• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 10. międzynarodowa konferencja nt. modelowania oraz pomiarów w medycynie i biologii, Budapeszt, Węgry

  07.01.2013. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 24 - 26 kwietnia 2013 r. w Budapeszcie, Węgry, odbędzie się 10. międzynarodowa konferencja nt. modelowania oraz pomiarów w medycynie i biologii (10th International Conference on Modelling and Measurement in Medicine and Biology).

  Postępy w technologii medycznej i biologicznej zmieniają opiekę medyczną i leczenie, po części dzięki interakcji i współpracy nauk medycznych i inżynieryjnych. Przyniosły one znaczące osiągnięcia w opiece medycznej i poprawie jakości życia ludzi.

  Zwłaszcza modele komputerowe coraz lepiej symulują zjawiska biologiczne. Wspomagają one wiele zastosowań, między innymi układy sercowo-naczyniowe, badania ortopedyczne, biomechanikę i symulację elektryczną.

  Celem konferencji jest omówienie interakcji i uzupełniających się aspektów metod obliczeniowych i pomiarów. Przewidziany zakres tematów jest szeroki, obejmując np. symulację problemów biomedycznych od modelowania sercowo-naczyniowego po wirtualną rzeczywistość i symulację w chirurgii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zaawansowana symulacja medyczna – w odróżnieniu do symulacji w medycynie jest związana z nowym działem w edukacji medycznej i polega na zastosowaniu prostych trenażerów, skomputeryzowanych symulatorów pacjenta lub pacjentów standaryzowanych w symulowanych warunkach klinicznych lub wypadku. AnyLogic to wielometodowe narzędzie służące do modelowania (tworzenia symulacji) opracowane przez The AnyLogic Company. Narzędzia do modelowania w UML (Unified Modeling Language – ujednoliconym języku modelowania) – oprogramowanie, które pozwala tworzyć modele pomocne przy programowaniu, ale także analizie procesów biznesowych. Narzędzia podzielono na wolne/otwarte i zamknięte (komercyjne).

  Symulacja - przybliżone odtwarzanie zjawiska lub zachowania danego obiektu za pomocą jego modelu. Szczególnym rodzajem modelu jest model matematyczny, często zapisany w postaci programu komputerowego, ale czasem niezastąpione jest wykorzystanie modelu fizycznego w zmniejszonej skali np. do badań aerodynamicznych. Symulacja znajduje szerokie zastosowanie w każdej dziedzinie nauki i techniki. Wykorzystywana jest też do celów wojskowych jak i czystej rozrywki np. w grach komputerowych. Neuroinformatyka – interdyscyplinarna dziedzina nauki starająca się stosować w neurobiologii metody pomiarów, analizy i modelowania pochodzących z nauk fizycznych. Jest to dziedzina powstająca na pograniczu nauk o mózgu, informatyki, biologii, kognitywistyki, neurokognitywistyki, medycyny, fizyki i matematyki.

  Dynamiczna psychologia społeczna – stosunkowo nowy paradygmat badawczy w obrębie psychologii społecznej stosujący metodologię układów złożonych w badaniu systemów społecznych oraz komputerowe modele przemian/interakcji społecznych (np. można tu zaliczyć komputerową symulację tłumu w sytuacji niebezpiecznego uproszczenia i synchronizowania/rezonowania zachowań w panice). Symulacja – jedna z technik szkoleniowych, polegająca na zasymulowaniu określonej sytuacji, w której uczestnik może przećwiczyć nabyte umiejętności oraz sztuczne odtwarzanie właściwości danego obiektu lub zjawiska za pomocą jego modelu. Przykładem jest stosowana np. w kształceniu trenerów lub mówców symulacja wystąpienia publicznego.

  Big Scale Racing – gra komputerowa, będąca symulacją wyścigów modelami samochodów spalinowych sterowanych drogą radiową. W rzeczywistości modele te wykonane są w skali 1 do 5, a ich przeciętna wielkość wynosi 90 cm. Wyścigi odbywają się na zamkniętych torach o bardzo zróżnicowanych trasach, nawierzchni i w zmiennych warunkach m.in. pogodowych (deszcz, mgła, błoto, kurz). Gracze mają do wyboru różnego typu modele samochodów, począwszy od zwykłych samochodów wyścigowych, przez terenowe, po ciężarówki. SCORE (ang. Systematic COronary Risk Evaluation) - skala oceny ryzyka sercowo-naczyniowego opracowana dla populacji krajów europejskich przez międzynarodowe grono ekspertów pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na podstawie ponad 3 milionów osobo-lat obserwacji oraz 7934 incydentów sercowo-naczyniowych zakończonych zgonem.

  Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego to grupa objawów i danych z wywiadów, których obecność zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

  SPECQUE: SPECQUE (skrót od Simulation du Parlement Européen Canada-Quebec-Europe) jest międzynarodową, francuskojęzyczną symulacją obrad Parlamentu Europejskiego, powstałą w celu lepszego zrozumienia zasad funkcjonowania instytucji europejskich oraz kwestii dotyczących Unii Europejskiej. Założony w 1998 roku, w Uniwersytecie Laval (Quebec) SPECQUE jest największą i najbardziej prestiżową symulacją tego typu. Podczas jednego tygodnia studenci z Kanady i Europy odtwarzają obrady Parlamentu Europejskiego. Wydarzenie organizowane jest przez stowarzyszenie non-profit- SPECQUE i finansowane dzięki opłatom wpisowym uczestników, dotacjom rządowym oraz prywatnym sponsorom.

  Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu. Mall Tycoon 2 – gra komputerowa z gatunku symulacji. Celem gry jest projektowanie, budowanie i zarządzanie własnym centrum handlowym. W Mall Tycoon 2 można rozpocząć grę w gotowym centrum handlowym jak i wybudować je od podstaw.

  Chronometraż - jest jedną z metod ustalania czasu potrzebnego na wykonanie pracy w określonych warunkach techniczno-organizacyjnych na podstawie określonej liczby pomiarów czasu. Na podstawie pomiarów czasów metodą chronometrażu określane są normatywy czasów planowanych na wykonanie danego zadania. Całość badania związanego z pomiarem czasu dzielimy na trzy etapy : Krajowy Klaster Linuksowy (CLUSTERIX - ang. National CLUSTER of LInuX Systems) - rozproszony ogólnopolski system komputerowy, umożliwiający wspólne wykorzystanie zasobów polskich centrów komputerowych. Został uruchomiony 15 grudnia 2004 r. Wykorzystywany jest m.in. do badań naukowych w zakresie: modelowania zjawisk (np. termomechanicznych), złożonych symulacji (np. przepływu krwi), wizualizacji czy przewidywania struktur białek.

  Dodano: 07.01.2013. 17:26  


  Najnowsze