• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijni naukowcy dowodzą, że roboty mogą nauczyć się myśleć

  19.11.2010. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy, których prace są finansowane ze środków unijnych, przetestowali przełomową teorię, której przedmiotem są roboty uczące się "myśleć" o działaniach, jakie mogą wykonać z danym obiektem. Wynik jest taki, że roboty mogą uczyć się na podstawie swoich obserwacji i doświadczeń. To najnowsze osiągnięcie stanowi dorobek projektu PACO-PLUS (Percepcja, działanie i poznanie poprzez uczenie się kompleksów obiekt-działanie), dofinansowanego na kwotę 6,9 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (IST) Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Partnerzy projektu PACO-PLUS starali się przetestować teorię tak zwanych "kompleksów obiekt-działanie" (OAC). OAC to jednostki "myślenia-przez-działanie" w ramach podejścia, które pozwala na projektowanie oprogramowania i sprzętu umożliwiającego robotowi myślenie o obiektach w kategoriach działań, które można wykonać. Na przykład, jeżeli robot widzi obiekt z uchwytem, to może go chwycić. Jeżeli ma otwór, to robot może potencjalnie dopasować coś do tego otworu lub napełnić go płynem. Jeżeli ma pokrywkę albo drzwiczki, to robot może je ewentualnie otworzyć. Obiekty zyskują zatem swoje znaczenie poprzez zakres możliwych działań, jakie robot może na nich wykonać.

  To umożliwia znacznie bardziej interesujący sposób niezależnego myślenia robotów, gdyż sprzyja zdaniem partnerów pojawieniu się nowego behawioru - złożonych zachowań, które pojawiają się spontanicznie w wyniku całkiem prostych reguł.

  Pod wieloma względami podejście zespołu naśladowało procesy uczenia się małych dzieci. Kiedy napotkają one nowy obiekt, próbują go chwycić, zjeść lub uderzyć o coś innego, a w procesie mozolnego uczenia się na podstawie prób i błędów, na przykład że okrągły kołek będzie pasować do okrągłego otworu, ich zakres działań rozszerza się. Zdolność pojmowania dziecka rozwija się również poprzez obserwację innych osób.

  Partnerzy projektu PACO-PLUS przeprowadzili większość swoich prac z wykorzystaniem androidów, robotów przypominających wyglądem człowieka. "Androidy to sztuczne ucieleśnienia ze złożonymi i różnorodnymi zdolnościami percepcyjnymi i motorycznymi, co sprawia, że są... najodpowiedniejszą platformą eksperymentalną do badania funkcji poznawczych i kognitywnego przetwarzania informacji" - wyjaśnia dr Tamim Asfour z Grupy Badania Androidów w Zakładzie Antropomatyki Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT) w Niemczech, koordynator projektu PACO-PLUS.

  Jak informuje, grupa kontynuowała prace przeprowadzone przez Rodney'a Brooksa, czołowego profesora robotyki, który pracuje obecnie w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w USA. Dr Asfour wyjaśnia, że profesor Brooks "był pierwszym, który wyraźnie powiedział, że poznanie jest funkcją naszej percepcji i zdolności do interakcji ze środowiskiem. Innymi słowy poznanie wynika z naszej ucieleśnionej i usytuowanej obecności w środowisku."

  Profesor Brooks był przekonany, że poruszanie się w środowisku i wchodzenie z nim w interakcje to trudne momenty ewolucji biologicznej, ale kiedy gatunek już to osiągnął, stosunkowo łatwo było "wykształcić" zaawansowaną logikę symboliczną abstrakcyjnych myśli - zdaniem dr Asfoura. Odwrotne podejście jest przyjmowane w przypadku "sztucznej inteligencji", wedle której wystarczający rozwój inteligencji pozwoli, aby myśl maszyny dostrzegała i rozwiązywała problemy - dodaje.

  Kto ma rację, nadal pozostanie pytaniem bez odpowiedzi, jako że naukowcy przyznają, iż mimo pewnych postępów nadal nie widać na horyzoncie kandydatów na autentycznie inteligentne roboty. "Taka hollywoodzka interpretacja jest nadal odległa, niemniej aplikacje i demonstratory opracowane w ramach projektu PACO-PLUS pokazują, że być może znajdujemy się obecnie na dobrej drodze" - stwierdza zespół.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Robot – mechaniczne urządzenie wykonujące automatycznie pewne zadania. Działanie robota może być sterowane przez człowieka, przez wprowadzony wcześniej program, bądź przez zbiór ogólnych reguł, które zostają przełożone na działanie robota przy pomocy technik sztucznej inteligencji. Roboty często zastępują człowieka przy monotonnych, złożonych z powtarzających się kroków czynnościach, które mogą wykonywać znacznie szybciej od ludzi. Domeną ich zastosowań są też te zadania, które są niebezpieczne dla człowieka, na przykład związane z manipulacją szkodliwymi dla zdrowia substancjami lub przebywaniem w nieprzyjaznym środowisku. Robot mobilny to taki robot, który może dowolnie zmieniać swoje położenie w przestrzeni. Roboty tego rodzaju mogą pływać, latać lub jeździć. Roboty mobilne mogą być robotami autonomicznymi tzn. takimi których prawie nic nie ogranicza np. przewody sterujące bądź zasilające (a jedyne ograniczenia to np. ściany lub przestrzeń w jakiej się znajdują itp.). Poniższe informacje dotyczą robotów poruszających się po ziemi. Roboty medyczne – stanowią grupę robotów wspomagających procedury medyczne. Grupę tę stanowią w większości telemanipulatory, które wykorzystują działanie lekarza po jednej stronie i efektora po drugiej stronie. Zadaniem lekarza jest sterowanie ruchami robota oraz decydowanie o zadaniach do wykonania. Efektor z kolei, jak wynika z nazwy, ma za zadanie wykonywanie zadanych mu poleceń z nieosiągalną dla człowieka precyzją. Natomiast manipulatory rehabilitacyjne mogą być sterowane m.in. ruchami głowy, brody, gałki ocznej. Roboty medyczne stosowane są także do obsługi pacjentów oraz osób niepełnosprawnych pomagając w takich zadaniach jak np. przemieszczanie się, czy spożywanie posiłków.

  Zadanie – określenie celu, który należy osiągnąć lub wskazanie czynności, które należy wykonać. W pierwszym przypadku określeniu celu nie musi towarzyszyć podanie sposobu jego realizacji. Co więcej taki sposób może w ogóle nie istnieć, jeżeli zadanie jest niewykonalne. W drugim przypadku celem jest samo działanie sformułowane w zadaniu. Efekt pominięcia (ang. omission bias) jest jednym z występujących u ludzi błędów poznawczych. Określa tendencję do oceniania szkodliwych działań jako gorsze i bardziej niemoralne, niż równie szkodliwa bezczynność i niedziałanie. Przy podejmowaniu decyzji błąd ten działa podobnie, jak efekt statusu quo i powoduje, że ludzie nie podejmują działań, które, choć pozytywne, wiążą się z jakimikolwiek kosztami. W większości wypadków ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że bezczynność również jest jakąś decyzją i w związku z tym może być oceniana równorzędnie z innymi decyzjami. Jeśli powoduje równie wiele szkód, jak jakieś działanie, to może być równie zła, co ono.

  Droid – w fikcyjnym świecie Gwiezdnych wojen to określenie większości bardziej skomplikowanych robotów, w tym androidów - zazwyczaj wyposażonych w pewien poziom sztucznej inteligencji. RoboCup – międzynarodowe zawody robotów odbywające się od 1997. Celem zawodów jest tworzenie autonomicznie działających robotów, z zamiarem promocji badań naukowych w zakresie sztucznej inteligencji i robotyki. Nazwa RoboCup jest skrótem od Robot Soccer World Cup.

  Sprawczość (ang. agency) – w naukach społecznych termin ten oznacza zdolność, dzięki której jednostka może oddziaływać na inne jednostki czy wpływać poprzez takie działanie na szerszą sieć relacji społecznych, i jest z reguły przywoływany w kontekście problemu władzy. Związki pomiędzy jednostkową sprawczością a strukturami ograniczającymi możliwość jej całkowicie wolnej ekspresji (np. system prawny i edukacyjny) są jednym z głównych obszarów badawczych w nowoczesnych naukach społecznych. Mimo iż zwykle pojęcie to jest odnoszone jedynie do działających ludzi, część badaczy społecznych przypisuje sprawczość również przedmiotom. Tym, co odróżnia działanie ludzkie od działalności innych podmiotów sprawczych jest jego intencjonalność oraz zdeterminowanie. Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Sterowanie z uczeniem iteracyjnym (iterative learning control, ILC) – metoda sterowania układami, które pracują w trybie powtarzalnym (przykłady takich układów to: manipulator ramienia robota, wsadowe procesy chemiczne i instalacje do testów niezawodnościowych). W każdym takim zadaniu wymaga się, aby układ wykonywał te same działanie wielokrotnie i z dużą precyzją. Działanie to wyraża się przez cel jakim jest dokładne podążanie, w skończonym czasie, za danym sygnałem odniesienia.

  OFAB-500U (ros. ОФАБ-500У)- współczesna rosyjska bomba odłamkowo-burząca. Bomba wyposażona została w spadochron hamujący dzięki czemu może być zrzucana z niewielkich wysokości. Bomba wyposażona jest w elektroniczny zapalnik który może być programowany przed zrzutem przez pilota. Zależnie od sytuacji taktycznej bomba może eksplodować w powietrzu (działanie odłamkowe), przy uderzeniu w cel (działanie burzące) lub z opóźnieniem (działanie przeciwbetonowe), możliwy jest także ukierunkowany wybuch ładunku bojowego (działanie kumulacyjne).

  Robot równoległy – robot, którego człony tworzą zamknięty łańcuch kinematyczny. Zwykle są to roboty roboty trój- lub sześcioczłonowe, zwane odpowiednio tripodami oraz hexapodami. Istnieją też modele złożone z czterech członów. Robot Wsparcia Inżynieryjnego MAREK – polski robot o wysokiej mobilności, przeznaczony do wykonywania misji IED/EOD. Został zaprojektowany przez Zespół Maszyn Inżynieryjnych i Robotów Katedry Budowy Maszyn Wojskowej Akademii Technicznej w ramach projektu badawczo-rozwojowego OR 00 0012 05 dofinansowanego kwotą 1,9 mln zł ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt powstał w latach 2008–2011; kierował nim dr inż. Marian Janusz Łopatka.

  Fantasía flamenca de Paco de Lucía (Fantazja flamenco Paco de Lucii) – drugi album solowy w wykonaniu Paco de Lucii. W wieku 21 lat artysta przedstawia na płycie wiele muzycznych stylów, które ukazują jak dojrzał on jako kompozytor i interpretator. Interdyscyplinarność to rodzaj współpracy naukowej, w której naukowcy, stosując typowe dla swoich dyscyplin metody badawcze, starają się doprecyzować wstępnie sformułowany problem. W wyniku działań interdyscyplinarnych powstaje specyficzna nowa wiedza przedstawiająca podejście odmienne od podejść reprezentowanych przez dziedziny, na których się opiera.

  Kontakt społeczny to para działań społecznych (działanie inicjujące i działanie reagujące), która jest wzajemnie ku sobie zorientowana. Dla kontaktu społecznego charakterystyczna jest przelotność i jednorazowość. Może odbywać się niewerbalnie, gdy np. uśmiecham się do kogoś, a on stuka się w głowę. Interdyscyplinarność to rodzaj współpracy naukowej, w której naukowcy, stosując typowe dla swoich dyscyplin metody nadawcze, starają się doprecyzować wstępnie sformułowany problem. W wyniku działań interdyscyplinarnych powstaje specyficzna nowa wiedza przedstawiająca podejście odmienne od podejść reprezentowanych przez dziedziny, na których się opiera.

  Działka robocza to logicznie wyodrębniona część obiektu budowlanego, w którym maję być realizowane określone ciągi robót budowlanych. Obiekt budowlany dzielony jest na kilka (lub więcej) takich działek o podobnym zakresie robót.

  Dodano: 19.11.2010. 17:26  


  Najnowsze