• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wspólna platforma mobilnego dostępu do Internetu

  23.09.2010. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Życie w szybko zmieniającym się świecie oraz duża mobilność powodują konieczność opracowywania, projektowania i wprowadzania na rynek zaawansowanych technologii. Dobry tego przykład stanowi mobilny dostęp do Internetu, rozwijający się w mgnieniu oka. Wsparta finansowo przez UE grupa ekspertów w dziedzinie badań nad mobilnym dostępem do Internetu podjęła współpracę z przedstawicielami przemysłu w celu stworzenia platformy i składników oprogramowania dostępnych na zasadzie licencji otwartej, które umożliwią międzyplatformowe wykorzystanie usług i działanie technologii z wykorzystaniem wielu ekranów.

  Projekt WEBINOS ("Bezpieczne środowisko aplikacji internetowych dostępnych na zasadzie licencji otwartej") został sfinansowany kwotą 10 mln euro w ramach obszaru tematycznego "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (Information and communication technologies, ICT) Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  W skład powołanego konsorcjum weszło 20 podmiotów, wśród których znaleźli się między innymi przedstawiciele przemysłu elektronicznego i motoryzacyjnego. Prace konsorcjum są prowadzone pod kierownictwem Wydziału Otwartych Systemów Komunikacji Instytutu Fraunhofera (FOKUS). W wyniku tych działań zostaną opracowane ujednolicone i interoperacyjne technologie, które zapewnią projektantom oprogramowania narzędzia do tworzenia powszechnie wykorzystywanych międzyplatformowych aplikacji i usług internetowych. Obecne ograniczenia wynikają ze specyfikacji technicznych urządzeń oraz systemów operacyjnych, do osiągania podobnych wyników służą bowiem różne systemy. Dostępne na zasadach licencji otwartej narzędzie opracowane w ramach projektu WEBINOS przyczyni się do zmiany tej sytuacji.

  Największe korzyści z tego narzędzia odniesie branża multimedialna. Partnerzy projektu WEBINOS w wydanym oświadczeniu stwierdzili, że użytkownicy będą mogli "udostępniać fotografie za pomocą telefonów komórkowych, telewizorów oraz komputerów osobistych z wykorzystaniem jednej aplikacji do obsługi fotografii na różnych platformach".

  Główni przedstawiciele świata przemysłu uczestniczący w projekcie WEBINOS to: Sony Ericsson Mobile Communication (Szwecja), Telecom Italia, Deutsche Telekom, dział badawczo-rozwojowy firmy BMW Group (Niemcy) oraz brytyjski oddział firmy Samsung Electronics. Wśród partnerów ze środowiska naukowego znalazły się między innymi: Narodowa Politechnika Ateńska (Grecja), Interdyscyplinarny Instytut Technologii Szerokopasmowej (Belgia) oraz Politechnika Turyńska (Włochy).

  Wsparcie w zakresie przestrzegania standardów platformy referencyjnej zapewnia francuskie konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium) będące światową organizacją, która zajmuje się ustanawianiem standardów internetowych oraz opracowywaniem protokołów i wytycznych zapewniających długoterminowy rozwój Internetu.

  "Wizja projektu obejmuje stworzenie uniwersalnej platformy aplikacji" - wyjaśnił kierownik projektu, dr Stephan Steglich z instytutu Fraunhofer FOKUS. "Oznacza to, że naszym celem jest umożliwienie spójnego i bezpiecznego wykorzystywania aplikacji internetowych za pomocą wszystkich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu, takich jak telefony komórkowe, komputery PC, telewizory oraz samochodowe zestawy rozrywkowe".

  W ramach projektu konsorcjum ma sformułować wymagania w oparciu o rozwiązania wykorzystywane w całym przemyśle, a nie tylko w obrębie pojedynczych organizacji. Eksperci uważają, że ta dostępna na zasadzie licencji otwartej technologia wywrze znaczący pozytywny wpływ na rynek.

  "Zmierzamy do pokonania ograniczeń narzuconych przez opatentowane rozwiązania wykorzystywane tylko przez określone firmy. Umożliwi to szybkie stworzenie bezpiecznych i innowacyjnych aplikacji w większym stopniu przystosowanych do potrzeb użytkowników" - zaznaczył dr Steglich. "Naszym celem jest zaprojektowanie bezpiecznej platformy, która usprawni proces tworzenia aplikacji przeznaczonych dla wielu niejednorodnych urządzeń i systemów operacyjnych".

  Przewiduje się, że ta nowatorska technologia umożliwi bliższą współpracę pomiędzy firmami, projektantami, producentami i operatorami. "Nowa technologia przyczyni się do wyeliminowania niektórych barier ekonomicznych związanych z projektowaniem platform mobilnego dostępu do Internetu" - brzmiało oświadczenie.

  Działania te pozwolą firmom opracować nowe modele biznesowe oraz ponowne określić swoją pozycję na rynku mobilnych multimediów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Internet Software House (ISH), to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania na bazie rozwiązań internetowych - aplikacji internetowych. W typowych dla ISH projektach duża waga przykładana jest do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Firmy z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie. Sieć 4G – technologia oparta na sieci radiowej o szybkim przesyle i wielofunkcyjnych punktach nadawczo-odbiorczych, funkcjonująca w paśmie 1800 MHz. Główną cechą odróżniającą 4G od swojej poprzedniczki (3G) jest szybkość transferu pomiędzy urządzeniami. Sieć czwartej generacji oferuje prędkość mobilnego Internetu na poziomie 100 Mb/s, a wysyłanie pakietów odbywa się z prędkością powyżej 25 Mb/s. Technologia umożliwia użytkownikom m.in.: ultraszybki dostęp do Internetu, zindywidualizowaną telefonię, dostęp do nowoczesnych serwisów z multimediami oraz grami. Ideą Internetu mobilnego jest umożliwienie dostępu do serwisów WWW z poziomu urządzeń przenośnych (głównie telefonów komórkowych i PDA). Internet mobilny jest medium łączącym elastyczność Internetu i dostępności telefonów komórkowych.

  Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów). Dropbox – usługa świadczona przez Dropbox, Inc. polegająca na udostępnieniu przestrzeni dyskowej na serwerach tej firmy. Wgrywanie danych na dysk jest możliwe dzięki specjalnemu oprogramowaniu, zaś do przeglądania i pobierania tych danych wystarczy dostęp do Internetu. W wersji darmowej dostępne są 2 GB miejsca na serwerach, jego powiększenie wymaga uiszczenia opłaty. Jednak korzystając z różnych ofert można powiększyć swoją przestrzeń dyskową za darmo (zaproszenie nowego użytkownika, instalacja oficjalnej aplikacji etc.). Łącznie w ramach takiej współpracy możemy powiększyć naszą przestrzeń dyskową do 18 GB.

  Nettop - typ komputera mini desktop lub Small Form Factor przeznaczony do wykonywania podstawowych zadań, takich jak przeglądanie Internetu, dostęp do aplikacji sieciowych i bogatych aplikacji internetowych, dokumentów, audio/wideo itp. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Microsoft WebsiteSpark jest to program rozwojowy Microsoftu przeznaczony dla nowopowstałych, niewielkich przedsiębiorstw zajmujących się tworzeniem serwisów internetowych. Uczestnicy otrzymują na 3 lata dostęp do oprogramowania firmy Microsoft wspomagających projektowanie, tworzenie, rozwój i testowanie aplikacji/stron internetowych. Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) – projekt realizowany przez województwo łódzkie, polegający na utworzeniu, głównie w technologii światłowodowej, sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa łódzkiego. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi.

  IBM High Availability Cluster Multiprocessing - jest to klaster wysokiej dostępności dla systemów operacyjnych AIX i Linux pracujących na maszynach IBM z procesorami Power (System p). HACMP umożliwia powiązanie maszyn fizycznych (maksymalnie 32 węzły) w logiczny klaster dla aplikacji wymagających wysokiej dostępności. Kopie aplikacji są instalowane i konfigurowane na poszczególnych węzłach klastra w taki sposób, aby mogły pracować w trybie aktywnym lub pasywnym. Klaster zapewnia automatyczne podniesienie aplikacji na węźle pasywnym w przypadku błędów danego węzła aktywnego, dzięki czemu uzyskuje się ciągłość dostępności danej aplikacji i jednocześnie oszczędność zasobów sprzętowych. W celu zwiększenia niezawodności klastra poszczególne węzły klastra powinny być odseparowane od siebie fizycznie (np. powinny mieć osobne zasilanie)

  Cenzura Internetu w Chińskiej Republice Ludowej – kontrola treści zamieszczanych w Internecie realizowana przez władze państwowe poprzez szereg praw i rozporządzeń administracyjnych w Chinach. Organy państwowe, działające na mocy ponad sześćdziesięciu oddzielnych rozporządzeń, kontrolują ruch i dostępność treści w sieci poprzez współpracę z lokalnymi dostawcami usług internetowych, firmami i organizacjami pozarządowymi. Projekt ograniczania dostępu do Internetu nosi nazwę Projekt Złota Tarcza (chiń. 金盾工程; ang. Golden Shield Project).

  .NET Compact Framework – platforma programistyczna umożliwiająca tworzenie i uruchamianie aplikacji oraz usług napisanych dla technologii .NET w urządzeniach mobilnych wyposażonych w system operacyjny oparty na Windows CE (na przykład komputery kieszonkowe Pocket PC, telefony Smartfon bądź handheldy). Podobnie jak w przypadku odpowiednika przeznaczonego na komputery PC – .NET Framework nie jest związana z żadnym konkretnym językiem programowania. Od wersji PC różni ją ograniczona funkcjonalność oraz obecność specyficznych klas odpowiadających za dostęp do specyficznych funkcji platformy Windows CE.

  Dodano: 23.09.2010. 15:49  


  Najnowsze