packard Italia, Public-I Group i Polymedia. Pośród innych partnerów należy wymienić Uniwersytet w Yorku (Wlk. Brytania) i Uniwersytet w Ljubljanie (Słowenia) oraz Irlandzką Krajową Radę Osób Niewidomych i Ociemniałych (National Council for the Blind of Ireland i Foundation) i Foundation for Assistive Technology (FAST). Uczestniczące przedsiębiorstwa oferują telewizję internetową, usługę wideo na życzenie (VOD), internetowe usługi bankowe i systemy zarządzania treścią. Witryny te będą niedługo wolne od barier.

  Aby pomóc administratorom sprawniej i skuteczniej monitorować witryny internetowe, informatycy z FIT opracowali w 2004 r. "imergo pakiet zgodności z siecią Web" (imergo Web Compliance Suite). Pakiet zawiera szereg narzędzi, które można wbudować w systemy zarządzania treścią i przeglądać witryny internetowe pod kątem ich zgodności z pewnymi standardami. Standardy te obejmują dostępność, ale nie ograniczają się tylko do niej. Umożliwiają monitorowanie sieci społecznościowej, takiej jak Facebook, pod kątem pewnych grup słów, które wskazują na nielegalną działalność. Przedsiębiorstwo może również sprawdzać, czy wszystkie jego strony internetowe spełniają korporacyjne standardy projektowe. "Dużymi witrynami internetowymi opiekuje się zwykle kilku redaktorów " - zauważa Velasco. "Pakiet sprawdza na przykład, czy na każdej stronie logo znajduje się w odpowiednim miejscu".

  Prace prowadzone w ramach I2WEB oparły się na imergo pakiet zgodności z siecią Web, przekształcając go w nowy prototyp. Ten nowy prototyp obejmuje środowisko programistyczne na potrzeby programu Expert Viewer. Jednak nie wszystkie wytyczne dostępności mogą zostać automatycznie sprawdzone za pomocą oprogramowania. Na przykład zdjęcia w witrynie internetowej powinny mieć odpowiedni, alternatywny tekst. Podczas gdy narzędzie testowe może wykryć, czy tekst istnieje, nie jest w stanie ustalić, czy "odpowiednio" opisuje to, co można zobaczyć na zdjęciu. Program Expert Viewer tworzy wykaz wszystkich tekstów do zdjęć, które redaktorzy mogą przeglądać pod kątem ich poprawności.

  Jedną z istotnych części unijnego projektu jest zgodność z interfejsami, np. kiedy klient chce skorzystać z serwisu wideo na życzenie czy oglądać telewizję internetową w swoim telewizorze. Projekt I2WEB zapewnia bezproblemowe funkcjonowanie witryn internetowych na wszystkich urządzeniach (o ile to możliwe) i ich pełną dostępność.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Umbraco CMS - system CMS umożliwiający szybkie i łatwe tworzenie witryn sieci web i ułatwiający tworzenie złożonych aplikacji sieci web. Program Umbraco zawiera wielokrotnie nagradzane funkcje integracji i obsługuje w sposób macierzysty formanty niestandardowe i formanty użytkownika programu ASP.NET. Jest używany w ponad 60 000 aktywnych witryn sieci web, w tym Heinz.com, Peugeot.com i NAIAS.com, przez co można uznać tą technologię za sprawdzoną, stabilną i skalowalną. Program Umbraco należy zainstalować w katalogu głównym witryny sieci web. WOT: Web of Trust: Web of Trust (WOT) – bezpłatny program komputerowy stworzony przez fińską firmę WOT Services, Ltd – wtyczka do przeglądarek internetowych. Służy on do określenia reputacji witryn internetowych pod czterema względami: zaufania, wiarygodności operatora, prywatności i bezpieczeństwa dzieci. Stopień zaufania witryny oceniany jest w pięciostopniowej skali oznaczonej kolorami – od krwistego do ciemnego zielonego; obliczany algorytmicznie poprzez połączenie ocen użytkowników i danych z innych źródeł. Reputację witryny można również sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej. Dostępność transportowa – stopień łatwości z jakim można dostać się do danego miejsca, dzięki istnieniu sieci infrastruktury i usług transportowych. Dany punkt obszaru jest tym dostępniejszy transportowo, im więcej jest innych punktów, do których można dotrzeć zadowalająco szybko, tanio i sprawnie. Zostało stworzonych i zdefiniowanych szereg specyficznych pojęć tej dostępności, takich jak: dostępność czasowa, dostępność gałęziowa, dostępność wielogałęziowa (multimodalna), dostępność transportu publicznego, dostępność do węzłów transportowych, dostępność potencjałowa (ang. potential accessibility) i inne.

  Webmaster – szeroki termin, do niedawna oznaczający jedną osobę zajmującą się projektowaniem, kodowaniem, szatą graficzną oraz aktualizacją witryny internetowej. Witrynę WWW webmaster wykonuje na zamówienie osoby (firmy), która chce zaistnieć w sieci internetowej. Może to być jednorazowe zlecenie i wtedy praca kończy się z chwilą zaakceptowania projektu przez zamawiającego oraz umieszczenia witryny na wskazanym serwerze. Usługa może mieć też charakter ciągły – wtedy webmaster aktualizuje i rozbudowuje stronę zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem zleceniodawcy. Webmaster może także tworzyć witryny na własne życzenie i według własnego projektu. Profesjonalnie przygotowana strona powinna być przygotowana w zgodzie ze standardami określonymi przez W3C. Sieć korporacyjna – określenie sieci komputerowej będącej własnością przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw. Jest to sieć oparta na protokołach internetowych. Sieć korporacyjna może byc pojedynczą siecią LAN, obejmującą jeden lub kilka budynków, może być to kilka sieci LAN połączonych łączami WAN. Sieć korporacyjna może byc siecią, geograficznie, bardzo rozległą, obejmująca zasięgiem kilka lub więcej odległych lokalizacji w obrębie jednego kraju, kontynentu lub w przypadku dużych firm lub grup międzynarodowych może być siecią o zasięgu globalnym.

  Google Apps - usługa oferowana przez firmę Google. Jest zestawem produktów oferujących możliwość użytkowania pod własną nazwą domeny internetowej, przez co użytkownicy mogą uzyskać konta w formacie [email protected] Pakiet zawiera kilka aplikacji sieciowych oferujących funkcje podobne do tradycyjnych pakietów biurowych, w tym: Pocztę, Grupy dyskusyjne, Kalendarz, Komunikator, Edytory dokumentów i Witryny internetowe. W odróżnieniu do aplikacji instalowanych lokalnie na komputerach użytkowników, usługa pozwala na zapisywanie wiadomości, dokumentów, kalendarzy i kontaktów w chmurze Google, dzięki czemu użytkownicy mają do nich dostęp po zalogowaniu się do swojego konta Google z jakiejkolwiek przeglądarki internetowej. Optymalizacja stron – dostosowanie (zoptymalizowanie) treści, kodu oraz grafik strony internetowej lub całego serwisu (witryny), pod określonym kątem. Optymalizację witryny można podzielić na optymalizację kodu, optymalizację treści oraz grafik.

  EITT (EIB/KNX Interworking Test Tool) - program do testowania zgodności urządzeń magistralnych ze standardem komunikacji systemu EIB/KNX, wykorzystywany przede wszystkim przez producentów takich urządzeń do testowania aplikacji oraz certyfikacji. Oprogramowanie EITT pozwala na przykład na wysyłanie wadliwych telegramów, co daje możliwość sprawdzenia odporności urządzeń na tego rodzaju niekorzystne zjawiska, mogące wystąpić w realnie funkcjonującej sieci sterowania. Mozliwe jest również sprawdzenie zgodności aplikacji urządzeń ze standardami ESI.

  Dodano: 16.07.2012. 18:37  


  Najnowsze