• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijny projekt pomaga spełnić wymogi sektora nauki w zakresie IT

  12.07.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu, rozpoczętego w celu stworzenia rynku przetwarzania w chmurze na potrzeby sektora publicznego w Europie i zaspokojenia wymagań europejskich naukowców w zakresie masowych technologii informacyjnych (IT), właśnie ogłoszono początkowe stadium wdrażania pierwszych, flagowych aplikacji w fizyce wielkich energii, biologii molekularnej i zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych.

  Projekt HELIX NEBULA (Helix Nebula - chmura naukowa), którego realizacja rozpoczęta w styczniu potrwa do 2014 r., gromadzi naukowców z Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch i Wlk. Brytanii. Otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.800.000 EUR z tematu "Infrastruktury badawcze" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Przedsięwzięcie opiera się na jedynej w swoim rodzaju współpracy świata nauki i biznesu, w którą zaangażowali się czołowi dostawcy IT, tacy jak Atos, CloudSigma i T-Systems oraz trzy, wybitne ośrodki naukowe w Europie: Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych (CERN), Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) i Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).

  Celem jest zapewnienie organizacjom naukowo-badawczym możliwości zapisywania, przetwarzania, analizowania i archiwizowania danych za pomocą aplikacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Zważywszy na nieustanny wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi w świecie nauki, narzędzia oparte na chmurze mogą zapewnić większą wydajność, sprawność i innowacyjność w świadczeniu usług poprzez efekt skali, nieregularnie wykorzystywanie zasobów przez wielu użytkowników i bardziej zaawansowane podejścia do zarządzania zasobami.

  Pierwsze wyniki trwającego etapu weryfikacji koncepcji pokazują, że wszystkim ośrodkom - CERN, EMBL i ESA - udało się wdrożyć ambitne aplikacje naukowe, z których każda wiąże się z dziesiątkami tysięcy zadań wykonywanych w centrach danych firm Atos, CloudSigma i T-Systems.

  Na przykład ostatnie oświadczenie CERN na temat poszukiwania bozonu Higgsa było możliwe w znacznej mierze dzięki szybkiemu wdrożeniu flagowej aplikacji eksperymentu ATLAS, co pozwoliło CERN przeprowadzać symulacje do zgromadzenia materiału, na którym oparło się oświadczenie. ATLAS to doświadczenie z dziedziny fizyki cząstek elementarnych w Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN. Detektor ATLAS wykorzystywany jest do nowych odkryć w zderzeniach czołowych protonów o bardzo wysokiej energii.

  Frédéric Hemmer, Kierownik Wydziału IT CERN zauważa: "Te pierwsze wdrożenia potwierdzają, że budowa publicznej infrastruktury chmury z wieloma użytkownikami i dostawcami jest potężnym przedsięwzięciem, którego realizacja będzie wymagała wielu kroków. Niemniej pierwsze wyniki są zachęcające i jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie osiągnąć cel w ciągu dwóch lat etapu pilotażowego".

  Zespół EMBL z powodzeniem wdrożył i przetestował nowy potok programistyczny do wielkoskalowej analizy genomicznej na infrastrukturach chmury innych dostawców. Wykorzystując duże zbiory rzeczywistych danych genomicznych, pochodzące z maszyn sekwencjonujących EMBL, weryfikacja koncepcji EMBL pozwoliła na obszerną ewaluację kluczowych elementów, takich jak skalowalność, wydajność i zapewnienie zasobów na żądanie do wysokowydajnych obliczeń i szybkiego przechowywania danych w chmurach.

  Paul Flicek, Kierownik Genomiki Kręgowców w Europejskim Instytucie Bioinformatyki EMBL, wyjaśnia: "Przygotowanie infrastruktur obliczeniowych o wystarczająco dużej mocy do analizy genomu w chmurze nie jest rzeczą błahą. Dlatego też jesteśmy bardzo zadowoleni z pierwszych wyników weryfikacji koncepcji. To ważne kroki milowe w kierunku udostępnienia naszego oprogramowania naukowcom na całym świecie w dalszej części etapu pilotażowego Helix Nebula".

  ESA przetestowała z wynikiem pozytywnym przetwarzanie i rozpowszechnianie wielkoskalowych danych ze swoich satelitów radiowych (europejski satelita teledetekcyjny - ERS i Envisat), wykorzystując infrastruktury chmury innych dostawców.

  "Wyniki pokazały, że aplikacje sprawdzają się u różnych dostawców, mimo odmiennych technologii" - stwierdza Volker Liebig, Dyrektor Programów Obserwacji Ziemi ESA. "Dzięki tym zasobom chmurowym i nowoczesnym narzędziom komunikacyjnym, globalna społeczność naukowa będzie w stanie lepiej wykorzystać archiwa wielkoskalowych danych ESA, które obejmują 20 lat obserwacji Ziemi i zacieśnić współpracę społeczności naukowych z różnych dyscyplin".

  Michael Symonds, główny architekt rozwiązań z ramienia Atos, wypowiedział się na temat wyzwań związanych z budowaniem zasobów obliczeniowych chmury na potrzeby organizacji badawczych: "Budowanie publicznej chmury dla niezwykle wymagających organizacji naukowych jest czymś zupełnie innym niż świadczenie usług w chmurze na potrzeby przedsiębiorstw. Kosztowało to wiele wysiłku, ale jesteśmy zadowoleni z pierwszych wyników i jesteśmy przekonani, że będziemy mogli je wykorzystać w przyszłości".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  ROOT - obiektowy szkielet aplikacji (ang. framework) wspomagający pisanie programów do analizy danych. Powstał w 1994 roku w laboratorium CERN na potrzeby analizy danych fizyki wysokich energii i jest od tego czasu stale rozwijany. ROOT zawiera: LHCb (skrót ang. "Large Hadron Collider beauty") – detektor cząstek elementarnych przy genewskim Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w CERN. CMS (ang. Compact Muon Solenoid) – detektor przy wybudowanym w CERN-ie Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC), który posłuży m.in. do obserwacji mionów.

  Physics Analysis Workstation (w skrócie PAW) – interaktywne narzędzie do analizy danych. Wyposażone we własny język skryptowy, umożliwia przede wszystkim graficzną prezentację i analizę wyników. PAW znajduje szerokie zastosowanie w fizyce wysokich energii. Program został stworzony w CERN-ie, w 1986 roku. Opracowano go z myślą o przetwarzaniu dużych ilości informacji. PAW jest zbudowany w oparciu o bibliotekę CERNLIB, którą stanowi pokaźna kolekcja procedur napisanych w Fortranie. EGEE (Enabling Grids for E-SciencE) to projekt udostępniania gridu zbudowanego na potrzeby eksperymentu w CERN dla szerszego grona naukowców.

  [email protected] - projekt przetwarzania rozproszonego platformy BOINC. Jego celem jest umożliwienie dokładnej kalibracji akceleratora cząstek elementarnych, Large Hadron Collider (LHC), budowanego przez CERN w Genewie. DESY (skrót od Deutsches Elektronen-Synchrotron – Niemiecki Synchrotron Elektronowy) – laboratorium fizyki i ośrodek badawczy zlokalizowane w Hamburgu. Także nazwa jednego z akceleratorów wybudowanych w tym laboratorium. DESY należy do największych europejskich ośrodków naukowych, posiada drugi co do wielkości w Europie (po CERN-ie) akcelerator cząstek.

  Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN (fr. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) – ośrodek naukowo-badawczy położony na północno-zachodnich przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji, pomiędzy Jeziorem Genewskim, a górskim pasmem Jury. Obecnie do organizacji należy dwadzieścia państw. CERN zatrudnia 2600 stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad 500 instytucji naukowych z całego świata. Najważniejszym narzędziem ich pracy jest największy na świecie akcelerator cząstekWielki Zderzacz Hadronów. TOTEM (ang. TOTal Elastic and diffractive cross section Measurement) – jeden z sześciu detektorów przy wybudowanym w CERN-ie Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC).

  ALICE (ang. A Large Ion Collider Experiment) – jeden z sześciu detektorów przy wybudowanym w CERN-ie Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC).

  Bozon Higgsa (higson) – cząstka elementarna, której istnienie jest postulowane przez model standardowy, nazwana nazwiskiem Petera Higgsa. 4 lipca 2012 ogłoszone zostało odkrycie nowej cząstki elementarnej przez eksperymenty ATLAS i CMS, prowadzone przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERNie. Wyniki ogłoszone 4 lipca zostały potwierdzone przez rezultaty kolejnych eksperymentów, publikowane w ciągu następnego roku. Masa odkrytej cząstki, wykrycie jej w oczekiwanych kanałach rozpadu oraz jej właściwości stanowiły mocne potwierdzenie, że jest to długo poszukiwany bozon Higgsa. W kwietniu zespoły pracujące przy detektorach CMS i ATLAS ostatecznie stwierdziły, że cząstka ta jest bozonem Higgsa.

  Akcelerator zderzeniowy - urządzenie rozpędzające cząstki elementarne w przeciwnych kierunkach w dwóch tunelach, by zderzyły się i zużyły prawie całą porcję energii kinetycznej na wytworzenie nowych cząstek. Do najważniejszych działających należy Wielki Zderzacz Hadronów w CERN. EuCARD (European Coordination for Accelerator Research & Development) jest projektem współfinansowanym przez Siódmy Program Ramowy Unii Europejskiej. Rozpoczął się 1 kwietnia 2009, obejmuje 37 partnerów z całej Europy, i jest koordynowany przez CERN.

  Dodano: 12.07.2012. 17:26  


  Najnowsze