• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy 7PR dla MŚP w zakresie treści cyfrowych i języków

  02.02.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy Siódmego Programu Ramowego (7PR) dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie treści cyfrowych i języków.

  MŚP mają pomysły, które nie mogą czasami zostać zrealizowane, gdyż zależą od dostępności zasobów danych lub wyspecjalizowanych narzędzi, które są zbyt drogie do pozyskania i utrzymania.

  W niektórych dziedzinach gromadzenie danych, ich wymiana i ponowne wykorzystanie jest jeszcze bardziej skomplikowane z powodu mnogości języków europejskich. Działania w ramach tego celu mają ułatwić innowacyjnym podmiotom, zwłaszcza MŚP, eksploatację dużych zbiorów zasobów cyfrowych oraz rozbudowywanie ich. Dofinansowane zostaną eksperymenty ukierunkowane na użytkownika w celu wykazania integracji technologii intensywnie przetwarzających dane z innowacyjnymi rozwiązaniami i procesami.

  Zaproszenie ma przynieść wyniki w czterech dziedzinach docelowych: inicjowanie gospodarki opartej na danych, budowanie społeczności i najlepsze praktyki, dzielenie się zasobami językowymi oraz budowanie konsensusu i wspólnych usług.

  "Inicjowanie gospodarki opartej na danych" ma na celu obniżenie progu przystąpienia do świadczenia zaawansowanych usług w powiązanych zasobach cyfrowych, jak np. analiza danych czy ponowne wykorzystanie kreatywnych treści.

  W ramach projektów dotyczących "budowania społeczności i najlepszych praktyk" powinny powstać wnikliwe opracowania rzeczywistych i przewidywanych skutków ekonomicznych łączenia zasobów cyfrowych, a wyniki tych opracowań powinny zostać wykorzystane do budowania infrastruktury wymiany danych, upowszechniania najlepszych praktyk i podnoszenia świadomości istniejących, krótkotrwałych możliwości.

  Projekty z dziedziny "wymiany zasobów językowych" powinny wykorzystać cyfrowe zbiory danych językowych, metadane i narzędzia do opracowania zaawansowanych technologii i usług.

  Natomiast inicjatywy "budowania konsensusu i wspólnych usług" powinny zebrać się, by ustanowić mechanizmy, fora i usługi wsparcia w celu koordynacji działań, osiągania konsensusu, mobilizacji szeroko rozumianej społeczności oraz budowania wyżej wspomnianych struktur i zarządzania nimi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych.

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

  Geoportal – portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych tj. do usług dotyczących danych przestrzennych i będących operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na nich zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.

  Big data – termin odnoszący się do dużych zbiorów danych, których przetwarzanie wymaga zastosowania specjalistycznego oprogramowania. W praktyce pojęcie dużego zbioru danych oznacza rozmiar wyrażany przy pomocy co najmniej dziesiątek terabajtów, a często nawet petabajtów. Big data ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości cyfrowych danych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Szczególne znaczenie odgrywa wzrost dostępności Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, które w naturalny sposób są przystosowane do wykorzystywania baz danych.

  Analiza danych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.

  DMP (Data Management Platform) jest to platforma do zarządzania danymi z różnych źródeł, w celu przetworzenia ich i udostępnienia dla platform zakupowych (DSP) i sprzedażowych (SSP). Daje centralną kontrolę nad procesami przetwarzania i analizy danych oraz realizacji kampanii, umożliwiając optymalizację działań marketingowych ukierunkowaną na dotarcie do większej liczby pożądanych klientów. Dane z platformy zawierają informacje, które reklamodawcy mogą wykorzystać do podjęcia decyzji czy chcą emitować reklamę właśnie temu użytnikowi.

  Dodano: 02.02.2011. 16:17  


  Najnowsze