• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W3C ogłasza najlepsze praktyki mobilnego Internetu

  17.12.2010. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Konsorcjum World Wide Web (W3C) zgromadziło kluczowe podmioty z branży telefonii komórkowej przy wirtualnym stole, aby osiągnąć konsensus w zakresie najlepszych praktyk dotyczących zawartości mobilnego Internetu - jak ogłosiła grupa. Ramy pt. "Najlepsze praktyki dotyczące aplikacji mobilnego Internetu" [ang. Mobile Web Application Best Practices] mają na celu promowanie współpracy między gigantami branżowymi na rzecz budowania bardziej pozytywnych doświadczeń w mobilnym środowisku.

  Prace zostały częściowo dofinansowane z projektu MOBIWEBAPP (Aplikacje mobilnego Internetu dla internetowych usług przyszłości), który otrzymał wsparcie z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Projekt MOBIWEBAPP jest realizowany pod kierunkiem W3C, konsorcjum branżowego liczącego ponad 350 członków ze świata nauki i przemysłu, na czele którego stoi Sir Tim Berners-Lee, wynalazca Internetu.

  "Najlepsze praktyki dotyczące aplikacji mobilnego Internetu" to doświadczenie w pigułce wielu interesariuszy z branży mobilnego Internetu, podane w formie praktycznych porad dotyczących tworzenia treści, które będą dobrze się sprawdzać na wszelkich urządzeniach mobilnych. Programiści i inżynierowie treści będą sobie cenić przekazane doświadczenia na temat tego, jak tworzyć aplikacje internetowe ułatwiające przeglądanie na urządzeniach mobilnych i jak unikać znanych pułapek.

  Obecnie, wykupując odpowiednią usługę u operatora, można otworzyć niemal każdą stronę internetową w telefonie komórkowym przy szybkości i cenie, które można uznać za rozsądne. Można wysyłać i odbierać emaile ze swojego normalnego konta pocztowego. Dla konsumentów jest to wygodne, a nawet modne. Natomiast dla użytkowników biznesowych może to być mobilnym narzędziem o decydującym znaczeniu.

  Nadal jednak usługi te bynajmniej nie przypominają korzystania z Internetu za pomocą komputera osobistego (PC). To jest właśnie jeden z głównych powodów stojących za projektem MOBIWEBAPP, w ramach którego zebrała się grupa badaczy, akademików i inżynierów, aby sprawić, by mobilny Internet działał jak dobrze naoliwiona maszyna.

  Najlepsze praktyki zostały opracowane przez grupę roboczą złożoną z przedstawicieli europejskich i amerykańskich gigantów z branży, w tym AT&T, Deutsche Telecom, France Telecom, Google, Hewlett-Packard, Opera Software, Vodafone i Volantis.

  Jednym z ich celów było sporządzenie wykazu najlepszych praktyk, których będą przestrzegać wszystkie przedsiębiorstwa z łańcucha mobilnego Internetu. Ten łańcuch obejmuje producentów telefonów, programistów budujących przeglądarki i klientów poczty e-mail do telefonów, operatorów telefonii komórkowej i przedsiębiorstwa, które tworzą strony internetowe.

  Wspólna idea, jaka stoi za tymi najlepszymi praktykami, które właśnie zostały opublikowane, to tak naprawdę model tego, jak komputery osobiste powinny - co nie zawsze ma miejsce - zachowywać się w Internecie. Jeżeli wytyczne będą przestrzegane, to świat telefonii komórkowej może stać się urozmaiconą, dojrzałą wersją Internetu dostępnego za pomocą komputera PC.

  Doprowadzenie dokumentu do takiej postaci zajęło trochę czasu, głównie z powodu mnogości aplikacji internetowych. Powiadomienia internetowe, wydarzenia internetowe i geolokacyjne grupy robocze wydobywają bogactwo interfejsów programowania aplikacji (API) JavaScript, które zapowiada zmniejszenie luki między aplikacjami internetowymi a natywnymi w wielu komputerach.

  Podobnego trendu oczekuje się w urządzeniach mobilnych. Dokument analizuje szczegółowo technologie internetowe, które są istotne dla urządzeń mobilnych, wskazując rozmaite API do wykorzystania w aplikacjach internetowych, jak również wyjaśnia sposób stosowania się do podawanych sugestii oraz znaczenie każdej z nich.

  "Ogromnie cieszę się z tego dokumentu, który już sam wykorzystałem do sprawdzenia, czy W3C Cheat Sheet, aplikacja mobilnego Internetu, funkcjonuje nie tylko na mobilnych, ale na wszystkich urządzeniach" - mówi Dominique Hazaël-Massieux, lider inicjatywy mobilnego Internetu W3C. "Wytyczne te obejmują godne zaufania rady programistów aplikacji internetowych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców przeglądarek, którzy posiadają praktykę."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Ideą Internetu mobilnego jest umożliwienie dostępu do serwisów WWW z poziomu urządzeń przenośnych (głównie telefonów komórkowych i PDA). Internet mobilny jest medium łączącym elastyczność Internetu i dostępności telefonów komórkowych.

  Ideą Internetu mobilnego jest umożliwienie dostępu do serwisów WWW z poziomu urządzeń przenośnych (głównie telefonów komórkowych i PDA). Internet mobilny jest medium łączącym elastyczność Internetu i dostępności telefonów komórkowych.

  Ideą Internetu mobilnego jest umożliwienie dostępu do serwisów WWW z poziomu urządzeń przenośnych (głównie telefonów komórkowych i PDA). Internet mobilny jest medium łączącym elastyczność Internetu i dostępności telefonów komórkowych.

  Sieć 4G – technologia oparta na sieci radiowej o szybkim przesyle i wielofunkcyjnych punktach nadawczo-odbiorczych, funkcjonująca w paśmie 1800 MHz. Główną cechą odróżniającą 4G od swojej poprzedniczki (3G) jest szybkość transferu pomiędzy urządzeniami. Sieć czwartej generacji oferuje prędkość mobilnego Internetu na poziomie 100 Mb/s, a wysyłanie pakietów odbywa się z prędkością powyżej 25 Mb/s. Technologia umożliwia użytkownikom m.in.: ultraszybki dostęp do Internetu, zindywidualizowaną telefonię, dostęp do nowoczesnych serwisów z multimediami oraz grami.

  Dziennikarstwo internetowe (ang. online journalism) to przygotowywanie przekazu dotyczącego wydarzeń i faktów, zgodnego ze specyfiką internetu, i jego rozpowszechnianie za pośrednictwem internetu (a zwłaszcza portali, wortali, blogów, newsletterów, kanałów RSS itp.) do szerokiego grona odbiorców.

  Nettop - typ komputera mini desktop lub Small Form Factor przeznaczony do wykonywania podstawowych zadań, takich jak przeglądanie Internetu, dostęp do aplikacji sieciowych i bogatych aplikacji internetowych, dokumentów, audio/wideo itp.

  Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów).

  Dodano: 17.12.2010. 17:17  


  Najnowsze