• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wejście w chmurę

  16.02.2013. 11:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wielu z nas korzysta z chmury obliczeniowej na co dzień, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Internetowa poczta elektroniczna i portale społecznościowe, takie jak Facebook czy Spotify, wykorzystują tę technologię do przechowywania danych typu zdjęcia, filmy wideo czy pliki tekstowe. Ale czym tak naprawdę jest owa chmura? Wiele osób, nawet tych, które słyszały o tej koncepcji, nie zawsze wie na czym ona polega.

  Przetwarzanie w chmurze polega na dzieleniu się zasobami obliczeniowymi, zamiast korzystania z lokalnych serwerów czy indywidualnych urządzeń do obsługi aplikacji. W przypadku przetwarzania w chmurze, określenie "chmura" jest metaforą Internetu, a zatem przetwarzanie w chmurze tak naprawdę oznacza "pewien rodzaj przetwarzania w Internecie", w trakcie którego różne usługi - takie jak serwery, magazyny danych i aplikacje - są dostarczane do komputerów i urządzeń danej organizacji za pośrednictwem Internetu. Pliki są przechowywane w potężnych centrach danych, złożonych z setek serwerów i systemów magazynowych, które są kompatybilne z niemal każdym oprogramowaniem. Kiedy chcesz uzyskać dostęp do swoich informacji, po prostu łączysz się z chmurą za pomocą komputera, smartfona lub tableta.

  Korzyści jest wiele. Użytkownicy nie muszą na przykład kupować czy utrzymywać drogich serwerów i systemów przechowywania danych. W przypadku korporacji, technologia pozwala obniżyć koszty poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na własną obsługę IT i dodatkową przestrzeń biurową.

  Agenda cyfrowa Komisji Europejskiej to unijna strategia, która włącza technologie cyfrowe, w tym Internet, do procesu budowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Obniżenie kosztów i uproszczenie tworzenia aplikacji mobilnych za pomocą technologii chmury obliczeniowej to jeden z celów Komisji Europejskiej. Takie ma właśnie zadanie projekt MobiCloud, współfinansowany na kwotę 4,45 mln EUR z programu wspierania polityki w zakresie TIK (PSP) w obrębie programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacyjności (CIP).

  Celem projektu jest stymulowanie dostaw nowych usług mobilnych w chmurze obliczeniowej i wspomaganie powstawania europejskiego ekosystemu producentów mobilnych aplikacji na potrzeby przetwarzania w chmurze. Dzięki MobiCloud mniejsze przedsiębiorstwa, a nie tylko sprzedawcy systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa o zasięgu globalnym, zyskają możliwość szybkiego opracowywania i wprowadzania na rynek mobilnych rozszerzeń swoich aplikacji biznesowych. Komisja dąży do umożliwienia i ułatwienia szybszego przechodzenia na przetwarzanie w chmurze we wszystkich sektorach gospodarki. Wywrze to efekt domina w redukcji kosztów TIK, podniesienie wydajności oraz wzrost gospodarczy i wzrost liczby miejsc pracy w połączeniu z nowymi, biznesowymi praktykami cyfrowymi.

  MobiCloud stanie się internetowym rynkiem technologicznym, gdzie użytkownicy końcowi, wykonawcy aplikacji mobilnych, sprzedawcy aplikacji, integratorzy systemów i dostawcy usług w chmurze obliczeniowej mogą współpracować nad opracowywaniem rozwiązań całościowych o wysokiej stopie zwrotu z inwestycji (ROI). W ramach tej wspólnej platformy będą opracowywane, wdrażane i zarządzane mobilne aplikacje w chmurze obliczeniowej na potrzeby newralgicznych scenariuszy biznesowych, takich jak transport publiczny, usługi w terenie czy budownictwo. Jej pierwsze scenariusze demonstracyjne koncentrują się na branżach, w których wspólne aplikacje mobilne mogą wspomagać sprawniejszą i bardziej ekologiczną organizację. Ekran kompilacyjny (mobilny mushup) agreguje dane z różnych korporacyjnych systemów IT. W zależności od kontekstu (lokalizacja, rola, zestaw umiejętności, dostępność kolegów itd.), aplikacja wyświetla różne usługi, które reagują w czasie rzeczywistym na zmiany (zamówienia, raporty o błędach, alerty).

  Mimo swojej wszechobecności, przetwarzanie w chmurze nadal znajduje się na wczesnym etapie. Jak ujmuje to firma analityczna Gartner: "Wiele czynników, między innymi postępy w chmurze obliczeniowej, sektorze mobilnym czy w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, zmienia sposób, w jaki mogą być budowane aplikacje oraz wartość, jaką mogą zapewnić przedsiębiorstwu. Aby utrzymać konkurencyjność swoich przedsiębiorstw, czołowi producenci aplikacji muszą nieustannie korzystać z nowych technologii i dyscyplin". Takie właśnie działania podejmuje Europa za pośrednictwem projektu MobiCloud.

  Więcej informacji:
  MOBICLOUD
  http://www.mobicloudproject.eu/  Kategoria: Różne
  Źródło danych: MobiCloud
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji pochodzących z MobiCloud

  Indeks tematyczny: Aspekty ekonomiczne; Informacje, media; Przetwarzanie informacji, systemy informacyjne; Innowacja, transfer technologii; Telekomunikacja


  RCN: 35518


  Wersja mobilna
  Powrót
  W górę
  Mapa strony
  Index alfabetyczny
  Glosariusz
  FAQ
  Punkt informacyjny
  ©
  Wersja normalna

  Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  doBCEndFwd();
  //


  //
  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) (elastyczne przetwarzanie w chmurze firmy Amazon) – serwis WWW dostarczający skalowalną moc obliczeniową w chmurze obliczeniowej. Immunet Protect - program antywirusowy działający na modelu chmury obliczeniowej. Posiada 2 skanery działające w chmurze (heurystyczny i tradycyjny, opierający się na informacjach z chmury) i jeden, będący implementacją silnika firmy BitDefender (tylko wersja płatna). Chmura obliczeniowa – model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania. Termin „chmura obliczeniowa” jest związany z pojęciem wirtualizacji. Model „chmury obliczeniowej” historycznie wiąże się z przetwarzaniem w sieci grid, gdzie wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych zasobów, z tą różnicą, że w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z podążaniem zasobów za potrzebami usługobiorcy.

  Enterprise Application Integration (EAI, pl. Integracja Aplikacji Korporacyjnych) – działania zmierzające do integracji aplikacji i danych wewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwiające współdzielenie danych między wieloma systemami informatycznymi oraz integrację rozproszonych w ramach przedsiębiorstwa procesów biznesowych w jeden spójny zestaw. Private Cloud (z angielskiego prywatna chmura) – pojęcie związane z tematyką chmury obliczeniowej, odnoszące się do tworzenia środowisk obliczeń rozproszonych oraz przenoszenia danych, systemów operacyjnych lub aplikacji wymagających dużej mocy obliczeniowej na serwer usługodawcy.

  Publiczna chmura (z ang. public cloud) – pojęcie związane z tematyką chmury obliczeniowej, odnoszące się do tworzenia środowisk obliczeń rozproszonych oraz przenoszenia danych, systemów operacyjnych lub aplikacji wymagających dużej mocy obliczeniowej na serwer. Microsoft VisualStudio LightSwitch - zintegrowane środowisko programistyczne firmy Microsoft służące do tworzenia aplikacji biznesowych przeznaczonych do użytkowania na komputerach i w chmurze. Tworzenie aplikacji za pomocą tego programu nie wymaga dużej znajomości technik programowania.

  Granie w chmurze – usługa polegająca na udostępnianiu gry online w formie bezpośredniego strumienia danych. Usługa jest oparta na założeniach chmury obliczeniowej. Gra znajduje na serwerze operatora platformy lub wydawcy gry, natomiast gracz ma do niej dostęp przy użyciu cienkiego klienta. Sposób ten pozwala na granie w gry bez używania konsol i sprawia, że zbędna staje się znajomość obsługi komputera (włączając w to aktualizacje gry), ponieważ system operacyjny znajduje się na serwerze. Lotus Domino Designer – środowisko programistyczne do tworzenia aplikacji biznesowych działających na serwerze Lotus Domino. Oferuje obsługę stron WWW, projektowanie, daje możliwość dostępu do relacyjnych baz danych, tworzenia skryptów dla klienta lub po stronie serwera. Domino Designer oferuje takie usługi jak: edytor HTML-a w technologii WYSIWYG, page designer, narzędzia do tworzenia wyglądu i projektowania nawigacji dla serwisu WWW. Aplikacje można "oprogramować" w wykonywalne skrypty tworzone w języku Java, Lotus Script, lub za pomocą tzw. formuł (formula language). Za ich pomocą można tworzyć tzw. "agentów" którzy mogą cyklicznie wykonywać ustalone zadania (np. w niedzielę sprawdzana jest zgodność zawartości 2 baz na serwerze, w przypadku wykrycia jakichkolwiek błędów agent może np. wysłać powiadomienie e-mail do administratora itp). Lotus Domino Designer umożliwia obsługę DECS-a – Domino Enterprise Connection Services; projektant aplikacji ma możliwość bezpośredniego podłączenia do danych przedsiębiorstwa, które są obsługiwane przez jeden z systemów DB2, Oracle Database, Sybase, ODBC, SQL, SAP. Designer R5 jest zgodny ze standardami sieciowymi takimi jak Java, JavaScript, HTML, CORBA oraz OLE. Aplikacje zbudowane za pomocą Domino Designera działają w środowisku Lotus Notes, bądź poprzez przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox).

  Google Apps - usługa oferowana przez firmę Google. Jest zestawem produktów oferujących możliwość użytkowania pod własną nazwą domeny internetowej, przez co użytkownicy mogą uzyskać konta w formacie [email protected] Pakiet zawiera kilka aplikacji sieciowych oferujących funkcje podobne do tradycyjnych pakietów biurowych, w tym: Pocztę, Grupy dyskusyjne, Kalendarz, Komunikator, Edytory dokumentów i Witryny internetowe. W odróżnieniu do aplikacji instalowanych lokalnie na komputerach użytkowników, usługa pozwala na zapisywanie wiadomości, dokumentów, kalendarzy i kontaktów w chmurze Google, dzięki czemu użytkownicy mają do nich dostęp po zalogowaniu się do swojego konta Google z jakiejkolwiek przeglądarki internetowej.

  Mediokomputer – określenie grupy urządzeń z zakresu małej informatyki i średniej techniki obliczeniowej, obejmuących małe komputery wraz z zestawem urządzeń zewnętrznych zapewniających obsługę małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwarzania danych lub wchodzące w skład II peryferii dla dużych systemów komputerowych. Pojęcie to stosowano niegdyś w odniesieniu do klasy komputerów obejmujących mikrokomputery i minikomputery, a więc urządzeń o znacznie mniejszej mocy obliczeniowej, wydajności, szybkości, wielkości pamięci operacyjnej i zewnętrznej oraz konfiguracji urządzeń zewnętrznych, a także ceny, w porównaniu do dużych systemów komputerowych (np. Mainframe).

  IBM High Availability Cluster Multiprocessing - jest to klaster wysokiej dostępności dla systemów operacyjnych AIX i Linux pracujących na maszynach IBM z procesorami Power (System p). HACMP umożliwia powiązanie maszyn fizycznych (maksymalnie 32 węzły) w logiczny klaster dla aplikacji wymagających wysokiej dostępności. Kopie aplikacji są instalowane i konfigurowane na poszczególnych węzłach klastra w taki sposób, aby mogły pracować w trybie aktywnym lub pasywnym. Klaster zapewnia automatyczne podniesienie aplikacji na węźle pasywnym w przypadku błędów danego węzła aktywnego, dzięki czemu uzyskuje się ciągłość dostępności danej aplikacji i jednocześnie oszczędność zasobów sprzętowych. W celu zwiększenia niezawodności klastra poszczególne węzły klastra powinny być odseparowane od siebie fizycznie (np. powinny mieć osobne zasilanie)

  Dodano: 16.02.2013. 11:49  


  Najnowsze