• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doroczna konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Geriatrycznej 2013, Kopenhaga, Dania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 24-26 października 2013 r. w Kopenhadze, Dania, odbędzie się "Doroczna konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Geriatrycznej 2013" (International Society of Geriatric Oncology Annual Conference 2013).

  Dodano: 31.05.2013. 19:17  Czytaj więcej

  Europejskie forum MedTech 2013, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 9-11 października 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "Europejskie forum MedTech 2013" (European MedTech Forum 2013).

  Dodano: 31.05.2013. 18:49  Czytaj więcej

  AEBIOM - europejska konferencja nt. bioenergii 2013, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 17-19 czerwca 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "AEBIOM - europejska konferencja nt. bioenergii 2013" (AEBIOM European Bioenergy Conference 2013).

  Dodano: 31.05.2013. 11:26  Czytaj więcej

  Warsztaty letnie BioBusiness, Amsterdam, Holandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 17-21 czerwca 2013 r. w Amsterdamie, Holandia, odbędą się "Warsztaty letnie BioBusiness" (BioBusiness Summer School).

  Dodano: 31.05.2013. 11:17  Czytaj więcej

  Szósty szczyt nt. białka 2013, Rotterdam, Holandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 24-25 września 2013 r. w Rotterdamie, Holandia, odbędzie się Szósty szczyt nt. białka 2013 (Sixth Protein Summit 2013).

  Dodano: 29.05.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Ósmy międzynarodowy kongres nt. otępienia naczyniopochodnego i Pierwsze europejskie spotkanie nt. zaburzenia funkcji poznawczych, Ateny, Grecja

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 17-20 października 2013 r. w Atenach, Grecja, odbędą się Ósmy międzynarodowy kongres nt. otępienia naczyniopochodnego i Pierwsze europejskie spotkanie nt. zaburzenia funkcji poznawczych (ICVD 2013 - The Eighth International Congress on Vascular Dementia & the First Cognitive Impairment European Meeting).
  Dodano: 29.05.2013. 15:37  Czytaj więcej

  12. doroczne forum produkcji biologicznej, Düsseldorf, Niemcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 23-25 września 2013 r. w Düsseldorfie, Niemcy, odbędzie się 12. doroczne forum produkcji biologicznej (12th Annual Biological Production Forum).

  Dodano: 28.05.2013. 15:26  Czytaj więcej

  Światowa konferencja nt. medycyny regeneracyjnej, Lipsk, Niemcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 23-25 października 2013 r. w Lipsku, Niemcy, odbędzie się "Światowa konferencja nt. medycyny regeneracyjnej" (World Conference on Regenerative Medicine).

  Dodano: 28.05.2013. 15:17  Czytaj więcej

  W perspektywie długofalowej - warsztaty strategicznego rozwoju osobistego dla menedżerów ds. nauk przyrodniczych w MŚP, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 11-12 czerwca 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "W perspektywie długofalowej - warsztaty strategicznego rozwoju osobistego dla menedżerów ds. nauk przyrodniczych w MŚP" (In the long run - A personal strategic development workshop for life science managers in SMEs).

  Dodano: 27.05.2013. 16:17  Czytaj więcej

  Konferencja PEGNet 2013: jak kształtować środowiskowo i społecznie zrównoważone gospodarki w krajach rozwijających się - rozwiązania globalne

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 17-18 października 2013 r. w Kopenhadze, Dania, odbędzie się "Konferencja PEGNet 2013: jak kształtować środowiskowo i społecznie zrównoważone gospodarki w krajach rozwijających się - rozwiązania globalne, regionalne i lokalne" (PEGNet Conference 2013: How to Shape Environmentally and Socially Sustainable Economies in the Developing World - Global, Regional, and Local Solutions).

  Dodano: 27.05.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Kurs wprowadzający nt. urządzeń medycznych, Londyn, Zjednoczone Królestwo

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 3-5 czerwca 2013 r. w Londynie, Zjednoczone Królestwo, odbędzie się wydarzenie pt. "Kurs wprowadzający nt. urządzeń medycznych" (The Medical Devices Introductory Course).

  Dodano: 27.05.2013. 10:26  Czytaj więcej

  Międzynarodowy kongres nt. materiałów i energii odnawialnej, Ateny, Grecja

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 1-3 lipca 2013 r. w Atenach, Grecja, odbędzie się "Międzynarodowy kongres nt. materiałów i energii odnawialnej" (MRE 2013 - International Congress on Materials and Renewable Energy).

  Dodano: 27.05.2013. 10:17  Czytaj więcej

  Cardiotechnix 2013, Algarve, Portugalia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 19-21 września 2013 r. w Algarve, Portugalia, odbędzie się kongres pt. "Cardiotechnix 2013".

  Dodano: 23.05.2013. 15:49  Czytaj więcej

  43. doroczne spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Psychoneuroendokrynologicznego, Lejda, Holandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 20-22 sierpnia 2013 r. w Lejdzie, Holandia, odbędzie się 43. doroczne spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Psychoneuroendokrynologicznego (43rd Annual Meeting of the International Society of Psychoneuroendocrinology).

  Dodano: 23.05.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Badania naukowe w dziedzinie rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe - perspektywy na Horyzont 2020 i dalej, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dnia 5 czerwca 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Badania naukowe w dziedzinie rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe - perspektywy na Horyzont 2020 i dalej" (Agricultural Research and Food Security - Outlook to Horizon 2020 and Beyond).

  Dodano: 22.05.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Międzynarodowa konferencja nt. energetyki jądrowej i środowiskowych przyczyn niepełnosprawności, Tallin, Estonia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 5-6 września 2013 r. w Tallinie, Estonia, odbędzie się "Międzynarodowa konferencja nt. energetyki jądrowej i środowiskowych przyczyn niepełnosprawności" (ICNEECD 2013 - International Conference on Nuclear Energy & Environment Causes Disability).
  Dodano: 22.05.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Szczyt nt. outsourcingu i zaopatrzenia farmaceutycznego 2013, Berlin, Niemcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 5-6 czerwca 2013 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się "Szczyt nt. outsourcingu i zaopatrzenia farmaceutycznego 2013" (Pharma Outsourcing & Procurement Summit 2013).
  Dodano: 21.05.2013. 14:17  Czytaj więcej

  Międzynarodowa konferencja nt. nauk obliczeniowych, Barcelona, Hiszpania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 5-7 czerwca 2013 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się "Międzynarodowa konferencja nt. nauk obliczeniowych" (ICCS 2013 - International Conference on Computational Science).

  Dodano: 16.05.2013. 16:17  Czytaj więcej

  24. irlandzka konferencja nt. sygnałów i systemów, Letterkenny, Irlandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 20-21 czerwca 2013 r. w Letterkenny, Irlandia, odbędzie się 24. irlandzka konferencja nt. sygnałów i systemów (ISSC 2013 - 24th Irish Signals and Systems Communications Conference).

  Dodano: 16.05.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Międzynarodowa konferencja nt. postępów w inżynierii mechanicznej i robotyce, Zurych, Szwajcaria

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 12-13 października 2013 r. w Zurychu, Szwajcaria, odbędzie się "Międzynarodowa konferencja nt. postępów w inżynierii mechanicznej i robotyce" (AMRE 2013 - International Conference on Advances in Mechanical and Robotics Engineering).

  Dodano: 15.05.2013. 17:17  Czytaj więcej